Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Ljugmediernas falska avbön

av | 13 nov, 2023 | Mainstreammediernas lögner

Lästid: 6 minuter

Den 12 november publicerades en debattartikel i Aftonbladet, signerad ”Utgivarna”, med rubriken ”Journalistkåren tar inte ställning i Gazakriget”. Sedan följde en drapa i bästa DDR-stil så full av lögner att jag knappt vet var jag ska börja. I den här texten dissekerar jag etablissemangmediernas uppblåsta självbild och rena falsarier.

Häng med!

”Mediernas uppdrag i spåren av den brutala händelseutvecklingen i Mellanöstern ifrågasätts på ”ett sätt som eskalerat oroväckande”. Utgivarna vill varna för myter och konspirationsteorier som nu sprids i Sverige och som riskerar att öka hot och polarisering. ”Det sprids för närvarande många falska uppgifter om hur journalistkåren bevakar kriget, oftast används uppgifterna för att påstå eller belägga att media skulle ha egna politiska agendor eller bevekelsegrunder” skriver man och artikeln har undertecknats av styrelsen för Utgivarna, bland andra Cilla Benkö, VD för Sveriges Radio
Anne Lagercrantz, vice VD SVT, samt Hanna Stjärne, VD på SVT samt övriga styrelsen med medieprofiler i TV4, Sveriges Tidskrifter, Bonnier News med flera.

Så här skriver man: ”Svenska journalister påstås vara partiska och sprida propaganda om kriget mellan Israel och Hamas. Normal nyhetsvärdering anklagas för att vara politisk eller till och med islamofobisk eller antisemitisk. Redaktionella beslut beskrivs som styrda av andra motiv än sanningssökandet.”

”Men public service-bolagen ägs inte av staten, sänder givetvis inte innehåll som beslutas av politiker och har ingen agenda i Mellanösternfrågan. Kommersiella medier gör inte tv-inslag och skriver inte texter för vare sig aktiemarknaden eller någon ägares påstådda intressen.”

Redan här ljuger man. Eller i alla fall serverar ”en sanning med modifikation”. Du kan fråga dig vad det betyder att så pass högt uppsatta medieprofiler som styr de största medieplattformarna, vilseleder så här flagrant? Public service ägs inte av staten, men detta är egentligen bara ett slags avancerad byråkrati då PS ägs av en Förvaltningsstiftelse vilket innebär en teknikalitet. Efter förslag av de politiska partierna utses ledamöterna formellt av regeringen – det vill säga staten. Public service finansieras också via skattsedeln – det vill säga är en statligt finasierad verksamhet, bekostad av Sveriges skattskyldiga medborgare. Viktigast av allt: Den som tar del av Förvaltningsstiftelsens års- och koncernredovisning för SR AB, SVT AB och UR AB för räkenskapsåret 2022 kan snabbt konstatera att om SVT, SR och UR skulle gå i konkurs och träda i likvidation skulle bolagens samtliga tillgångar tillfalla staten. Med andra ord: Via Förvaltningsstiftelsen ägs public service av staten. Punkt slut. Detta borde Benkö, Lagercrantz och Stjärne vara transparenta med.

Vidare skriver man:

”Svenska medier rapporterar inom ramen för Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Svenska journalister lyder under medieetiska publicitetsregler och har förbundit sig att ge korrekta nyheter, vara generösa med bemötande och att respektera den personliga integriteten.”

Generösa med bemötande? Respekterar den personliga integriteten? Tillåt mig att le hånfullt.

Tvärtom bemödar sig public service INTE om generöst bemötande och man respekterar absolut inte den personliga integriteten. Om jag bara använder mig själv som exempel kan jag med fakta visa hur de ljuger. Vi är många som drabbats av public services politiska rödgröna agenda och ren åsiktsförföljelse. Jag vill påstå att de far med en extremt vinklad agenda som är rent av skadlig för enskilda individer och som skapar destruktiva drev och även förstör människors liv. Därför att det just är det är en auktoritet, ett medieföretag många i Sverige fortfarande har stort förtroende för.

För att vara en person som själv drabbats av den svenska statliga Stasi-televisionens och radions personförföljelse blir jag äcklad av detta skenheliga poserande, som ingenting har med verkligheten att göra. Ett talande exempel är hur SVT tog in två översättare samt en researcher för att så noggrant som möjligt kunna dissekera intervjun med mig i januari 2017 och framställde mig som en lögnaktig rasist. Man fulvinklade och tog in partiska ”experter” som inte alls tolkade mig generöst och respektfullt utan tvärtom såg till att framställa mig i så dålig dager som möjligt. Sanning blev lögn. Mitt yrkesliv och heder förstördes genom orättvis brunsmetning och smutskastning.

Fler exempel:

* 2017 skapade SVT ett otroligt oärligt drev mot sidan ”Rädda vården” där Fredrik Antonsson hängdes ut som främlingsfientlig och högerextrem. Fredrik Antonsson som inte längre är i livet, tog mycket illa vid sig av hur public service drevade mot honom. SVT:s undersökande journalister ”granskade” flera månader ”de anonyma opinionskrafterna” på Facebook – med syfte att misstänkliggöra dessa så mycket som möjligt.

* Åratal av drevande och förvanskande om hur den destruktiva migrationspolitiken påverkat Sverige är en agenda som aktivt drivits av public service. Utländska förövare skyddas. Svenska systemkritiker behandlas inte objektivt, tvärtom hängs de ut och insinueras ha rasistiska motiv ofta utifrån vänsterkällor.

* Experter och opinionsbildare som bjuds in är till 90 procent (kanske mer) med rödgröna åsikter. Göran Greider, Anders Lindberg från Aftonbladet samt andra kända socialistiska profiler sitter som inventarier i tevesoffor och debatter och ges stort utrymme där de bemöts respektfullt och vänligt, medan borgerliga och konservativa och nationella profiler får komma till tals på nåder och ifrågasätts strängt.

* ”Mannen på gatan” som public service intervjuar för att ge en röst åt ”folket” är besvärande ofta en politiker eller aktivist med en vänsteragenda, som bekräftar public services åsikter och hur man ”bör” tycka och känna. Denna information undarhålls tittarna.

* Public service skyddar socialdemokratiska politiker och ger dem inte kritiska frågor. Till exempel har man ännu inte pressat Magdalena Andersson om Socialdemokratiska Hamassympatisören Jamal El-Haj och varför han inte utesluts ur partiet. Motsvarande om gäller Sverigedemokrater – blir granskningen sträng och kompromisslös. Talande nog tar man in Socialdemokratiska politiker som ”experter” och utgör själv en opposition mot Tidö-regeringen…

* Vi serveras ständiga överdrifter och lögner om klimatet och Miljöpartiets språkrör får oproportionerligt stort utrymme i public service, trots att de som parti har extremt litet folkligt stöd och deras politik av oberoende experter dömts ut som rent Sverigeskadlig.

* Partiskt rapporterande om coronapandemin och vaccinerna, stämplande av alla kritiker som konspirationsteoretiker. Okritiskt rapporterande om forskning, rena lögner och faktaförnekelse som enligt mig är ren hälsofara. Staten förlorade till och med en rättstvist i mars 2023 för att en kvinna hängdes ut i SVT dokumentären ”Vaccinkrigarna” och hon fick 100 000 i skadestånd.

* Man använder sig ständigt av vänsterextrema Expo som källa och låter dem sprida sina förtal oemotsagda.

* Och nu i Gazakriget använder man sig okritiskt av klipp som framställer Israel i dålig dager. När man blir påkommen urskuldar man sig slarvigt och nonchalant. Hur är det att inte ta ställning?

Jag skulle kunna fortsätta i all oändlighet men då skulle denna text bli alltför lång.

”Har man synpunkter på vår bevakning är det enkelt att anmäla sin kritik till Medieombudsmannen eller Granskningsnämnden och få sin sak prövad” skriver Utgivarna vidare i sin debattartikel.

Jo jag tackar jag! I Granskningsnämnden sitter icke alls opartiska individer. Det vet jag också, då jag i december 2017 anmälde Morgonpasset i P3 till Granskningsnämnden eftersom jag i programmet angreps hårt och utmålades ha uttalat mig ”grovt rasistiskt” utan möjlighet till bemötande. Handläggaren då, som inte fällde programmet, var vänsterexrema fotbollshuliganen som själv fällts för narkotikabrott, vilket avslöjades av Samhällsnytt. Bara ett exempel på hur dysfunktionell sagda Granskningsnämnd är.

Debattartikeln fortsätter:

”I Sverige sker försöken att misskreditera medier i sociala medier, i mejl och samtal till mediehusen men också på gator och torg. Konspirationsteorier frodas med medvetna missförstånd. Lösryckta citat från intervjuer och debatter förs fram som bevis. Det sker och kommer att ske misstag i journalistiken och när det blir fel ska de snabbt rättas till, men svenska medier har ingen annan agenda med nyhetsförmedlingen än att skildra och berätta om vad som faktiskt sker.”

Nej. Där ljuger ni igen. Ni vill fostra folket att tycka enligt er egen vänstervinklade agenda och inte sympatisera med nationella politiker som vill få ordning på Sverige. Varför skulle annars vice VD Anne Lagercrantz ta kriminella utlänningars parti mot Sveriges bästa? Är det verkligen ett misstag när man visar upp palestinska skådespelare från Pallywood och får dem att framstå som offer för Israels bomber, för at sedan hävda att klippen ”verifierats av Reuters”?

Utgivarnas slutkläm:

”Vi hoppas möta respekt för det. Vi hoppas på en ökad förståelse för vad det kan betyda att sprida felaktiga uppgifter om medier eller våra medarbetare. Vi hoppas att fler tänker efter innan påståenden om vinklad journalistik oreflekterat sprids vidare. Det här är farligt. Det förvränger verkligheten, ökar polariseringen och föder mer misstro och hat. De krafterna bör vi alla bekämpa.”

Då måste jag fråga: Hur bekämpar ni antisemitism och Sverigefientlighet, inte bara mot vårt land utan även mot enskilda politiker och opinionsbildare, kulturarbetare och författare? Ni har tydligt tagit ställning mot Sveriges största parti SD, i många år har ni drevat mot dem som vill ha ordning och reda i landet, ni har själva å det grövsta förvrängt verkligheten, ökat polariseringen mot hederliga svenskar och gått främmande krafters ärenden, sådana som föder just misstro och hat, allvarligast är att de föder hat mot vårt älskade Sverige. Hur bekämpar ni det hat er egen journalistik skapat? Hur bekämpar ni er häxjakt på enskilda individer, vars enda ”fel” är att de stått upp för Sverige och försökt lägga sanningen på bordet?

De farliga här är inte vi som kritiserar er. De allra allra farligaste är ni själva. För det är ni som sitter på makten. Det är ni som styr de stora plattformarna. De är ni som finansieras av oss. Ni har de ekonomiska musklerna. Och ändå är det ni som sprider de värsta lögnerna. Som grädde på moset serverar ni oss nu en smörja i bästa DDR-stil som bara bekräftar era lögner.

Länk till debattartikeln:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/3E8Kad/utgivarna-journalistkaren-tar-inte-stallning-i-gazakriget

*********

Jag har den glada nyheten att meddela att min nyaste satirbok nu finns att beställa, signerad av mig enligt dina önskemål! Vill du stötta mitt författarskap och mitt arbete får du därför gärna beställa ”Kortslutning i lögnfabriken” – att ni köper mina böcker betyder mycket otroligt mycket för mig! Det går även fint att köpa alla tre satirböckerna i ett härligt roligt bokpaket.

Mejla din beställning till: katjanouch@gmail.com och märk mejlet ”Lögnfabriken”, skicka din adress och vem boken ska dedikeras till så skickar jag betalningsuppgifter för att bekräfta din beställning!

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer