Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

På liv och död i värdeavgrunden

av | 11 jul, 2017 | Kultur

Lästid: 5 minuter

Med anledning av den nyss uppflammade debatten om Pippi i Söderhavet, som i äldre upplaga så rådigt och effektivt gallras ut från Botkyrka bibliotek, vill jag anföra följande: Jag känner idag fortsatt stark oro över de böcker, filmer, fotografier, konstverk, arkitektur, tidskrifter samt andra kulturyttringar som skulle kunna innehålla spår av felaktig värdegrund och därför orsaka mig, samt andra korrekt ideologiskt skolade medborgare, kraftigt obehag, för att inte säga trauma. Därför ber jag att få inkomma med tips på företeelser och kulturella avarter som med omedelbar verkan bör kasseras, destrueras, likvideras och osynliggöras, helst utplånas, utraderas och generellt förnekas att deras existens någonsin förekommit i våra värdegrundskorrekta offentliga rum.

Förslagen kommer här nedan med bild och korta motiveringar. Redan på förhand vill jag dock tacka Botkyrka bibliotek att denna institution trots påtryckningar vägrat köpa in Tino Sanandajis ”Massutmaning” och på det sättet bidragit till interkulturell trygghet i orten.

Redan 2012 ägde en välbehövlig utrensning av den rasistiska karaktären Tintin i regi av Behrang Miri på Kulturhuset i Stockholm. Detta nödvändiga korståg bör fortgå till varje spår av den obehagliga vita gossen med de bruna rötterna är borta från såväl bibliotek, boklådor, skolor och liknande.

Även Stina Wirséns karaktärer är ytterst dubiösa och bör försvinna, om de inte redan gjort det. I synnerhet den starkt kränkande Lilla Hjärtat, som upprört en hel värld på Södermalm.

Peter Höegs tvivelaktiga roman från 1992 om fröken Smilla har hittills flugit under radarn, men måste i sammanhanget omgående tas upp till diskussion. En minoritet som skildras på detta stereotypa sätt kan skapa såväl fördomar som ångestpåslag. Associationerna till såväl drogen kokain som vitmaktmiljö med tanke på formgivning och ordval är tungt bärande argument för att eliminera detta verk ur folkbibliotek som en respektfull åtgärd mot samtliga världens minoritetsbefolkningar samt drogmissbrukare.

Även Rudyard Kiplings klassiker ”Djungelboken” bör per omgående genomgå en intersektionell normkritisk granskning och därefter gallras ut från hyllorna. Här är det inte enbart ett rasifierat gossebarn som framställs på ett könsstereotypt sätt, minst lika alarmerande är att även djur far illa och utnyttjas i kommersiellt syfte, samt förnedras hänsynslöst då de ikläs mänskliga egenskaper på ett synnerligt brutalt vis. Hierarkin i djurriket kan tolkas som en symbol för den vite mannens världsherravälde och därmed orsaka psykiskt lidande för alla dem som finner sig förtryckta av de patriarkala strukturerna. Att det dessutom finns tolkningar av denna nidbild av barndom, natur och utanförskap skapat av den amerikanska masskulturens främsta förgrundsgestalt Walt Disney är ytterligare argument till varför detta imperialistiska kolonialvänliga verk omedelbart måste bort.

Att Daniel Defoes ”Robinson Crusoe” fortfarande finns bland den utlåningsbara litteraturen måste betraktas som århundradets skandal. En bild på Robinson och Fredag säger mer än tusen ord. Övrig motivering överflödig.

Även Marc Twains så kallade klassiker ”Huckleberry Finn” samt ”Tom Sawyer” bör skyndsamt förpassas till närmaste återvinningscentral eller ännu hellre bokbål. På samma sätt som Onkel Toms Stuga av Harriet Beecher Stowe.

Eventuella fotoböcker av den kontroversielle fotografen Robert Mapplethorpe lämpar sig ej för värdegrundsdemokratier som Sverige. Inte minst med tanke på att RM periodvis ägnar sig åt uppseendeväckande kulturell appropriering.

Ej heller något med illustrationer av David La Chapelle bör passera. Notera de håriga, vita mansbenen som inkommer i bild på ett sätt som tyder på patriarkalt övervåld. Den rasifierade kvinnans passiva placering intill barnet med vapen är ett ytterst allvarligt angrepp på jämlikhetssträvan och kampen mot sexism och rasism.

Vi bör heller ej glömma konstnärer som på något sätt utnyttjar tredje världens underläge och historiska tillkortakommanden, som till exempel den farligt förvirrade Makode Linde. Dessa så kallade kulturutövare bör bannlysas från det offentliga rummet för all framtid, eventuellt sättas i interneringsläger med omskolningsprofil för att lära om i korrekt värdegrundsanda. Där kan statliga institutioner som vissa medvetna bibliotek, till exempel Botkyrka, vara behjälpliga i avradikaliseringen. Viktigast är att radera ut den vita blicken, kanske alla vita kroppar i stort (att folkförrädare som Linde sedan råkar vara kamouflerad i annan hudfärg är av underordnad betydelse). Frågan vi dock fortfarande behöver ställa oss är huruvida vissa individer alls bör äga tillträde till offentliga rum och få ha tolkningsmöjligheter till kultur överlag? Möjligen måste värdegrundskontroller utföras redan under medborgarnas första år i livet, för att särskilja ut riskindivider. Men tills vi har en tillfredsställande lösning på dessa allvarsamma interkulturella frågeställningar, bör vi kanske ta det säkra för det osäkra och helt stoppa tillgången till såväl bibliotek som museer, biografer, teatrar, konstgallerier samt parker som utsmyckats med lättklädda skulpturer etc.

Ytterligare förslag på åtgärder:

Då Sverige har stor brist på så kallade enkla jobb föreslås ett nyskapande grepp för att öka den intellektuella stimulansen hos befolkningen samtidigt som det litterära uttrycket värdegrundsäkras: Varför inte anställa tusentals arbetstlösa i att byta ut samtliga personliga pronomen i litteraturen mot det könsneutrala ordet hen? På det sättet slipper vi köna litteraturen och kan med gott samvete överlämna åt läsaren själv att skapa sig en bild av en ickebinär verklighet.

Med kamratliga hälsningar från KKKS, Kommittén för Korrekt Kultur Sverige.

 

(Varning: Texten kan innehålla spår av ironi.)

 

 

********

Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Vill du vara med och stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk? Bidrag till mitt heltidsarbete tas tacksamt emot via swish på 0733289122 eller konto 5206-0000114 (första fyra siffrorna är clearingnumret). Blir glad för varje liten slant! Största tacken på förhand! Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer