Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Vem är egentligen svensken?

av | 29 apr, 2019 | Svenska traditioner

Lästid: 6 minuter

Den växande krisen i Sverige har lett till att många funderar över svenskarnas egenskaper och karaktär. Trots de tydliga tecknen på mycket negativa konsekvenser av massinvandringen valde fyra av fem svenska väljare att i valet 2018 återvälja samma politiker, som orsakat krisen. Detta trots att det stod helt klart, att dessa begått oerhört allvarliga fel och därför fått panikstoppa och ändra sin politik. Men varför fortsatte då medborgarna att belöna dem med sitt förtroende, medan man höll det parti, som i denna fråga haft helt rätt, på armlängds avstånd? Kring dessa frågor funderar idag Dan Ahlmark.

Docent Jan Tullberg – en känd invandringskritiker – tror att en huvudorsak är det konformistiska Sverige, där bara en åsikt i taget är godkänd. När det gäller frågor som invandring finns en åsiktshegemoni, som inte får ifrågasättas – och medborgaren vågar tydligen inte bryta mot den ens i valbåsets anonymitet. Kanske ett sådant ställningstagande skulle för honom/henne innebära en för stor kontrast till det dagliga hyckleriet, där individen visar upp sitt socialt anpassliga ansikte: ”Mesigheten framstår som det stora problemet. Svensken vill inte stöta sig med överheten, men inte heller med menigheten (1)”. Och det är lätt att ursäkta sin feghet och vilja att inte bli inblandad genom att hänvisa till politiker, som man betalar skatt till för att just fatta dessa beslut.

Katerina Janouch har skrivit många artiklar om massinvandringens konsekvenser. Som invandrare ser hon ju med förundran på sitt nuvarande hemlands invånare. Hon säger sig i viss utsträckning förstå, varför människor inte vågar säga vad de tycker, beroende på att konsekvenserna kan bli för hårda för dem. Rädsla för repressalier av ekonomisk art eller gällande karriären etc är förståelig, men kan gå för långt. Rädslan är en svensk sjukdom, säger hon, och tystnaden är följden (2) . Konflikträdslan är samtidigt ofta förknippad med egoism av den sämre typen: ”Varför ska jag reagera mot att andra blir skadade, får livet förstört och dylikt, när det inte drabbat mig ?” Så man vet, men ser bort från problemen och förklarar det med, att vi ändå har det så bra. Men ängslighet är den svenska folksjukdomen (3): ”För ängsligt är det i Sverige, så in i helvete ängsligt. Artigt, fisförnämnt, fegt, tystlåtet, generat, stelt och oförlöst…Som den är nu, är den (ängsligheten.min anm.) inte hälsosam. Den förstör allt i..(sin)..väg likt tung kvävande brandrök, som dödar utan att göra något väsen av sig”.

Om vi går till en utländsk journalist, som studerade Sverige på slutet av 60-talet (Roland Huntford (4)), är hans kanske intressantaste tolkning av svenskarna, att de i mycket är medeltidsmänniskor. Vad var då utmärkande för människan på den tiden? Ja, några viktiga karaktärsdrag under medeltiden var (5) frånvaron av individualitet hos människor visad genom personliga unika åsikter om olika företeelser. En sådan personlighet ansågs ointressant, för människorna såg sig som en del av ett kollektiv, i vilket man levde, tänkte och handlade. Man tänkte inte på sitt ego, och jantelagen härskade starkt redan då.

Ett annat drag var respekten och följsamheten för alla påbud uppifrån och bristen på opposition mot de, som bestämde i samhället. Ett tredje drag var människornas djupa religiösa tro (ibland kompletterad av föreställningar från tidigare trossystem). Idag har den kristna religionen dött bland de flesta svenskar, men i Sverige har massindoktrineringen i vårt samhälle från förskolan till servicehemmet länge varit massiv och är i sin volym och täckning utan motsvarighet internationellt. Den har varit och är framgångsrik och har lett till en liknande tro som religionen – men på välfärdsstaten i Sverige och vårt land som ett föregångsexempel för alla andra länder.

Och i detta land vågar svensken ännu idag på 2000-talet inte utmana överheten eller ens uttala sin åsikt i en så viktig fråga som invandring! Och beträffande varje fråga, som Politisk Korrekthet bestämt svaret på, uttrycker medborgaren offentligt just den åsikten eller håller tyst. Så argument finns för Huntfords jämförelse av den moderne svensken med medeltidsmänniskan.

I min bok om svensk libertarianism beskrev jag, hur jag uppfattar den majoritet (?) av svenskar, som tror att dagens välfärdssystem är överlägset alla andra, och att samhällsutveckling innebär förändring baserad på dagens principer. Jag begränsar mig här till deras egenskaper aktuella beträffande ståndpunkter om invandringspolitik. Synpunkterna sammanfaller då mycket med åsikterna ovan. Svensken är obenägen att hävda sin (rätt till) individualitet och personliga åsikter, undviker individuellt ansvar samt strid och konflikter (konflikträdd) och att ta ställning; är ofta oengagerad, konformistisk och ovillig att inta eller driva kontroversiella ståndpunkter dvs saknar civilkurage. Han är istället inriktad på medelvägsståndpunkter, accepterar åsiktsförtryck och är osjälvständig i kritiska frågor, samt är beredvillig att styras av gruppen. Han är auktoritetstroende med ett enormt förtroende för staten/myndigheter, accepterar kontroll från dessa och följer lydigt deras beslut och anvisningar. Medborgaren har en ytterst hög respekt för demokrati och alla beslut, som kan sägas vara demokratiska.

NÅGRA SLUTSATSER
Huntford uppmärksammade svenskens kollektivism och lyhördhet för de styrande och samhället. Tullberg pekade på svenskens mesighet, medan Janouch fastnade för dennes rädsla och den därav orsakade höga anpassligheten till samhället och gruppen. Medan jag allmänt trycker på indoktrinerad kollektivism som ett viktigt skäl för svenskens konformism, tror jag beträffande just invandringsfrågan, att rädsla spelar en ovanligt stor roll för, varför medborgaren här är tyst och passiv. Långt före PKs tid talade man om svenskens brist på civilkurage: rädslan och/eller fegheten att offentligt inta en position i motsättning till en majoritet. Och konsekvensen idag av att opponera k a n v a r a mycket påtaglig och smärtsam för individen och hans familj. De möjliga – och ibland troliga – repressalierna är skälet till, att pensionärer därför är så ledande i demonstrationer eller på sociala media, när det gäller att angripa dagens dogmer och PK. Det är skamligt, att ett sådant förhållande råder i det moderna Sverige!

Det finns också en annan förklaring till människors passivitet. Staten har tagit ifrån medborgarna rätten att besluta på en rad områden angående sitt privata liv, trots att individen själv borde få bestämma här. Om staten tar över sådana beslut och därmed ansvaret för viktiga delar av individens liv, minskar säkert dennes känsla av ansvar också för mera avlägsna beslut. Och de gäller sådana som avser hennes roll som medborgare. Socialdemokraternas restriktiva attityd till medborgarnas beslutsrätt och frihet passiviserar nog människor, och det blir lätt för dessa att tycka, att även kriser som massinvandringen är statens ansvar. Han/hon ska inte behöva blanda sig i det hela, när nu det offentliga tar så mycket i skatt bl a till politiker, som förväntas fatta vettiga beslut.

Så vi har en befolkning, av vilken en del hålls i schack av rädsla. Vi vet, att sådan situation kan hålla i sig under många decennier, men sedan händer något. I Östtyskland hände det 1989, då alltfler sade: ”Jag bryr mig inte längre; jag säger vad jag tycker”. Och genom att plötsligt ett stort antal personer blev så trötta på att vara rädda att de förlorade sin fruktan och tog till orda och började kritisera och opponera, fanns inte resurser att slå ner på alla de skyldiga. Och resten är historia. Och i Sovjetunionen upplevde man ett något liknande händelseförlopp. Så varför kan det inte hända i Sverige?

DAN AHLMARK

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav förra året ut boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. 

******

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig påinfo@katerinamagasin.se– dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok heter ”Bilden av Verkligheten” och finns nu att köpa här:

https://www.vulkanmedia.se/bilden-av-verkligheten/

Min bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund heter ”Budbärarinnan” och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405163/budbararinnan/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer