Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Politiska ”brott” har högsta prioritet i Sverige – inte våldtäkter och rån mot barn

av | 9 feb, 2020 | Samhälle

Lästid: 8 minuter

Jag hade egentligen inte tänkt ge den här saken uppmärksamhet, tänkte avfärda den som en dåres utspel. Men allt eftersom jag fördjupat mig i frågeställningen, desto mer har en isande insikt landat i mig: Sverige befinner sig i en galopperande normalisering av förföljelse av så kallade ”tankebrott”, eller brott mot värdegrunden, numera behändigt kallat ”hatbrott”, något som utnyttjas av framför allt vänsterextremister för att tysta systemkritik och kritik mot destruktiv massinvandring. Medan vårt land sviktar under sexualbrott, åldringsrån och brutala rån av barn som de senaste fyra åren ökat med hundra procent, väljer polischeferna – givetvis på politiska order! – att satsa resurser på särkilda ”demokratibrott”-grupper. Dessa samarbetar med de djurplågande individen Näthatsgranskaren och i detta ingår att kartlägga systemkritiska röster på internet. Syftet är givetvis att i förlängningen strypa all kritik av makteliten, så de kan fortsätta att rasera landet Sverige och slå sönder resterna av det samhälle vi ännu har kvar.

Den 19 januari 2020 skrev jag om kriminella klaner på sociala medier och att dessa borde utvisas, något jag står till 100% för. Jag anser även att debatt måste få föras med satir, ironi och hårda ord som driver med den sjuka politiska verklighet vi befinner oss i.

Här är ett utdrag ur texten som anmäldes:

”När en ungjävel plågar djur eller rånar ett barn eller en gamling eller kallar en lärare hora så samlar man ihop ett team och åker hem till vederbörandes familj, de har 24 h på sig att plocka ihop sina vattenpipor och flygande mattor och hucklen och sen är det adjö, ut ur Sverige, med allt från minsta skitunge till gammeltaliban-imamen, de får ta och plocka ihop sin shariafamilj och sen är det en enkelbiljett tillbaka där de kom från och dit de själva åker på semester i skytteltrafik. Inga fler kanelbullar, pizzor och sockärringar som lägger huvet på sned. Varenda kriminell klan ska veta vad som gäller. Är de i Sverige gäller SVENSK lag och tonåringarna ligger med vem de vill.”

Detta sågs alltså inte med blida ögon av en salongskommunist som mobiliserade upprörd lynchmobb på sin Facebook och uppmanade folk att ”jaga” mig (jodå jag har skärmdumpar). Den som upprörts över mina ord – inte över den ökande kriminaliteten i Sverige! – var en drogliberal konstnär vid namnet Channa Bankier, som därefter anmälde mig till polisens demokrati- och hatbrottsenhet för ”brott” mot lagen HMF, alltså hets mot folkgrupp (trots att ingen folkgrupp pekats ut, men Channa ”visste” ju vilka som avsågs). Efter det att anmälas gjorts så genomförde polisens enhet i Stockholm en snabbutredning. Man upptog alltså tid både hos polisen och hos åklagaren, som dock bedömde att det publicerade inlägget inte föll under HMF-lagen då varken orden invandrare eller muslimer återfanns i texten. Därmed lades ärendet ner efter 48 timmar.

Channa Bankier stoltserade på sin öppna Facebookprofil i ett offentligt inlägg att hon efter sin anmälan blivit uppringd av polisen Jonas Jonzon som arbetar som utredare på demokrati-och hatbrottsgruppen hos polisen i Stockholm.

FOTO: Skärmdump från Facebook

En journalistkollega valde, efter att ha sett inlägget, att ringa upp Jonas Jonzon – som nämns i inlägget – för att ta reda på hur polisens specialenhet som finns i Stockholm, Malmö samt Göteborg arbetar med hatbrott. Min kollega ville ta reda på om det finns någon skillnad beroende på vem som är avsändare av hat och hot, hur HMF-lagen ska tolkas som medborgare, när man som utsatt ska anmäla till polisens speciella enhet och när man ska anmäla till exempel istället till Näthatsgranskaren. Min kollega spelade in samtalet men vill vara anonym då vederbörande är rädd för politiska repressalier.

HMF, som kanske borde kallas ”värdegrundslagen”, återfinns i Sveriges rikes lag. Andelen anmälda och dömda ökar lavinartat. Anmälningarna har mångdubblats sedan 1990-talet, i synnerhet sedan svenska staten staten inrättat sin censurenhet Näthatsgranskaren. Som exempel kan sägas att vi 1990 hade 44 fall av anmälningar av hets mot folkgrupp. 2018 var vi uppe i 2508 anmälningar! De flesta anmälningar står just den statligt finansierade angivaren Näthatsgranskaren bakom, med vars hjälp statens skapat ett angiverisamhälle. Av de 2508 anmälda är många pensionärer som döms för att ha kommenterat eller delat något, till exempel kritik mot själva Näthatsgranskaren… detta drabbade till exempel författaren Ramona Fransson som delade en kritisk text om NG (allt var sant) av journalisten Joakim Lamotte och för detta dömdes till böter i Göteborgs tingsrätt:

https://www.friatider.se/domd-att-ha-delat-lamotte-inlagg-overklagar

 

Du hör hur absurt det låter, eller hur? Näthatsgranskaren har satt i system att skanna av olika diskussionsgrupper på Facebook, Mewe, samt VK och sedan göra polisanmälningar mot den individ som de hävdar är avsändaren bakom inlägget. Bevisningen man bifogar i anmälan innehåller skärmdumpar på personens identitet, samt inlägget och de kommentarer som lagts under till exempel en delning.

Lagen (brottsbalken 16 kap. 8 §) lyder:

”Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.”

Trots dessa formuleringar är en majoritet av dem som döms för brottet etniska svenskar och inte sällan blir de dömda för att de påstås ha ”kränkt” och ”missaktat” muslimer på nätet genom att skriva ilskna och ibland nedsättande kommentarer på till exempel en nyhetsartikel på sociala medier, inte sällan då någon dömts för ett brutalt brott. Det anmärkningsvärda med lagen är att även om ordet ”minoritet” saknas i lagtexten så driver åklagare inte vidare ärende till domstol om till exempel en nyanländ skriver ”jag hatar alla SVENNEBÖGAR” / ”Kristna ska dö”, etc. Men om en etnisk svensk skriver något liknande om en annan folkgrupp eller religion, så anmäls de, blir åtalade, och dömda.

Sajten lawline.se svarar så här på frågeställningen:

”Svenskar anses vara en folkgrupp inom ramen för 16 kap. 8 § BrB, vilket alltså innebär att även svenskar rent formellt kan bli utsatta för hets mot folkgrupp. I förarbeten och lagkommentarer till BrB kan man dock se att avsikten varit att skydda de folkgrupper som har ett annat nationellt ursprung än majoritetsbefolkningen. Frågan som du tar upp har endast prövats en gång i domstol och det var av Norrköpings tingsrätt:

http://www.dagensjuridik.se/2015/04/svenskar-omfattas-av-hets-mot-folkgrupp-men-blogginlagg-uppnar-inte-missaktningskrav 

Den tilltalade hade uttryckt en del grova uttalanden, bland annat att svenskar är ´´vidrig ohyra”. Han dömdes dock inte för hets mot folkgrupp. Tingsrätten konstaterade här att svenskar visserligen omfattas av det straffrättsliga skyddet, men att uttalanden om en sådan grupp är bred och täcker en stor majoritetsgrupp av befolkningen. Uttalandena är därmed vanligen inte lika allvarliga som om de hade gällt en begränsad och utpekad minoritetsgrupp.”

På polisens hemsida går det att läsa om vilken inriktning som polisen har för sin gruppering som finns i alla storstadsområden.

Polisen definierar ett demokratibrott som ett brott som hotar någons grundlagsskyddade rätt att utöva sin yttrande-, informations-, mötes-, demonstrations-, förenings- och religionsfrihet. Det finns ingen brottsrubricering eller något i brottsbalken som heter ”demokratibrott”. Men polisen väljer att använda sig av begreppet för att signalera allvaret när politiker och andra åsiktsbildare som journalister och konstnärer utsätts för angrepp i sin yrkesroll.”

Som ett exempel på att ovan beskrivning inte stämmer kan vi titta på frilansjournalisten Joakim Lamotte som ett exempel. Han har blivit utsatt för otaliga många mord och dödshot under åren som han har varit journalist:

https://samtiden.nu/2018/10/joakim-lamotte-och-hans-familj-dodshotas-far-inte-hjalp-av-polisen/

https://nyheteridag.se/joakim-lamotte-om-hoten-mot-familjen-de-sager-att-min-fru-ska-slaktas/

https://www.politikfakta.se/2019/12/12/joakim-lamotte-blir-hotad-misshandlad-och-ranad-av-maskerat-invandrargang-nar-40-poliser-star-bredvid/

Att arbeta som frilansjournalist och granska invandringens påverkan på det svenska samhället är ett ämne som mainstreammedia inte tar i med tång. Under Lamottes senaste livereportage från det oroliga området Kronogården i Trollhättan blev han hotad, rånad och misshandlad av ett invandrargäng samtidigt som polisen fanns på platsen. Men oavsett hur grovt Lamotte hotas, verkar ingen gå att döma. Trots att polisen själv säger att ”demokratibrott”-begreppet är till för att skydda ”åsiktsbildare” och ”journalister”.

Nedan följer ett extrakt från samtalet som jag fick ta del av från min journalistkollega som tog kontakt med polisens utredare Jonas Jonzon.

Vad ska jag anmäla? Spelar det någon roll vilka som är avsändare till hot eller hat?

– Om du känner dig osäker på om det kan vara ett brott så anmäl det, det värsta som kan hända är att polisen väljer att inte inleda en undersökning. Polisen tittar inte på vilka gärningspersonerna är utan vi utreder brottet enligt brottsbalken. Och om ett brott har begåtts så börjar vi utreda anmäla. Alla är lika inför lagen.

Kan man få personskydd om man anmäler ett hatbrott och är rädd?

– Polisen gör en bedömning efter inkommen polisanmälan. För att få personskydd så krävs det att det ska finnas en riktig hotbild mot dig. Det ska ha hänt saker mot dig, eller att man kan utgå ifrån att det kommer att hända något. Viktigt att det finns dokumenterade bevis på hotbilden.

Om man inte bor i Malmö, Göteborg, eller Stockholm och gör en anmälan från ett annat län vilken del av polisen är det då som utreder hatbrott som anmäls?

– Oberoende på vart du bor i Sverige så finns det utbildade utredare hos polisen inom varje religion så att alla medborgare ska kunna få erforderlig hjälp.

I lagen Hets mot folkgrupp, vad måste vara uppfyllt för att polisen ska gå vidare med en anmälan?

– Tre kriterier måste vara uppfyllda för att brottet HMF ska kunna styrkas. Det måste vara ett uttalande eller ett meddelande innehållande missaktning enligt de kriterierna som stipuleras i lagen. Ett uttalande innebär att en person sprider hot eller hat mot en grupp på till exempel ett torg, men för att samtliga tre kriteriet ska vara uppfyllda så måste då sex till åtta personer ha tagit del av uttalandet. För meddelanden så utgår polisen alltid ifrån att om det har sänts ut på internet, så har en spridning skett.

Jaha, kära läsare, nu vet du det. Är du svensk är det okej att bli kallad ”vidrig ohyra”. Svensken ska bara tåla påhopp och aldrig svara tillbaka. För gör du det, kan du bli anmäld och fälld. Likhet inför lagen gäller inte längre i Sverige. Det är skrämmande att flickor våldtas, gamla rånas, barn vågar inte gå till skolan ensamma och landet brinner, och samtidigt lägger man en massa kraft och resurser på trams och på att förfölja oliktänkande och systemkritiker.

PS: Min röst kommer trots detta inte att tystas av dysfunktionella lagar.

******

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl.

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd betalning bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Swish: 0733289122

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min kommande bok är ”Anhörig Revisited” – om missbruk och medberoende, en reviderad utgåva av romanen Anhörig som kom ut första gången 2004. Beställ den här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921303/anhorig/

Min bok ”Bilden av Verkligheten” finns att köpa här:

https://www.vulkanmedia.se/bilden-av-verkligheten/

Min bok “Bilden av Sverige” finns nu i pocket och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921297/bilden-av-sverige-en-personlig-resa/

Den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund heter ”Budbärarinnan” kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405163/budbararinnan/

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer