Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Pressfrihetens dag: Självcensur, oskrivna regler samt mediehus i maktens koppel

av | 3 maj, 2018 | Uncategorized, Samhälle

Lästid: 6 minuter

Idag den 3:e maj är det Pressfrihetens dag och därför tänkte jag passa på att skriva en text i ämnet. 1766 skrev Sverige som det första landet i världen in pressfrihet i grundlagen. Det betyder att det ska vara möjligt att kritisera de styrande och förmedla information utan rädsla för repressalier och förtryck från makten. Men hur mår den svenska pressfriheten egentligen? Det finns all anledning att ställa frågan.

Enligt Mediehusens branschorganisation Tidningsutgivarna TU, beskrivs pressfriheten så här: Pressfrihet bygger på ett samhälles tryck- och yttrandefrihet. Grunden är att det i tryck ska vara möjligt att kritisera de styrande och förmedla information. Pressfrihet ingår som en självklar del av de flesta definitioner av demokrati. I praktiken innebär pressfrihet frånvaro av myndigheters förhandscensur av tidningar och etermedier. Ansvar för tryckfrihetsbrott och pressetiska övertramp utkrävs då istället i efterhand av ansvarige utgivaren.”

Sant är att man i dag rent formellt kan kritisera de styrande, och den politik som förs i Sverige. Nej, journalister blir inte inhämtade till förhör av polis mitt i natten eller lagförda för att de skrivit en kritisk krönika mot Stefan Löfven. Men medan fysiska repressalier från makten uteblir, är de osynliga och oskrivna desto starkare. De leder till självcensur och tystnad, samt anpassad vinkling av vad som skrivs och inte skrivs, vilka röster som släpps fram och vilka som begränsas. På det sätt deformeras bilden av den svenska verkligheten, och kantas av falsarier och förljugenhet. Den röda tråden i hur rapporteringen och debatten kantrat är främst frågor som rör migrationspolitiken samt frågor kring genus och feminism. Här kan det vara riskabelt inte bara för journalister att uttrycka åsikter. Numera drabbas även gemene man som skriver kritiskt på sociala medier, eller så mycket som delar en text med känsligt ”kontroversiellt” innehåll. Konsekvenserna kan bli social utfrysning, arbetslöshet, mediedrev eller allmän stigmatisering i vilken man blir utmålad som rasist eller ”främlingsfientlig”, något av det värsta man kan bli i Sverige. Ett exempel är journalisten Joakim Lamotte, som rapporterar från svenska orter som drabbats av våld. För detta kallas han bland annat just kontroversiell, trots att han bara skildrar den svenska verkligheten. Många av dem som väljer att skriva fakta kring denna problematik upplever både hat och hot om repressalier. Svordomar, kränkande uttryck och hatmeddelanden skrämmer dem som är känsliga till tystnad. Även till exempel journalisten Sofie Löwenmark har på senare tid utsatts, något hon skrivit om i sociala medier.

Sverige brukar rankas högt när man gör listor över hur det ser ut med pressfriheten i världen. Enligt organisationen Reportrar utan gränser – RUG – placerar sig Sverige som nummer två på rankingen över pressfrihet i världen, en klättring från 2016 års placering på sjätte plats. Samtidigt är trenden i övriga Europa negativ, i 30 av de 47 europeiska länderna har pressfriheten försämrats, enligt Reportrar utan gränser. Det är en utveckling som organisationen ser även för resten av världen.

”Världskartan över pressfriheten blir allt mörkare. Den globala indikatorn som Reportrar utan gränser beräknat har aldrig varit så hög vilket innebär att pressfriheten nu är mer hotad än någonsin tidigare”, heter det.

Det intressanta är att det är med stor distanslöshet man rapporterar om andra länder, samtidigt som man verkar helt blind inför och okunnig om hur det faktiskt ser ut i Sverige. Läs till exempel denna formulering om Polen:

”Efter att ha gjort public service radio och tv till propagandaverktyg försöker den polska regeringen att med finansiella medel strypa oberoende tidningar som motsatt sig [regeringens] reformer”, skriver Reportrar utan gränser.

Den inledande meningen skulle lika gärna kunna handla om Sverige. Byt bara ut ”polska” mot ”svenska” och hoppla, här är en sann beskrivning över hur vår egen public service numera fungerar: ”Efter att ha gjort public service radio och tv till propagandaverktyg” – ja, visst låter det rimligt? Här en snabb titt på vad svensk public service bör vara, om man läser uppgifterna på Radiotjänsts webbplats:

”Det som Sveriges Radio, SVT och UR gör kallas public service – radio och tv i allmänhetens tjänst. Det är riksdagen som beslutar om uppdraget och regeringen som sätter ramarna. I inledningen till det nuvarande sändningstillståndet kan man läsa: ”Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.”

Utbudet och distributionen ska vara av hög kvalitet. Principerna i form av opartiskhet och saklighet ska följas, heter det på webbsida. Vän av ordning frågar sig: Sker detta i dagsläget? Bedrivs verksamheten självständigt i förhållande till staten och olika politiska intressen?

webbplatsen för Myndigheten för press, radio och tv slås följande fast: ”De tre public service-företagen har en särställning på medieområdet och därmed ett särskilt samhällsansvar. Detta särskilda ansvar kommer till uttryck i uppdraget att verka i allmänhetens tjänst.”

 Hur kommer det sig då att allt fler upplever att deras syn på samhället inte speglas och representeras av public service? Att bara en viss typ av åsikter (ofta de som är färgade åt vänster rent politiskt) får komma till tals och ges stort utrymme? Att vänstern ges oproportionellt stort utrymme bekräftas genom den senaste åtgärden som vidtagits av Sveriges Radio, som valt att sätta tre tydliga vänsterprofiler – Täppas Fogelberg, Alexandra Pascalidou samt Sverker Olofsson – i karantän under en begränsad tid. Därmed får de inte leda ”Ring P1” inför och strax efter höstens riksdagsval. Uppenbart känner sig SR nödgat att vidta en sådan åtgärd för att försöka rätta till den skeva obalansen mellan politiska åsikter. Istället skulle man ha kunnat anlitat en rad profiler med andra politiska åsikter. Men något sådant sker inte.

Därmed kvarstår faktum att public service är allt annat än oberoende rent politiskt. Det visar inte minst avhandlingen ”Journalistkårens partisympatier” av Kent Asp som avser åren 1989-2005. Visst har förstås förändrats, men avhandlingen är talande, i synnerhet med tanke på att många medarbetare inom public service är fast anställda tills de går i pension.

Ytterligare en sak kan vara av vikt att ta upp: Etablissemangets krig mot de alternativa medierna, och ansträngningarna att genom ekonomiska åtgärder försöka strypa uppstickarmediernas rapportering. Vid ett möte den 28:e mars mellan tidningen Expressen, Eskilstunakuriren, branschorganisationen tidningsutgivarna, Google samt minister Morgan Johansson diskuterades flera åtgärder för att makten ska upprätthålla kontrollen över vad som får finnas på nätet. Få förstår kanske vilket angrepp detta är på pressfriheten, och hur man öppnar dörren för regelrätt censur. Enligt etablerad media som DN hette det att ”justitieminister Morgan Johansson har hållit möte med flera medieaktörer, i syfte att diskutera Facebook och Googles roll i kampen mot hat och hot på nätet.”

”Vi måste skapa pressen att de både ska vara mer tillgängliga och mer öppna för att plocka bort material som är uppenbart olagligt”, sa Morgan Johansson efter mötet och syftade på nättjänsterna Google och Facebook. Ett enligt mig solklart steg för att börja inskränka i pressfriheten, i synnerhet som tidningen Eskilstunakuriren drivs av politiska aktivister som är långt ifrån opartiska utan tvärtom långt ut på vänsterkanten. Eskilstunakurirens chefredaktör Eva Burman är till exempel medlem i censurnätverket #jahärhär.

Ett av de alternativmedier som drabbats hårt är webbtidningen Samhällsnytt. Den 13 april kallade regeringen till ett nytt möte med Facebook, Google och Twitter med syftet att införa censur i Sverige och motarbeta alternativa medier. Direkt därefter stängdes Samhällsnytts reklamkonto på Google permanent. ”Detta innebär att hälften av våra intäkter faller bort. Vi kan  behöva skala ner verksamheten”, säger Samhällsnytts ansvarig utgivare Mats Dagerlind.

Efter censurmötet med regeringen: Google stryper all reklam på Samhällsnytt – på grund av ”politiskt innehåll”

I en krönika från 2 maj 2018, med rubriken ”Varje steg underlättar för regeringen att inskränka våra fri- och rättigheter – i statsnyttans namn” skriver Nils Funcke, VD för Utgivarna och yttrandefrihetsexpert bland annat detta:

”Oberoende används störande frekvent av regeringen i lagrådsremiss och propositioner. Störande eftersom förslagen och intentionerna istället för att stärka oberoendet med regler och bidrag utvidga den politiska styrningen av det som är utgör våra konstitutionella värden. Regeringens förslag ger myndigheterna svårtillämpade anvisningar som öppnar för subjektiva bedömningar och som ofta har ett demokratiskt underskott. Reformeringen av presstödet till ett mediestöd är ett exempel. Dess existens överhuvudtaget kan starkt ifrågasättas. Men från att tidigare ha kunnat utgå på tydligt mätbara, fyrkantiga, kriterier som till exempel upplagan ska nu även inriktningen bedömas, det vill säga innehållet, vid prövningen. Regeringen avvisar de mest långtgående kraven från medieutredningen men i propositionen finns krav på att mediestödet endast ska utgå till ”allmänna nyhetsmedier” som intar en ”ansvarstagande publicistisk hållning”, håller ”hög kvalitet” och följer en ”god medieetisk sed”. Vad som är kvalitet, god sed och ansvarig hållning blir en fråga för Myndigheten för press, radio och TV att tolka. Lycka till. Lycka till också svenska tidningsutgivare som förs in i ett system som präglas av bristande förutsebarhet.”

På pressfrihetens dag den 3 maj 2018 kan jag bara konstatera att svensk pressfrihet är under attack. Det största hotet är inte journalister som kritiseras och ifrågasätts av medborgarna. Det stora hotet är att etablerade journalister och mäktiga medieplattformar går i maktens koppel, som går maktens ärenden, som faktiskt förföljer dem som vågar kritisera dem  – allt för att stärka den makt med vilken de nu är lierade. Steget mot totalitärt tänkande och åsiktsförtryck är inte långt härifrån. Och statsapparatens grepp hårdnar, samtidigt som demokratin urholkas allt mer. Den utvecklingen i sig föder folkligt missnöje, en känsla av hopplöshet, till slut aggressivitet. Sammantaget: Ett osunt, till och med farligt samhälle.

********

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122 

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). 

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

 

 

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer