Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Kaos på Migrationsverket: Få eller inga återkallade uppehållstillstånd väcker frågor och bör leda till debatt

av | 11 jan, 2019 | Migrationspolitik

Lästid: 4 minuter

Flera myndigheter uppmärksammar att personer som fått uppehållstillstånd av skyddsskäl, ändå genomför resor till sina hemländer. Migrationsverket verkar dock inte bry sig om detta. Deras statistik avseende återkallade uppehållstillstånd har brister. Fokus verkar istället ligga på att bevilja så många uppehållstillstånd som möjligt. Det tycks saknas intresse att utreda uppgifter om felaktigt beviljade uppehållstillstånd på grund av asyl. Följderna av felaktigt beviljade uppehållstillstånd kan också vara omfattande. De här frågorna behöver komma upp på bordet och debatteras.

– De här frågorna är helt klart problematiska, säger Deniz Eryilmaz med utredningskompetens ifrån arbete i både statlig och privat regi. Deniz är också aktiv kommun- och regionpolitiker med stort samhällsengagemang. Uppgifter som Deniz fått tillsänt till sig, visar att det endast finns 1032 ärenden registrerade gällande återkallande om uppehållstillstånd hos Migrationsverket (MIV), mellan åren 2015 till 2018, bland personärenden där någon ansökt om asyl.

Vidare visar uppgifterna att det bland dessa ärenden finns så kallade spårbytare, vilket innebär att det i statistiken finns personärende (dossierer) som finns registrerade under flera ärenden, så som studier och arbete etc. Exakt hur många personer som ingår i statistiken, till antalet, kan inte MIV särskilja. Därför vet inte MIV hur många av dessa 1032 ärenden som avser återkallande av uppehållstillstånd p.g.a. asyl eller p.g.a. av arbetstillstånd etc. Varför MIV väljer att inte föra någon statistik avseende detta är oklart.

Det låga antalet ärenden är alltså inte lika med 1032 personer, utan det är färre personer till antalet. Återkallandeorsakerna av uppehållstillstånden är inte klarlagda. Därmed går det med säkerhet att konstatera att återkallandena av uppehållstillstånden på grund av asylskäl, faktiskt är lägre än 1032 personer.

MIV vet heller inte vet hur många personer som har utvisats på grund av att deras uppehållstillstånd återkallats, eller om de ens har utvisats. Inte heller detta har MIV någon statistik för dessa uppgifter. Anledningen är oklar även här till varför MIV har valt att inte föra någon statistik om personer med återkallade uppehållstillstånd, har utvisats eller inte, säger Deniz Eryilmaz.

Märkligt nog för MIV heller inte statistik på hur många anmälningar, eller tips om asylsökande de får in om personer som reser tillbaka till sitt hemland. Varför MIV väljer att inte föra någon statistik avseende detta är inte heller klarlagt.

Polisen började tipsa MIV redan 2011 om att sex fullsatta flyg i veckan flög till Irak

Statistiken på MIV:s hemsida visar att 522 980 personer har beviljats uppehållstillstånd i Sverige mellan åren 2015-2018, varav uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning är 169 159 st. Uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning kan sannolikt härledas till antalet asylärenden, att en person som har beviljats asyl i Sverige också får ta hit anhöriga. Mellan dessa år har 169  872 personer fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av asyl.

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html

– Om personer beviljats uppehållstillstånd på felaktiga grunder, kan en ytterligare allvarlig konsekvens bli att det också kan finnas felaktigt beviljade uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. Den osäkra statistiken över antalet återkallade uppehållstillstånd, kan i praktiken innebära att antalet återkallade uppehållstillstånd, egentligen handlar om några hundra- tio- eller entalet personer. Besvärande är också att MIV inte vet var personer med återkallade uppehållstillstånd har tagit vägen, säger Deniz Eryilmaz.

Därmed kan man dra slutsatsen av vilket eller vilka områden som prioriteras av MIV. Tyngden verkar klart fästas vid att bevilja rättssäkra uppehållstillstånd, snarare än att återkalla dem från personer som inte borde ha beviljats uppehållstillstånd. Inte heller verkar det finnas något intresse hos MIV, av att följa upp ärenden där personer fått återkallat uppehållstillstånd – som därmed kan anses vara tillståndslösa – om dessa har utvisats eller inte.

En myndighet har att rätta sig efter officialprincipen, enligt 8 § förvaltningsprocesslagen, vilket innebär en skyldighet att utreda ett ärende så fullständigt som möjligt. Det är inte rättssäkert om myndigheter inte underkastar sig denna så viktiga princip. Det tycks dock saknas intresse hos MIV – vilket sannolikt beror på en politisk styrning – om att utreda uppgifter om felaktigt beviljade uppehållstillstånd på grund av asyl. Följderna av felaktigt beviljade uppehållstillstånd kan också vara omfattande.

********

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122 

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). 

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Min senaste bok heter ”Budbärarinnan” och är den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund.

https://www.bokus.com/bok/9789198405163/budbararinnan/

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer