Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Staffanstorp inför integrationsplikt och slöjförbud för barn i förskola och grundskola

av | 27 maj, 2019 | Integration

Lästid: 4 minuter

Återigen bli Staffanstorp historiskt, då man som första svenska kommun inför integrationsplikt som bland annat innebär slöjförbud för barn i förskolan och i grundskolan. Integrationsplikten innebär också ett tydligt nej till könssegregering i till exempel fråga om separata badtider för kvinnor och män. Detta offentliggörs idag via kommunstyrelsens ordförande Christian Sonessons (M) Facebooksida. ”Det är viktiga svenska värderingar som bör omfattas av alla som lever och bor här”, skriver Sonesson.

Christian Sonesson har idag gjort ett längre inlägg på sin Facebooksida, där han berättar om hur Staffanstorp tar ansvar för integration och att svenska värderingar efterlevs i realiteten:

– Staffanstorp är en av få kommuner som varit öppet kritiska till den statliga migrationspolitiken, skriver Sonesson.

– Vi har också valt att, inom rådande lagstiftning, i mångt och mycket gått vår egen väg. Det har stundtals inneburit mycket kritik uppifrån och utifrån.

– Vi har inte byggt utanförskapsområden, vi har inte låtit nyanlända få förmåner före andra kommuninvånare, exempelvis förtur till hyresrätter. Idag har vi många nyanlända som är placerade i andra kommuner, där det varit lättare att finna tillgängliga bostäder, eftersom det är väldigt ont om lediga bostäder i Staffanstorp, som ligger mitt i Öresundsregionen. Andra har blivit hänvisade till husvagnar som tillfälligt boende.

– Det är nu dags att efter tre år uppdatera våra kommunala riktlinjer för detta område. Därför lägger jag nu fram förslag om reviderade dokument till kommunstyrelsens möte den 29/5. Principerna om att vi inte ska bygga tillfälliga modulområden samt att inte köpa in bostäder åt nyanlända ligger fast. Men vi adderar och förtydligar arbetssätt och principer som vi varit tydliga med i valet 2018. Några av justeringarna följer nedan.

  1. Kommunen tillhandahåller enbart en bostad under maximalt två års tid, dvs samma tidsperiod som den nyanlände har statlig etableringsersättning. Därefter måste den nyanlände själv sörja för sin bostadssituation.
  2. Vi inför integrationsplikt. De nyanlända har också ett eget ansvar för sin integration och har skyldigheter i sin relation till kommunen. Integrationsplikten är att förstå som ett kontrakt mellan kommunen och den nyanlände. Om den nyanlände underlåter att fullfölja någon del av integrationsplikten kommer sanktioner att vidtas.
  3. Vi har tidigare fattat beslut om eventuella återvändande terrorister. I integrationsplanen talar vi även om vikten att identifiera och förebygga radikalisering.
  4. Hedersförtryck utgör ett allvarligt hot mot individens frihet och rättigheter och kan ta sig uttryck i könsstympning, barnäktenskap och tvångsäktenskap. Flickor och pojkar, män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och ska delta i undervisning och yrkesliv på lika villkor. Det är viktiga svenska värderingar som bör omfattas av alla som lever och bor här. Därför tillmötesgår inte kommunens verksamheter önskemål om exempelvis separata badtider för män och kvinnor eller könsuppdelad undervisning och accepterar inte heller slöjor på barn i förskola och grundskolan.

– De förändringar som görs betonar individens ansvar och skyldighet samtidigt som kommunens ansvar och skyldigheter tydliggörs. Ambitionen är att underlätta den nyanländes väg till integration och självständighet, med en egen försörjning och en egen bostad. Revideringen betonar även att svensk lag och svenska värderingar utgör minsta gemensamma nämnare i vårt samhälle. I enlighet med Handlingsplanen betonas därför att kulturella särkrav inte accepteras i kommunens verksamhet. Att fatta beslutet att inte acceptera slöjor på flickor i förskola och grundskola är en direkt konsekvens av detta. Vidare innebär slöjförbudet på barn ett led i det förebyggande arbetet mot hedersförtryck, då praktiken att sätta slöja på små flickor ingår i en hedersetisk kultur, skriver Sonesson i sitt Facebookinlägg, som i sin helhet kan läsas på Sonessons egna öppna Facebooksida:

 

Staffanstorp är en av få kommuner som varit öppet kritiska till den statliga migrationspolitiken.Vi har också valt...

Posted by Christian Sonesson on Monday, May 27, 2019

.Länk till nya förslagen i sin helhet

https://moderaternastaffanstorp.files.wordpress.com/…/integ…

https://moderaternastaffanstorp.files.wordpress.com/…/bosta…

Bara att hoppas att fler svenska kommuner vågar följa efter! Ett nationellt slöjförbud för minderåriga barn är att önska framöver – samt integrationsplikt där könsseparering motarbetas .

******

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig påinfo@katerinamagasin.se– dock arbetar jag ensam, så jag sva

rar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok heter ”Bilden av Verkligheten” och finns nu att köpa här:

https://www.vulkanmedia.se/bilden-av-verkligheten/

Min bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund heter ”Budbärarinnan” och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405163/budbararinnan/

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer