Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Läkare i upprop mot coronarestriktioner: ”Skadliga och onödiga”

av | 12 mar, 2021 | Covid-19

Lästid: 6 minuter

Det är positivt att allt fler läkare nu börjar höja sina röster mot skadliga coronarestriktioner och åtgärder som skadar vårt samhälle och hela generationer av barn och unga. Läkarna Sven Román, Nils Littorin (som också är politiker och partiledare för Malmölistan) samt Sebastian Rushworth lanserar nu ett upprop för att minska restriktionerna och förbättra skyddet för riskgrupper. ”Att i ett läge, där covid-19 inte längre utgör ett akut hot och Sverige har haft underdödlighet i drygt en månad, införa hårdare nedstängningar än våren 2020 är orimligt” skriver de i en debattartikel i Expressen. De påpekar också att det finns tveksamheter med pandemilagen, som drevs igenom utan en ordentlig genomlysning och om vi i en framtid skulle få en mer auktoritär regim kan lagen användas på ett mycket destruktivt sätt, och de är kritiska på planerna att införa digitala coronapass för landets medborgare.

 Vi lever i en tid av masshysteri och signalpolitiska utspel som speglar styrande politikers inkompetens, och som skadar vårt samhälle. Barn och unga mår dåligt, företag går på knäna, våra sociala liv är på många sätt helt förstörda, samtidigt som man tidigare under coronapandemin kallblodigt offrat gamla och sköra människor genom att enbart ge dem palliativ vård istället för syrgas, vilket läkaren Jon Tallinger slog larm om redan i april 2020 och vilket jag också skrev om här på Katerina Magasin:

”Den svenska regimen låter människor dö genom att neka dem syrgas – jag kämpar för deras rätt till livet”

Nu befinner vi oss i mars 2021, drygt ett år efter att Covid 19 började spridas i Sverige, vilket det fick göra fritt på grund av senfärdiga beslut. Istället för att införa hälsokontroller, skyddsutrustning och kontroller av dem som reste in i landet struntade man i alla sunda principer som bör vidtas vid smittspridning. Istället ska man nu, ett år senare, börja kontrollera människor med absurda regler och helt slå sönder ett fungerande samhälle.

Tack och lov finns sunt förnuft i delar av läkarkåren. I dagens debattartikel i Expressen höjer tre läkare och forskare sina röster mot osunda nedstängningar och krav på coronapass. Sven Román är specialist i barn- och ungdomspsykiatri, Nils Littorin är ST-läkare i psykiatri och doktor i klinisk mikrobiologi och Sebastian Rushworth är AT-läkare och de har gemensamt skrivit debattartikeln och dragit igång uppropet mot de skadliga och huvudlösa coronarestriktionerna. Alla kan skriva på uppropet – man måste inte vara sjukvårdspersonal eller läkare för att göra det. (Se länk i slutet av texten).

”Många studier, publicerade bland annat av anseddaThe Lancet, visar att lockdowns i syfte att hindra smittspridning av covid-19 saknar evidens. Den eventuella nyttan med nedstängning av samhället måste vägas mot de dokumenterat negativa effekter det för med sig i form av uppskjuten vård, bristande skolnärvaro och undervisning, fysisk inaktivitet, isolering och psykisk ohälsa, försämrad framtida folkhälsa, arbetslöshet och konkurser”, skriver Roman, Littorin och Rushworth.

De tre läkarna skriver att dessa åtgärder drabbar barn och unga på ett orättvist sätt, att detta är kanske de mest missriktade åtgärderna.

Mer ur debattartikeln:

”Enligt CDC, amerikanska smittskyddsenheten, är covid-19 farligare för äldre än vanlig säsongsinfluensa, men för barn är risken att dö lägre än vid influensa. Precis som FHM hävdar är barn och skolor inte drivande i pandemin. Ett stort antal studier visar att skolstängningar inte minskar smittspridningen i samhället, men effekterna av distansundervisning för utsatta barn kan bli förödande. Barns idrottsaktiviteter har varit inställda och viss tävlingsidrott är fortsatt begränsad, vilket försämrar deras allmänna hälsa och immunförsvar. Att en hel generation får sämre utbildning kommer att påverka deras framtidsutsikter. Att i ett läge, där covid-19 inte längre utgör ett akut hot och Sverige har haft underdödlighet i drygt en månad, införa hårdare nedstängningar än våren 2020 är orimligt. De flesta av de länder som infört striktare åtgärder än Sverige har haft högre dödlighet, ett tydligt tecken på att metoderna inte hjälper. Skadan för våra samhällen är nästintill oöverskådlig och med långvariga konsekvenser.”

Läkarna påpekar också att man nyligen utifrån FN-statistik kunnat påvisa att det på global nivå avlidit lika många som en följd av restriktionerna som av viruset.

”Då restriktionerna globalt framför allt dödar barn och unga vuxna är antal förlorade levnadsår sannolikt fem till tio gånger högre på grund av samhällets nedstängning jämfört med effekterna av viruset.”

De tre läkarna menar att skyddet för riskgrupper måste öka.

”De enorma kostnaderna för nuvarande och eventuellt kommande restriktioner bör riktas om som stöd till sjuk- och äldrevården. Det vore avsevärt mer effektivt.”

Sedan 1 februari 2021 har vi enligt SCB:s statistik en underdödlighet i Sverige och sannolikt en utbredd immunitet. Den 10 mars var 84 procent av äldre i särskilt boende färdigvaccinerade och 63 procent av äldre med hemtjänst hade fått en vaccindos. Här är läkarnas förslag på hur coronapandemin bör hanteras, åtgärder som kan rädda liv och samtidigt normalisera tillståndet i samhället:

* Öppna fler slutenvårds- och IVA-platser, då Sveriges sjukvård är ständigt överbelastad eftersom vi har minst vårdplatser per capita i EU och antal IVA-platser har halverats på några decennier,

* Antigentesta regelbundet personal inom äldreomsorgen före ett arbetspass och vidareutbilda personalen i hygienrutiner

* Tillåt att simhallar och bibliotek hålls öppna och att fler personer får vistas på restauranger och i butiker.

* Stoppa den oetiska och farliga karusell där upp till 30 anställda kan besöka samma vårdtagare, inför i stället kohortvård av covid-positiva vårdtagare och öka personalens löner för att möjliggöra intensiva tvåveckors arbetsperioder.

* Omvandla outbildade timanställningar till tillsvidareanställda undersköterskor och frigör läkarresurser till äldreomsorgen.

* Ge kommunerna i uppdrag att handla mat, hämta paket på posten etc åt riskpersoner som löper risk att smittas i samhället.

* Att onödiga samhällsrestriktioner inklusive distansundervisning i grund- och gymnasieskola upphör.

* Att planerna på vaccinpass skrotas.

* Att skyddet för riskgrupper ökar och

* Att regeringen och FHM i framtiden alltid presenterar en risk/nytta-analys för de restriktioner som införs.

Läkarna skriver också:

”Covid-19 är en sjukdom som främst dödar gamla och sjuka. Medianåldern för de avlidna är 84 år, vilket är högre än medellivslängden i Sverige. Ett fokuserat skydd av denna riskgrupp, samtidigt som unga, friska individer med låg dödlighet bör fortsätta arbeta, idrotta och gå i skolan, är en folkhälsolinje. Att stänga skolor och inskränka livet för flera miljoner barn står däremot inte i proportion till faran och blir kontraproduktivt ur ett folkhälsoperspektiv. 

Givetvis bör vi fortsätta att rekommendera social distans, handtvätt och att stanna hemma vid symtom tills pandemin är över. Utöver onödiga restriktioner som nämnts ovan bör vi tillåta kultur- och idrottsevenemang med viss publik, gudstjänster, tävlande för barn i all idrott, motionsverksamhet för vuxna, körsång, att simhallar och bibliotek hålls öppna och att fler personer får vistas på restauranger och i butiker. Munskydd för allmänheten bör inte rekommenderas då det saknas evidens för att åtgärden minskar smittspridning samtidigt som det finns fysiska och psykiska hälsorisker.”

Här är länken till läkarnas upprop mot de skadliga coronarestriktionerna – skriv på! Jag har gjort det. Och sprid gärna länken i alla dina kanaler, på sociala medier samt till vänner, familj och bekanta. Låt oss vända attityderna tillsammans. För ett funktionellt, tillfrisknande samhälle. 

https://lakaruppropet.se/signeradeklarationen?fbclid=IwAR0v8Q5YjFd6X3vtvhjkrg-tuUVapb8tblVm6wf9S7GpBSl2lZfBKvMaL5o

 


*****

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl.

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd betalning bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

 

Swish: 0733289122

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Under våren 2020 kommer jag ut med två nya böcker på mitt bokförlag Palm Publishing.

Första delen i min nya spänningsserie – ”Blodsådd” – köper du här!

https://www.bokus.com/bok/9789151921310/blodsadd/

 

Debattboken ”Flykten från folkhemmet” – köp den här!

https://www.bokus.com/bok/9789151921327/flykten-fran-folkhemmet/

 

”Anhörig Revisited” – om missbruk och medberoende, en reviderad utgåva av romanen Anhörig som kom ut första gången 2004. Köp den här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921303/anhorig/

Min bok “Bilden av Sverige” finns i pocket och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921297/bilden-av-sverige-en-personlig-resa/

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer