Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

UD:s kommuniké sprider falska nyheter och skapar polarisering

av | 27 jun, 2017 | Debatt

Lästid: 13 minuter

Just nu sprids en kommuniké från regeringskansliet, undertecknad av Utrikesdepartementet, som säger sig ge korrekt information om migration och kriminalitet i Sverige. Jag har tittat närmare på vad som sägs vara sanning och fakta och funnit både direkta lögner, grava felaktigheter samt en kraftigt vinklad och tillrättalagd bild av vad som sker i vårt samhälle.

 En mycket märklig text har i dagarna börjat spridas via sociala medier. Det är en kommuniké från Regeringskansliet och avsändaren är Utrikesdepartementet. Rubriken lyder ”Fakta om migration och kriminalitet i Sverige” och inledningen klargör följande: ”Den senaste tiden har det spridits onyanserad och ibland helt felaktig information om Sverige och svensk migrationspolitik.”

Retoriken är inte särskilt svår att känna igen. ”Onyanserad och ibland helt felaktig information om Sverige” låter kusligt likt det Carl Bildt och Stefan Löfven sa om mina uttalanden som jag gjorde i tjeckisk webb-teve i januari 2017. De hävdade att det hade spridits ”bekymmersamma bild av Sverige” och enligt Löfven var jag en individ som gjorde i hans öron, ”ett mycket konstigt uttalande”. Tyvärr har det i mångt och mycket visat sig att det jag sagt till och med gav en mildare bild av den verklighet vi lever med i Sverige av idag.

På samma obehagliga sätt är det nu med Regeringskansliets kommuniké. Den påminner om något som skulle kunna varit hämtat ur ett i det närmaste Orwellskt samhälle. ”Sanning är lögn”. ”Krig är fred”. När jag läser kommunikén grips jag av en stark overklighetskänsla. Vad är motivet, vem har skrivit detta? Varför utelämnas så mycket som dagligen rapporteras i media och som människor vittnar om att de möter i sin vardag? Det är lätt att få intryck av att det är mig det är fel på, som ifrågasätter det som skrivs med UD som avsändare. Men faktum är att detta sätt att presentera ”sanningen” är en vanlig strategi från en stat som befinner sig i ett läge där den kämpar febrilt för att behålla makt och anseende, samtidigt som dess tvivelaktiga agerande ifrågasätts och rannsakas,

Dock: att det från självaste Utrikesdepartementet sprids falska nyheter och rena lögner är såväl obehagligt som ytterst alarmerande. Om vi inte kan lita på sanningshalten i en sådan högt uppsatt statlig instans, vem kan vi lita på då? Metoden att misstänkliggörandet sina medborgares sunda skepsis är något som känns igen från hur totalitära stater jobbar. Det sker en destabilisering av moralen och det egna jaget och leder till att individen börjar vackla i sin tro på sig själv. Människor splittras och motsättningar mellan olika åsiktsläger växer, idag inte minst via sociala medier. De som är misstänksamma anklagas för illojalitet. Den som inte blint sväljer det staten påstår, betraktas som subversiv. Jag vill påstår att det just nu pågår en normaliseringsprocess där kritiskt tänkande försvåras och sanningen blir relativ. I förlängningen leder det till en ännu kraftigare polarisering och en allvarlig splittring av sammanhållningen i samhället.

Låt oss gå igenom UD:s kommuniké steg för steg. Vissa påståenden har jag granskat mer noga än andra. Delvis beror det på att det finns enorma mängder material att tillgå. Texten skulle därför bli outhärdligt lång. Jag har varit tvungen att begränsa mina bemötanden. Jag hoppas jag ändå lyckats åskådliggöra bristerna på ett rättvist sätt. De feta kursiverade styckena är direktcitat från Regeringskansliet och UD.

********

1.Påstående: ”Det är inte länge sedan som Sverige upplevde sin första islamistiska terrorattack”

Fakta (enligt UD, min anm): Det enda kända försöket till en sådan attack inträffade 2010. Ingen dödades utöver gärningsmannen. Sedan detta svar skrevs har fyra personer dödats i ett attentat som ägde rum i centrala Stockholm den 7 april 2017. Motiven bakom detta dåd är fortfarande inte helt klarlagda.

Min kommentar: Läs gärna ovanstående igen. Detta kallas alltså ”fakta” av vår högsta regeringsmakt. Man väljer att förminska ett allvarligt angrepp på vårt öppna samhälle, mord på oskyldiga människor, som brutalt slaktas genom att köras ihjäl med en stulen lastbil. Den enda sanningen är att brottet är groteskt och en attack mot oss alla. Dessutom känner vi till är följande: FEM människor mördades, inte fyra. De var: EBBA ÅKERLUND, 11, LENA WAHLBERG, 69, MAÏLYS DEREYMAEKER, 31, CHRIS BEVINGTON, 41, samt MARIE KIDE, 66, (som kämpade för sitt liv i tre veckor på sjukhus innan hon slutligen gick bort i sviterna av de skador hon fick i dådet). Dessutom finns ett sjätte offer, en manlig patient som avled efter att ha skickats hem från akuten då Danderyds sjukhus gått upp i katastrofläge vid fredagens terrordåd. Sjukhuset inledde i samband med detta en händelseanalys av fallet för att se vilka bedömningar som gjorts, och om ärendet skulle leda till en Lex Maria-anmälan.

Regeringskansliets kommuniké utelämnar även något annat väsentligt: Antalet skadade. Uppgifterna går något isär, men enligt rapporteringen efter terrordådet hade femton personer skadats, varav tre var kvar på sjukhus en vecka senare. Att utelämna detta är att förminska dådets omfattning.

Dessutom: ”Attacken” är, tvärt emot vad kommunikén säger, klassad som ett terrordåd och 39-årige Rakhmat Akilov har erkänt dådet och häktats på sannolika skäl misstänkt för terrorbrott genom mord. I förhör har Rakhmat Akilov berättat att han fick en order från IS att agera, enligt uppgifter till tidningen Expressen. Under timmarna mellan dådet fram till gripandet ska han återigen ha haft telefonkontakt med sina “bröder” från terrorsekten, skriver Expressen vidare. Rakhmat Akilov har förekommit i Säpos underrättelseflöde, samt att han tidigare visat sympatier islamistiska extremistgrupper, däribland terrorsekten Islamiska staten (IS).

Att hävda att motiven inte är helt klarlagda är återigen att förminska och mörklägga de fakta som redan framkommit.

*******

2. Påstående: ”Det har skett en stor ökning av vapenvåld i Sverige”

Fakta (enligt UD, min anm): Våldet har generellt sett minskat i Sverige de senaste 20 åren. Samtidigt visar återkommande undersökningar att människor i Sverige och även andra västländer har en uppfattning om att våldet tvärtom ökar. Föreställningar om ökat våld har kopplats ihop med antalet invandrare i Sverige. Men samtidigt visar forskning att det inte finns belägg för att invandring skulle leda till ökad brottslighet. Trots att antalet invandrare i Sverige ökat sedan 1990-talet har utsattheten för våldsbrott minskat. Uppgifter från den nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att när det gäller dödligt våld syns totalt sett en nedåtgående trend de senaste 25 åren. Nivån 2015, då totalt 112 fall av dödligt våld konstaterades, var dock högre än på många år. Studier av Brottsförebyggande rådet visar att det dödliga skjutvapenvåldet inom ramen för kriminella konflikter har ökat. Antalet bekräftade eller sannolika skjutningar var 20 procent fler 2014 än 2006. Statistik visar också att 17 personer dödades med skjutvapen år 2011, medan motsvarande antal år 2015 var 33. Siffror från United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) visar att det år 2012 begicks 0,7 mord per 100 000 invånare i Sverige. Motsvarande siffra för USA var 4,7 och för Venezuela 53,7. Källa: https://www.unodc.org/gsh/en/data.html

FOTO från GP, föreställande Linda Staaf, chef för underrättelseenheten, NOA, och rikspolischef Dan Eliasson. (FOTO: Björn Larsson Rosvall). Den numera legendariska presskonferensen 21 juni 2017 då Eliasson utbrast ”Hjälp oss, hjälp oss” – möjligen hade han inte läst Regeringskansliets och UD:s trösterika kommuniké om att våldet generellt minskat i Sverige de senaste 20 åren.  

 

Min kommentar: UD:s text besvarar egentligen inte påståendet, utan slingrar runt genom att bemöta något annat än det som hävdas, ett klassiskt trick som politiker använder sig av för att förvirra och dribbla bort debatten. Frasen ”Men samtidigt visar forskning att det inte finns belägg för att invandring skulle leda till ökad brottslighet.” är rent påhitt. Det har dock ej gjorts någon forskning om invandrare och brottslighet sedan 2005, och därför har vi ingen som helst statistik på dessa samband de senaste 12 åren. Röster har höjts för att sådan statistik ska samlas in, något som avvisas av regeringen. Med andra ord finns ingen sådan forskning som UD vill göra gällande. Återigen, en ren lögn.

Tvärtom finns däremot uppgifter som visar att invandring leder till ökad brottslighet, i alla fall viss typ av brottslighet, som till exempel gängkriminalitet, som riskerar att drabba tredje man. Om detta går att läsa i bland annat polisens larmrapport

 

Läs gärna även detta, om ökande antalet av granatattacker – något som är unikt för ett land i fredstid.

Problemet är till och med så stort att regeringen vill utlysa amnesti för handgranater…

Nu vill regeringen utlysa amnesti för handgranater

******

3. Påstående: ”Det har skett en stor ökning av antalet våldtäkter i Sverige”

Fakta (enligt UD, min anm):Antalet anmälda våldtäkter i Sverige har ökat. Men våldtäktsbegreppet har vidgats över tid, vilket gör det svårt att jämföra siffrorna. Det blir också missvisande att jämföra med andra länder eftersom många handlingar som betraktas som våldtäkt enligt svensk lag inte anses vara våldtäkt i många andra länder. Till exempel: Om en kvinna i Sverige anmäler att hon blivit våldtagen av sin make varje kväll under ett års tid räknas det som 365 separata brott medan det i de flesta andra länder skulle registreras som ett enda, eller inget, fall. Viljan att rapportera skiljer sig även avsevärt åt mellan olika länder. I ett samhälle där det talas öppet om dessa brott, och där offren inte skuldbeläggs, kommer även fler fall att rapporteras. Sverige har medvetet arbetat för att skapa ett klimat där kvinnor känner att de kan rapportera alla brottsliga handlingar. Läs mer om våldtäkt i lagens mening: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.htm#K6 samt: https://www.bra.se/download/18.37179ae158196cb172d6047/1483969937948/2017_1_Nationella_trygghetsundersokningen_2016.pdf

Min kommentar: Kommunikéns ”fakta” om antalet anmälda våldtäkter är ytterst bristfällig och snedvinklad. De länkar som anges är inte särskilt relevanta när UD vill befästa sin tes om att det sexuella våldet inte ökat så mycket som påstås. Om jag skulle beskriva alla fakta som UD väljer att utelämna skulle jag behöva skriva en mycket lång text. Därför bemöter jag UD:s ”fakta” med några valda uppgifter. Jag noterar till exempel att UD inte nämner ett ljud om de nya formerna av sexuellt våld i Sverige: gruppvåldtäkter som uteslutande utförs av unga män och som drabbar pojkar. Det har det senaste året dömts 15 ensamkommande unga män för just denna specifika form av sexuellt våld mot andra pojkar, en del av dessa minderåriga. En sådan art av sexuellt våld har vi inte tidigare sett i Sverige och den hör direkt ihop med invandring från just Afghanistan.

Vidare: Under 2016 anmäldes över 6000 våldtäkter. 13 våldtäktsanmälningar per dag läggs ner. Överfallsvåldtäkterna utomhus har ökat och är nu den vanligaste formen av sexuella övergrepp, mot tidigare våldtäkt utförd av gärningsman som var bekant med offret. I Malmö anmäldes till exempel 33 utomhusvåldtäkter under 2016. Åtta av dem har gällt barn under 15 år.

Antalet anmälda våldtäkter ökade med 13 procent till 6 560 2016. Det visar nya preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet.

Med andra ord är UD:s ”fakta” om våldtäkter rena snömoset. Svävande, ohederligt och relativiserande. Känslan som förmedlas är att pratet om det ökande sexuella våldet är överdrivet och att det i själva verket är lugnt och tryggt i Sverige. Enligt Regeringskansliets kommuniké har ”Sverige medvetet arbetat för att skapa ett klimat där kvinnor känner att de kan rapportera alla brottsliga handlingar.” I verkligheten är sanningen den att kvinnor och flickor får sina liv förstörda av sexuella övergrepp, medan många gärningsmän går fria eller döms till löjligt låga straff. Känslan som signaleras är att rättssamhället abdikerat och att kvinnors och flickors liv och hälsa är ingenting värt. Tvärtom ges ibland till och med intrycket av att gärningsmannen skyddas. Det finns otaliga exempel på rättsfall som kan få den mest förhärdade att både gråta och samtidigt fyllas av vrede och vanmakt över samtiden.

 *******

4. Påstående: ”Flyktingar ligger bakom den ökade brottsligheten, men det mörkar myndigheterna”

Fakta (enligt UD, min anm): Enligt Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella trygghetsundersökning utsattes drygt 13 procent av befolkningen för brott mot enskild person under 2015. Det är en ökning jämfört med föregående år, men på ungefär samma nivå som 2005. Brå har genomfört två studier där representationen av personer med utländsk bakgrund bland brottsmisstänkta studeras, senast 2005. Studierna visar att majoriteten av de som är misstänkta för brott är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Studierna visar också att den alldeles övervägande majoriteten av de personer som har utländsk bakgrund inte är misstänkta för något brott. Personer med utländsk bakgrund är oftare misstänkta för brott än personer med svensk bakgrund. I den senare studien är det 2,5 gånger så vanligt att utrikesfödda är misstänkta för brott jämfört med svenskfödda med föräldrar födda i Sverige. Forskare på Stockholms universitet har i en senare studie visat att huvudskillnaden i brottslighet mellan invandrare och övriga befolkningen berodde på skillnader i socioekonomiska uppväxtförhållanden i Sverige. Det handlar då om faktorer som föräldrarnas inkomst och sociala förhållanden i det bostadsområde individen har vuxit upp i. Läs mer på Stockholms Universitets webbplats

Svenska myndigheter har inget att vinna på att mörka statistik och fakta utan eftersträvar en öppen och faktabaserad dialog. Sverige är ett öppet samhälle som styrs av en offentlighetsprincip som innebär att allmänheten, t ex enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.

 

Min kommentar: Påståendet att ”Svenska myndigheter har inget att vinna på att mörka statistik och fakta utan eftersträvar en öppen och faktabaserad dialog” faller på sin egen orimlighet då man motsätter sig att ta fram ny relevant statistik som visar hur brottslighet fördelar sig på olika grupper i samhället. Det visar till exempel den mediala stormen kring Örebropolisen Peter Springare våren 2017. Springare lyfte problematiken med att invandrare är överrepresenterade i en viss typ av brott, något han fick utstå mycket kritik för. Istället för att föra en öppen och faktabaserad dialog skapades ett drev mot Springare. Farhågorna att det öppna samhället Sverige styrs av en ideologiskt driven agenda med kraftig slagsida åt vänster bevisas gång på gång genom vilka röster som anger tonen i debatten.

 ******

5. Påstående: ”I Sverige finns ett antal no-go-zones där kriminalitet och gäng har tagit över och dit blåljus-tjänsterna inte vågar åka”

Fakta (enligt UD, min anm): Nej. I en rapport som släpptes i februari 2016 pekar Polismyndigheten ut 53 bostadsområden runt om i landet som i allt större utsträckning har kommit att präglas av brottslighet, social oro och otrygghet. De här platserna har felaktigt pekats ut som ”no-go-zoner”. Sant är dock att i flera av de här områdena har polisen svårt att genomföra sitt uppdrag, men det är inte så att polisen inte åker dit eller att svensk lagstiftning inte skulle gälla. Orsakerna till problemen i de här områdena är komplexa och mångfacetterade. För att vända utvecklingen krävs det insatser från hela samhället och på alla nivåer. Läs mer på Polisens webbplats

Min kommentar: Frågan om no-go-zonerna tillhör kanske en av Sveriges mest infekterade under de senaste åren. Istället för hur man ska komma tillrätta med segregation och det framväxande skuggsamhället har debattörer sandlådebråkat om begreppets betydelse. UD:s fakta från 2016 är dock förlegad och jag undrar varför de inte uppdaterats, när ny statistisk finns att tillgå? Enligt Polisens NOA-rapport finns idag 61 områden som bedöms vara utsatta, därav 23 som är särskilt utsatta. Antalet problemområden har ökat sedan den förra rapporten. Jag citerar från Polisens NOA-rapport:

Ett särskilt utsatt område inbegriper även i viss mån parallella samhällsstrukturer, extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter, personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden, en hög koncentration av kriminella…

Hela Polisens NOA-rapport finns att läsa här, en mycket mer rättvisande (och samtidigt skrämmande) läsning än UD:s korta vinklade redovisning. Läs gärna även detta om skuggsamhällets framväxt.

*****

6. Påstående: ”Den höga invandringen gör att Sverige närmar sig systemkollaps”

Fakta (enl UD, min anmn): Nej. Svensk ekonomi är stark. Trots höga kostnader för invandring redovisade Sverige ett överskott i de offentliga finanserna under 2015 och prognoserna pekar på att överskottet förstärks till år 2020. Dessutom har Sverige under de senaste två åren haft en av Europas högsta tillväxttakter. Ungdomsarbetslösheten har minskat kraftigt och ligger på sin lägsta nivå på 13 år och långtidsarbetslösheten (12 månader eller längre) är den lägsta i EU. Dessutom har World Economic Forum pekat ut Sverige som det land som ligger bland de främsta i många internationella rankingar. Läs mer på World Economic Forums webbplats

Ett stort antal människor har sökt skydd i Sverige. Under 2015 sökte nära 163 000 människor asyl. De åtgärder som regeringen därefter har vidtagit, däribland tillfälliga ID- och gränskontroller, och den nya tillfälliga asyllagstiftningen, har gjort att färre personer nu söker asyl i Sverige.Läs mer på Migrationsverkets webbplats

Sverige behöver invandring för att kompensera för det sjunkande antalet inrikesfödda.Läs mer om migrationens historia i Sverige 

Min kommentar: ”Svensk ekonomi är stark. Trots höga kostnader för invandring redovisade Sverige ett överskott i de offentliga finanserna under 2015 och prognoserna pekar på att överskottet förstärks till år 2020.” I detta stycke nämns ingenting om hur det faktiskt ser ut i Sveriges finanser. Statistiken går fram till 2015 och därmed utelämnas konsekvenserna av de 163.000 asylsökande som kom till Sverige hösten 2015. Angående id-kontrollerna sägs inget om att dessa slopats, vilket lett till fler asylansökningar. Ej heller näms att flera tusen nya flyktingar (i alla fall beskrivs de så) flygs direkt till Norrbotten.

Bara här blir UD:s svar och dess ”fakta” kraftigt missvisande. Läs gärna vad till exempel nationalekonomen Tino Sanandaji har att säga i frågan, en vettig text från just 2015. Även i sin bok ”Massutmaning” visar Sanandaji att påståendet ”Sverige behöver invandring för att kompensera för det sjunkande antalet inrikesfödda” är en väl cementerad myt. Det finns otaliga andra källor och exempel som slår hål på det som UD presenterar som sanning och fakta i dessa frågor. Inte särskilt förvånande är Tino Sanandaji ständigt föremål för kritik från vänsterhåll samt från de akademiska kretsar som envist försöker hålla fast vid sitt ensidigt tillrättalagda narrativ.

******

7. Påstående: ”Muslimerna är snart i majoritet i Sverige”

Fakta (enl UD, min anmn): Nej. Det bor uppskattningsvis några hundratusen människor i Sverige som har sin bakgrund i huvudsakligen muslimska länder. Men den siffran säger ingenting om hur många som är religiösa eller inte. De muslimska trossamfunden har cirka 140 000 medlemmar. Det är ungefär 1,5 procent av Sveriges befolkning. De största trossamfunden är Svenska kyrkan, Pingströrelsen och Romersk-Katolska kyrkan. 6,2 miljoner av Sveriges tio miljoner invånare är medlemmar i Svenska Kyrkan. Inom många samhällsområden finns fördomar och negativa attityder mot muslimer. En rapport som Diskrimineringsombudsmannen publicerade 2015 visar att islamofobi tar sig uttryck i exempelvis hot, våld, glåpord, mediala påhopp, trakasserier i skolan och sämre möjligheter att få en anställning. Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Min kommentar: Enligt UD: ”Det bor uppskattningsvis några hundratusen människor i Sverige som har sin bakgrund i huvudsakligen muslimska länder.” UD blandar bort korten här, precis som Morgan Johansson tidigare gjort, och påstår att endast de som är religiöst aktiva samt medlemmar i samfund, kan betraktas som muslimer. Men den siffran säger ingenting om hur många som faktiskt är muslimer i Sverige. Dessutom skriver UD i nästa stycke om fördomar och negativa attityder mot muslimer, som om detta är relevant i sammanhanget om hur många procent av landets befolkning denna grupp utgör. Här blandas åter fakta och känslomässiga argument ihop på ett vinklat och anmärkningsvärt sätt.

Enligt till exempel forskaren Tobias Hübinette, i en artikel i Aktuellt Fokus publicerad 4 april 2017 förhåller det sig så här: 31 december 2016 fanns sammanlagt 1 022 850 folkbokförda invånare i landet motsvarande 10,2% av totalbefolkningen som möjligen går att benämna som muslimer och som naturligtvis inbegriper både utövande muslimer (som möjligen uppgår till uppemot en tredjedel av de 1 022 850 invånarna), ej särskilt praktiserande muslimer och enbart s k kulturella muslimer.10,2% innebär i så fall i ett västvärldssammanhang att Sverige numera är det land i västvärlden där andelen muslimer är som allra högst: I Frankrike brukar andelen muslimer exempelvis anges till kring 8% och i Tyskland, Belgien och Storbritannien till kring 5-6%. Även den oberoende källan Morpheus blogg visar att UD:s siffra är missvisande.

******

Slutligen, en mycket anmärkningsvärd detalj i hela kommunikén: I slutet står att texten är publicerad 27 februari 2017 och uppdaterad 13 mars 2017. Dock tar den upp terrordådet den 7 april. Med andra ord har texten uppdaterats efter den 13 mars… Frågan är när? En så pass tung och seriös aktör som Regeringskansliet och Utrikesdepartementet bör ange när texten blev uppdaterad. Dessutom måste en text som säger sig ge korrekt fakta, även göra det. Därför måste avsändarens kontrollera att uppgifter som anges är med verkligheten överensstämmande, som antalet döda efter terrorattentatet. Ska en sådan text finnas online måste den vara minutiöst korrekt. Allt annat skapar en bild av att Sveriges högsta makt inte har en aning om vad den pratar om.

Sammantaget efterlämnar hela skrivelsen en mycket obehaglig känsla efter sig.

Det hade varit bättre att tiga still, än att publicera detta virrvarr av alternativa nyheter, fejkad fakta och en kraftigt tillrättalagd, för att inte säga förfalskad, bild av Sverige 2017.

 

*******

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Vill du vara med och stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk? Bidrag till mitt heltidsarbete tas tacksamt emot via swish på 0733289122 eller konto SE-Banken 5206-0000114 (första fyra siffrorna är clearingnummer). Har även skaffat crowdfundingtjänsten Patreon och finns här: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Senaste barnboken ”Så bråkar man och så blir man sams”, utgiven på Lava Förlag, finns att köpa här.

Senaste småbarnsboken, ”Ingrid och Ivar på badhuset”, utgiven på Bonnier Carlsen, finns att köpa här.

Senaste romanen, den 10:e delen i romanserien om Cecilia Lund – Vapendragerskan – finns att köpa här. Vapendragerskan är utgiven på mitt eget förlag Palm Publishing, som jag valde att starta när Piratförlaget – där jag tidigare gett ut mina vuxenböcker – vände mig ryggen då jag berättade sanningen om samhällsutvecklingen i Sverige.

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer