Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Staten bör ställas till svars för brott mot Istanbulkonventionen: Ett svek mot Sveriges flickor och kvinnor

av | 25 feb, 2018 | Uncategorized, Samhälle

Lästid: 6 minuter

Den svenska staten bryter mot Istanbulkonventionen, som Sverige undertecknade 2011 och som trädde i kraft 2014. Enligt Istanbulkonventionen (artikel 5.2.) har stater som ansluter sig till konventionen ett ansvar för att vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att förebygga, utreda, straffa och gottgöra våldshandlingar som omfattas av konventionen och som begås av icke-statliga aktörer. Som det är nu sker icke detta i Sverige. I stället orsakar den lavinartat ökande kriminaliteten och sexualbrottsligheten ett oerhört lidande för landets flickor och kvinnor och hotar hela den svenska populationens liv och hälsa. Dessutom ökar det hedersrelaterade våldet. Sverige har misslyckats att värna dem, man förbundit sig att skydda. Därför måste de ansvariga ställas till svars.

”Migranter hotar de europeiska kvinnornas rättigheter”. Uttalandet är den slovakiske premiärministern Robert Ficos, i samband med att Slovakien nyligen nekade till att underteckna Istanbulkonventionen, som är ett juridiskt bindande regionalt instrumentet om våld mot kvinnor i Europa. Anledningen till att Slovakien – tillsammans med Bulgarien – väljer att inte underteckna konventionen, är enligt uppgift att man betraktar den som alltför influerad av genustänk, något som strider mot ländernas mer konservativa syn på bland annat äktenskap. ”Allt våld mot kvinnor är oacceptabelt och har ingen plats i vårt samhälle”, sa Fico. Han la till att ett försvar av kvinnors rättigheter är ”särskilt viktigt i en tid då migranter utgör en allt större del av Europas befolkning” och ”har med sig synen på kvinnan som en ”undergiven varelse”.

Ficos utspel är intressant på flera olika sätt. Dels kastar den ett ljus på Sveriges så kallade feministiska regering – som undertecknade Istanbulkonventionen samma dag den öppnade för undertecknande – redan 2011. 2014 trädde konventionen i kraft i Sverige.

Så låt oss se närmare på vad konventionen innebär – och huruvida den följs i Sverige. Istanbulkonventionens officiella namn är Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet.

* Konventionen fördömer alla former av våld och beskriver våld mot kvinnor som ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män.

* Den slår fast att våld mot kvinnor är könsrelaterat på strukturell nivå. I konventionen konstateras att kvinnor och flickor riskerar att utsättas för könsrelaterat våld och våld i hemmet i större utsträckning än män.

* Att förebygga våld mot kvinnor beskrivs som avgörande för att kunna uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män.

* Enligt Istanbulkonventionen (artikel 5.2.) har stater som ansluter sig till konventionen ett ansvar för att vidta nödvändiga lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att förebygga, utreda, straffa och gottgöra våldshandlingar som omfattas av konventionen och som begås av icke-statliga aktörer.

Sker detta i praktiken i Sverige? Eller är detta ännu några fina ord i raden av andra, som faktiskt inte infrias?

* Istanbulkonventionen innehåller både civilrättsliga och straffrättsliga bestämmelser. Bland annat åtar sig de stater som ansluter sig till konventionen att kriminalisera psykiskt våld (artikel 33), stalkning (artikel 34), fysiskt våld (artikel 35), sexuellt våld, inbegripet våldtäkt (artikel 36), tvångsäktenskap (artikel 37), kvinnlig könsstympning (artikel 38) samt tvångsabortering och tvångssterilisering (artikel 39).

Detta rimmar illa med hur det faktiskt ser ut i dagens Sverige. I vårt land med den fina feministiska regeringen hotas, förföljs, misshandlas, trakasseras, våldtas och dödas kvinnor på daglig basis. Många förövare döms till löjligt låga straff. Flickor som trakasseras i skolan får ofta flytta på sig, medan förövarna går kvar. Flickor misshandlas och skadas i hemmet. Kvinnor hotas, trakasseras och skadas av både närstående men även av främlingar, i allt fler fall av överfallsvåldtäkter. Men stater som ansluter sig till konventionen ska på nationell nivå anta och genomföra en effektiv, omfattande och samordnad politik för att förebygga och bekämpa alla former av våld mot kvinnor och våld i hemmet (artikel 7). Det arbete som frivilligorganisationer och det civila samhället utför ska erkännas, uppmuntras och stödjas (artikel 9). Staterna ska utse eller inrätta offentliga organ som ansvarar för att samordna, genomföra, bevaka och utvärdera politiken och åtgärderna för att förebygga och bekämpa våldet (artikel 10). Staterna ska också regelbundet samla in statistik och stödja forskning (artikel 11).

Men här fattas det något i Sverige. Svenska myndigheter, med BRÅ i spetsen, vägrar samla in statistik om vilka som begår sexuella övergrepp. Man skyller på allt möjligt, samtidigt som poliser och advokater och brottsoffer vittnar om att våld som kommer från kriminella invandrare, ökar. I Sverige har vi fått gruppvåldtäkter inte bara mot lickor och kvinnor utan även mot pojkar) och det sexuella våldet har blivit grövre, det har till och med beskrivits som ”tortyrliknande” vid vissa tillfällen. En medborgarstudie om gärningsmäns ursprung har, i brist på annat, gjorts av en privatperson. Studien visar att mer än 95 procent av överfallsvåldtäkterna i Sverige begås av män med utländsk härkomstMen samhället tar inte tag i dessa bitar. Här bryter Sverige grovt mot Istanbulkonventionen.

Vi fortsätter:

* Istanbulkonventionen innehåller bestämmelser om förebyggande åtgärder, till exempel insatser för att öka medvetenheten om våld mot kvinnor och våld i hemmet (artikel 13), utbildning (artikel 14) och utbildning av yrkesgrupper som kommer i kontakt med brottsoffer eller förövare (artikel 15). Bland åtgärderna som syftar till skydd och stöd finns bestämmelser om information till brottsoffer om stödtjänster och rättsliga åtgärder (kapitel 19), skyddat boende (artikel 23), och nationella stödtelefoner (artikel 24). Konventionen slår fast att det ska finnas nationella stödtelefoner som är kostnadsfria och öppna dygnet runt, året om. I konventionens förklarande rapport beskrivs stödtelefoner som ett av de viktigaste sätten för offer att få tillgång till stöd och hjälp. Konventionen klargör att de förebyggande åtgärderna samt åtgärderna gällande skydd och stöd ska genomföras på ett sätt som beaktar särskilt utsatta personers särskilda behov (artiklar 12.3. och 18.3.). I den förklarande rapporten sägs bland annat att personer med funktionsnedsättning, äldre personer, barn, gravida kvinnor, personer med missbruksproblematik och hbtq-personer kan befinna sig i en sådan särskilt utsatt situation.

* Staternas implementering av konventionen övervakas av en expertgrupp för bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, kallad Grevio (artikel 66). De stater som anslutit sig till konventionen ska rapportera till expertgruppen om sitt arbete för att tillämpa konventionens bestämmelser. Rapporteringen sker genom att staterna ska besvara en enkät med frågor. Sverige besvarade enkäten i september 2017.

Från regeringens sida kommer en lång och gedigen lista på insatser man har ambition att genomföra. ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra”, lyder den grandiosa rubriken, och det är förstås en mycket god målsättning. Så hur kommer det sig att mäns våld mot kvinnor i Sverige varken upphör eller ens minskar? I synnerhet sexuellt våld ökar oroväckande, om vi ser till den senaste rapporten från BRÅ.

Här några fakta:

Den svenska regeringen, den som kallar sig feministisk, bryter helt uppenbart mot Istanbulkonventionen. Detta är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och bör uppmärksammas internationellt. Politikerna sviker och flickor och kvinnor, ja, samtlga medborgares liv och hälsa, offras. Staten bör därför omgående ställa till svars för brott mot Istanbulkonventionen.

*******

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Vill du vara med och stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk? Bidrag till mitt heltidsarbete tas tacksamt emot via swish på 0733289122 eller konto SE-Banken 5206-0000114 (första fyra siffrorna är clearingnummer). Har även skaffat crowdfundingtjänsten Patreon och finns här: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Senaste barnboken ”Så bråkar man och så blir man sams”, utgiven på Lava Förlag, finns att köpa här.

Senaste småbarnsboken, ”Ingrid och Ivar på badhuset”, utgiven på Bonnier Carlsen, finns att köpa här.

Senaste romanen, den 10:e delen i romanserien om Cecilia Lund – Vapendragerskan – finns att köpa här. Vapendragerskan är utgiven på mitt eget förlag Palm Publishing, som jag valde att starta när Piratförlaget – där jag tidigare gett ut mina vuxenböcker – vände mig ryggen då jag berättade sanningen om samhällsutvecklingen i Sverige.

Min kommande bok heter ”Bilden av Sverige” och släpps 28/2. Bevaka den gärna på Bokus.

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer