Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Kommunikationschefens missklädsamma hatretorik

av | 1 aug, 2017 | Samhälle

Lästid: 5 minuter

Sorterar aktivister på olika myndigheter in människor i goda och mindre goda? Kan åsikter väga in i hur man betraktas, hur man bemöts och kanske värderas? I skolorna är eleverna många gånger utlämnade åt lärarnas ideologiska ståndpunkt. Intressant är dock att även analysera andra sidor av statligt utövande. Frågan är hur det ser ut i till exempel vården – finns det en risk att vissa individer får fördelar och förmåner för att de har korrekt värdegrund, medan andra, med avvikande åsikter, missgynnas? Och vad innebär det för en myndighet, när en av dess chefer offentligt ägnar sig åt den hatretorik regeringen säger sig vilja bekämpa?

Har precis suttit i intervju med en tjeckisk journalist och denna berättade att Tjeckien inte är helt olikt Sverige när det kommer till politisk korrekthet och förnekelse av problem. Att polariseringen ökar även här och att det skapas motsättningar bland dem som ser samhällsproblem och dem som anser att allt är mycket bra. Den röda tråden är även här migration och integration och polarisering mellan dem som är kritiska och dem som är överentusiastiska. ”Under kommunismen visste du vem fienden var – nu är det inte alls lika tydligt”, som journalisten själv beskrev det rådande tillståndet.

Jag har egentligen inte tänkt skriva mer om aktivisterna i #jagärhär, som går så långt att den av en av sina representanter offentligt beskriver den som en politisk rörelse med ”just politiska mål” och är ”ett arbete för att upprätthålla svensk grundlag och övrig lagstiftning på nätet”. Men tvingas ta upp saken på nytt, då dess aktivister blivit allt mer aggressiva i sina attacker.

Det som är anmärkningsvärt och även skrämmande är att bland dessa individer finns både chefer samt lärare och andra personer som faktiskt har makt och som även har inflytande över såväl barn som ungdomar och som kanske även har kollegor de kan utöva påtryckningar på. Det man uttrycker i sociala medier är ju ingen isolerad företeelse utan dessa åsikter och ageranden ägnar man sig troligtvis åt även i verkligheten, i synnerhet om man utnämnt sig själv till något slags mentalt medborgargarde som anser sig upprätthålla svensk grundlag. Lek med tanken att en aggressiv #jagärhär-aktivist arbetar med ungdomar och har möjlighet att påverka och influera dessa i till exempel skolan. Barn och ungdomar har sällan den styrka, mod och möjlighet som krävs för att klara av att opponera sig mot en auktoritet som en lärare är. Dessutom kanske avvikande åsikter kan påverka relationerna i klassrummet eller betygen negativt? Många ungdomar ser inte heller någon anledning att ifrågasätta det man lär ut i skolan, man har helt enkelt högt förtroende för en lärare och utgår från att vederbörande presenterar fakta neutralt och utan ideologisk nyansering. Frågan är hur mycket till exempel #jagärhär-aktivister indoktrinerar okritiska ungar och påverkar dem i den riktning de önskar?

Ett annat exempel är personer som sitter i olika beslutsfattande positioner och därur kan utöva värdegrundsterror mot sina underordnade. Extra otäckt kan det bli när det rör sig om människor som kanske är svaga, känslomässigt utarmade eller kanske svårt sjuka. Som exempel kan nämnas den tidigare kommunikationschefen på Cancerfonden – huruvida hon fortfarande på något sätt är kvar på organisationen är oklart – numera tf kommunikationschef på e-hälsomyndigheten, Lena Biörnstad.

Biörnstad verkar inte medveten om att hon som chef som arbetar med en satsning som lyder under regeringen har ett ansvar. Hon har inga problem med att kalla mig ”vidrig hathetsare” på Facebook när jag presenterar material som Biörnstad inte gillar. Jag kan svälja förtreten att bli smutskastad offentligt, men det väcker givetvis frågor och tankar inom mig. Jag börjar fundera på hur Biörnstad beter sig mot eventuella underordnade och kollegor, och om hennes känslostyrda aktivism på något sätt präglar hennes beslut och den verksamhet där hon är aktiv. E-hälsomyndigheten arbetar för ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. En av våra viktigaste uppgifter är att leda och samordna regeringens initiativ inom e-hälsa, både på nationell och internationell nivå. Vi ska bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg genom att arbeta för att digitaliseringens och e-hälsans möjligheter används på ett sätt som gynnar samhället och individen” står det på myndighetens hemsida.

Att vara kommunikationschef är att ha möjligheten att välja och vinkla hur man kommunicerar med landets medborgare. Här har vi att göra med en person som arbetar med hälsofrågor och gissningsvis sitter på en hel del makt. Biörnstad har tidigare fått kritik mot en kampanj på Cancerfonden, med andemeningen att sjukdomen cancer är ett krig man kan vinna eller förlora, att man helt enkelt kan välja om man drabbas av cancer… Efter kritiken togs kampanjen bort, men med tanke på hur Biörnstad går på i sociala medier är det inte underligt att ytterligare frågor väcks kring hennes person. Sorterar dessa aktivister på olika myndigheter in människor i goda och mindre goda? Kan åsikter väga in i hur man betraktas, kanske hur man värderas? När det kommer till vård, kan vissa individer få fördelar och förmåner av att de tillerkänner sig till korrekt värdegrund – medan andra, med avvikande åsikter och en värdegrund som i till exempel Biörnstads ögon troligen ter sig som mer ”problematisk”, hamnar längre bak i kön? Skulle det rentav kunna vara så att somliga inte förtjänar vård och omsorg?

Missförstå ingenting här. Kom ihåg att jag varit medborgare i en stat där värdegrundsgodkända fick bättre behandling överallt, medan värdegrundsförrädarna förlorade arbete, vänner och sociala förmåner. Värdegrundsförrädarna fick hålla till godo med att hanka sig fram på samhällets skuggsida. Goda regeringstillsatta kamrater som Biörnstad kunde godtyckligt och egenmäktigt fatta beslut som slog sönder dessa människors liv. Man var helt enkelt i händerna på värdegrundskontrollanterna. Fienden var den totalitära staten och den som inte var med, var emot.

Polariseringen tilltar och metoderna blir allt mer aggressiva. Debatten dribblas bort och under förevändningen att det handlar om kritik mot ”blåbrun” politik demoniseras de som inte omfamnar vänsteridealen okritiskt och till fullo. Någon yttrandefrihet är det givetvis aldrig fråga om, utan det handlar enbart om att inrätta sig i värdegrundsfolkets sektliknande led.

*******

Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Vill du vara med och stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk? Bidrag till mitt heltidsarbete tas tacksamt emot via swish på 0733289122 eller konto 5206-0000114 (första fyra siffrorna är clearingnumret). Blir glad för varje liten slant! Största tacken på förhand! Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer