Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Kommer Sverige ta avstånd från antidemokratiska islamister och jämställa dem med nazistiska organisationer och andra extremister?

av | 9 nov, 2019 | Islamisering av Sverige

Lästid: 5 minuter

En aktuell dom i Kammarrätten mellan MUCF och SUM har vunnit laga kraft. Det är helt unikt att en svensk domstol för första gången konstaterar att det Muslimska Brödraskapets ideologi är en icke-demokratisk politisk rörelse. Frågan är nu hur detta kommer att hanteras av den svenska offentligheten, som ger stora summor till organisationer som har samma slags icke-demokratiska värderingar, och som behandlas välvilligt av den svenska offentligheten och det svenska etablissemanget, som å andra sidan tar avstånd från andra slags extremister? Till exempel tillåts organisationen Islamic Relief ställa ut på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, organisationen får möjlighet att hyra lokaler av kommuner, och man uppbär stora summor i bidrag från svenska skattebetalares pengar. Försök att föreställa dig att svenska staten skulle sponsra en organisation som till exempel NMR på samma sätt…

Den 31 oktober meddelade kammarrätten i Stockholm dom i rättegången mellan Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor och Sveriges Unga Muslimer. Domen handlar om SUM:s rätt till statsbidrag på grund av att MUCF hävdar att de inte uppfyller demokratikriteriet. Domen är ett viktigt steg mot att svensk offentlig finansiering av organisationer och förbund knutna till Muslimska Brödraskapet inte ska vara tillåten.

Kammarrätten konstaterar i domskälen: ”Det får anses stå klart att Muslimska brödraskapet företräder åsikter som inte är förenliga med det uppställda demokrativillkoret.”

Domstolen ger MUCF rätt. SUM har inte visat att de uppfyller demokratikriteriet. MUCF har också rätt att återkräva statsbidrag som SUM fått tidigare.

Muslimska Brödraskapets ideologi är en icke-demokratisk politisk rörelse. Hur det offentliga Sverige kommer att hantera statsbidrag som har demokratikriterier är nu viktigt att hålla koll på. Det är nämligen inskrivet i svensk grundlag att offentliga medel inte får betalas till icke demokratiska föreningar i Sverige.

Domstolsutslaget i fredags i förra vecka är avgörande för de delar av Ibn Rushd-sfären som kontrolleras av det Muslimska Brödraskapet i Sverige och även för de övriga underavdelningar till Muslimska Brödraskapet. Domstolsutslaget kommer få långtgående konsekvenser för flertalet av det Muslimska Brödraskapet i Sveriges nätverksorganisationers förutsättningar att erhålla offentlig finansiering genom statsanslag och kommunalt föreningsstöd.

I domen framgår att MUCF:s utredning visar att SUM är medlem i organisationen Forum of European Youth and Student Organisations (FEMYSO). Det får anses utrett att FEMYSO är en del av Muslimska brödraskapet, skriver Kammarrätten.

Hur kommer andra samhällsaktörer att agera framöver?

Aktörer som normalt kräver att de som till exempel hyr lokaler av dem, eller aktörer som anordnar mässor, till exempel Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, bör i logikens namn behandla dem på samma sätt som de behandlar till exempel nazistiska och andra extremistiska organisationer. Bok- och biblioteksmässan har sagt nej till till exempel tidningen Nya Tider trots att experter slagit fast att NT inte är högerextrem eller främlingsfientlig. Ändå är det NT som ej får ställa ut – medan Islamic Relief är välkomna. Trots att den sistnämnda aktören representerar icke demokratiska idéer.

Det ska bli mycket intressant att se om kommuner tillåter uthyrning av sina lokaler till organisationerna knutna till MB eller ger något av dessa fyra organisationer stöd efter att denna dom nu slagit fast Muslimska Brödraskapet som icke demokratisk politisk rörelse.

Med tanke på domstolsutslaget ska det bli mycket intressant att följa hur nästa års Bok- och biblioteksmässa kommer ställa sig till att låta Islamic relief ställa ut.

Foto: Sverigebilden Youtube och Twitter.

Sverigebilden dokumenterade i samarbete med oss från Islamic reliefs monter på Bokmässan. På planschen i montern skriver de om Zakat. Det är en obligatorisk, rituell avgift eller skatt som omtalas i Koranen. Zakat är den tredje av islams fem pelare och innebär att den troende skall ge 2,5 % av sitt årliga överskott.

Islamic relief är knutna till Muslimska Brödraskapet (MB) enligt Magnus Norells förstudie 2017. Förstudien är beställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) framkommer att Muslimska Brödraskapet har tydliga kopplingar till fyra organisationer i Sverige. Dessa är Islamic Relief, Studieförbundet Ibn Rushd, Sveriges Unga Muslimer och Islamiska Förbundet i Sverige.

När Sverigebilden dokumenterade årets bokmässa visar det sig att Islamic relief har fått tillåtelse att ställa ut där.

Foto: Sverigebilden Youtube och Twitter. @Sverigebilden08

Följande bilder publiceras i samarbete med Sverigebilden som på plats på årets bokmässa tagit bilder där det framgår att Islamic relief godkänts som utställare, trots att de redan i förstudien 2018 framkommit att de har anknytning till Muslimska Brödraskapet. Muslimska brödraskapet representerar en icke demokratisk ideologi. Icke demokratisk politisk rörelse.

Sveriges Unga muslimer ska återkrävas på statsbidrag på 1,2 miljoner kronor som MUCF betalat ut.

Foto: Sverigebilden Youtube och Twitter. @Sverigebilden08

Kommer Islamic relief, SUM, Ibn Rushd och IFiS att fortsättningsvis behandlas som de icke demokratiska organisationer de bör anses vara när svensk domstol nu har slagit fast att de är icke demokratiska politiska rörelser och inte uppfyller demokratikriteriet för att få statsbidrag?

Vad säger lagen gällande demokratikriteriet?

Enligt 3 § förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer är syftet med statsbidrag att stödja barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Av 8 § samma förordning framgår att bidrag endast får lämnas till en organisation som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. I 30 § samma förordning anges att mottagaren av bidrag är återbetalningsskyldig bl.a. om villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

I prop. 2009/10:55 s. 155–157 anges bl.a. följande om villkoret att organisationer i sin verksamhet ska respektera demokratins idéer. Villkoret omfattar samma frågor som villkoret att syftet ska vara förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle.

JONAS PERSSON

FOTO: SVERIGEBILDEN

******

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig påinfo@katerinamagasin.se– dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl.

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd betalning bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Swish: 0733289122

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min kommande bok är ”Anhörig Revisited” – om missbruk och medberoende, en reviderad utgåva av romanen Anhörig som kom ut första gången 2004. Beställ den här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921303/anhorig/

Min bok ”Bilden av Verkligheten” finns att köpa här:

https://www.vulkanmedia.se/bilden-av-verkligheten/

Min bok “Bilden av Sverige” finns nu i pocket och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921297/bilden-av-sverige-en-personlig-resa/

Den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund heter ”Budbärarinnan” kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405163/budbararinnan/

 

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer