Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

”Trots poliskris tas inte ordningsvakters kompetens tillvara”

av | 22 jul, 2017 | Debatt

Lästid: 5 minuter

Polisbranschen är i kris och vår hjälp behövs mer än någonsin. Ändå blir vi nonchalant behandlade av såväl politiker som media. Okunskapen om vår kompetens är stor. Mest betraktas vi som mindre vetande och får sällan komma till tals. Varför tar man inte tillvara på oss för att hjälpa samhället på rätt köl? Det undrar ordningsvakten Mariah Eriksson i sin debattartikel på Katerinamagasin.

I och med den rådande poliskrisen har politiker från olika partier uttalat sig om användning av ordningsvakter i allt större utsträckning. Jag välkomnar förslaget men kan inte sluta förundras över deras okunskap om branschen. Jag och min kollega har vid flera tillfällen försökt komma fram i debatten för att bemöta politikernas förslag. Vid majoriteten av tillfällen har vi fått nej.

Jag är medveten om vilken status ordningsvakter har i samhället idag. Ordningsvakter möts dagligen av glåpord då man anses vara både outbildad och en ”misslyckad polis”. Detta är en syn som genomsyrar hela samhället. Vid ett tillfälle i närtid jobbade jag och en kollega under en danstillställning när en kvinna blev plötsligt sjuk. Min kollega är snart utbildad läkare och kunde vårda kvinnan på ett korrekt sätt. Även jag har läst sjukvård på universitetsnivå. Under tiden som vi jobbade trängde sig en annan kvinna fram och försökte knuffa undan mig. Hon var högljudd och försökte komma fram till den sjuka kvinnan. Hon uttryckte saker som fick mig att förstå att hennes inställning till oss var oerhört nervärderande. När jag sedan påtalade att min kollega gjorde sin praktik på läkarutbildningen tittade hon på mig som om ordningsvakter inte kunde studera på den nivån. Vid ett annat tillfälle tog jag hand om en kraftigt berusad äldre man. Folk som gick förbi sa åt mig att inte skada honom. Jag ställer mig frågan, varför i hela friden tror någon att jag och mina kollegor medvetet skulle skada en person som är i akut behov av sjukvård?

Så här ser vår vardag ut. Vi måste alltid se oss omkring för att säkerställa att inte någon person ur allmänheten vill angripa oss fysiskt under ett ingripande. Det säger otroligt mycket om vilken låg tilltro människor har till ordningsvakter. Därför finner jag det anmärkningsvärt att höga politiker som självaste Anders Ygeman anser att ordningsvakter bör ha utökade befogenheter. Jag erkänner att jag upplever det som provocerade att vi som hittills betraktats som bottenskrap, idag ska lösa en problematik som är ett resultat av dåligt förd politik. Mina misstankar bekräftas när jag läser artiklar om ordningsvakter där man väljer att byta namn på yrkesgruppen. Redan den 16:e februari i år publicerade Mitti Västerort en artikel där man har för avsikt att placera ut ”Trygghetsvärdar med befogenheter som ordningsvakter” i Husby Centrum. Stadsdelsnämndens ordförande Mia Päärni (S) förklarar att ”det finns en negativ klang i ordet ordningsvakt” och vill därför kalla dem något annat. Liberalerna spär på detta och kallar ordningsvakter för ”trygghetsvakter”. Jag och min kollega har under ett möte med just Liberalerna fått förklarat för oss att vakterna ska jobba trygghetsskapande och inte bara ingripa mot ordningsstörningar. Detta uttalande visar vilken låg kunskap politikerna har om vårt yrke. Vad tror de att vi gör om dagarna? Det finns poliser som jobbar mot olika inriktningar och de kallas vad jag vet fortfarande för poliser och inte för ”trygghetspersoner” eller liknande.

Den nedvärderande synen på ordningsvakter är tydlig även bland de stora medierna. Både jag och min kollega försökte bemöta en artikel som Dagens Nyheter publicerade den 30 juni 2017. I artikeln pratar Tomas Tobé och Anna Köning Jerlemyr om utökade befogenheter. Tomas Tobé kallar ordningsvakter för ”B-poliser”. Dagens Nyheter valde att inte publicera någon av våra repliker som vi inkom med. Jag påtalade mitt missnöje och ifrågasatte varför man låter politiker komma till tals, men inte oss som det de facto handlar om? Jag fick inget svar.

Jag och flera av mina kollegor har länge menat att befogenheterna bör utökas för att ordningsvakternas funktion ska fungera på ett mer effektivt sätt. Framförallt som stöd till polisen. Jag välkomnar därför att man lyfter debatten om ordningsvakterna. Tyvärr har jag gång på gång blivit medveten om att media ogärna tar med våra åsikter i debatten. Vi som har störst kunskap i ämnet får inte komma till tals! Man väljer att prata med höga chefer inom bevakningsbranschen och tror att de sitter inne med alla svar. Jag är i grunden för privata aktörer och menar att det finns fördelar med privata bolag. Man ska dock inte blunda för att det även finns nackdelar. Sanningen är den att bevakningsbolag inte alltid vinner på att ordningsvakter får utökande befogenheter vilket man måste ha i beaktning. Ordningsvakter vill mer än gärna hjälpa till men är begränsade, dels tack vare att deras befogenheter tar slut när de behöver dem som mest.

Det vi måste förstå är följande. När en ordningsvakt exempelvis omhändertar en person för berusning måste samhället, i detta fall polisen, avsluta ordningsvakternas påbörjade ärende. Det är inte möjligt för en ordningsvakt att själv köra personen till rätt instans. Det kan vara sjukhus, polisarrest eller hem till föräldrar. Detsamma gäller personer som omhändertas för störande av allmän ordning eller psykiskt sjuka individer. En ordningsvakt har heller inte möjlighet att bötfälla någon som exempelvis urinerar på offentlig plats. Det enda vi kan göra är att titta på, avlägsna eller omhänderta personen. Hade ordningsvakter fått möjlighet att köra sina egna omhändertaganden och skriva böter är jag helt övertygad om att vi skulle underlätta för polisens redan ansträngda verksamhet. Ordningsvakter är en tillgång för polisen och jag menar att med utökade befogenheter kan de effektivisera det operativa arbetet på en helt annan nivå.

Vi är en grupp duktiga ordningsvakter, med högskoleutbildning, som har förslag på hur våra funktioner skulle kunna hjälpa till på ett mer omfattande plan än det vi gör idag. Vi har försökt komma fram i de redan etablerade medierna för att nå ut till politikerna men misslyckats på grund av att vi inte får komma till tals. Hur kommer det sig att man aktivt väljer att neka publicering av våra debattinlägg så att vi kan dela med oss av vår expertis? Väljer medierna att neka oss då man även där har en negativ syn på oss som yrkesgrupp? Tror man inte att vi har den kunskap som krävs för att driva branschen framåt? Vi sitter inne med mycket kunskap om hur ordning kan återställas och det är illa att vi stängs ute.

 

Mariah Eriksson är 29 år och har jobbat som ordningsvakt till och från i 7,5 år i Stockholm, (1,5 år på SOS Alarm). Hon har även studerat och driver eget. Från och med augusti lägger hon uniformen på hyllan för ett tag och börjar utbilda kommande ordningsvakter.

 

(Det här är en debattartikel innehållande opinionsmaterial, publicerad på Katerina Magasin. Åsikterna i artikeln står skribenten för.)

 

**********

Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Vill du vara med och stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk? Bidrag till mitt heltidsarbete tas tacksamt emot via swish på 0733289122 eller konto 5206-0000114 (första fyra siffrorna är clearingnummer). Blir glad för varje liten slant! Största tacken på förhand! Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer