Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Personal som medverkar till slöjtvång och förtryck bör få sparken omgående

av | 5 jun, 2018 | Samhälle

Lästid: 4 minuter

Dagligen läser man nu nya hårresande avslöjanden om det tidigare välfungerande landet Sverige. Det senaste i raden av horribla sanningar är hur barn misshandlas på förskolor runt om i Göteborg. Detta är Sverige 2018! Det finns tyvärr anledning att misstänka att detsamma sker på fler håll i Sverige – överallt där odemokratiska, kvinnofientliga och islamistiska värderingar fått fäste. Varje sund politiker bör nu kräva ett förbud mot slöjor på barn under 18 år, samt att den personal och rektorer som medverkat i förtrycket och särbehandlingen av barnen omedelbart får lämna sina jobb. Enligt handboken för hedersrelaterat våld ägnar de sig troligen åt lagbrott.

Det är med stigande förfäran och illamående jag i tidningen GP läser hur personal i förskolor runtom i Göteborg tillgodoser föräldrarnas krav på förtryck och misshandel av barn. 27 av 40 förskolor säger ja till slöjtvång! (Låst artikel).

I det ”feministiska” Sverige far små flickor extremt illa. De tvingas bära slöja trots att de inte vill och hindras därmed att delta i lekar som andra barn. Personalen säger att det inte ”känns bra” men de gör som föräldrarna säger. Personalen till och med livesänder så att föräldrar kan kontrollera att de önskade övergreppen sätts i verket. Personalen blir marionetter åt extremistiska föräldrar. Rektorerna fegar, böjer rygg, försöker att inte stöta sig, talar om ”främlingsfientlighet”. Helt utan att förstå att deras acceptans av barnmisshandeln är det som leder till främlingsfientligheten. För ja, man blir förbannad och hatisk av att bli medveten om att små barn far illa. Man blir rasande på den vuxenvärld som så fegt tiger och normaliserar förtryck.

Plötsligt förbiser dessa rektorer och ansvariga lärare helt pratet om alla människors lika värde och den heliga värdegrunden som hela Sveriges moral hittills byggt på, och börjar tramsa med i förtryck som inte hör hemma i vårt land. Det stavas islam förstås, en religion inför vilken varenda myndighetsanställd svensk tycks bli helt perplex och underdånig. Och ja, islam betyder underkastelse, vilket förskolepersonal, lärare och rektorer tycks ha tagit fasta på till punkt och pricka. Kanske är de själva muslimer eller islamister? Det är oklart. Helt uppenbart väljer de aktivt att medverka i misshandel, särbehandling och förtryck av små, hjälplösa barn, som inte har något annat val än att lyda auktoriteterna.

Förr fick misshandlade barn och barn som levde i förtryck och misär hemma åtminstone ibland hjälp och stöd av det offentliga. Förskolor kunde slå larm, skolor stöttade och erbjöd en fristad. Men nu har även dessa instanser svikit barnen och ställt sig på förövarnas sida. Vem ska då stå upp för dessa förtryckta minderåriga individers bästa? Vem ska värna deras rättigheter, som sägs gälla alla medborgare i Sverige?

I Åklagarmyndighetens Handbok för Hedersrelaterad våld (2014) finns följande att läsa på sid 38:
Ett beteende, som återfunnits bland de kartlagda ärendena, är att målsäganden oupphörligen förföljts och bevakats av släktingar, vilket bör kunna betraktas som ett ofredande under förutsättning att det kan betecknas som ett hänsynslöst beteende. Andra exempel på ofredande från kartläggningen är att målsäganden utsatts för upprepade, regelrätta förhör, att deras mobiltelefoner kontrollerats, att de tvingats att utstå upprepade kränkande och nedsättande tillmälen samt uppmanats att ta sitt liv. Även i dessa fall bör ofredandebestämmelsen kunna komma att tillämpas. Om ofredandegärningarna sker i tillräckligt stor omfattning och över tid bör de även kunna bedömas som grov fridskränkning. I vart fall bör de kunna ingå som ett led i en grov fridskränkning tillsammans med andra gärningar. Ett alternativ kan vara att ta med de ovan beskrivna beteendena i gärningsbeskrivningen, om de ägt rum i samband med t.ex. en misshandel eller ett olaga hot, för att visa att gärningarna utgjort ett led i en upprepad kränkning av målsägandens integritet och varit ägnade att skada hennes självkänsla eller som en försvårande omständighet vid bedömningen av gärningens straffvärde, se nedan. För målsägandena är det inte sällan just ofredandena som upplevs som de mest kränkande gärningarna. 
 
Rekvisiten för Ofredande återfinns i Brottsbalkens kap 4, § 7.
Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2017:1136).
 
Skolpersonal som  bidrar till att upprätthålla de kontrollmekanismer som kännetecknar hederskulturer och övervakar barn för att rapportera om de tar av sig slöjan eller begår några andra ”brott” mot densamma kan således göra sig skyldiga till brott. Det vore intressant att hitta ett väldokumenterat exempel på där detta har skett så att en polisanmälan kan upprättas och saken prövas i domstol då flera förskolor nu agerar hederspoliser åt föräldrar.
Svensk lag ska gälla alla som bor i landet. Alla flickor – och pojkar! – har rätt till frihet och integritet. Alla har rätt att slippa tvingande klädesplagg och hälsofarliga sedvänjor.
Vill man ägna sig åt barnmisshandel ska man inte välja Sverige som land.
Vill man arbeta förskolan och i skolan ska man stå på barnens sida.
Kränker man barn bör man avskedas och straffas.
Något annat får vi bara inte tolerera.

 

********

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122 

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). 

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer