Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Istället för jullov bör politikerna arbeta med krisplan för Sverige

av | 21 dec, 2018 | Politik

Lästid: 8 minuter

Det är nu inte många dagar kvar till julafton och våra etablissemangspolitiker har lämnat maktens boningar för att ägna sig åt julpyssel, släktträffar, pyntande av gran och kokande av skinka samt lekar och allmän rekreation. Till synes verkar de obekymrade om att landet Sverige driver likt en skuta utan besättning. Jag har ett bättre förslag till er, politiker med Stefan Löfven i spetsen för den så kallade expeditionsministären: Ni borde ställa in ledigheten och istället arbeta på en krisplan för landet, att sjösätta direkt i januari 2019. Kanske kan den kallas ”Nationella Sverigeplanen” – avgörande åtgärder för ett säkrare och funktionellt samhälle.

Övergripande planer för samhällen som drabbats av kriser är ingen ny idé. En av de mest kända är Marshallplanen, ett amerikanskt initiativ för att ekonomiskt bidra till återuppbyggnaden av Europa efter andra världskriget. Planen uppkallades efter USA:s dåvarande utrikesminister George C. Marshall. En något mindre känd plan är Morgenthauplanen, uppkallad efter den amerikanske finansministern Henry Morgenthau, Jr., en plan för att i grunden skapa lugn och ro i det besegrade Tyskland. Morgenthaus plan 1944 gick ut på att dela Tyskland i en nordtysk stat, en sydtysk stat och en internationell zon samt en total avindustrialisering och en omvandling av Tyskland till ett jordbruksland.

Jag inser att det är för mycket begärt av våra lallande politiker att de själva ska komma fram till att de bör ta initiativet att de ska sätta sig tillsammans och anta gemensamma resolutioner för Sverige. Ja, de har själva orsakat soppan, men just därför bör de försöka reda ut den. Att hoppas på att de alla ska försvinna som genom ett trollslag och andra, kapabla individer göra entré på scen är orealistiskt. Nej, en hel höst av pajkastning och idiotier bådar inte gott för framtiden. Men hoppet är det sista som överger människan och därför tänker jag att de kan låtsas ha kommit på detta själva, eftersom de inte erkänner att de läser mitt magasin trots att de bevisligen gör det. Som enkel swishjournalist, beroende av folkets välvilja och donationer, uppbär jag ingen riksdagslön, men skallen är det inget fel på. Mina erfarenheter av att ha fött och fostrat fem barn kan dock appliceras på ett helt land. Därför har jag, trots att också jag borde ta ledigt, utarbetat ett förslag på pm som svenska politiker kan ha som underlag för att skapa ordning i landet Sverige.

För att kunna lösa ett problem måste man först identifiera problemen (för så länge man lever i förnekelse kan inget tillfrisknande ske). Steg 1 är således att ärligt besvara frågan: Varför har det en gång välordnade och funktionella Sverige spårat ur som det gjort de senaste åren? Svaret är för många obekvämt, eftersom den röda tråden givetvis heter naiv, ansvarslös och okontrollerad migrationspolitik helt utan konsekvensanalys. Den grundar sig i en grandios självsyn på samhället som ett ymnighetshorn vars resurser och humankapital är obegränsat och där alla drivs av samma värderingar och välvilja med fötterna tryggt förankrade i sekulär, demokratisk och tolerant mylla. Troligen beror denna oförståelse för omvärldens komplexitet på lika delar brist på livserfarenhet och bildning, ett problem som majoriteten av Sveriges etablerade så kallade ”anständiga” (enligt dem själva) politiker delar med varandra och som medfört ödesdigra konsekvenser för landets medborgare. Till exempel finns bland de styrande en djup oförståelse till hur stora demografiska förändringar påverkar ett tidigare homogent samhälle. En ovilja att klarsynt se på de problemen som uppstår när alltför väsenskilda kulturer, sociala normer och traditioner tillåts krocka fritt utan att några tydliga regler finns för hur detta ska ske för allas bästa. 2005 redovisade BRÅ, Brottsförebyggande rådet, sambanden mellan invandrare och kriminalitet. Det är i denna ände vi måste börja.

Steg 2 i Nationella Sverigeplanen är att politikerna tar in sakkunniga som terrorexperter, nationalekonomer, klankunniga, personer som har erfarenheer av utlandstjänstgöring och som talar utan skygglappar, och andra som har en nykter syn på integration, segregation och religiös extremism, samtidigt som man gör sig av med alla aningslösa förljugna scharlataner som drivs av förvirrade vänsteragendor eller är infiltratörer och kollaboranter till dem som inte vill landet väl, samt folk som bara är korkade i största allmänhet, det vill säga staben av batikhäxor och andra övervintrade kommunister som tillåtits ange tonen alldeles för länge (ni vet de människor som daltar med mördare och som bryr sig mer om förövare än om offer för att de tror detta gör dem till goda humanister), korrupta och faktiskt skriande okunniga tjänstemän som får alldeles för mycket betalt för att värma kanslistolar med sina bekväma arslen.

I steg 2 ska det inte bli oändliga möten då folk svamlar en massa tomma floskler, utan ändamålsenliga workshops där man spaltar upp vad som måste göras. Ta in rektor Hamid som kan allt om Afghanistan. Ta in Lennart Mattikainen som arbetat med tungt kriminella. Ta in Tino Sanandaji som är internationellt erkänd nationalekonom överallt utom i Sverige. Ta in Magnus Ranstorp, Magnus Norell och Sofie Löwenmark och deras Stiftelsen Doku. Ta in Per Brinkemo, Gunnar Sandelin och Merit Wager, den sistnämnda som har skrivit om Migrationsverkets maktmissbruk i åratal och som varnat för konsekvenserna av oförsiktig migrationspolitik. Ta in poliser och säkerhetstjänst. Ta in utländska experter som hanterat problem värre än de svenska. Listan på dem som kan tas in är lång, vid intresse tillhandahåller jag hela listan till er. Ta in dessa människor vars kompetens vida överstiger varenda nu sittande sjuklöverpolitikers. Lyssna på dem. Lyssna på vad de anser borde göras när det kommer till kriminellt belastade migranter som skapar ett helvete för landets laglydiga medborgare. Verkställ sedan.

Steg 3: Ta intryck av hur Danmark, Norge och Finland försöker lösa massimmigrationens negativa konsekvenser. Här några åtgärder från våra grannländer:

* Illegala invandrare kan få fängelse i 1 år (Finland)

* Man hyr fängelseplatser utomlands för invandrade kriminella (Danmark och Norge)

* Invandrare skickas tillbaka till sitt land när det är säkert där (Danmark)

* Kriminella placeras på en ö i väntan på utvisning (Danmark)

* Förbud mot heltäckande ansiktstyg på allmän plats (Danmark)

* Fråntaget medborgarskap vid grova brott (Finland)

* Förslag om asylstopp (Danmark)

* Skärpta krav på språkkunskaper och sysselsättning (Danmark)

* Krav på en ekonomisk garanti för att säkra en anhörigs försörjning (Danmark)

* Stopp för familjeåterförening i så kallade ghetton (Danmark)

* Vissa gruppers flyktingskäl omvärderas (Norge)

Också här kan listan göras längre, men eftersom jag inte planerar att skriva en roman så går jag vidare i mitt förslag på jularbete för expeditionsministären.

Vi fortsätter:

I steg 4 bör man omgående skissa upp de särskilt ömmande punkter och åtgärder för dessa.

De är, enligt mig:

* Kvinnofriden i Sverige – nolltolerans mot sexuellt våld bör gälla.

* Åldringsfrid i Sverige – nolltolerans även här

* Barnfrid i Sverige – de som kränker, rånar, och på andra sätt hotar landets yngre medborgare, bör straffas särskilt hårt.

* Skydd för så kallad blåljuspersonal i riket – nolltolerans mot angrepå på dessa

Jag föredrar givetvis att leva i ett fritt och öppet samhälle, jag vill inte ha en polisstat, men då politikerna demonterat vår trygghet krävs kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med problematiken. Måste jag välja mellan att ha beväpnade poliser och undantagstillstånd framför att bli halsbandsryckt och gruppvåldtagen, vet jag 100% vad jag väljer. Jag är ledsen att behöva säga det, men under en övergångstid kommer vi på grund av politikernas nonchalans och vårdslöshet tvingas leva i ett mer slutet och kontrollerat samhälle. Hur länge, är oklart. Men det är tydligt att detta kommer ta ett antal år, kanske lika många som det tog att riva ner vårt funktionella land. Viktigast är att skydda landets medborgare från fortsatta rån, övergrepp, misshandel, sexuellt våld och andra fientliga handlingar.

Vad som behövs omedelbart är att staten återtar sitt våldsmonopol, som i dagsläget är väldigt försvagat:

* Utökad kameraövervakning.

* Utökad säkerhet i form av vakter och ökad polisnärvaro överallt i samhället.

* Punkt ovan förutsätter att man anställer fler som kan säkerställa att medborgare är trygga. Väktare och annan säkerhetspersonal bör få snabbutbildning och ges utökade befogenheter för att detta ska ske skyndsamt. Vid behov kan man även ta hjälp av EU:s poliskårer och väktare. Då man är snabb att samarbeta vad gäller vissa frågor, bör man kunna samarbeta även på denna punkt.

* De poliser som lämnat yrket bör i så stor omfattning som möjligt lockas tillbaka, gärna med ekonomiska fördelar. De bör också få utökade befogenheter och förmånder så att återgång till yrket blir attraktivt..

* Privatpersoner bör ges större möjlighet att se om sitt personliga skydd. Ett säkerhetsavdrag för att förstärka skydd av egendom bör införas.

* Skärpta gränskontroller.

* Inre säkerhetskontroller bör återinföras, alltså det som kallades REVA.

* Prioritering av utvisningar av de som fått avslag på att stanna i landet. Enligt Anders Ygeman skulle så många som 80 000 illegala migranter utvisas – detta talas inte särskilt högt om. Här måste en Ygemanplan in. Hur identifiera och verkställa utvisningar av dessa?

* Samtliga som rest till främmande land för att ansluta sig till terrororganisationer bör lagföras och ställas inför krigsrätt. De bör omedelbart fråntas alla möjligheter att skada samhället Sverige. De politiker som möjliggjort att dessa individer rör sig fritt bland oskyldiga människor bör också ställas inför rätta.

* Snabbutbyggnad av förvar för kriminella. Kriminalvården är desperat eftersom fängelser och förvar är överfulla. Morgan Johansson har lovat att detta ska åtgärdas, men det kommer ingen konkret plan på hur detta ska ske. Det finns idag 300 förvarsplatser totalt i riket. Samtidigt finns tusentals kriminella som är ute och begår brott av det enkla skälet att det inte finns någonstans att förvara dem. Detta hotar hela samhället.

* Längre straff och allvarliga konsekvenser för gängkriminella. Three strike-principen istället för straffrabatt. Möjlighet att lagföra kriminella under 18 år. Rättsväsendets signaler att det är lugnt att begå grova brott måste upphöra. Utökade resurser till rättsväsendet. Det går långsamt i rättsprocesser idag då det är sådant hårt tryck på domstolarna.

* I de stökigaste enklaverna utegångsförbud kvällstid (efter 18) för personer under 18 år. Reformen skulle kunna kallas ”18/18”.

Det finns även här väsentligt fler punkter, men börjar man med dessa och har en tidsplan och konkreta steg för att allt detta ska genomföras, så lovar jag att det kommer att bli betydligt lugnare i Sverige inom överskådlig tid. Men det är bråttom. Sverige behöver andrum på många olika sätt, och att ta in lika många människor som ett helt nytt Västerås årligen (runt 130.000) är inte vägen till att få ordning på landet. Ett asylmoritorium är därför av yttersta vikt. Tyvärr motarbetas detta av att det så sent som i dag kom ett pressmeddelande att Sverige ska under 2019 ta in 5000 ”kvotflyktingar”. Detta vore kanske rimligt om det i övrigt inte togs in över hundratusen andra migranter. Men som det ser ut nu behöver Sverige ett totalt flyktingstopp tills problemen för alla oss som lever i landet löst sig. Detta omfattar kaoset inom vården, inom skolorna, barnomsorgen, kommunerna, myndigheter, förvaltningar och andra områden av samhället som står underdimensionerade medan landets befolkningsmängd fortsätter växa explosionsartat och de ekonomiska prioriteringarna är absurt skeva. Innan skattebetalrnas pengar, åtskilliga miljarder, läggs på tolkar från arabiska, bör kanske landets 300.000 fattigpensionärer få möjlighet att äta sig mätta.

********

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122 

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). 

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Min senaste bok heter ”Budbärarinnan” och är den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund.

https://www.bokus.com/bok/9789198405163/budbararinnan/

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer