Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Public service är kungen av fake news

av | 17 feb, 2018 | Uncategorized, Samhälle

Lästid: 9 minuter

Tillhör du den krympande skara som fortfarande tror att det du ser på SVT och hör på Sveriges Radio alltid är sanningen och inget annat än sanningen? Då vill jag be dig att tänka om, och läsa min text. Det som kallas för public service och syftar till att representera en inkluderande mångfald av Sveriges befolkning har nu helt slutat att anstränga sig för att försöka ge skenet av att rapportera fakta. Nu går man fullt ut och agerar propagandaverktyg för att försöka skola tittare i den anda man anser vara korrekt. Senaste tiden är fylld av skrämmande exempel på ren desinformation och felaktiga uppgifter, samt vinklad rapportering för att skapa politisk opinion som gynnar vänstern.

Den 25 januari nåddes vi av nyheten att flera medieredaktioner tänker samarbeta för att motverka ”spridningen av falska nyheter och desinformation”. Redaktionerna var Sveriges Television, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet som gick ut med att man planerar en gemensam sajt för faktagranskning inför valet 2018.

På bilden här ovan ser du DN:s chefredaktör Peter Wolodarski, SVT:s vd Hanna Stjärne och SR:s vd Cilla Benkö, tre av förgrundsgestalterna i den tänkta plattformen. Projektet möttes omgående av kritik och många frågetecken uppstod, framför allt med tanke på att just SVT och SR, men även DN och faktiskt även SvD vid flera tillfällen fulvinklat och spritt ren desinformation, samt ägnat sig åt lobbyverksamhet för att påverka folks politiska åsikter. Jag tänker i denna text ta upp några konkreta exempel och ställa frågan om public service trovärdighet med tanke på vilka som är dess representanter, vilka nyheter man fokuserar på, och hur det kommer sig att man gång på gång ”glömmer” viktig fakta samt ger en snedvriden bild av vad som faktiskt skett och sker. Det är i dag viktigare än någonsin att beväpna sig med en stor dos skepticism när man ser på SVT och lyssnar på SR, eftersom du kan räkna med att många av de nyheter som kommer därifrån tillrättalagts för att passa det narrativ public service vill ge, och framför allt för att de vill påverka dig politiskt inför valet 2018.

Låt oss börja med debaclet med den brinnande bilen i moderaternas kampanjfilm. ”En undersökning” gjord av P3 Nyheter visar att bilen som brinner i filmen inte är en infödd göteborgare utan är en genrebild från Vancouver i Kanada. Detta har använts för att ”bevisa” att moderaterna härmed sprider osanningar om det faktiska läget i staden/landet (även kallat ”svartmålning” på public service-språk). Man kan kalla denna ”undersökning” för fokusförflyttning, desinformation, smutskastning, misstänkliggörande. Genom att ”avslöja” att en bild på en brinnande bil (de ser likadana ut överallt, jag lovar) i själva verket kommer från utlandet, vill man skapa intrycket att moderaternas hela kampanjen då är osann och därför måste ifrågasättas (i förlängningen moderaternas politik). Man använder ordet ”falsk” för att skicka signaler om att allt moderaterna säger och gör därigenom är just ”falskt”. Hjärnan associerar per automatik och utan att ifrågasätta, och detta vet arkitekter av propaganda.

Vad är då fakta? Enligt räddningstjänsten i Storgöteborg har dock 188 bilar brunnit i Göteborg under 2017, i 67 anlagda bränder och 121 ”övriga” – siffrorna har sjunkit något sedan toppnoteringen 2015 (129 anlagda bilbränder, 118 andra) men fortfarande anläggs det flera bilbränder varje månad i bara Göteborg.

 

Så många bilar brinner i Göteborg – och i Sverige

Att detta illustreras med en kanadensisk bil gör varken till eller från för problematiken. Däremot kan man fråga sig varför P3 i Göteborg lägger ner tid och resurser på en sådan undersökning? I samband med det kan man även fråga sig varför public service så tydligt väljer att vilseleda läsarna med en annan, långt mer graverande falsk bildsättning. Brinnande bilar är brinnande bilar, oavsett om de befinner sig i Kanada eller Göteborg. Men att ”ensamkommande barn” i Sverige främst skulle representeras av 6-åriga flickor i sandaler torde vara ren och skär lögn. Att SVT själva använder sig av vilseledande bilder ser man dock inte som något problem. Hur blir det då med trovärdigheten? Eller är det verkligen en försvunnen flyktingflicka på bilden här nedan, som råkat hittas av en SVT-reporter som tog en snabb bild på barnet med sin mobiltelefon? Jag vill i så fall gärna ha berättelsen om detta förskolebarns gripande öde.

Ett annat fall där SVT medvetet valt att vilseleda sina tittare och läsare är fallet med en ”läkare” från Syrien som inte lyckas bli legitimerad i Sverige. Här har tidningen Samhällsnytt granskat fallet och det visar sig att den syriske mannen inte ens brytt sig om att försöka skriva kunskapsprovet. SVT undanhåller här centrala fakta för sina tittare: Som att läkaren Safwan Al Abdullah inte vill inte skriva några prov, han vill ha sin legitimation direkt. I juni överklagar han beslutet till förvaltningsrätten, som i januari 2017 avslår överklagandet. Han överklagar igen till kammarrätten som i april ifjol inte meddelar prövningstillstånd. Han överklagar kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen som i juni förra året slår fast kammarrättens beslut.

SVT:s syriske ”läkare” har struntat i kunskapsprovet i snart två års tid

Efter att ha misslyckats med att få läkarlegitimation utan att skriva kunskapsprovet vänder sig Safwan Al Abdullah till Palestinaaktivisten Abed Al-Qaisi som även jobbar som journalist på Sveriges television, skriver Samhällsnytt. Mötet mynnar ut i ett kort videoklipp som publicerades på SVT:s hemsida förra måndagen under rubriken ”Provet stoppar honom från arbete”. Vad SVT inte berättar för sina tittare och läsare är att fallet Al Abdullah prövats av samtliga juridiska instanser i Sverige och att Socialstyrelsen, förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen är överens om att Safwan Al Abdullah måste göra kunskapsprovet för att få arbeta som läkare i Sverige. Ett flertal olika utredare på Socialstyrelsen har dessutom varit engagerade i och tittat på fallet. Al Abdullahs akt hos Socialstyrelsen omfattar hela 90 sidor. Den statliga tv-jätten berättar således inte att Al Abdullah erbjudits att göra kunskapsprovet, men valt att inte göra det. SVT:s inslag har väckt massiv kritik i sociala medier. Nu har SVT tvingats att införa en rättelse av sin vilseledande rapportering. Men varför tog man inte reda på fakta till att börja med? Varför presenterar man detta om en nyhet där en invandrad läkare påstod ha diskriminerats? Något annat än agendaskapande syfte är svårt att se.

Ytterligare exempel på att SVT inte representerar den opartiskhet och saklighet som är tänkt, enligt verksamhetsbeskrivningen, är rapporteringen om amerikansk politik i allmänhet och presidenten Donald Trump i synnerhet, där korrespondenten Carina Bergfeldt inte lägger två strån i kors för att dölja sin avsky mot Trump. Hennes inställning är tydlig, vilket också syns på hennes Twitterkonto. Jag undrar varför SVT inte försöker visa en mer nyanserad bild av amerikansk politik? Varför förutsätts hela Sveriges befolkning avsky Trump på samma sätt som Bergfeldt?

Bergfeldt försöker inte ens dölja sina vänstersympatier. Trots att SVT:s dåvarande ansvarige utgivare Ulf Johansson i somras sa att det var oacceptabelt för SVT-journalister att gilla inlägg om politiska frågor på Twitter, gör hon nu precis det. Nu både lajkar och grattar hon Ali Esbati (V) till plats i partistyrelsen.

Inte nog med att hon är politisk aktivist, Carina Bergfeldt sprider fake news lite här och där. Till exempel så återtwittrar hon okritiskt att det redan skett 18 skolskjutningar i USA trots att vi bara är i mitten av februari.

Detta är ren och skär lögn, då det i begreppet ”skolskjutningar” ingår även sådan statistik där någon kan ha varit föremål för skjutning om denne befunnit sig inom eller utanför ett skolområde, oavsett när på dygnet detta skett eller om insidenten lett till skador/dödsfall. En av skjutningarna i statistiken är ett fall där en person ska ha skjutits utanför en förskola, som varit stängd i flera månader… Ett annat fall är då en person haft på sig ett vapen som inte ens avfyrats. Det är inte konstigt att man vill spela på folks känslor, men att utnyttja statistik på detta sätt är inget annat än ohederligt och fult. Sanningen är som sagt en helt annan.

Ytterligare otydlighet/oklarhet/ uppgift som helt klart befinner sig i fake-news, eller åtminstone alternativa fakta facket, men som av SVT presenteras som ”sanning”, är information om Nikolas Cruz, 19-åringen som sköt ihjäl 17 personer på Parklandskolan i Florida den 14 februari. SVT slår fast att Cruz ska ha deltagit i vit makt-aktiviteter, och ger oss därigenom en bild av att Cruz var en högerextremist. Den som noggrannt följt rapporteringen har dock noterat att dessa uppgifter är långtifrån säkra, och att man därför bör förvara varsamt med dem. AP (Associated Press) har initialt rapporterat om Cruz samröre med vitmaktgruppen, men de här uppgifterna tillbakavisades senare av polisen i Florida. Samtidigt har Cruz också pekats ut som medlem av vänsterextrema rörelsen Antifa – något som också anges ha skett för att an vill utnyttja Cruz som en symbol för att visa på Antifas skadlighet. Som det ser ut nu är det oklart var skolmördarens sympatier ligger. Därför vore det klädsamt om en stor aktör, tillika publice service, hanterade information om honom på ett mindre tvärsäkert sätt. Samt rättade till sina tidigare uppgifter, om de nu visar sig vara tveksamma eller till och med osanna. Även Aftonbladet har snabbt valt att lyfta Cruz ”högerextremistsympatier”.

Cruz har som sagt även pekats ut som anhängare av den vänsterextrema gruppen Antifa – men detta uppmärksammades inte av SVT eller Aftonbladet….

Florida School Shooter Nikolas Cruz is a Member of Antifa, Resistance Groups-Fiction!

Kontentan är att public service, som förfogar över stora mediala plattformar, som dessutom tar på sig rollen som företrädare för saklig information och som dessutom avser agera granskande organ åt andra mediala aktörer, måste vara oerhört försiktiga med att sprida information om där riskerar att förekomma rena faktafel eller ens tveksamheter.

Precis som i två föregående fall i närtid: Inslaget om flyktingboende i Staffanstorp i SVT Opinion Live den 25 januari, samt hur man valt att rapportera om engagemanget mot gruppvåldtäkterna i Malmö med Hanna Höie i spetsen.

I efterhand visade det sig att SVT Opinion Live medvetet bjöd in en flykting för att klaga på Staffanstorps mottagning, när denne person i själva verket placerats där av Malmö stad, utan att Staffanstorp överhuvudtaget hade med saken att göra. Redaktionen för Opinion Live har försvarat sig med att Malmösyriern ändå var representativ för de som anvisats av Staffanstorp och att han talade bäst engelska, men detta är inget tillfredställande svar. Man valde att sända fake news i direktsändning och lurade därmed sina tittare att tro något som byggde helt och hållet på falsk grund. ”När man nu upptäcker denna typ av grov felaktighet så undrar man hur vanligt är det med allvarliga fel inom SVT som aldrig uppmärksammas”, undrade Christian Sonesson (M) och kommunalråd i Staffanstorp efter att programmet sändes, och ja, man kan verkligen fråga sig, hur mycket av det som sänds på SVT faktiskt är tillrättalagt, fulvinklat och medvetet förvrängt för att skapa den bild som SVT väldigt gärna vill förmedla.

Som sista exempel (det finns många fler!) vill jag lägga uppföljningen av gruppvåldtäkterna i Malmö, som SVT också rapporterat om (18 december 2017). Där har man valt att ge en röst åt en politiskt engagerad Malmöbo vid namn Hanna Höie. Höie har intervjuats i SVT:s ”Morgonstudion”, där hon presenterades enbart som ”engagerad i lokalområdet”. I själva verket är Höie en profilerad vänsterfeministisk aktivist och skribent på vänstertidningen Fria Tidningen, där hon skriver artiklar till brinnande försvar för öppna gränser och mot ”manssamhället”, något SVT åter ”glömt” att nämna. Reaktionerna och vinklingen av gruppvåldtäkterna präglades därmed naturligt av Höies politiska aktivism, där som vanligt ”alla män” pekades ut som kollektivt skyldiga till att gruppvåldtäkter i Sverige och ökningen av detta, och den självklara lösningen som serverades var att dessa problem borde kunna lösas med fler fritidsgårdar. Fick Höie en enda kritisk fråga av SVT? Svaret på det kan du troligen räkna ut själv.

*******

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Vill du vara med och stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk? Bidrag till mitt heltidsarbete tas tacksamt emot via swish på 0733289122 eller konto SE-Banken 5206-0000114 (första fyra siffrorna är clearingnummer). Har även skaffat crowdfundingtjänsten Patreon och finns här: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Senaste barnboken ”Så bråkar man och så blir man sams”, utgiven på Lava Förlag, finns att köpa här.

Senaste småbarnsboken, ”Ingrid och Ivar på badhuset”, utgiven på Bonnier Carlsen, finns att köpa här.

Senaste romanen, den 10:e delen i romanserien om Cecilia Lund – Vapendragerskan – finns att köpa här. Vapendragerskan är utgiven på mitt eget förlag Palm Publishing, som jag valde att starta när Piratförlaget – där jag tidigare gett ut mina vuxenböcker – vände mig ryggen då jag berättade sanningen om samhällsutvecklingen i Sverige.

Min kommande bok heter ”Bilden av Sverige” och släpps 28/2. Bevaka den gärna på Bokus.

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer