Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Svenskt rättsväsende står handfallet inför ungdomars kriminella kultur

av | 14 maj, 2019 | Kriminalitet

Lästid: 11 minuter

I en fortsatt granskning av tonåringarna i Staffanstorp visar det sig att en dysfunktionell kriminell kultur råder bland de unga killar som satt skräck i den lilla orten. Det var våren 2018 som Katerina Magasin uppmärksammade problematiken och dessa ungdomar som härjade. Därför åkte journalisten Joakim Lamotte till Staffanstorp och genomförde en livesändning på Facebook om säkerhetsläget i staden. På filmen står flera från ungdomsgänget och förklarar sig helt oskyldiga till problemen. De försvaras av lärare och andra vuxna som anser att ungdomarna är missförstådda och egentligen bara behöver lite förståelse och att man pratar med dem. Nu uppdagas dock en mer omfattande kriminell kultur som vi ser allt oftare på allt fler håll i Sverige och som samhället ofta står handfallet inför, en brutal verklighet där svenskt rättsväsende tycks stå sig slätt. Frågan som uppstår är huruvida det är möjligt att vända unga brottslingars negativa utveckling innan de hamnar i en tungt kriminell livsstil och förstör livet för ännu fler?

Frilansjournalisten Jonas Persson har tagit del av förundersökningsprotokollet. Av det som framkommit efter att Lamottes film sändes kan vi konstatera att de här killarna inte är riktigt så oskyldiga och missförstådda som de gör gällande, i alla fall inte samtliga i det här ungdomsgänget. Fyra killar från gänget i Staffanstorp stod nyligen åtalade för bland annat människorov av en jämnårig kille, stöld och grovt narkotikabrott, grov vårdslöshet i trafik och grov olovlig körning. Domen vinner laga kraft om tre veckor. Det är dock flera händelser som behandlas i samma rättegång:

1. Inbrott i rådhuset: Den 18 mars 2018 fick polisen larm om att det hade varit inbrott i rådhuset i Staffanstorp. Inbrottet hade upptäckts av IT-tekniker som arbetade i rådhuset på grund av en serverkrasch i det kommunala nätverket. I förteckningen över stulet gods listas bland annat en drönare, 59 bärbara datorer, 18 mobiltelefoner, 8 iPads och en projektor. På de övervakningskameror som finns i anslutning till rådhuset fastnar två killar på film. En områdespolis som har god kännedom om ungdomarna som brukar hänga på torget i Staffanstorp identifierade två av killarna från det välkända ungdomsgänget på filmerna från övervakningskamerorna. Killarna förhördes och nekade till att ha varit i rådhusets lokaler den aktuella dagen.

Kommunen har ett trådlöst öppet nätverk som loggar så kallade MAC-adresser i systemet. I loggarna syns vilken tidpunkt en enhet varit ansluten till nätverket och vilken accesspunkt den kopplat upp sig till. Av dessa loggar framgår att ungdomarnas mobiler kopplade upp sig mot en accesspunkt på första våningen i rådhusets huvudbyggnad för att sedan röra sig till andra och tredje våningen. Därefter även mot accesspunkter på våningsplan fyra, fem och sex. Polisen kunde följa mobilernas rörelser genom att följa loggen. De rör sig sedan mellan andra och tredje våningen i huvudbyggnaden. I polisens förhör med killarna framkommer att de brukar försöka hitta det trådlösa nätverket. De erkänner dock inte att de har varit inne i rådhuset den aktuella kvällen. Polisen kan efter en mycket noggrann utredning fastställa att killarnas mobiler varit i rådhuset den här kvällen. Närpolisens utpekande av killarna på övervakningsfilmen tillsammans med uppgifterna från accesspunkternas logg gör att åklagaren bedömer det vara ställt utom rimligt tvivel att det är de utpekade killarna som varit inne i rådhuset den aktuella kvällen. Det stulna godset har inte anträffats hos killarna vid husrannsakan.

2. Människorov: Samtidigt prövades åtalet om människorov 15 januari av en jämnårig kille, som vi tidigare skrivit om här i Katerina Magasin Länk: https://katerinamagasin.se/tonaringar-fran-lamottes-livesandning-staffanstorp-misstankta-manniskorov/ Trots en mycket gedigen polisutredning ansåg domstolen inte att det gick att bevisa människorov. Domstolen för ett resonemang om beviskraven vid brottmål, där det är åklagaren som ska kunna bevisa den brottsliga gärningen bortom varje rimligt tvivel. Domstolen ansåg att killen som ska ha blivit kidnappad har lämnat en mycket kortfattad, detaljfattning och ofullständig berättelse i huvudförhandlingen och vid tidigare förhör lämnat olika uppgifter vid de olika förhören. Rätten anser att det finns uppgifter som talar för att killen inte följt med i bilen av fri vilja men bevisningen anses inte tillräcklig för fällande dom.

3. Misshandel av äldre kvinna och stöld av hennes bil: En tredje händelse som behandlas samtidigt i rättegången inträffade den 13 november. En äldre kvinna går från sin parkerade bil vid 20.30-tiden. Hon är på väg hem efter att ha varit på en bokcirkel. När hon är framme vid sin bostads port hör hon någon skrika ”bilnyckel, bilnyckel”. När hon vänder sig om ser hon tre män bakom henne. En av männen knuffar henne rejält i ryggen så att hon faller till marken. En av männen drar till sig hennes handväska. Han vänder handväskan upp och ner för att hitta bilnyckeln och då ramlar kvinnans mobiltelefon ut. Hon lyckas få tag i den. Samtidigt försvinner männen från platsen. Hon och hennes man ringer polisen. Långt efter händelsen är hon rädd att gå ut ensam, vilket hon aldrig varit innan händelsen. Hon fick ett stort blåmärke på ena låret, smärta i armen och handleden och värk i många månader efter händelsen.

4. Påkörning av A-traktor och smitning från olycksplats: En yngre kille står tillsammans med sina kompisar vid en parkering. Han och en kompis har sina A-traktorer parkerade i närheten. En bil kör upp framför dem och stannar vid A-traktorerna. Ägaren till en av A-traktorn känner igen de som åker i bilen. De kliver ur bilen och frågar honom om han säljer narkotika. Han svarar inte och de tre killarna sätter sig i bilen igen och kör iväg. De kör på den ena A-traktorn och kör iväg i hög hastighet utan att stanna. Ägaren till A-traktorn och hans två kamrater har vittnat och vad det är för märke och färg på bilen. Ägaren av A-traktorn har också kunnat identifiera killarna i bilen eftersom de har gått i samma skola som honom.

5. Stöld av mobil och märkesjacka: En kille står vid busshållplatsen i Dalby när en bil stannar och han blir rånad på mobiltelefon och märkesjacka. Det går dock inte att bevisa att det var de åtalade killarna som utfört det rånet. Den killen är dock ett viktigt vittne genom att ge polisen pusselbitar som har gjort att killarna har kunnat dömas för andra brott.

Hur resonerar rätten när de dömer?

När tingsrätten ska komma fram till en dom gör de detta i flera steg. Först sammanställs vad åklagaren har kunnat bevisa. Då kommer rätten fram till ett straffvärde. Straffvärde är ett juridiskt begrepp som beskrivs som den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit samt gärningsmannens avsikter, insikter och motiv. Därefter fastställs ett straffmätningsvärde det vill säga längden på straffet om påföljden bestäms till fängelse. Sedan tar rätten hänsyn till gärningsmannens ålder och om denne förekommer i belastningsregistret. Om han är ung ska man även ta hänsyn till yttrande från kommunens Individ- och familjeomsorg.

NN1 förekommer under tre avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes den 12 februari 2018 av Lunds tingsrätt för ringa misshandel, grov olovlig körning, ringa narkotikabrott och brott mot trafikförordningen till ungdomsvård. Därefter dömdes han den 23 augusti 2018 av Lunds tingsrätt för brott mot knivlagen, varvid det beslutades att den tidigare utdömda ungdomsvården skulle omfatta även detta brott. Individ- och familjeomsorgen i Staffanstorps kommun har i yttrande gjort bedömningen att NN1 befinner sig i riskzonen för fortsatt normbrytande beteende och att han har ett särskilt vårdbehov. Individ- och familjeomsorgen föreslår att han döms till ungdomsvård i enlighet med upprättat ungdomskontrakt. NN1 har även bedömts lämplig att utföra ungdomstjänst. Han har uppgett att han numera är drogfri och att han har brutit med sitt tidigare umgänge. Han har berättat att han går första året på gymnasiet, att han numera sköter skolan och att han kommer att få godkänt i alla ämnen. Både han och hans vårdnadshavare har samtyckt till åtgärderna i ungdomskontraktet.

NN1 döms för stöld, grov vårdslöshet i trafik, grov olovlig körning, grov vårdslöshet i trafik, grovt narkotikabrott och ringa narkotikabrott. Polisen som gjort husrannsakan hos honom har beslagtagit narkotika, emballage samt verktyg, pulver och påsar som används vid hantering av narkotika. Det allvarligaste av brotten är det grova narkotikabrottet som har ett mycket högt straffvärde. Sett endast till sorten och mängden narkotika motsvarar straffvärdet fängelse i ca tre år. Därtill anses det försvårande att kokainet haft en mycket hög renhetsgrad och att det mot bakgrund av detta är uppenbart att det skulle blandas ut och sedan säljas vidare. Å andra sidan är det inte visat att han haft NN3gon mer central roll i hanteringen av narkotikan. Utöver det grova narkotikabrottet ska han även dömas för annan brottslighet vars straffvärde inte är helt försumbar. Sammantaget gör tingsrätten bedömningen att straffvärdet för den samlade brottsligheten motsvarar fängelse i fyra år. Vid straffmätningen ska beaktas att han vid brottstillfällena endast var 16 år. Det så kallade straffmätningsvärdet, dvs. längden på det fängelsestraff som NN1 ska dömas till om påföljden bestäms till fängelse, uppgår därför till ett år. Hans unga ålder innebär att utgångspunkten är att han i stället för fängelse ska dömas till en ungdomspåföljd. Tingsrätten delar Individ- och familjeomsorgens bedömning att han har ett särskilt behov av åtgärder från socialtjänstens sida. De åtgärder som anges i ungdomskontraktet syftar till att motverka att han utvecklas ogynnsamt. En ungdomsvård med det innehåll som anges kontraktet framstår därmed som en lämplig påföljd. En förutsättning för att ungdomsvård ska kunna komma i fråga som påföljd är dock att de åtgärder som socialtjänsten har planerat är tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets straffvärde och art samt hans tidigare brottslighet. I detta fall innebär det höga straffmätningsvärdet och det grova narkotikabrottets art att det kan ifrågasättas om ungdomsvård är en tillräckligt ingripande påföljd ens om den kombineras med ungdomstjänst. Det bör dock beaktas i förmildrande riktning att det – särskilt med beaktande av hans unga ålder – har förflutit förhållandevis lång tid sedan gärningarna begicks. Det bör också beaktas att han har varit frihetsberövad som anhållen och häktad i drygt två veckor med anledning av gärningar som nu prövas. Med hänsyn till det nu anförda anser tingsrätten att påföljden trots det grova narkotikabrottets straffvärde och art kan stanna vid en ungdomsvård med föreskrift att NN1 ska följa det upprättade ungdomskontraktet och maximalt antal timmar ungdomstjänst, dvs. 150 timmar.

NN2 förekommer under tre avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes den 26 september 2017 för grov stöld och rån till ungdomstjänst och 55 timmars ungdomstjänst. Därefter dömdes han den 11 november 2017 för olovlig körning, varvid det beslutades att den tidigare utdömda ungdomsvården och ungdomstjänsten skulle avse även den nya brottsligheten. Slutligen dömdes han den 6 februari 2018 för tillgrepp av fortskaffningsmedel, försök till utpressning, grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning och brott mot knivlagen, varvid det återigen beslutades att den tidigare utdömda ungdomsvården och ungdomstjänsten skulle avse den nya brottsligheten. Individ- och familjeomsorgen i Staffanstorps kommun har i yttrande anfört att NN2 har ett särskilt vårdbehov och föreslår att han döms till ungdomsvård i enlighet med bifogat ungdomskontrakt. Han har även bedömts lämplig att utföra ungdomstjänst.

NN2 döms nu för stöld, häleri, olovlig körning och smitning från trafikolycksplats. Gärningarna har enligt tingsrättens bedömning ett sammantaget straffvärde motsvarande fängelse i tre månader. Vid straffmätningen ska dock beaktas att NN2 vid brottstillfällena endast var 16 – 17 år. Det så kallade straffmätningsvärdet det vill säga längden på det fängelsestraff som han ska dömas till om påföljden bestäms till fängelse uppgår därför till knappt en månad. Hans unga ålder innebär att utgångspunkten är att han ska dömas till en ungdomspåföljd. Tingsrätten delar individ- och familjeomsorgens bedömning att han har ett särskilt behov av åtgärder från socialtjänstens sida. De åtgärder som anges i ungdomskontraktet syftar till att motverka att han utvecklas ogynnsamt. En ungdomsvård med det innehåll som anges i kontraktet framstår därmed som en lämplig påföljd. Åtgärderna i kontraktet får anses tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets straffvärde och art samt hans tidigare brottslighet. Påföljden bör därför bestämmas till ungdomsvård med föreskrift att NN2 ska följa det upprättade ungdomskontraktet.

NN3 förekommer under fyra avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes senast den 30 november 2017 för olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabrott och brott mot vägregisterlagen till ungdomsvård. Därefter har han meddelats åtalsunderlåtelse och straffvarning för ringa narkotikabrott. Individ- och familjeomsorgen i Staffanstorps kommun har i yttrande gjort bedömningen att han har ett särskilt vårdbehov och föreslår att han döms till ungdomsvård i enlighet med ungdomskontraktet. NN3 har även bedömts lämplig att utföra ungdomstjänst. Han har uppgett att han inte längre missbrukar narkotika och att han tycker att samarbetet med Individ- och familjeomsorgen fungerar bra. Både han och hans vårdnadshavare har samtyckt till åtgärderna i ungdomskontraktet vilka han redan har påbörjat. Hans mamma har uppgett att hon ser en stor förändring hos honom under senare tid och att han har blivit en helt annan person sedan han slutade använda cannabis.

NN3 döms nu för rån, häleri, två fall av ringa narkotikabrott och ringa vapenbrott. Rånet där NN3 tillsammans med två andra personer har angripit en äldre kvinna med våld precis utanför hennes bostad har enligt tingsrätten ett högt straffvärde. Sammantaget har den brottslighet som han döms för ett straffvärde som motsvarar fängelse i två år. Vid straffmätningen ska beaktas att han vid brottstillfällena endast var 16 år. Det så kallade straffmätningsvärdet det vill säga längden på det fängelsestraff som han ska dömas till om påföljden bestäms till fängelse uppgår därför till sex månader. Hans unga ålder innebär att utgångspunkten är att han ska dömas till en ungdomspåföljd. Tingsrätten delar individ- och familjeomsorgens bedömning att han har ett särskilt behov av åtgärder från socialtjänstens sida. De åtgärder som anges i ungdomskontraktet syftar till att motverka att han utvecklas ogynnsamt. En ungdomsvård med det innehåll som anges kontraktet framstår därmed som en lämplig påföljd. En förutsättning för att ungdomsvård ska kunna komma i fråga är att de åtgärder som socialtjänsten har planerat är tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och art samt hans tidigare brottslighet. Redan brottslighetens straffvärde motiverar alltså att han döms till ungdomsvård i kombination med ungdomstjänst. Ytterligare ett skäl för en förstärkningspåföljd är att rån är ett brott av sådan art att det motiverar en ingripande påföljd. Han bör alltså dömas till ungdomsvård i kombination med ungdomstjänst. 100 timmar ungdomstjänst. NN3 har varit frihetsberövad som anhållen och häktad från den 15 februari 2019 fram till avslutad huvudförhandling den 16 april 2019, dvs. ca två månader. Med hänsyn till frihetsberövandet bör ungdomstjänsten anses helt verkställd.

NN4 förekommer under två avsnitt i belastningsregistret. I december 2015 meddelades han straffvarning för ringa narkotikabrott och i november 2016 meddelades han strafföreläggande för olovlig körning. Kriminalvården, frivården Malmö, har i yttrande anfört att NN4 har ett kriminellt umgänge och missbruksproblematik samt att det finns risk för att han återfaller i brott. Frivården föreslår att påföljden bestäms till skyddstillsyn i förening med en föreskrift om att NN4 ska genomgå den behandling eller det program mot narkotikamissbruk som frivården bestämmer och att han på begäran ska lämna urinprov.

NN4 döms nu för narkotikabrott samt två fall av ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen. Brottsligheten har enligt tingsrättens bedömning ett sammantaget straffvärde motsvarande fängelse i två månader. NN4 var emellertid endast 19 år när gärningarna begicks, vilket innebär att ett fängelsestraff för hans del skulle bli något kortare än så. Narkotikabrott är ett brott av sådan art att utgångspunkten är att påföljden ska bestämmas till fängelse. NN4s unga ålder innebär dock att det krävs särskilda skäl för att döma honom till fängelse. Till detta kommer att han har varit frihetsberövad som anhållen och därefter häktad från den 16 januari 2019 till efter avslutad huvudförhandling den 16 april 2019. Mot denna bakgrund kan påföljden för hans del stanna vid en skyddstillsyn i förening med den föreskrift som frivården har föreslagit.

De här killarna är unga och domstolarna undviker normalt att döma unga gärningsmän till fängelsestraff. Den rådande meningen är att det är värt att göra vad man kan för att vända en negativ utveckling när den dömde är mycket ung. Ungdomsrabatter har länge varit ett hett diskussionsämne i den politiska debatten. Är det möjligt att vända unga brottslingars negativa utveckling innan de hamnar i en tungt kriminell livsstil? Vissa har de här killarna har trots att de är unga redan hunnit begå flera allvarliga brott. Allt fler samhällsdebattörer hävdar att det är mer verkningsfullt att döma unga till fängelse och där påbörja ett omfattande och långt rehabiliteringsprogram där även missbruksvård behövs i många fall. Alltför korta fängelsestraff kan innebära att den unga gärningsmannen inte hinner behandlas färdigt innan han släpps ut i samhället igen. Om inte annat skulle det göra tillvaron säkrare för andra medborgare. Om den samhällsutveckling med ett ökat våld fortsätter så kan en ny typ av ungdomsfängelser som även kan ta hand om rehabilitering och missbruksvård under en tillräckligt lång tid vara ett sätt att i framtiden hantera det eskalerande våldet. Brottsligheten kryper ner i åldrarna och blir allt grövre. Något måste definitivt göras.

Den första delen om de kriminella tonåringarna i Staffanstorp hittar du här:

Tonåringar från Lamottes livesändning i Staffanstorp misstänkta för människorov

JONAS PERSSON

Jonas är frilansjournalist och skriver bland annat för Nya Tider

 

******

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig påinfo@katerinamagasin.se– dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok heter ”Bilden av Verkligheten” och finns nu att köpa här:

https://www.vulkanmedia.se/bilden-av-verkligheten/

Min bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund heter ”Budbärarinnan” och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405163/budbararinnan/

 

 

 

 

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer