Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Socialdemokratiska floskler skapar ingen trygghet – här är fakta som svar på Lena Rådström Baastads politiska lögner

av | 18 jan, 2021 | Socialdemokratins dödsryckningar

Lästid: 8 minuter

”Vi socialdemokrater är garanten för stabilitet, trygghet och ett starkt Sverige. Låt Sverige fortsatt stå på rätt sida om historien”, skriver Lena Rådström Baastad, partisekreterare för Socialdemokraterna i en debattartikel i den regimvänliga tidningen Expressen och man riktigt känner Orwells ord eka. Flosklerna är sötsliskig politisk retorik för att förvilla, faktiskt ren och skär lögn. För låt oss kika närmare på fakta som ligger till grund för det som Rådström Baastad pompöst försöker påstå. Stabilitet, vad är det enligt socialdemokraterna? Trygghet? ”Ett starkt Sverige”? En bra journalist på till exempel skattefinansierade public service skulle genast kunna ”faktagranska” detta och därmed enkelt slå sönder dessa politiska dimridåer eftersom all fakta ligger fullt googlingsbar för den som är intresserad. Men etablissemangets lata journalister granskar inte makten. Så jag har gjort jobbet åt dem. Här är bara ett litet axplock av det som Rådström Baastad kallar för ”stabilitet” och ”trygghet”. Under socialdemokraternas vanstyre av Sverige har landet tvärtom destabiliserats på ett oroväckande sätt och tryggheten är nu ett minne blott. Det ekonomiskt starka Sverige vi en gång hade, kan vi bara nostalgiskt drömma om. Och ingenting tyder på att vi är på väg åt rätt håll. Socialdemokratisk politik kör vårt fina land i botten. Dessutom står vi tack vare socialdemokraterna på helt fel sida om historien genom att ge pengar till antidemokratiska diktaturer och liera landet med terrorbejakande islamister i Muslimska Brödraskapet genom bland annat föreningen Tro, hopp och Solidaritet. Det enda socialdemokraterna är garanten för idag, är att Sverige faktiskt går helt åt helvete.

Så, hur tryggt och stabilt och ”starkt” är det egentligen i Rådström Baastads Löfvenstyrda socialdemokratiska Sverige?

Här kommer fakta:

* I Lena Rådström Baastads ”stabila” Löfvenstyrda socialdemokratiska Sverige ser vi rekordnivåer i rån mot barn och unga. Ungdomsrån: Barn och unga utsätts i allt större utsträckning för våld. Ungdomsrånen blir allt råare: ”Mer våld och mer förnedring”. Rån och våldsbrott mot barn har mer än fördubblats de senaste åren, visar statistik från polisen. Det är ofta andra barn som är gärningsmän och poliser som SVT Nyheter har pratat med reagerar på att tillvägagångssätten har blivit värre.Antalet rån där offren är under 18 år har mer än fördubblats mellan 2016 och 2019, enligt en rapport från polisen. Förra året anmäldes 2 484 sådana rån och ofta är även gärningsmännen minderåriga eller inte ens straffmyndiga, alltså under 15 år. ”Det är mer våld och mer förnedring. Man har ingen empati längre”, säger Pia Vohl Ahlberg, ungdomsutredare i Haninge.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ungdomsranen-blir-allt-raare-mer-vald-och-mer-fornedring

* Lena Rådström Baastads ”trygga” Löfvenstyrda socialdemokratiska Sverige är det land i EU med flest anmälda våldtäkter per invånare, enligt EU:s kriminalstatistik – samtidigt som antalet uppklarade våldtäkter ligger lågt.

Källa: https://nck.uu.se/kunskapsbanken/om-kunskapsbanken/kunskapsbankens-nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida/?tarContentId=896602

* I Lena Rådström Baastads ”trygga” Löfvenstyrda socialdemokratiska Sverige känner sig märkligt nog allt fler otrygga: Aldrig förr har så många uppgett i Brottsförebyggande rådets mätningar att de känner oro över brottsligheten. 47 procent oroas över brottsligheten i Sverige, enligt årets nationella trygghetsundersökning från Brå. Det är den högsta orosnivån sedan mätningarna startade för nästan 15 år sedan. Särskilt syns en ökning av oro hos unga män, där bland annat oro för att utsättas för personrån stigit tydligt de senaste åren.

Fakta: Otrygghet och oro för brott 2020:

30 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de känner sig mycket eller ganska otrygga eller att de till följd av otrygghet undviker att gå ut ensamma under sena kvällar i sitt bostadsområde. Det är på samma nivå som 2019. Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga än att män gör det (38 respektive 22 procent). Nära hälften (47 procent) av befolkningen (16–84 år) oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället. Andelen har ökat från 2019 då den var 43 procent. Nuvarande nivå är den högsta sedan mätningarna startade. Andelen som känner stor oro över brottsligheten i samhället är lika stor bland män som bland kvinnor. Bland män är andelen störst i åldersgruppen 55–64 år (55 procent) medan andelen bland kvinnor är störst i åldersgruppen 65–74 år (58 procent).38 procent oroar sig ofta för att någon närstående ska drabbas av brott, vilket är en ökning från 2019, då andelen var 35 procent.

Källa: Nationella trygghetsundersökningen 2020, Brå

* I Lena Rådström Baastads ”trygga” Löfvenstyrda socialdemokratiska Sverige lever unga män väldigt farligt. För unga män har risken att utsättas för skjutvapenvåld i Sverige femfaldigats sedan 1996. Orsaken är ”oklar” enligt den här artikeln, men de här forskarnas hypotes är att det varit för lite brottsförebyggande arbete. Jämfört med 13 andra västeuropeiska länder hade Sverige flest skjutningar bland män i åldrarna 15-29 år. Det skjuts till exempel tio gånger fler män i åldersgruppen i Sverige än i Tyskland.

Källa: https://www.forskning.se/2020/01/21/varfor-skjuts-det-sa-mycket-i-sverige/

 

* I Lena Rådström Baastads ”stabila” Löfvenstyrda socialdemokratiska Sverige rapporteras om 97 skjutningar – rekord i Stockholmsområdet. Bara i Stockholm har 15 personer skjutits till döds och 37 har skottskadats mellan 1 januari och 17 september i 2020, rapporterar Aftonbadet. Totalt har det skett 97 bekräftade skjutningar i huvudstaden vilket är fler än samma period de senaste åren. 2019 och 2018 var motsvarande siffra 71 respektive 72 bekräftade skjutningar. 2019 avled 15 personer under den aktuella perioden och 2018 avled sex personer. Under de först åtta och en halv månaderna 2017 och 2016 låg siffrorna närmare årets, då 90 respektive 89 bekräftade skjutningar rapporterades.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/97-skjutningar-rekord-i-stockholmsomradet

* Mer om Lena Rådström Baastads ”trygga” Löfvenstyrda socialdemokratiska Sverige: 29 december 2020, rubrik hos SVT: Ny högstanivå för antalet skjutningar i Sverige 2020. I Lena Rådström Baastads ”trygga” Sverige går vapenvåldet mot nya nivåer – och vi ser mer extremvåld. ”Antalet bekräftade skjutningar i landet når nya högstanivåer i år och dödstalen till följd av skjutvapenvåldet närmar sig tidigare toppnoteringar. Samtidigt konstaterar en ny forskarstudie att minst 46 utomstående har drabbats av gängrelaterade dåd sedan 2011. ”Det har gått till ett mer extremt våld”, säger kriminologen Joakim Sturup till SVT.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-hogstaniva-for-antalet-skjutningar-i-sverige-i-ar

* I Lena Rådström Baastads ”trygga” Löfvenstyrda socialdemokratiska Sverige är det i princip ”gratis” att begå grova brott om man är en ung kriminell. Straffen är i dag för låga för vissa brottstyper. Det gäller till exempel attacker mot blåljuspersonal, allvarliga fall av sexuellt ofredande, bostadsinbrott, grova vapenbrott och mord.

Källa: https://moderaterna.se/skarpt-straffrattslig-lagstiftning

Låt oss kika på arbetslösheten i Lena Rådström Baastads ”stabila” Löfvenstyrda socialdemokratiska Sverige. Arbetslösheten uppgick till 7,7 procent i november 2020 och antalet arbetslösa till 421 000 personer, mätt enligt AKU. Det är en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med samma månad föregående år.

Källa: https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/arbetsloshet/arbetsloshet/

* I Lena Rådström Baastads ”stabila” Löfvenstyrda socialdemokratiska Sverige är det inte så tryggt att bli gammal. I ”välfärdslandet” Sverige år 2020 hamnar mängder med pensionärer under EU:s gräns för relativ fattigdom. I Sverige landar fattigdomsgränsen på 12 300 kronor, efter skatt. I Sverige har vi fortfarande fattigpensionärer, trots att de har arbetat heltid i 40 år. Tryggt? Stabilt? Enligt statistik från Pensionsmyndigheten (2018) går svensken i pension vid en ålder av 64,6 år. Samtidigt är summan som vi ska leva på som pensionärer inte särskilt imponerande. Den genomsnittliga allmänna pensionen hamnade i januari på 13 000 kronor, före skatt. Kvinnors pension är ännu lägre: 11 600 kronor/månad. Enligt nya siffror från Eurostat, som presenteras av SPF Seniorerna, är 15,2 procent av pensionärer 65 år och äldre under gränsen för det som kallas fattigpensionärer.. Det motsvarar totalt 309 000 personer, eller ungefär var sjunde pensionär. Sverige är fortsatt högst i Norden i fråga om antalet fattiga gamla. Du kanske har sett dem rota efter pantburkar i soporna? Många måste flytta från sina boenden. Andra har avlivats av staten i katastrofal coronahantering.

Källa: https://www.di.se/brandstudio/nowo/darfor-far-manga-svenskar-dalig-pension-trots-ett-langt-yrkesliv/

* I Lena Rådström Baastads ”stabila” Löfvenstyrda socialdemokratiska Sverige har vi den högsta coronadöden jämfört med våra skandinaviska grannländer och är du gammal så lever du farligt. Skandalen hur framför allt gamla offrats för att uppnå ”flockimmunitet” är under uppseglande. IVO har i sin utredning kommit fram till att regionerna har allvarligt brustit i vården av äldre under coronapandemin. Det menar Inspektionen för vård och omsorg som granskat äldrevården. ”Kvalitén är för låg även under en pandemi”, sa Sofia Wallström, generaldirektör på IVO, vid en presskonferens i november 2020.

Källa: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ivo-allvarliga-brister-i-aldrevarden-under-pandemin

Källa: https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/over-10-000-doda-fhms-besked-kommer-att-oka/

* I Lena Rådström Baastads ”stabila” Löfvenstyrda socialdemokratiska Sverige är krisberedskapen undermålig. En gång i tiden fanns en bred planering fanns för att möta kris och konflikt och civilförsvaret var redo att skydda den svenska nationen och dess befolkning, något som i dagsläget ej är möjligt. I dag klarar sig Sverige i en vecka om importen av livsmedel stoppas.

Källa: https://www.altinget.se/artikel/sveriges-krisberedskap-ar-helt-undermaalig

* I Lena Rådström Baastads ”stabila” Löfvenstyrda socialdemokratiska Sverige bränner man upp skyddsutrustning, Samtidigt som det rådde stor brist på skyddsmaterial i vården i somras brändes skyddsutrustning från Socialstyrelsens nationella beredskapslager upp, rapporterade Kaliber i Sveriges Radio i somras.

Källa: https://www.nyteknik.se/samhalle/skyddsutrustning-brandes-upp-i-somras-7003756

* Lena Rådström Baastads ”stabila” Sverige är idag beroende av polsk ”fulel” då man fattat katastrofalt beslut om att lägga ned det fullt fungerande reaktorn Ringhals 1. Nordpools elhandelsområde importerar nu netto ett Ringhals 1 rysk och polsk kärn- och kolkraft. … Nettot blir alltså 2570+630-2276=924 MW import av kärnkraft och kolkraft från Ryssland, Polen och Vitryssland. Som av en slump hade den nyss permanent nedstängda reaktorn Ringhals 1 en effekt på 881 MW elkraft.

Källa: https://www.expressen.se/debatt/i-dag-stangs-ringhals-1-ett-historiskt-misstag/

Ja, jag skulle kunna fortsätta hela dagen. Istället för att ta ansvar för Sverige är dock socialdemokratin fullt upptagen att polarisera, smutskasta och frånsäga sig ansvaret för den katastrofala vanskötseln av vårt land. Istället lyfter man fram Trump och USA som varnande exempel och skriker om att konservativ politik och SD är den största faran för landet. Det är både ohederligt och oprofessionellt men tyvärr väldigt talande för socialdemokraternas inkompetens att styra Sverige.Under deras styre är Sverige allt annat än starkt och tryggt. Dessutom står vi tack vare socialdemokraterna på helt fel sida om historien genom att ge pengar till antidemokratiska diktaturer och liera landet med terrorbejakande islamister i Muslimska Brödraskapet genom bland annat föreningen Tro, hopp och Solidaritet.

 


*****

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl.

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd betalning bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

 

Swish: 0733289122

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Under våren 2020 kommer jag ut med två nya böcker på mitt bokförlag Palm Publishing.

Första delen i min nya spänningsserie – ”Blodsådd” – köper du här!

https://www.bokus.com/bok/9789151921310/blodsadd/

 

Debattboken ”Flykten från folkhemmet” – köp den här!

https://www.bokus.com/bok/9789151921327/flykten-fran-folkhemmet/

 

”Anhörig Revisited” – om missbruk och medberoende, en reviderad utgåva av romanen Anhörig som kom ut första gången 2004. Köp den här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921303/anhorig/

Min bok “Bilden av Sverige” finns i pocket och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921297/bilden-av-sverige-en-personlig-resa/

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer