Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Välfärdskraschen: Många svenska kommuner står inför ett ekonomiskt skräckscenario på grund av ansvarslös migration

av | 5 jul, 2019 | Det nya Sverige

Lästid: 8 minuter

Under våren och försommaren har rapporter om de svenska kommunernas ekonomiska kris duggat tätt. En efter en har de radats upp, likt olycksaliga syskon i en utfattig barnaskara: Kalix, Hedemora, Kristianstad, Vilhelmina, Malå, Nordmaling… och tidigare rika och välmående Danderyd, för att bara nämna några. Var tredje region och var fjärde svensk kommun gick med underskott 2018, enligt siffror från Sveriges kommuner och landsting. Runt 40 kommuner kan nu tvingas höja skatten. Detta är resultatet av en ogenomtänkt migrationspolitik som nu drabbar med full kraft. Här skriver Johan Wilson från Arbetsgruppen för kommunalt självbestämmande om ett ekonomiskt skräckscenario där välfärdskraschen är ett faktum – och serverar förslag på en aktionsplan.

”När det gäller samtliga kostnader för en nyanländ efter två år så har jag inte någon sådan uppgift. Vi har inte heller en sammanställning på hur många som har fått arbete efter två år. Kanske har Arbetsförmedlingen som är ansvarig för detta området någon användbar  information.”

Ovanstående är svaret från Danderyds kommun, från en avdelningschef på socialkontoret, på den direkta frågan vad totala sammanställda kostnaden är för nyanlända och migranter som bott i kommunen mer än två, det vill säga efter det att de statliga subventionerna upphört.

Kanske är det inte alls ett märkligt svar givet hur obefintlig koll Danderyds kommun verkar ha på sin ekonomi. Som tidigare rapporterats i media är Danderyds ekonomi i uselt skick. Samtidigt ökar kostnaderna för social omsorg (där man hittar ex bidragskostnaden för migration) med 19 miljoner, varar kostnadsökningen för de ensamkommande  med 16 miljoner för året. I första kvartalets resultatbudget januari-mars finns angivet att 7,5 miljoner av dessa är orsakade av ändrade regler och plötsligt nu inte längre får ersättning från migrationsverket. Dessutom säger man att resterande del av underskottet, dvs 8,5 miljoner, orsakats av kombinationen av ändrade regler från Migrationsverket, samt att man nu har färre ensamkommande än man budgeterat för. Alltså ”förlorar” kommunen på att ha färre ensamkommande, genom att man då får kvittera ut lägre bidrag.

Hur mycket av de angivna 8,5 miljonerna som beror på de ändrade reglerna som gör att Migrationsverket plötsligt inte ersätter kommuner i samma utsträckning som planerat  för sina kostnader och hur stor del är relaterat till  minskade bidrag beroende på färre antal ensamkommande framkommer inte. Likaså finns det ingen kommentar om vad de kvarvarande 3 miljonerna av underskottet består av.

Jag har fått skattningar från insiders och analytiker och efter lite pusslande och grävande har jag längre ner i denna text en kostnadsanalys jag kan delge för att upplysa om hur det ser ut i kommunen inklusive skattningar för framtiden.  Kom ihåg att kommunen inte har en tillstymmelse till motsvarande analys.Vi talar här om en ren cashflow-analys för kommunen och inte skattade abstrakta ”livskostnader”.

Lågt räknat är cashflow-flödet per invandrare i Danderyd efter två år, när statsbidragen upphör, motsvarande 500 000 kronor per invandrare och år. Då talar vi om dels kombinationer av direkta bidrag, anställning finansierad via skattesedeln direkt i kommuner eller indirekt via privata städ, hemtjänst, tolk, äldrevård undervisning och så vidare, bolag som servar kommunen och som i sin tur är subventionerade skattevägen. Samt bostadsbidrag, utbildning, integrationskostnader, speciellt tillagad och inköpt halalmat och hantering av denna, hälso- och tandvård och så vidare.

De ”ensamkommande” är idag 35 stycken i kommunen, plus successivt nu även anhöriginvandring motsvarande kanske fyra personer per ensamkommande, om några år. Kanske likaså för de 500 ekonomiska migranterna Danderyd kommer att ha totalt i kommunen efter nästa år. Så om ett år är det runt 535 invidider totalt, som dock är en siffra som enbart på grund av generös anhöriginvandring mycket väl kan komma att fyrdubblas de närmaste åren.

Statistiken visar att endast 1% av de ”ensamkommande” (som alltså har flera anhöriga att vänta in) går godkända ur gymnasiet på tre år. Några fler efter dubbla tiden. Det är inte lätt att få in dem som inte klarar gymnasiet in i konkurrensutsatta sektorer. Därför är det en inte särskilt kvalificerad gissning att de i stället kommer att anställas av Danderyds kommun (direkt eller indirekt) och inte redovisas som bidragstagare. Likaså för de ekonomiska migranterna som i snitt har totalt mindre är fyra års utbildning. Därmed kommer de administrativa kostnaderna för kommunen att skjuta i höjden, lika så antalet anställda, samtidigt som välfärdsservicen kommer att dras in för att istället privatiseras i en accelererande takt.

Givet att många anhöriga dels är äldre (höga pensions- och vårdkostnader) samt att vissa är unga (behöver utbildning, inte produktiva) kommer detta riskera bli väldigt dyrt… Detta samtidigt som man i vissa kommuner har anställt migranter i äldrevården där man har en ratio av fyra migranter per äldre, men där de nyanlända på grund av obefintliga språkkunskaper endast svårligen kan kommunicera med kollegor och vårdtagare, vilket bland annat innebär medicinsk fara för de äldre.

Stora språkproblem i äldreomsorgen

 

För Danderyds kommun riskerar vi hamna på en extra kostnad redan så snart som om bara några år på (500.000 kr x 550 personer)  – alltså 275 miljoner per år. Om 4–5 år (ca 2 000 individer x 500.000 kr/ år) att finansiera för kommunen, dvs 1.000.000.000 kr per år. Osäkerheten framför allt gällande den nyligen beslutade anhöriginvandringen är betydande, så ovanstående är definitivt inte orealistiska siffror.

Danderyd kommuns totala budget för helåret 2019 ligger med dessa beräkningar på 1.850.000.000 miljoner. Vi talar i så fall om en systemkrasch av guds nåde, och då tillhör Danderyd  en av de lindrigast drabbade av Sveriges totalt 290 kommuner. Att tala om ett haveri av Sverige är ingen överdrift.

Det finns egentligen bara några sätt detta kan lösas på i takt med att kommunernas kostnader för migrationen kommer att explodera: Man kommer troligen att radikalt och mycket aggressivt dra in på all kommunal välfärd, framför allt äldreomsorg. Det kommer definitivt inte bli lättare att bli gammal i Sverige framöver, tvärt om.

Man kommer även att privatisera i allt högre utsträckning, det vill säga du kommer att få en högre kommunalskatt, men mindre kommunal service där du istället för egna pengar får betala för fritid, vård och omsorg. Detta innebär att pensionärer får finansiera migrationen med sin kommunalskatt, men tvingas själva finansiera sin äldrevård med det de har kvar efter skatt och betala för denna tjänst från privata bolag när kommuner i allt högre grad monterar ner välfärden för sina svenska medborgare.

Skatten kommer absolut höjas men det finns en gräns och det är när kommuninvånarna inte länge accepterar att betala allt mer i skatt samtidigt som de får allt mindre service för pengarna. Gränsen nås när man dels väljer fritid istället för arbete och när ekonomin havererar på grund av minskad konsumtion och efterfrågan i privat sektor och reducerar intjäningsmöjligheterna. Från den nuvarande högkonjunkturen marscherar vi nu i rask takt in i en recession. Nybyggnationen befinner sig på noll, minusränta och penningpolitisk stimulans till trots.

Ytterligare ett alternativ för kommunerna är att belåna sig ännu mer, vilket nu också sker i rasande rakt. Under 2000-talet har Sveriges kommuners skulder mer än tredubblats. Detta innebär att allt mer av skattemedel kommer användas, inte för att finansiera kommunernas verksamhet som service till kommuninnevånare, utan bara för att betala räntor och amorteringar för tagna lån.

Om fem år beräknas aggregerad kommunal låneskuld för Sveriges 290 kommuner vara högre än statsskulden. Skulle räntan på de lån Sveriges kommuner har redan idag stiga med modesta 0.1% så motsvarar detta en ökad lånekostnad på 600 miljoner kronor. Gud förbjude att räntan i en framtid stiger till 1, 2, 4 eller 5%. I synnerhet om lånestorleken dessutom framöver ökar ytterligare…

Betänk att mycket av lånen ges av utländska intressenter, bla kineser.  Vilken säkerhet för lånen har svenska kommuner givit dessa, vad händer om kommunerna inte klarar av att betala tillbaka på lånen som planerats? Grekland tvingades sälja sin hamn i Aten till Kina. Vad har svenska kommuner att erbjuda?

När kommuner inte längre kan vare sig höja skatterna eller tillåts låna mer, blir de hänvisade till att som Malmö gör idag: Helt enkelt ta emot alla invandrare man kan för att bli berättigade till de första två årens statsstöd och även omfördelningspengar från andra kommuner, på grund av att man ökar invånarantalet. Det är nämligen så staten hanterar den kommunala skattebasen.

Skattebasen skapas när staten först samlar in alla skatteintäkterna från kommunerna i en central påse, och sedan fördelar ut detta i lika delar igen till kommunerna baserat på antalet invånare de har i kommunen. En så kallad ”rik” kommun har i detta sammanhang ingen fördel av att man har en miljonär boende i sin kommun. Riktigt, riktigt, riktigt vansinnigt blir det när man inser att kommuner som är framgångsrika i att sätta migranter i arbete, till exempel Österåker, faktiskt ekonomiskt förlorar på detta när de dels inte bara förlorar statlig ersättning utan framför allt tvingas betala mer i ersättning till kommuner som inte får in migranter i arbete, som till exempel Malmö.

Sedan är det väl bara en tidsfråga innan politikerna tömmer pensionsreserverna för att använda detta, inte till pensioner som avsett, utan för att finansiera de skenande migrationskostnaderna. Naturligtvis är inte något av detta hållbart som en finansiell strategi i längden. I synnerhet som alla kommuner sitter på samma relativa underskott som Malmö redan om fem år.

Så hur länge kommer detta kunna fortgå?

Redan nu syns hur den omfattande migrationen knäckt kriminalvården, förlossningsavdelningarna och akutsjukhusen. Välfärdsapparaten är helt enkelt inte anpassad på en explosiv ökning av landets befolkning som Sverige genomgått de senaste tio åren, en migrationstakt som dessutom fortsätter vara historiskt hög.

Det är därför hög tid att vi alla börjar sätta oss in i situationen på ett betydligt bättre sätt än vad vi gjort hitintills, allt för att få en överblick av hur detta kommer utvecklas kommande år för just den kommun vi bor i. Detta behöver nämligen nu akut kommuniceras ut till kommuninnevånarna. Att kommunicera ut denna verklighet framöver kommer bli min och mitt nätverks högsta prioritet. Det kommer inte bli vackert, är väl det enda man kan säga.

Se detta tio minuter långa inslag från SVT:s Aktuellt! ”Många Kommuner i ekonomisk kris efter asylinvandringen”

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=vKr8Tw21gow

Inse sedan att de rikspolitiker som skapat detta problem (definitivt inte kommunpolitikerna) ser som en långsiktig lösning att nu öka omfördelningen inom en redan krympande kaka så att på sikt alla får lika lite. Hur man istället får kakan att växa är de fullständigt ointresserade av. Allt samtidigt som välfärdsstaten havererar.

Förslag på aktionsplan:

– Starta en blogg för att kommunicera vad som nu händer i din kommun

– Analysera resultat och budgetrapporteringen från din kommun fortlöpande

– Skapa e-postutskick där du involverar medborgare i din kommun, politiker, lokalmedia, intresseföreningar och övriga kommuninvånare

– Bygg gradvis upp ett lokalt aktivt nätverk

– Skapa opinion till exempel mot välfärdsneddragningar i äldrevården

Att bevaka i din kommun:

* Vilka neddragningar görs på äldreomsorgen?

* Hur förändras kostnaderna för social omsorg?

* Hur mycket ökar antalet anställda i kommunen?

* Hur mycket ökar kommunens administrativa kostnader?

* Vilka verksamheter privatiseras och läggs ut på privata aktörer?

* Vilka kopplingar finns mellan de privata aktörer kommunen anlitar och beslutsfattare i kommunen?

* Hur transparent, tillgängligt och överskådligt presenteras kommunens samtliga kostnader relaterat till migration?

* Hur förändras statsbidragssystemen över tid?

JOHAN WILSON

Johan Wilson, för Arbetsgruppen för kommunalt självbestämmande och införandet av en författningsdomstol

******

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig påinfo@katerinamagasin.se– dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl.

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd betalning bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Swish: 0733289122

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok heter ”Bilden av Verkligheten” och finns nu att köpa här:

https://www.vulkanmedia.se/bilden-av-verkligheten/

Min bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund heter ”Budbärarinnan” och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405163/budbararinnan/

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer