Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

”Poliskrisen hotar jämställdheten”

av | 21 aug, 2017 | Uncategorized, Samhälle

Lästid: 4 minuter

                                            

Polisen befinner sig i kris. Den frihet, säkerhet och trygghet för samhällsmedborgarna som vi arbetat oss fram till i Sverige är nu hotad. De vars frihet inskränks först är kvinnorna. Att detta tillåts fortgå under en regering som kallar sig ”feministisk” är makabert. Idag varnar fyra politiker i Medborgerlig samling för ytterligare allvarliga konsekvenser av ett alltmer utarmat polisväsende.

I Nationella trygghetsundersökningen 2016 uppger nästan en av tre kvinnor (31 procent) att de känner sig ganska eller mycket otrygga eller att de på grund av otrygghet låter bli att gå ut, jämfört med 9 procent av männen. För kvinnorna är detta en ökning med 6 procentenheter på bara ett år. Sexualbrotten ökade med 12 procent jämfört med 2015. Antalet så kallade ”utsatta områden” i Sverige har ökat från 53 stycken 2015 till 61 i år. Kvinnor vittnar om trakasserier på allmän plats i flera av dessa områden.

Samtidigt kommer larmrapporter från hela landet om polisens arbetssituation. Poliserna skulle vilja göra mer, men kan inte. Verksamhetsstyrningen är bristfällig och resurserna för små. Varje år hoppar många av polisyrket på grund av dåliga arbetsvillkor och arbetsförhållanden. De som utsatts för brott kan inte längre räkna med att en utredning ens påbörjas för att brotten ska lösas. Polisens utredningskapacitet äts upp av alla grova och svårlösta brott, som skjutningar och mord.

Att inte få hjälp när man larmar i nödsituationer eller inte få upprättelse när man utsatts för brott, till exempel en våldtäkt, är förödande. Tilliten minskar inte bara för våra gemensamma samhällsinstitutioner utan även oss människor emellan. Risken ökar dessvärre också att människor ”tar lagen i egna händer” eller känner sig nödgade att bilda medborgargarden – fenomen som hotar rättsstaten ytterligare. Politikerna har underlåtit att agera i tid för att stävja problemen. Den röd-gröna regeringen har konsekvent vägrat att erkänna att det finns någon poliskris eller att poliserna är för få. Statsministerns plötsliga utspel  – med extra 7,1 miljarder över tre år, efter en helg med ett antal skjutningar, dödsoffer och sexuella övergrepp -– imponerar inte. Varför gjordes inte detta för flera år sedan?!

Istället för att säkra kvinnors mest grundläggande rättigheter sysslar den ”feministiska regeringen” med diverse genusprojekt och med att räkna representation av olika grupper av människor i varje sammanhang för att det ska snyggt ut i statistiken. Och nu kommer kronan på verket: en jämställdhetsmyndighet! Allt för att se så feministiska ut som möjligt. Detta är symptomatiskt för svensk politik de senaste åren. Kraften läggs på att se handlingskraftig ut och på att skapa en fin yta, allt medan grunden som samhället vilar på vittrar sönder.

Medborgerlig Samling säger nej till en ny jämställdhetsmyndighet. Vi anser att resurserna ska läggas på det som gör verklig skillnad för säkerhet, trygghet och jämställdhet. Det gör en välfungerande polis med en poliskår som är dimensionerad efter de uppdrag den har att hantera. Områden eller stadsdelar får inte lämnas i sticket. Hela landet måste omfattas av det skydd som invånarna betalar för genom skatten. Det finns inga universallösningar och det kommer nog att bli värre innan det blir bättre. Men arbetet måste påbörjas för att vända utvecklingen. Medborgerlig Samling föreslår bland annat följande:

1) Skärpt ansvar för brott. Signalen från samhället måste vara glasklar: brott ska inte löna sig i Sverige. Rättvisa bygger på tydlighet – inte undantag, ”snällhet” och att se mellan fingrarna. De som begår brott har gjort sitt val och ska ta ansvar för det genom kännbara straff. Straffen som utdöms måste avtjänas i mycket högre grad än vad som sker idag och straffrabatterna ska tas bort. Samhällets ömkande för unga kriminella, dvs de under 18 år som begår brott, måste upphöra. Dessa ungdomar är kapabla att förstå konsekvenserna av sina felgärningar och ska också ta ansvar för dem. Därtill anser vi att straffmyndighetsåldern bör sänkas till 13 år så att rättsväsendet får möjlighet att göra en bedömning.

2) Håll gränsen. Lagar och regler som rör migration och vistelse på svensk mark måste börja tillämpas. Fler gränskontroller gör det svårare att smuggla in vapen och narkotika till gatans handel och gängkriminalitet. Missbruk av EU:s fria rörlighet ska leda till utvisning och återvändandeförbud. Invandringen av både flyktingar och anhöriginvandrare måste hållas mycket låg framöver för att stoppa och vända bostadssegregationen som orsakat enklaver och sociala problem. Integration av nya svenskar i samhället kan inte tvingas fram utan tar tid.

3) En omstart för polisen. Den kritiserade Rikspolischefen Dan Eliasson måste bytas ut. Polismyndigheten ska ledas av en kompetent och erfaren polis. Förhoppningsvis kan detta bli starten på en bättre styrd verksamhet. Till detta behövs ökade resurser för att på sikt säkerställa fler poliser per invånare än vad landet har idag.

Kvinnors frihet, oberoende och ställning som jämlika med män i Sverige förutsätter ett förtroende för det allmänna. För det krävs att de får skydd och hjälp när de behöver det samt att det finns en fungerande rättsskipning. Att ge polisen bra förutsättningar att göra sitt jobb och att arbeta för att lag och ordning upprätthålls i hela landet är att värna jämställdheten. Även kvinnor måste kunna röra sig fritt, leva sitt liv och slippa vara rädda. Detta kommer Medborgerlig Samling att kämpa för i politiken. Det är dags för Sverige att prioritera om och prioritera rätt.

För Medborgerlig Samling: 

Josefin Utas, jämställdhetspolitisk talesperson

Anna Jung, ordf Skåne

Carolin Nielsen, vice ordf Stockholm

Monika Råberg Hellsing, 2:e vice ordf Västra Götaland-Halland

 

LÄNKAR:

Om att brottuppklarningen minskar: http://www.dagensjuridik.se/2017/03/antalet-uppklarade-brott-rasade-med-tio-procent-och-morden-fortfarande-pa-rekordniva

Om NTU 2016 Otryggheten minskar och könsskillnaderna kvarstår: https://www.bra.se/nytt-fran-bra/arkiv/press/2017-01-10-otryggheten-har-okat-och-konsskillnaderna-kvarstar.html

Hela NTU https://www.bra.se/download/18.37179ae158196cb172d6047/1483969937948/2017_1_Nationella_trygghetsundersokningen_2016.pdf

BRÅ om våldtäkter och sexualbrott: https://www.bra.se/brott-och-statistik/brottsutvecklingen/valdtakt-och-sexualbrott.html

Om de utsatta områdena, 5000 kriminella: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/fler-och-fler-problemomraden-dar-polisen-motarbetas

Skjutningarna ökar dramatiskt i Sverige: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skjutningarna-okar-dramatiskt-i-sverige

Ygeman ser ingen kris: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skjutningarna-okar-dramatiskt-i-sverige

(Det här är en debattartikel innehållande opinionsmaterial, publicerad på Katerina Magasin. Åsikterna i artikeln står skribenterna för.)

********

Vill du också skriva opinionsmaterial för Katerina Magasin? Jag läser din text och tar ställning för eller mot publicering. Vill du bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Vill du vara med och stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk? Bidrag till mitt heltidsarbete tas tacksamt emot via swish på 0733289122 eller konto 5206-0000114 (första fyra siffrorna är clearingnummer). Blir glad för varje liten slant! Största tacken på förhand! Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer