Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

I statens tjänst: Endast värdegrundsgodkända medborgare göre sig besvär!

av | 16 mar, 2018 | Debatt

Lästid: 6 minuter

Med tanke på att den föreslagna grundlagsändringen snart kan medföra att endast staligt godkända journalister tillåts söka information via vissa kanaler på webben, har jag tvingats fundera ett varv till. För vad är det som säger att det stannar vid journalisterna? Redan nu ställs grupp mot grupp, medborgare mot medborgare. Redan nu har det börjat poppa upp privata åsiktsdomstolar och vakter som jagar människor som avviker i sitt tänk. Senast är det Hyresgästföreningen som anser sig ha rätt att utesluta medlemmar på grund av deras åsikter. Målet måste vara att samtliga medborgare i framtiden värdegrundskontrolleras, fostras – och godkänns.

Visa mig vilka åsikter du har och jag ska tala om för dig om du får vara med eller inte! När journalister ska börja värdegrundscertifieras finns risk för att övriga befolkningen tvingas följa efter. Bara så fungerar det i totalitära stater: Endast de godkäna, värdegrundscertifierade medborgarna har en plats i en värdegrundsgodkänd värld.

Så låt oss kika lite på hur det sköna, nya, värdegrundstryggade svenska samhället skulle kunna bli till. Här är några visioner som jag kan dela med mig av till våra politiker.

Forna tiders husförhör bör återuppstå omgående. Kanske är det inte några enkla jobb vi diskuterar, men det krävs nog inga Einsteins för att bli antagna till Statliga Värdegrundskommittén som skapar egna utbildningar för att framodla åsiktsmissionärer och värdegrundskonstaplar. Detta viktiga arbete utförs ju redan idag, 2018, helt ideellt och gratis av de medborgare som känner sig manade att hålla reda på sin förtappade grannar, kollegor och bekanta. Nu tas ett mer organiserat grepp och verksamheten styrs upp via kulturministern och justitiedepartementet, som skapar en ny enhet: Värdegrundstribunalen. Via denna får de rättrådiga tillfälle att söka sig till statligt finansierade utbildningar i alla större städer, som garanterar arbete och månadslön för de rättrogna. Det finns flera olika inriktningar i värdegrundsuniversitetet, som också förankras som en global utbildningsenhet inom EU, med huvudsäte i Merkels Tyskland: Här ingår baskunskaper i värdegrundsorientering i sociala medier, press, vård, myndighet, kommun och landsting, opinionsbildning samt verksamhet i närområden. Eftersom det på sistone även blivit känt att i synnerhet äldre medborgare har en rad avvikande åsikter kommer det att snabbinrättats en specialkurs för grågossar och grågummor, en Seniorgrund 5-poängskurs med tonvikt på Facebooktrådar. Här ingår block med utbildning i stresstaktiker, chikanering, lågintensiv terror samt mental närkamp.

Värdegrundskommittéer ska, enligt tribunalens och regimens tioårsplan, finnas i alla Sveriges städer. På orter där det finns ett Folkets hus ska denna byggnad tagas i anspråk av kommittén och fungera dels som högkvarter men också som förhörslokal och där det även kommer finnas möjlighet att hålla de åsiktsavvikande häktade på obestämd tid. De orter som saknar lämpliga lokaler kommer ges statliga, generösa bidrag för att sådana lokaler ska skyndsamt byggas. Vid brådskande behov kan förhör givetvis även ske i åsiktsförövarnas hem. Besöken ska då äga rum oannonserat, samt gärna vid udda tidpunkter på dygnet, för att uppnå största möjliga chockeffekt på de utpekade. Även när rådande misstanke om åsiktsbrott inte föreligger kommer medlemmar av Värdegrundskommittén ha som uppgift att utföra stickprovskontroller hos de medborgare som uppträtt till synes klanderfritt. Åsiktsbrott är nämligen en lömsk företeelse, och det är vid sådana razzior man har chans att upptäcka syndabockar som annars flyger under radarn. Till exempel måste datorer samt all teknisk utrustning kontrolleras nogsamt, så att man kan upptäcka besök på alternativa medier, historik på sökmotorer (att googla kommer framöver att betraktas som brott mot värdegrunden) samt olämpliga inofficiella kontakter med andra misstänkta och redan kända dissidenter. Man kan aldrig underskatta de subversiva, radikala elementens uppfinningsrikedom när det gäller att försöka vilseleda staten!

Skolor och lärosäten har tidigare visat sig vara effektiva verktyg i att fostra medborgare i korrekt värdegrund och detta arbete intensifieras ytterligare efter valet 2018. Från 1 januari 2019 införs Nationella prov i Värdegrundsorientering, samt betyg i Värdegrund. Att få mindre än A i detta avgörande ämne innebär att hela skolgången underkänns. För bäst resultat anställs givetvis endast statligt godkända, värdegrundskorrekta lärare och mentorer. Skolor som ej genomgått värdegrundsprövning får inga statliga bidrag och betyg från dessa kvalificerar inte elever till högre studier. All litteratur skrivs om och skolbiblioteken rensas på olämpliga skrifter. Olämpliga webbsidor blockeras med hjälp av Värdegrundsfiltret. De lärare som ej avlägger Värdegrundslöftet avskedas. Vad gäller elever som kommer från svartlistade familjer så är dessa ej välkomna att studera. Skolplikten görs om så den endast omfattar dem med korrekt åsiktsrepertoar. Arvssynden införs åter, då tankar är kända att gå i arv från föräldrar till barn. Dissidenters barn får finna sig i att leva i utanförskap som andra klassens medborgare.

I samband med den nationella, grundlagsstadgade värdegrundsreformen uppkommer obekväma frågor om vård, socialtjänst, försäkringskassa, rättsväsende, polis samt annan myndighetsutövning. Från 1 januari blir dessa samhällsorgan därför också föremål för värdegrundsutredning, som skickats på snabbremiss (förväntat slutdatum 1 mars 2019). Staten utfärdar härefter ett slags värdegrundskörkort för de aktörer som genomgått tester och fått godkänt. Dessa tillåts även i fortsättningen tillhandahålla tjänster. Däremot krävs mottagarna på ett motsvarande intyg/legitimation som visar att dessa agerar enligt statligt fastställd norm.

Vid en icke-godkänd värdegrundscertifiering utdelas en så kallad Normprick för de medborgare som visat sig fallera. För detta ändamål inrättas den 1 januari 2019 en nationell, central Värdegrundsenhet, som i likhet med Kronofogdemyndigheten styr över medborgarnas mentala kapital. En Normprick är synlig i registret i tio år och gör att samtliga register blinkar rött när medborgaren kontrolleras. En normprickad individ får inte hyra lägenhet, inte ta banklån, inte starta eget företag, inte undervisa barn- och ungdomar, inte sälja varor eller tjänster, inte ha husdjur, inte besöka badhus eller idrottsanläggningar, inte få ha barn i den statliga barnomsorgen, inte få ägna sig åt kulturverksamhet, inte skriva eller skapa material för webben. En normprickad person astängs automatiskt av från samtliga sociala medier. Normpricken gör att man dessutom blir föremål för en avancerad åsiktsutredning och blir tilldelad en God Åsiktsman, som är till för att kontrollera och fostra avfällingen. Samtliga anhöriga till den normprickade påverkas givetvis, varför denna metod är i högsta grad avskräckande på den svenska befolkningen. När tio år har gått görs en ny prövning av medborgarens lämplighet. Om åsikterna fortfarande inte motsvarar den statliga värdegrunden, kan vistelse i korrektionsläger, som även dessa införs från 1 januari 2019, bli aktuell.

Ett särskilt Kulturdepartement med målsättningen att skapa god, ändamålsenlig kulturell fostran införättas. Från 1 januari 2019 till 1 januari 2020 är uppdraget att rensa samtliga svenska bibliotek på subversiv litteratur. I den statliga värdegrundsutredningen, SVU 1:2019:01, ingår även en korrektion av musikutbud, utsmyckning av det offentliga rummet, teater, konst, skulptur, tidksrifter, press, teve, reklam samt försäljning av varor, produkter samt allt utbyte av internationell karaktär. SVU 2:2019:02 innebär att samtliga pass dras in och utreseförbud för icke-värdegrundsgodkända införs. Vid allvarliga brott mot värdegrunden förbjuds den normprickade att bosätta sig i städer med fler än 10.000 invånare. Enligt proposition SVU 3:2019:03 föreslås särskilda normprickade bosättningar som hägnas in och där man tillsätter kontroll över de där boende. Dock görs undantag i fråga om de normprickades barn, vilka staten har rätt att omhänderta och sätta i särskilda anstalter för att i så stor mån som möjligt utradera effekterna av den subversiva, radikaliserande fostran dessa redan har fått.

Vad tycks? Låter det bra? Eftersom du faktiskt i läsande stund besöker Katerina Magasin, kan du räkna med att du inom kort får en påhälsning av moraliskt högt stående Värdegrundsrepresentanter. En normprick är bara att räkna med. Och du, börja packa, för snar deportation till bosättning i någon skogsrik region i norra Sverige. Enligt Reinfeldt finns det gott om plats i vårt avlånga land. Plats för allt, utom för en avvikande åsikt.

********

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122 

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). 

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

 

 

 

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer