Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Ny bok av Edward Dowd tar upp epidemin av dödsfall bland covidvaccinerade – hoppas den skapar välbehövlig debatt!

av | 31 mar, 2023 | Covidinjektioner

Lästid: 6 minuter

Hur kommer det sig att inte fler journalister och medier ifrågasätter att unga, friska människor plötsligt faller ihop och dör som käglor runtomkring i världen? Hur kommer det sig att hela etablissemanget stillatigande ser på när idrottsmän, kändisar, programledare och skolungdomar får hjärtproblem, strokes, galopperande cancer, dör i sömnen eller under en joggingtur?

Hur kommer det sig att det är de stenrika läkemedelsbolagen, ”Big Pharma” i maskopi med medier och politiker så hårt driver agendan av experimentella medicinska preparat som man många gånger genom rent tvång sett till att unga friska människor injicerar i sig?

Edward Dowds nya bok ”Dödsorsak okänd” (Karneval förlag) är en veritabel käftsmäll till det faktaförnekande etablissemanget och de ansvarslösa folkhälsomyndigheter, sjukvårdspersonal, politiker och opinionsbildare som alla propagerat för läkemedel som inte bara visat sig vara värdelösa ­– men också rena dödsfällan för tusentals unga, friska människor som skadats illa och som dött av dem. Faktiskt ökade dödligheten i många länder när massinjiceringarna började.

Att inte fler frågar sig varför svenska Folkhälsomyndigheten plötsligt slår fast att ingen under 50 år längre behöver injicera sig mot Covid 19? Nyss var det ju så viktigt? Danmark avbröt sina vaccinationer av yngre personer redan för ett år sedan. Och man stoppade hastigt och lustigt Modernas injektioner för dem under 30 år. Utan att detta blev debatter! Men långt in i 2022 fortsatte svenska myndigheter rekommendera att gravida kvinnor ska ta dessa experimentella mRna injektioner… Det finns ingen logik. Inget ansvar.

Vi är ytterst få journalister som gått mot den officiellt påbjudna strömmen och har ifrågasatt, men också fortsätter att ifrågasätta massvaccineringarna med experimentella mRna-preparat. Många vill att vi ska glömma och bara gå vidare. Det vägrar jag göra, för jag anser att de skyldiga måste ställas till svars för vad de utsatt befolkningen för. I januari höll Läkaruppropet konferens i Stockholm där man samlade många namnkunniga experter som alla ifrågasätter massvaccineringarna av unga friska människor som aldrig riskerat något i samband med Covid-19. Denna konferens negligerades helt av mainstreammedier, trots att de borde varit extremt intresserade av att komma och lyssna.

Hur kommer det sig att journalister är så förtvivlat ointresserade, att de inte vill ta reda på orsakerna till varför unga friska människor plötsligt dör oförklarligt? Hur kommer det sig att journalister, de som bör vara bärare av fakta för att tjäna folket, så hårt blundar inför det som håller på att rullas upp som vår tids största medicinska skandal? Jag tror jag vet svaret: dessa ”journalister” sitter i knät på makteliten och vill hålla sig väl med dem.

De har propagerat för massvaccinationerna, varit kompisar med kändisar som ”kavlat upp”, gjort allt för att övertyga oss om att lyda myndigheternas riktlinjer. De har också förföljt och jagat människor som mig, som ifrågasatt agendan med pandemin och massvaccinationerna. Men sanningen går inte att mörka hur länge sen helst. Och nu kommer en bok som jag hoppas kanske kan tvinga samhället att börja ta ansvar för den veritabla medicinska katastrof de så cyniskt skapat.

Precis som många av oss med kritiskt tänkande i behåll fick marknadsanalytikern Edward Dowd för två år sen ett intryck av att det var ovanligt många till synes unga och friska människor som plötsligt dog. Dowd nöjde sig inte med officiella förklaringar, som egentligen inte var några förklaringar utan mest dimridåer.

Välrenommerad inom finansbranschen är Dowd van att göra egna analyser och gå mot strömmen. Intressant är att han har en framgångsrik karriär på Wall Street bakom sig, bland annat på BlackRock, världens största fondförvaltare som är ökända för att ha ägande i bland annat Big Pharma… Under åren 2002-2012 växte den aktiefond han för­valtade från 2 till 14 mil­jarder dollar. Men nu valde han alltså att gå helt mot strömmen och började gräva i en fråga som av många anses såväl kontroversiell som omgärdad av ”konspirationsteorier”.

Edward Dowds analyser om den oväntade över­död­lig­heten bland den vanligtvis mest friska populationen har rönt stor upp­märk­samhet i USA. Den 7 december 2022 vittnade han i ett senatsförhör i Washington om möjliga skadliga biverkningar av covid-19-vaccinerna. För han vågar säga högt vad han ser, han vågar dra slutsatser som de flesta inte vågar dra. Han uppmärksammar de anmärkningsvärt många offer som dött utan förklarlig orsak. Barn som dör i sömnen, ung­domar som får hjärtattacker, artister som kollap­sar på scenen och topp­­tränade idrottsutövare som kollapsar under träningar och matcher. Helt enkelt en epidemi av plötsliga dödsfall 2021-2022. Faktiskt värre än Covid-epidemin.

I den statistik som Dowd samlat in, från ­myndigheter, försäkringsbolag och begrav­­ningsbyråer, framgår med kuslig tydlighet att ­rappor­­terna om plöts­liga döds­­­­fall inte är några udda händel­ser utan avspeglar en faktisk trend. Dödligheten bland ameri­ka­ner i ar­bets­för ålder under andra halvåret 2021 är 40 procent högre än föregående år – ett utfall utan histo­riskt motstycke. Även data från andra ­län­der pekar på stor över­dödlighet bland den van­ligtvis mest friska delen av befolk­ningen. Boken är full av QR-koder där man lätt själv kan gå in och kontrollera informationen.

Att det skett ett extraordinärt angrepp på folkhälsan ­­be­kräf­ta­­s även från en annan källa. Statistik från USA:s arbetsmarknads­departe­ment visar att antalet per­so­ner som drabbats av så all­­var­liga funk­tions­ned­sättningar att de inte längre kan arbeta på ett år ökade med 3,5 mil­jo­ner. Också det ett utfall utan motstycke.

Och nej. Det är inte covid, självmord, narkotikaöverdoser eller upp­skjutna sjuk­doms­­dia­gno­ser. Dowd pekar istället ut covidvacci­nerna som den huvud­miss­tänkta ­boven i dramat. Från februari 2021 till mars 2022 upplevde millenniegenera­tionen ett slags motsvarighet till Vietnamkriget, med en över­­dödlighet på över 60000 personer. Vietnamkriget behövde 12 år för att ta livet av lika många unga, friska människor som vi nu har sett dö under så kort tid som 12 månader. Och den ena rapporten efter den andra från livförsäkringsbolagen bekräftar det som Dowd har upptäckt.

Boken är helt och hållet baserad på fakta, statistik och forskning. Här finns inga teorier. Dowd har bara samlat händelser och statistik, från myndigheter och organisationer. Samt återger rapporteringen från medierna. Tillsammans blir det ett kraftfullt vittnesmål om något som är riktigt, riktigt fel i vårt samhälle. En skandal vars magnitud vi bara ser början av.

En av de värsta sakerna är att de så kallade ”fact checkers” som varit grindvakter för att se till att sanningen om de skadliga injektionerna inte ska komma fram, ingår i något som heter TNI (Trusted News Initiative) som är en aktiv koalition mellan storföretag som alla förbundit sig att samarbeta för att hantera skadlig felinformation om covid19-vacciner”. TNI har skapats av brittiska BBC och där ingår alla våra största sociala medier. En tongivande medlem i TNI är James Smith, fd VD för Reuters nyhetsbyrå och nuvarande ordförande för reuters Foundation som utövar tillsyn över Reuters Fact Checkers. Han är också styrelseledamot i Pfizer… TNI arbetar träget för att undanröja och tona ner rapporter som påvisar dödsfall bland unga vaccinerade människor.

Alla som blint tror på att våra myndigheter enbart vill oss väl måste läsa boken. Den är lättläst, tydlig och riktigt, riktigt hjärtskärande. Dowd har samlat ihop många av de nyhetsartiklar där unga människors död och allvarliga skador rapporteras. Sida upp och sida ner, leende ansikten, foton på ungdomar som ler in i kameran, men rubrikerna skriker ut att de dött plötsligt. Och dödsorsaken är oförklarlig. Okänd. Man varnar till och med för något så bisarrt som ”Plötslig vuxendöd”. Ett fenomen som fram till massvaccineringarna i princip varit okänt. Men nu inträffar det dagligen. Överallt i världen. Än värre är statistiken, som visar att coviddödligheten gått upp när länder började massinjicera. Samtidigt ökar missfall, blödningar, hjärtproblem, samt andra allvarliga skador. Alla dör inte, men många blir så pass sjuka att de inte kan leva sitt liv som de vill.

Alla behöver läsa Dowds bok. Köp den. Sprid den. Vår enda chans att stoppa de ansvariga för brottet mot mänskligheten, som dessa experimentella vacciner är, att ställa de ansvariga inför rätta. Det är vår plikt att försöka göra så ett sådant här övergrepp inte sker igen. Det är vi skyldiga våra barn, barnbarn, de kommande generationerna, så de slipper fler groteska medicinska experiment. Jag beklagar djupt de som dött, skadats, även de som hjärntvättats med oförlåtlig propaganda. Låt Dowds bok bli en ögonöppnare.

Boken kan bevakas här, kommer ut inom kort!

https://www.bokus.com/bok/9789189494374/dodsorsak-okand/

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer