Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Liberalismen är vår tids religion

av | 25 jun, 2019 | Politik

Lästid: 5 minuter

Striden om partiledarposten i Liberalerna pågår för fullt. Nyamko Sabuni eller Erik Ullenhag? Egentligen har det kanske föga betydelse, då partiet blivit allt mindre relevant på den politiska arenan eftersom idéerna nu återfinns i nästan alla de etablerade politiska partierna. Förr betraktades liberalismen som en av flera politiska ideologier, och företräddes av Folkpartiet. När andra politiska partier också började kalla sig liberala, ville Folkpartier markera att det är de som är de verkliga liberalerna och ändrade namnet till just Liberalerna. Men sedan dess har det gått mest utför. Till och med socialdemokraterna har antagit en liberal reformsagenda. Samtidigt är reportrar, journalister och andra mediearbetare inom systemmedia inneslutna i en liberal normbubbla. Därför gäller det för alternativa media att just stå utanför den begreppsvärlden, välja andra perspektiv och leta fram annan information än den systemmedia levererar. Det skriver idag Alf Ronnby.

Grundbulten i liberalismen är konkurrensen, den fria, obundna konkurrensen. Konkurrensen är motorn till all individuell och samhällelig utveckling. Konkurrens och tävlan går hela vägen från barndomen till graven: i skolan, fotbollslaget, idrotten, arbetsmarknaden, prestigegivande, ostentativ konsumtion, nöjeslivet och offentliga verksamheter, mfl. Principen är att var och en ska bli sin egen lyckas smed.

Liberalismens ideologi stå också för individens frihet, framförallt frihet att välja och frihet att konsumera. Det fria valet och konsumtionen gäller också offentliga tjänster. Staten hjälper alltså till att bredda valmöjligheterna och konsumtionen. Detta är helt i sin ordning enligt modern liberalism. Det privata ägandet är en tredje grundläggande princip hos liberalismen. Privat ägande har en rättssuveränitet över alla andra lösningar för fördelning av samhällets nyttigheter.

Liberalismen motsätter sig i princip statlig inblandning i individens privatliv. Klassisk liberalism vill reducera staten till en ”nattväktarstat” dvs att den bara syssla med utrikespolitiken, polis, domstolar och försvar. Socialliberalismen acceptera till nöds viss skattefinansierad välfärd, men tycker också att folk ska ta eget ansvar för sin välfärd och ha egna försäkringar.

Modern liberalism har, med den digitala revolutionen, lett till att konkurrensen och prestigen på den offentliga scenen lett till Facebook, Google, Twitter, mfl funktioner där människor kan visa upp sig på olika sätt. Sociala media är det perfekta instrumentet för privat och organiserad konkurrens, självpresentation, tävlan och karriär.

Många partier världen över kallar sig liberala eller socialliberala. Liberalismen har blivit en slags överideologi för den liberala kapitalismen, parlamentarism och formell demokrati, som allmänna och lika val, organisationsrätt, opinionsbildning, formellt fria medier med mera. I västvärlden reproduceras denna ideologi ständigt i systemmedia. Detta är liberalismens hegemoni, en ideologi som totalt genomsyra samhället och är den absolut naturliga ordningen. Den kan knappast ifrågasättas. Här i landet reproduceras denna tankevärld ständigt av pressen, SR, SVT, TV4, mfl.

Reportrar, journalister och andra mediearbetare inom systemmedia är inneslutna i denna liberala normbubbla. De är självgående. Toppstyrning behövs inte! Journalisterna förmedlar de perspektiv och den information, som det liberala systemet har behov av, därför att de själva menar att det är så världen ser ut och bör vara. Det är så indoktrineringen ser ut. Inte propaganda, men ett ständigt tänkande och förmedlande av tankar inom en viss, liberal tankeram. Därför gäller det för alternativa media att just stå utanför den begreppsvärlden, välja andra perspektiv och leta fram annan information än den systemmedia levererar.

Liberalismen har blivit en ideologi för den urbana medelklassen. med andra intressen än stora delar av världens och landets befolkning, och deras vardag. Den så kallade upplysta medelklassen, så som de ser sig själva, är ofta öppet föraktfulla mot folkliga opinioner. Detta kan illustreras med absolut förakt för SD och att liberaler bemöter folklig kritik mot EU:s överstatlighet med krav på ännu djupare europeisk integration, just som Emmanuel Macron vill. Han har blivit en framträdande symbol för liberalismen i EU.

Att liberalerna i Sverige hämtar inspiration från Macron är uppenbart. Centern, ett annat parti som kallar sig liberalt, har till och med knyckt hans paroll med partiets valslogan “Framåt!”, alltså ”En Marche!”. Basen för liberalisterna är ungefär densamma som för Macron, det vill säga den välutbildade, urbana medelklassen. De är hängivna det överstatliga EU och vill gärna fortsätta bygga EU:s förenta stater med allt mer makt koncentrerad till Bryssel.

Liberalerna anser att nationalstaten spelat ut sin roll i en allt mer globaliserad värld, där det vuxit fram gigantiska internationella korporationer och företag: IKEA, Microsoft, Unilever, Philips, Wal-Mart Inc, General motors, Exxon, IBM med flera. Globalisterna vill inte ha några begränsningar av kapitalets och arbetskraftens rörlighet. De tror att konkurrensen och de ekonomiska intressena, som en osynlig hand, där individen, som främjar sina egna ekonomiska intressen på bästa sätt, också är till störst nytta för samhället. Denna marknadsekonomiska princip är grundläggande i den liberala ideologin.

Här i landet är nästan alla partier från moderaterna till vänsterpartiet moderna, liberala partier. Det är mest vokabulären som varierar något, medan grundidéerna är liberala. Partierna har avlägsnat sig långt från traditionella värderingar kring fäderneslandet, Moder Svea, fosterland, nationalkänslan, svenskheten, hemortsrätten, den kulturella gemenskapen i landet, modersmålet och stoltheten av att vara svensk. Allt detta förkastar de som reaktionär, bakåtsträvande och omodernt. Liberalisterna anser inte sällan att SD:s väljare är okunnig och inskränkta. Men denna besserwisser attityd skapar också ett folkligt hat mot den snobbiga, urbana medelklassen, som skor sig på alla andra i detta samhälle.

Idag finns dock en utbredd skepsis mot liberalismen. Det visade sig i senaste valet med mycket lågt stöd på 5,5% för Liberalerna, och nu ligger de under riksdagsspärren. I valet fick Liberalerna flest röster i Stockholms innestad och vilka är det som dominerar där? I EU-valet riskerade de att åka ur EU-parlamentet men räddades kvar på en en hårsmån.

Endimensionaliteten i politiken har samtidigt gett SD ett utrymme och sympati hos de många människor bland det arbetande folket runt om i landet och särskilt i mindre samhällen och på landsbygden. Här skiljer sig uppfattningarna väsentligt från den urbana, moderna medelklassen, som inte längre har något fädernesland och någon hembygd och inte heller står för traditionella värderingar kring moral och anständighet. Men vägen bort från det liberala, kapitalistiska samhället – vart den nu bär – kommer att bli lång. Först måste den bestående ordningen falla samman, vilket knappast kommer att ske inom överskådlig framtid.

ALF RONNBY

Alf Ronnby är fil dr sociologi och docent socialt arbete

******

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig påinfo@katerinamagasin.se– dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl.

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd betalning bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Swish: 0733289122

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok heter ”Bilden av Verkligheten” och finns nu att köpa här:

https://www.vulkanmedia.se/bilden-av-verkligheten/

Min bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund heter ”Budbärarinnan” och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405163/budbararinnan/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer