Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Politikeradeln vältrar sig i lyx och förmåner – vad fan får vi för pengarna?

av | 23 feb, 2020 | Samhälle

Lästid: 10 minuter

På 90-talet hade en riksdagsledamot väsentligt lägre ersättning än 2020, om man jämför med en vanlig löntagare. 1995 fick en riksdagsledamot 26 500 kr per månad i ersättning, vilket kan jämföras med medianlönen för en tjänsteman, som då låg på 20 695 kr. Idag får riksdagsledamöterna hissnande 68 400 kr per månad – jämfört med medianen för tjänsteman som för närvarande är på 46 300 kr. Riksdagsledamöterna har med andra ord haft en fantastisk löneutveckling, om man jämför med vanliga medborgare i Sverige.Men det är inte allt. Sitter man i riksdagen åtnjuter man även en rad förmåner. Frilansjournalisten Jonas Persson har granskat vilka dessa förmåner är – och undrar nu, vad fan får VI för pengarna?

De som beslutar riksdagens ersättning för riksdagsledamöter är riksdagens ersättningsnämnd, en förvaltningsmyndighet som lyder under Sveriges Riksdag. För statsråd beslutar statsrådsarvodesnämnden ersättningen. De som är ledamöter i nämnderna utses av Riksdagens förvaltningsstyrelse.

Vid de årliga lönerevisionerna inom näringslivet blir det inte sällan konflikt mellan fackförbund och arbetsgivarnas representant. Ofta blir det hot om strejk för att till slut landa i en förlikning där arbetstagare får en löneökning som i bästa fall speglar inflationen tre år framåt, medan riksdagsledamöterna får i snitt en ökning av sin ersättning med 1800+ kr per månad och år, oavsett hur konjunkturen i landet ser ut.

Att vara politiker i dag jämfört med i mitten av 1990-talet är två olika världar. På 90-talet arbetade man som politiker för att man ville göra det bästa för Sverige och representera sin väljarkår. Idag söker sig personer högt upp i toppen inom riksdagspartierna för att även kunna landa en hög ersättning med otroliga förmåner jämfört med vanliga svenskar.

Ersättning 1998 – 2019.

Om arbetet som ledamot skulle annonseras ut hos arbetsförmedlingen istället för att tillsättas politiskt, skulle en anställningsannons kunna se ut enligt nedan:

”Är du trött på ditt vanliga åtta-till-fem-jobb där du får en lön som gör att du tvingas vända på kronorna varje månad på grund av att du bor i ett av länderna med världens högsta skattetryck? Ger din arbetsgivare dig inte tillräckligt med förmåner för att du ska få livspusslet att gå ihop, och är du orolig för hur du ska kunna överleva på A-kassa ifall du blir arbetslös? Då borde du ge dig in i politiken med slutmål att bli en av riksdagens ledamöter. Ingen erfarenhet krävs.”

Skämt åsido. När en regering tillsätts och statsministern väljer ut sina ministrar brukar etablerad media granska statsrådens bakgrund. Väldigt ofta avslöjas då att politikerna aldrig haft ett vanligt arbete, utan haft anställningar inom till exempel facket eller partiet som de representerar, innan de blev invalda i riksdagen. Det är också vanligt att riksdagspolitiker har misslyckats med sina högskolestudier, eller haft otroligt lågt resultat på högskoleprovet; som till exempel Linda Snecker (Vänsterpartiet) som fick 0.3 poäng på högskoleprovet. Under årens lopp har nyutnämnda ministrar omedelbart fått avgå när media avslöjat att de till exempel inte betalat TV-licens. Det finns också riksdagsledamöter inom Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som kommit till Sverige som flyktingar som fått utvisningsbeslut, men lyckats gömma sig tills de fått permanent uppehållstillstånd. Av de åtta riksdagspartierna som finns representerade i Riksdagen är det enbart ett parti som ifrågasätter ersättning för ledamöterna och det är Vänsterpartiet. De har infört en ”partiskatt” där varje ledamot månadsvis betalar överskjutande del till partiet då de anser att klyftan inte ska vara för stor mellan folkvalda och folket de representerar. Vänsterpartiet har gång på gång föreslagit att riksdagsarvodet ska sänkas så att nivån på arvodet ska blir detsamma som ett prisbasbelopp per månad, men inget annat parti har röstat för deras förslag.

Vänsterpartiet förklarar på sin hemsida hur de resonerar kring riksdagens ersättningar ( länk : https://www.vansterpartiet.se/politik/politikerarvoden-och-partiskatt/ ).

” Vi tycker inte att politiker ska leva i en egen verklighet långt från vanliga medborgare. Det är också därför vi har en partiskatt för alla våra företrädare. Den gör att oavsett hur högt arvode ett visst uppdrag har, till exempel att sitta i riksdagen, så får en företrädare för Vänsterpartiet inte ut mer än 29 000 kronor i månaden.”

Även Miljöpartiet har i antal motioner givit förslag för att arvodet ska minskas men de har också fått kalla handen från övriga partier. En av förklaringarna till att övriga partier säger nej till sänkt arvode är med motiveringen att ersättningen måste vara hög för att partierna ska kunna attrahera rätt kompetens för uppdraget, dvs individer som ofta är högavlönade och högskoleutbildade.

I Sverige är det riksdagsval vart fjärde år, och då erbjuds alla som är svenska medborgare att utöva sin demokratiska rätt att välja vilka partier som ska styra Sverige under nästa mandatperiod. I riksdagen finns det totalt 349 ledamöter som representerar mandatfördelningen efter det att valresultatet har blivit klart. Istället för lön så får en riksdagsledamot ett arvode, då de inte är anställda utav riksdagen utan har fått ett uppdrag av sina väljare att representera dem.

Grundarvodet som riksdagsledamöterna får för att representera sina väljare är för år 2020 på hissnande 68 400 kr i månaden vilket kan jämföras med medellönen i Sverige (SCB 2018) på 34 600 kr. För de politiker som lyckas få högre positioner i kammaren är arvodet ännu högre. Statsminister Stefan Löfven och talmannen Andreas Norlén tjänar 176 000 kronor i månaden. De ministrar som statsministern utser i regeringen får ett arvode på 139 000 kronor.

Inte nog med att de folkvalda har en helt annan lönebild än en vanlig löntagare i Sverige. Riksdagens arvodesnämnd som är en myndighet under riksdagen beslutar årligen om arvodenas storlek. Till exempel fick Stefan Löfven sitt arvode för 2020 höjt med 4000 kr per månad.

Här är fler förmåner som åtnjuts av våra riksdagsledamöter

Resor: De ledamöter som har långt hem från arbetsorten Stockholm har möjligheten att kvittera ut ett destinations kort från flygbolaget SAS. En riksdagsledamot har också rätt att åka taxi om det är befogat, det har avslöjats ett flertal gånger om ledamöter som missbrukat förmånen med taxi. Till exempel väljer vissa riksdagsledamöter att åka taxi till Arlanda trots att de nyligen kvitterar ut ett klippkort för tåg via Arlanda Express. Mer om detta i en senare text.

Som folkvald ledamot kan du också kvittera ut ett årskort på SJ värt 71.000 kr. Ett guldkort ger förmåner som resor i första klass, förtur i SJs servicebutiker samt trerätters middag vid resor. Regelverket för guldkortet är att det endast får användas för tjänsteresor inom riksdagsuppdraget eller med anledning av andra statliga uppdrag.

Ledamöterna bestämmer själva vilka tjänsteresor de ska göra inom Sverige och vilket färdsätt som är bäst med hänsyn till kostnader, miljö eller restid.

Det utgår även en resepott per mandatperiod på 50.000 kr per ledamot som de kan använda vid enskilda tjänsteresor utomlands, om destinationen är inom EES eller EU så får ledamoten själv husera med pengarna. Om resan är utanför EES/EU så beslutas den av vice talmannen.

Bostad och traktamente: Riksdagen förser ledamöter som bor 5 mil ifrån Stockholm med avgiftsfri bostad. Oftast ligger de här lägenheterna på fashionabla adresser i Stockholms innerstad, till exempel i Gamla Stan. Storleken på lägenheterna varierar från 16 upp till 90 kvadratmeter. Om ledamoten väljer att ordna en bostad på egen hand, får hen ytterligare ersättning på 8600 kr per månad utöver sitt arvode.

Det är vanligt att en ledamot är skriven ”hemma” med dubbel bosättning i sitt eget valdistrikt och då utgår traktamente för varje dygn de vistas på arbetsorten Stockholm med 120 kr skattefritt. Vid tjänsteresor inom landet utgår ett traktamente på 390 kr per dag varav 240 kr är skattefria. Om destinationen för en tjänsteresa är utomlands så betalas traktamente enligt skatteverkets tabell för respektive land.

Närvarokrav och semester: På en vanlig arbetsplats utgår arbetsgivaren normalt att den anställde arbetar 40 timmar per vecka enligt fasta arbetstider. För en ledamot är reglerna väsentligt annorlunda. En folkvald ledamot i riksdagen är alltid i tjänst men det saknas helt närvarokrav. Om du tittat på SVT Forum som direktsänder riksdagsdebatter så kanske du har funderat över varför det är så tomt i kammaren? De är trots allt folkvalda och ska representera din röst i svensk demokrati. Men då det saknas närvarokrav så kan tekniskt sett en invald ledamot hålla sig borta från riksdagen en hel mandatperiod med full ersättning och förmåner utan att bli entledigad från sitt uppdrag.

Då en ledamot är i tjänst dygnet runt så kan de inte ta ut någon formell semester. Dock stänger riksdagen i slutet och juni månad och öppnar först igen i mitten av september vilket brukar innebära 10 veckors ”semester”. Om en ledamot begär ledighet längre än en månad så är det talmannen som tar beslutet, och partiet får då tillfälligt ta in en ersättare.

Vid en utrikesresa har även ledamoten rätt att ankomma tidigare eller ta en senare utresa om resekostnaden kan minskas och om den privata delen av vistelsen står i rimlig proportion till tjänstgöringstiden. Hotellkostnaden vid tjänsteresor ersätts också fullt ut av Riksdagen.

Teknisk utrustning: Riksdagsförvaltningen förser ledamöterna med sådan teknisk utrustning som är viktig för riksdagsuppdraget. Ledamöterna erbjuds

  • tjänsterum med basutrustning
  • bärbar dator, mobiltelefon och pekplatta
  • skrivare, bildskärm och tangentbord i bostaden.

Riksdagen betalar abonnemang och samtalskostnader för ledamöternas mobiltelefon samt ersätter kostnader för mobilt bredband. Ledamöterna betalar privatsamtal själva.

Ekonomisk ersättning för ledamöter som inte blir omvalda: Det finns två olika regelverk för de ledamöter som av någon anledning inte fortsätter vid nästa mandatperiod att vara folkvald representant. Det gamla regelverket kallas för ”Inkomstgaranti” och det nya för ”Ekonomiskt omställningsstöd”. De olika regelverken har en markant skillnad i vilka nivå på ersättning som betalas ut samt under hur lång tid. Det gamla regelverket gäller för ledamöter som suttit i riksdagen tidigare och blev omvalda vid valet 2014. Hela syftet med ”fallskärmen” är att skapa en ekonomisk trygghet för omställningen som uppstår då ledamoten lämnar riksdagen. En ledamot som slutar före 65 års ålder och har haft sitt riksdagsuppdrag under en sammanhängande tid på minst tre men mindre än sex år har rätt till inkomstgaranti under ett år. För de ledamöter som slutar i riksdagen efter sammanlagt sex år eller mer beror garantitidens längd på hur gammal ledamoten är när han eller hon slutar.

Till exempel: Om riksdagsledamoten vid avgången haft sitt uppdrag i sammanlagt sex år eller mer och samtidigt har uppnått 50 års ålder, behåller han eller hon inkomstgarantin till 65 års ålder vilket innebär att individen kan leva på ersättningen tills den når pensionsålder. Under det första året är inkomstgarantin 80 procent av garantiunderlaget. Från och med det andra året reduceras garantin beroende på antalet år i riksdagen och som mest uppgår garantin till 66 procent efter tolv års tjänstgöring. Från och med det sjätte året beräknas inkomstgarantin enbart med ledamotsarvodet som underlag. Om ledamoten börjar förvärvsarbete kvittas den nya lönen mot ersättningen. Inkomstgarantin är pensionsgrundande de fem första åren.

För de som blivit invalda från och med valet 2014 gäller istället reglerna för ekonomiskt omställningsstöd som är en ombearbetning av det gamla systemet. Syftet med det nya systemet är att göra det lättare för före detta riksdagsledamöter att bli yrkesverksamma igen. För att bli beviljad det nya stödet är kravet att ledamoten ska ha haft sitt uppdrag sammanhängande under en tid på minst ett år. Tiden ersättningen maximalt betalas ut är högst två år, och tiden ledamoten blir beviljad beror på hur länge den haft sitt uppdrag. Nivån på ersättningen motsvara 85 procent av det tidigare arvodet och minskas om ledamoten har andra inkomster under omställningen. I det nya systemet finns specialregler att under visa förutsättningar så kan stödet förlängas längre än 2 år. Vad som krävs då är att ledamoten har haft sitt uppdrag under minst åtta år och fyllt 55 år under avgångsåret och då förlängs perioden med ett år i taget, vid förlängt stöd så utgår maximalt 45 procent av ledamotsarvodet.

Gåvor: En riksdagsledamot som tar emot en gåva i anslutning till sitt uppdrag är skyldig att anmäla gåvan till gåvoregistret. Något som skiljer sig mot skatteverkets regler för en vanlig löntagare är att en ledamot kan ta emot obegränsat med antal gåvor under 450 kr inkl moms. För en löntagare är regelverket markant annorlunda, med ett maxbelopp på 450 kr inkl moms per kalenderår (t ex julgåva). En gåva ska anmälas till gåvoregistret om ledamoten tagit emot gåvan huvudsakligen på grund av sitt ledamotsuppdrag och gåvan är värd mer än 450 kronor inklusive moms. Anmälan till registret ska göras senast två veckor efter att ledamoten tagit emot gåvan.

Utöver de frikostiga förmånerna riksdagsledamöterna får, uppdagas ofta skandaler som att de till exempel tagit ut ersättning för hotell, taxi samt traktamente för privata resor som de sedan har redovisat som tjänsteresor. Ledamotens familj har även fått följa med på resor utan att avdrag gjorts för familjens omkostnader. Nu när du som svensk löntagare har fått ta del av de folkvaldas ersättningar och förmåner, anser du då att dina surt förvärvade skattepengar går till rätt ändamål i samhället? Anser du att de folkvalda politikernas förmåner ska vara så här frikostiga – när de faktiskt många gånger inte alls sköter sitt jobb?

JONAS PERSSON

******

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl.

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd betalning bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Swish: 0733289122

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Under våren 2020 kommer jag ut med två nya böcker på mitt bokförlag Palm Publishing.

I mars kommer den första delen i min nya spänningsserie – ”Blodsådd” – bevaka den här!

https://www.bokus.com/bok/9789151921310/blodsadd/

 

I mars ger jag även ut debattboken ”Flykten från folkhemmet” – bevaka den här!

https://www.bokus.com/bok/9789151921327/flykten-fran-folkhemmet/

 

Senast utgivna bok är ”Anhörig Revisited” – om missbruk och medberoende, en reviderad utgåva av romanen Anhörig som kom ut första gången 2004. Köp den här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921303/anhorig/

Min bok “Bilden av Sverige” finns i pocket och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921297/bilden-av-sverige-en-personlig-resa/

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer