Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Sjuksköterskeuppropet: ”Medias hantering av pandemin har varit under all kritik”

av | 10 feb, 2022 | Vårdkrisen, Vaccinpassen

Lästid: 9 minuter

I samband med frihetsdemonstrationen i Stockholm den 22 januari kom jag i kontakt med några sjuksköterskor, som berättade att de startat Sjuksköterskeuppropet tillsammans, ett initiativ som kom till då stort sug efter att skapa ett andningshål fritt från censur i synnerhet kring frågor om covidpandemin för sjuksköterskor, där alla synpunkter kunde diskuteras fritt, saknades. Man närmar sig nu femhundra medlemmar i nätverket och bland dem ingår sjuksköterskor från samtliga specialiteter utspridda över hela Sverige samt även ett fåtal från våra nordiska grannländer. Dessutom är några svenska sjuksköterskor som arbetar i England och USA som bidrar med ovärderlig information. Medlemmarna i närverket anser att mediernas hantering av pandemin har varit under all kritik och att det är obegripligt hur man kan vilja vaccinera barn och gravida mot covid.

Jag började med att fråga om initiativet Sjuksköterskeuppropet, hur det kom sig att man valde att starta det?

– Tankarna på uppropet har vuxit fram under en längre period. Det startade egentligen i mars 2021 då vi startade en Facebookgrupp för att ha ett gemensamt forum där vi kunde diskutera frågor kring hanteringen av pandemin och stötta varandra i frågor som var omöjliga att lyfta på våra arbetsplatser. Det finns redan en stor grupp för sjuksköterskor på Facebook, med över 35 000 medlemmar, men den styrs med järnhand och censurerar allt som har med synpunkter på hantering och lyftande av ny fakta att göra. Vi är flera i nätverket som blivit blockade därifrån bara för att vi delat aktuell forskning och velat diskutera dessa fakta. Det fanns därför ett stort sug efter att skapa ett andningshål fritt från censur där alla synpunkter kunde diskuteras utan att få huvudet avbitet. Vi närmar oss nu femhundra medlemmar i nätverket och bland dem ingår sjuksköterskor från samtliga specialiteter utspridda över hela Sverige samt även ett fåtal från våra nordiska grannländer. Dessutom har vi några Svenska sjuksköterskor som arbetar i England och USA som kommer med ovärderlig information.

Hur går tankarna runt vården idag? Det pratas ju om att vården inte räcker till men enligt till exempel läkaren Nils Littorin beror dessa brister inte på covid utan för att politikerna rustat ner vården i decennier…

– Vi upplever att det finns en slags kollektiv sorg över att vi som sjuksköterskor idag inte har möjlighet att utföra det jobb vi drömde om och utbildade oss att få göra. Nedmonteringen av vården under flera decennier har gjort att vi som sjuksköterskor springer allt fortare, brukar våld på vårt samvete när det kommer till att hoppa över omvårdnadsmoment vi önskat hinna med, skippar allt fler raster, tar fler extrapass och ägnar alltmer tid åt administrering av läkemedel och dokumentation istället för att finnas där för våra patienter. Det finns en längtan efter att hoppa av från den industrialiserade vården där allt mäts i produktion, där alltmer strömlinjeformas och avidentifieras genom att skapa specialbyggda flöden för att snabbast möjligt processa patienter genom systemet utan att ta hänsyn till deras unika orsaker till uppkomsten av det aktuella problemet. Sjukvården liknar alltmer en bilfabrik men därefter slutar liknelsen med bilar eftersom vi människor knappast får tillgång till besiktning och regelbunden service utan istället rullar på med övertejpade oljelampor tills motorn skär och vi hamnar på akuten. Vi upplever att allt fler av oss sjuksköterskor och de patienter vi möter efterfrågar en mer individanpassad vård där hänsyn tas till den unika problematiken samt att det inte i längden går att fokusera enbart på ett litet avgränsat symtom på ohälsa utan att ta hänsyn till grundproblemet. Vi håller helt med om Nils Littorins beskrivning  av hur det ser ut i vården idag och orsakerna till det.

Ni var med på frihetsdemonstrationen i Stockholm den 22 januari, berätta lite om era intryck.

– Det var en fantastisk dag på många sätt. Dels så träffades ett 40-tal av oss från nätverket live för första gången vilket var en underbar känsla. Det kändes märkligt att ha lärt känna varandra så väl under året som gått utan att någonsin ha träffats så det var så härligt att få ses till slut. Sedan var hela manifestationen fylld av en varm och kärleksfylld stämning och alla tågade i respekt för varandra trots att vi kom från så olika bakgrunder. Det var massor av hjärtan i luften där alla lade ev. meningsskiljaktigheter åt sidan för att gemensamt tåga för rätten till vår oinskränkta frihet. Detta gav tillsammans  en helt otrolig upplevelse!

Hur ser ni på mediers rapportering om corona och pandemin

– Medias hantering av denna pandemi har varit under all kritik. Det har varit en konstant och aldrig sinande ström av skräckpropaganda som gjort det omöjligt att föra en balanserad vetenskaplig debatt. Istället för att låta Folkhälsomyndigheten ha en vid behov daglig presskonferens där de kunde föra fram det viktigaste så har mediebolagen gått helt överstyr och agerat megafoner åt läkemedelsindustrin och skrämt folk i bitar.

– Att under bästa sändningstid ha forskare med djupa intressekonflikter sittande i TV-sofforna och låta dem tala oemotsagt är en ren skam när det kommer till seriös journalistik. Var har den seriösa vetenskapliga debatten tagit vägen? Vi frågar oss varför det inte har gjorts någon djupdykning i den pandemi- och vaccinationsstatistik som förmedlats, dess premisser, uppbyggnad och presentation fastän larm om felaktigheter har kommit från såväl expertis som det svenska folket. Vi frågar oss också vart den demokratiska processen där alla parter ska ges möjlighet att komma till tals och replikera tagit vägen? Varför har dessa så kallade pandemi- och vaccinkritiker förpassats till starkt censurerade enklaver på sociala medier och helt uteslutits från det officiella nyhetsflödet? Utan att ge oss in i någon djupdykning gällande jävförhållanden mellan statliga myndigheter, oberoende press och läkemedelsföretag tycker vi att det står klart att svenska folket har matats med en enkelriktad okritiskt granskad information som regelbundet har förändrats för att passa gällande agenda.

Varför anser ni att vaccinpass och restriktioner är fel väg att gå?

– I vårt arbete med att vårda är det för oss en vardaglig självklarhet att ifrågasätta vård- och behandlingsåtgärder som strider mot evidensbaserad kunskap och praxis. Det är inte bara vår skyldighet, det är att visa respekt för människoliv! Det finns idag ingen vetenskap som stöder att det skulle ha någon som helst effekt gällande smittspridning att införa vaccinpass. Det enda det syftar till är att särskilja de som tagit covidinjektionerna från de som inte gjort detta. Man tar inte hänsyn till naturligt erhållen immunitet som i ett stort antal studier visat sig ha minst likvärdigt skydd mot insjuknande. Gällande smittspridning skiljer det inget mellan grupperna. Adderar vi till detta rader av internationella lagar och konventioner menar vi vidare att det står klart och tydligt att vaccinpass inte är förenligt med demokrati och mänskliga rättigheter.  

– Restriktioner ska självklart användas för att skydda de sköra och gamla men då gäller det att införa ett beprövat system där vi ser någon nytta med det. Vi behöver återgå till att undvika att besöka dessa grupper om det finns tecken på symtom istället då vi i dagsläget inte har några hundraprocentiga testmetoder och spridningen av viruset sveper för fullt över hela världen.

Utifrån forskning som finns anser jag personligen att injektioner till barn och gravida är helt fel, hur tänker ni kring detta?

– Det är fullständigt obegripligt hur någon ens kan överväga att rekommendera och administrera dessa läkemedel till barn och gravida. Vi ställer oss helt emot detta. Dels finns inga som helst hållpunkter för att de skulle överväga risken för biverkningar då barn har i princip 0 % risk att utveckla svår sjukdom om det inte finns någon underliggande problematik och när det kommer till både barn och gravida så finns det inga långtidsstudier för dessa läkemedel. En barnmorska som är med i nätverket berättar: 

”Har under året flaggat för att man inte ska ge barn och gravida läkemedel som inte är väl beprövade. Har försökt lägga ut blänkare både i stora sjuksköterskeforumet och i barnmorskeforum på nätet om detta.  Detta har tyvärr mest lett till påhopp. Vissa kollegor anser tom att jag inte kan jobba kvar som barnmorska. Om jag vore gravid skulle jag inte chansa, vi vet inget om långtidseffekterna av dessa injektioner. Barnmorskor i mödravården är uppmanade att rekommendera dessa covid-injektioner och många gör då detta utan att ifrågasätta säkerheten. Själv vill jag inte arbeta inom mödravård då jag rent moraliskt ej skulle kunna uppmuntra till preparat jag själv ej känner mig trygg med. Covid-injektionerna är villkorligt godkända preparat och jag anser därför att det strider mot våra etiska principer att marknadsföra det så hårt som det görs. Studierna är klara först under sent 2022 och 2023 enligt Läkemedelsverket. Sen rimmar genmodifierade preparat generellt illa med graviditet anser jag.”

Varför tror ni att de med naturlig immunitet diskrimineras?

– Detta har med all önskad tydlighet framkommit under FHM:s presskonferenser. Det handlar om att det blir för komplicerat att kontrollera om vi väljer att förlita oss på naturlig immunitet. Det är enklare att ha ett vaccinregister som bas för vilka som ska godkännas att få tillgång till en grön bock i vaccinpasset. FHM väljer att bortse från den stora mängd av vetenskapliga artiklar som stöder att naturlig immunitet är minst likvärdig med den vaccininducerade.

Vad tänker ni kring det faktum att effektiv behandling mot C19 stoppats och gamla gavs palliativ vård istället för att få korrekt behandling tidigt i pandemin?

– Det har varit och är en skam för läkarkåren att man som legitimerad läkare blivit fråntagen möjligheten att skriva ut fungerande läkemedel och ge råd om hur människor på bästa sätt skulle kunna undvika att bli så sjuka att de är tvungna att uppsöka sjukvården. Gällande vården av de äldre tidigt under pandemin önskar vi snarast att det kommer igång en utredning då det är av högsta vikt att vi får fakta på bordet och att ryktesspridning kring hur det var antingen bekräftas eller dementeras. 

Vi skulle vilja avsluta med att trots att det varit en oerhört tuff period både inom professionen och privatlivet så ser vi med tillförsikt på framtiden. Det som bubblat upp och blivit smärtsamt tydligt under denna pandemi kommer vi att sätta full fart med att ändra från grunden så att detta aldrig mer ska kunna upprepas. Det samarbete som vi har med forskare, läkare och jurister från hela Norden kommer att sätta grunden för fortsatt arbete med dessa frågor.

Tack för att ni lät er intervjuas!

De medverkande från Sjuksköterskeuppropet som tillsammans svarat på frågorna är:

Lotta Harming

Pia Hautajärvi

Johan Lenell

Camilla Marydotter

Margareta Südowsson

Ingvar Ågren

*******
Äntligen! Nu kan du köpa ”Ingen Kvinnas Land” på Bokus – eller direkt av mig och få ett signerat exemplar. Det är fortsättningen på spänningsromanen ”Blodsådd” där du åter får möta journalisten Dea Wilenius och hennes försök att överleva i ett farligt och trasigt land. Vill du köpa en signerad bok av mig så mailar du till katjanouch@gmail.com – märk mailet ”Ingen Kvinnas Land”.

Eftersom jag såg det komma har jag givetvis även beskrivit våra vanvettiga politiker och deras framfart med att förstöra Sverige. Löfven lämnar snart posten som Sveriges statsminister men även hans anhang borde hamna på soptippen. Där de tyvärr ännu inte är. Men du kan bli flockimmun mot det svenska tillståndet!

Vill du köpa även denna så mailar du till katjanouch@gmail.com – märk mailet ”Helt Oacceptabelt”.

Vill du köpa båda böckerna eller några andra, till exempel ”Bilden av Sverige” så märker du helt enkelt mailet ”Böcker” och preciserar vad du önskar beställa, samt din adress och hur många du vill ha.

 

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl.

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

 

Swish: 1236749063

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). Bankgiro: 5630-6376

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE8150000000052311121146, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Senaste boken ”Helt oacceptabelt” köper du här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921334/helt-oacceptabelt-anvisningar-for-att-uppna-mental-flockimmunitet-mot-det-svenska-tillstandet

Första delen i min nya spänningsserie – ”Blodsådd” – köper du här! Del 2, Ingen kvinnas land, kommer hösten 2021.

https://www.bokus.com/bok/9789151921310/blodsadd/

 

Debattboken ”Flykten från folkhemmet” – köp den här!

https://www.bokus.com/bok/9789151921327/flykten-fran-folkhemmet/

 

”Anhörig Revisited” – om missbruk och medberoende, en reviderad utgåva av romanen Anhörig som kom ut första gången 2004. Köp den här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921303/anhorig/

Min bok “Bilden av Sverige” finns i pocket och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921297/bilden-av-sverige-en-personlig-resa/

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer