Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Nej, gruppvåldtäkt är ingen svensk värdering

av | 26 mar, 2018 | Samhälle

Lästid: 7 minuter

Att lära ut ”svenska värderingar och normer” måste bli en viktig del av framtidens migrationspolitik. Det sa civilminister Ardalan Shekarabi i Ekots lördagsintervju. Kanske står det inte helt klart för alla vad svenska värderingar är – men desto tydligare kan fastslås vad svenska värderingar inte är. En fullständigt icke-svensk värdering är att män i grupp våldtar en ensam kvinna för att straffa henne för att hon uppför sig på ett sätt som inte överensstämmer med deras syn på hur kvinnor ska uppföra sig. Det skriver idag Mattias Westerholm.

Gruppvåldtäkt, denna brutala och människofientliga handling som skadar individen för livet, anser dock BRÅ och landets politiker ointressant av att analysera närmare. Många flickor, kvinnor, men även pojkar och män hade förmodligen kunnat skonas från den brutala förnedringen om det viktigaste vore att fatta förnuftiga beslut baserade på fakta. Expressen har, som enda mainstream-media, till slut lyft företeelsen gruppvåldtäkt, trots att delar av allmänheten redan haft god uppfattning om vari problemet ligger. Av materialet som Expressen tagit del av framgår att 42 av 43 gärningsmän är antingen utlandsfödda eller har en eller båda utlandsfödda föräldrar.  Under lång tid har det dock relativiserats kring huruvida det är män som grupp som begår gruppvåldtäkter, och det är ju helt klart en faktor, men inte någonstans har det kunnat pratas om omständigheter kring varför vi nu i Sverige ser en sådan ökning av just detta grova sexuella våld. Det är lätt att tala om fenomenet som nytt, importerat, även om det är en sanning med modifikation. Örebropolisen Peter Springare nämnde i en intervju att under sin långa tjänstgöring så har det visst funnits gruppvåldtäkter begångna av svenskar, men att dessa då oftast utförts i utsatta miljöer, av socialt utslagna människor och/eller mot andra utslagna människor. Gärningsmännen har sällan varit fler än två. Drogmissbruk är en omständighet som spelat in, vilken också tycks ha förelegat i fallet med den gruppvåldtagna kvinnan i Fittja. En drogaffär som övergick i ett rent övergrepp. Så man kan inte helt skylla på män med invandrarbakgrund, beteendet finns hos fler än så. Däremot bör man definitivt diskutera eventuella kulturella motiv bakom, i vilken utsträckning de föreligger, samt vilka som är offer för dessa grova brott.

Trenden tycks vara att det är svenska kvinnor som är offer, vilket i ett land med svensk majoritetsbefolkning inte nödvändigtvis behöver betyda någonting, men tendensen (vilken Springare också tar upp i sammanhanget) att gripna förövare säger att de ser ner på just västerländska kvinnor tycks återkomma gång på gång. Man talar om dem som horor, smutsiga, objekt som förtjänar att straffas för sitt sätt att leva, klä sig, hur de lever ut sin rätt att ha sex på egna villkor. Det handlar alltså inte enbart om att man känner sig sugen på någon och tar sig friheter utan lov, utan även om en ideologisk krigsföring. Just konceptet att spotta på och tala ner till någon blir väldigt intressant i en kulturell jämförelse: visst finns där en tendens bland svenska män att ropa hora, försöka smutsa ner kvinnans rykte, kanske i någon mån även rikta våld mot henne, men detta sker då av rent själviska skäl (hon vill inte ligga, hon ligger med någon som inte är jag eller lever på ett sätt som inte passar mig *infoga valfritt skäl*). Det handlar inte om att vilja tvinga kvinnor att täcka hela kroppen, få dem att stanna inomhus eller inrätta sig efter mannens behov i största allmänhet. Ska man ställa resonemanget på sin spets så är det främst utländska män som gruppvåldtar svenska kvinnor, medan det omvända lyser med sin frånvaro.

Hur ofta hör man om att ett gäng nynazister medvetet sökt upp en muslimsk kvinna och gruppvåldtagit denna för att rätta till henne, bestraffa henne? Den ideologiska utgångspunkten torde ju vara så lik det bara går, ”vårt sätt att leva är rätt, ditt är fel”. Skillnaden kan i någon mån ligga i just hur man förhåller sig till ”det smutsiga andra”. Ifall man upplever att medlemmar av en specifik grupp befinner sig så långt under en själv, vill man då verkligen befatta sig med dem utöver misshandel och mord? Syftet torde ju vara att få bort dem permanent, varför något som ett sexuellt övergrepp rent logiskt borde betraktas som att man smutsar ner sig själv.

Det är här som jag landar i min analys av invandrade mäns benägenhet att både bruka fysiskt och sexuellt våld. Visst finns där en ideologisk övertygelse om att svenska/västerländska kvinnor är sämre än de egna, och att de därför ska behandlas därefter, men just eftersom den går över i att man genom sexuella handlingar i någon mån ändå utövar samlag, och säkert även njuter, uppenbarar sig en konflikt. Det framkommer ofta i diskussioner kring unga män att de är väldigt oerfarna och osäkra när det gäller sin sexualitet, och helt säkert spelar det än mer in på invandrade sådana. I Sverige finns en utbredd kultur av sexualupplysning och undervisning, vilken hjälpt många att få en mer sund inställning till sig själva och i förlängningen har mer hälsosamma sexuella relationer skapats. Människor från kulturer där kvinnan ses som mindervärdig generellt och västerländska diton i synnerhet, har i princip ingen mall att gå efter, mycket små naturliga möjligheter att interagera mellan könen och lämnas alltså med att antingen köpa sex, tvinga det till sig, eller tafatt försöka charma kvinnor med stor risk för att verka påflugen. Resultatet blir inte sällan att dessa män tvingas gå med konstant sexuell frustration (vilket även en del svenska män kan relatera till). En undersökning om sexuella trakasserier pekade på Egypten som det land där flest kvinnor upplevt det i någon mån, vilket torde ge en fingervisning om dels kvinnosynen men också hur mäns obehindrade, frustrerade sexuella behov resulterar i allt från verbala kränkningar till fysiska.

Detta är alltså i ett land i princip helt befriat från västerländska kvinnor, och dessa observationer kan därmed motsvaras av ”vad svenska män gör mot de egna” i en internationell jämförelse. Livet som kvinna blir alltså inte automatiskt bättre av att täcka sig, och i övrigt följa de föreskrifter om påtvingad undergivenhet som tycks gälla, sorgligt nog ofta där islam tycks få alltför mycket inflytande. Och då ska vi inte prata om vad som kan hända med kvinnor av annat ursprung än majoritetsbefolkningen:

 

https://www.youtube.com/watch?v=bO12X1nhzzk

Lara Logan breaks her silence

www.youtube.com

In her first television interview since being sexually assaulted two months ago, the CBS News chief foreign correspondent and ”60 Minutes” reporter reveals what …

 

Journalisten Lara Logan var på plats i Egypten för att rapportera angående den arabiska våren och frigörelsen från vad man i väst sade var förtryckande regimer. Trots den inledande glädjen bland åskådarna gled händelserna över i att plötsligt fövärras, vilket ledde till en fruktansvärd upplevelse för den tydligt utstickande journalisten. Bortburen och förgripen på av dussintals män, mitt på ett stort torg och utan någon som helst synlig spärr bland förövarna. De slet våldsamt i hennes kropp, och hon var helt övertygad om att döden var nära, men räddades till slut av infödda kvinnor som slöt sig om henne, och folkmassan kunde därmed sakta sansa sig. Denna obrydda fräckhet att begå hemska dåd på öppen plats kunde även i viss mån skådas i Köln den ödesdigra nyårsnatten 2016, med hundratals sexuella övergrepp mot tyska kvinnor. Den 25 maj 2005 började systematiska trakasserier användas som politiskt påtryckningsmedel i Egypten. Då stiftades även det arabiska begreppet Taharrush gamea som innebär att stora grupper unga män trakasserar kvinnor, ofta genom sexuella övergreppoffentlig plats.

En annan för oss i Sverige ny och sexövergreppsrelaterad trend är (grupp)våldtäkter mot pojkar, vilken dels beror på kulturella faktorer (som till exempel den afghanska företeelsen bacha bazi, som innebär att unga pojkar tas ifrån sina (fattiga) familjer i 11-13-årsåldern som sexslavar till äldre män som ofta är rika affärsmän och krigsherrar. De unga pojkarna lär sig dansa och sjunga. De får sedan klä ut sig till kvinnor och dansa för äldre män. Sexuella övergrepp förekommer mot pojkarna). Detta kan förstås också ha med undertryckt homosexualitet att göra. Oavsett vilket, så belyser det ökande antalet offer av bägge kön en djup problematik i hur sex bakas in eller försummas i vardagen med väldigt ohälsosamma resultat. Mörkertal kan dessutom föreligga extra mycket här då våldtäkter mot män stigmatiseras, eftersom det oftast handlar om kvinnor som är offer. Det drabbar således inte bara västerländska kvinnor, utan även personer från hemlandet, varför kollisionen mellan ideologiskt sexuellt våld och normativa sexuella situationer blandas ihop än mer. Det tycks uppenbart att det råder en okunskap, och en oförnuftig blindhet som inte sällan kan finnas även bland de mest religiösa fanatikerna.

Att religion och en i stort oförändrad kultur får styra över en så viktig del i människors liv har alltså inte bara lett till att många fortsatt far illa i ursprungsländerna, utan att detta blivit något av en vardag även i ett sekulärt land som Sverige. Dagens debattklimat, där man för närvarande hellre stiftar uddlösa samtyckeslagar än tar krafttag mot något som ur ett västerländskt demokratiskt perspektiv framstår som rent absurt, främjar tyvärr inte sunda samtal om dessa skadliga företeelser. Istället har man under lång tid vägrat erkänna att kulturer inte bara kan vara olika (utöver mat och musik), men att de dessutom kan skilja sig markant åt ifråga om värdegrund och alla människors lika värdighet. Till följd av detta fortsätter Brottsförebyggande anamma Morgan Johanssons ansvarslösa likgiltighet inför en ny sammanställning av brott i förhållande till etnicitet. Många flickor, kvinnor, men även pojkar och män hade förmodligen kunnat skonas från den brutala förnedringen om det viktigaste vore att fatta förnuftiga beslut baserade på fakta. Kanske visar det sig i en undersökning att även svenska män begår hemska dåd – men då har vi åtminstone statistik svart på vitt och slipper gissningar och spekulationer, som bara föder onödig främlingsfientlighet och oro.

För jag vill inte stanna där, i tron att endast människor med annan hudfärg och annan kulturell bakgrund beter sig illa och världen därmed kan delas upp i gott och ont. Jag vill ha ett öppet samhälle där samtal och samtycke föregår lagar och döljande av information, därför att man gemensamt enats om dessa ting. Många svenska medborgare med rötter i andra länder håller med om detta, delar dessa värderingar, har kommit hit och vill förmodligen stanna just för att möjligheterna till detta fortfarande finns. De vill ta fasta på vad som skapar ett bättre samhälle, fritt från gruppvåldtäkter och förtryck. För Sveriges och en varmare mänsklighets skull.

MATTIAS WESTERHOLM, lekman som tappat lekhumöret

********

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122 

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). 

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer