Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Hotet mot yttrandefriheten, del 2: Så vill EU tysta din röst via det europeiska ”Sanningsministeriet”

av | 23 feb, 2018 | Samhälle

Lästid: 7 minuter

Trodde du att det bara är Sverige som har problem med inskränkningar i tryck- och yttrandefrihet? Dessvärre är det inte så. Tvärtom är Sverige bara en pusselbit i mycket större processer som pågår i hela västvärlden, med EU som epicentrum för krafter vars ambitioner är att stöpa befolkningen enligt en lydig, jasägande värdegrund. Det börjar blåsa riktigt kalla Orwellska vindar i Sverige och Europa. Med hjälp av bland annat digitala medborgargarden planerar EU-kommissionen att stärka sin övervakning av sociala medier.

Tyskland, med sin mörka historia av övergrepp och folkmord, visar dessvärre upp ett rätt obehagligt anlete under Angela Merkels ledning. Den 30 juni 2017 godkände det tyska parlamentet en ny lag genom vilken det är möjligt att straffa sociala medier för ”hat och hets”. Lagen går i korthet ut på att sociala medie-sajter i Tyskland som inte raderar brottsliga inlägg och hotfulla kommentarer från sina plattformar inom 24 timmar, samt mer svårtydda inlägg inom en vecka, riskerar att dömas till böter på uppåt 50 miljoner euro. Tyskland har sedan tidigare en av världens hårdaste lagstiftningar kring förtal, hot och hets mot folkgrupp. Förintelseförnekare och den som uppviglar till hat mot minoriteter riskerar exempelvis fängelsestraff. Dessvärre drabbas även andra, till exempel de som visar upp de delar av Tysklands historia som anses vara stötande. I höstas dömdes till exempel den tyske journalisten Michael Stürzenberger till sex månaders fängelse, om än villkorligt, för att på Facebook ha publicerat en bild av en islamisk ledare i samspråk med Adolf Hitler.

Den förbjudna bilden på stormuftin och Hitler.

Kanske stämmer det att ett sånt fotografi väcker motvilja mot islam och några av religionens ledande företrädare. Men att kritisera islam borde i ett fritt samhälle vara lika legitimt som att kritisera andra religioner. Med andra ord påminner de hårda lagarna om rena hädelselagar, vilket är en ytterst skrämmande utveckling. Det hårda rättssystemet missbrukas för att döma kritiker och journalister. Detta är inget annat är en inskränkning av yttrandefriheten.

Sverige tar gärna efter Tyskland i många olika frågor. Migrationspolitiskt är Tyskland en förebild för Sverige och Angela Merkels generösa asylpolitik ett rättesnöre för regeringen Löfven. Men även den strypta möjligheten att kritisera specifikt islam verkar inspirera Sverige. I skrivande stund pågår till exempel en rättsprocess mot 71-årige Denny Abrahamsson, som kallade islam ”en fascistisk ideologi”. Grunden för anmälan är två kommentarer på Facebook, för vilka Denny ska i rättegång den 13 juni 2018. Döms han, kan vi lugnt säga att Sverige fått sina egna hädelselagar – det vill säga lagar som förbjuder kritik och ifrågasättande av islam. Sådana lagar finns i muslimska länder och där riskerar man hårda straff om man kritiserar islam. Det mest kända exemplet är Raif Badawi, saudisk bloggare och skapare av nätsidan Liberal Saudi Network. Badawi dömdes i maj 2014 till tio års fängelsestraff, 1000 piskrapp och 1 miljon rialer i böter för att ha förolämpat islam. Han fick de 50 första piskrappen den 9 maj 2015.

Det fria ordet hotas dock inte bara av de faktiska lagarna. I tysthet organiserar EU-komissionen civil övervakning och åsiktskontroll av sociala media i Europa. Komissionen verkar vara på väg att, utan lagstiftningsprocess, besluta att civila auktoriserade organisationer, ”trusted flaggers”, ska övervaka sociala medier och rapportera och anmäla uttryck och inlägg som har ”illegalt innehåll”, ”hat” och/eller ”hot” till Facebook, Twitter eller Youtube. De anmälda inläggen kan då snabbt raderas och konton spärras. Dessa ”auktoriserade medborgargarden” blir svåra att avgränsa från polisiär verksamhet och myndighetsutövning.

I Sverige har vi redan minst två sådana organisationer, #jagärhär och Näthatsgranskaren. #jagärhär har redan haft en utsänd representant på visit i EU. Det är läraren Karin Berg som i november 2017 deltog i EU:s EU Commission Colloquium on Fundamental Rights.

Intressant nog valde Karin Berg, som till vardags arbetar som lärare på Schillerska skolan i Göteborg, skriver krönikor i @skolporten, bloggar på #digibloggen, gör podcasten @Skolsverige, föreläser samt ger offentligt stöd åt dem som kämpar för att afghanska män utan asylskäl ska få stanna i Sverige, att blockera de Twitteranvändare (bland annat mig) som ifrågasatte hennes agenda…

EU-komissionen gjorde redan 2016 en ”frivillig” överenskommelse med sociala medieföretag angående vad som är lämpligt och mindre lämpligt att prata om online. Det föreligger nog en ganska stor risk för att det utvecklas glidningar i begreppsdefinitioner, tolkningar, bedömningar och nätcensur blir då ett faktum. Flera mer eller mindre organiserade nätaktivister med politisk agenda, som t ex #jagärhär, uppfattar redan idag kritik, obekväma och olika åsikter samt satir som ”hat” och ”hot”. Det börjar blåsa riktigt kalla Orwellska vindar i Sverige och Europa. En ickepolisiär övervakningsverksamhet som inskränker yttrandefriheten är redan ett faktum. Symtomatiskt nog bilddades svenska nätverket #jagärhär redan i slutet av 2016 – frågan är hur mycket dessa EU-regler påskyndade och inspirerade denna svenska censurgrupps framväxt?

Det organ som är centralt i begränsningen av det fria ordet är inach.net, som skulle kunna bli det nya Sanningsministeriet inte bara i Europa, utan faktiskt även i andra delar av världen. Inach har sitt säte i Holland, men samarbetar med många andra liknande aktörer. Verksamhetsbeskrivningen på engelska låter så här: ”MISSION: Unite and empower international, national and local organizationsas well as individuals who are active in the implementation of human rights on the internet. To promote online respect, responsibility and citizenship through countering cyber hate, extremism and violence incitementand by raising awareness about online discrimination. To actively reinforce humanrights and mutual respect for the rights and reputations of all internet users, securing a safe internet.” Det låter trevligt och bra – men som alla vet, är vägen till helvetet kantad med goda föresatser.

I maj 2016 tog man fram en ”uppförandekod”, som man översatt till 23 språk för att täcka in alla europeiska länder. Det är denna uppförandekod som ligger till grund för den tyska nätlagen, och som även kan bli en hädelselag, både i Europa och i Sverige, och av vilken vi först idag börjar märka kännbara effekter. Den 19 januari 2018 hade man ett uppföljande möte för att se hur ”Uppförandekoden” implementeras och efterlevs. 

Här är en kort sammanfattning av ”UPPFÖRANDEKOD FÖR ATT MOTVERKA OLAGLIG HATPROPAGANDA PÅ NÄTET” :

Facebook, Microsoft*, Twitter och Youtube (nedan kallade ”it-företagen”) – som också deltar i EU:s internetforum – har, tillsammans med andra plattformar, och sociala medieföretag, ett gemensamt ansvar för och är stolta över att främja och bidra till yttrandefriheten på nätet. It-företagen ansluter sig till Europeiska kommissionens och medlemsstaternas åtagande att motverka olaglig hatpropaganda på nätet. Med olaglig hatpropaganda avses allt offentligt agerande som uppmanar till våld eller hat riktat mot en grupp av personer eller en medlem av en sådan grupp, utpekad med åberopande av ras, hudfärg, religion, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung. Samhället i stort och i synnerhet civilsamhällets organisationer är dessutom avgörande för att förebygga det ökande näthatet genom att ta fram motbilder som förespråkar icke-diskriminering, tolerans och respekt, bland annat genom upplysningsverksamhet. 

It-företagen förbinder sig att utbilda och upplysa sina användare om vilka typer av innehåll som är förbjudna enligt deras regler och riktlinjer. Anmälningssystem kan användas som verktyg för detta ändamål. 

It-företagen ska uppmuntra att experter i stor skala anmäler eller flaggar innehåll som uppviglar våld eller hat.

It-företagen och Europeiska kommissionen, som bekräftar värdet av oberoende motargument mot hatisk retorik och fördomar, ska fortsätta sitt arbete med att identifiera och främja oberoende motbudskap, nya idéer och initiativ och stödja utbildning i kritiskt tänkande. 

I somras lämnade regeringen en remiss på en grundlagsändring till lagrådet. I denna framgår det bland annat att regeringen vill öppna för förbud mot nyhetsartiklar som avslöjar politisk, religiös och etnisk bakgrund på dömda brottslingar. Det har tyvärr inte blivit någon större storm mot denna grundlagsändring, som skulle, om den går igenom, innebära att till exempel jag själv som journalist skulle riskera åtal och kanske fängelse om jag till exempel skriver kritiskt om olika asptekter av svensk migrationspolitik. Utvecklingen är onekligen alarmerande. I takt med att Sveriges problem accelererar, ökar också allmänhetens frustration och verbala protester. Betänk då tanken på att möjligheterna att diskutera politik och alla dess aspekter stryps. Snabbt krossas det demokratiska fundamentet vårt samhälle vilar på, och istället får vi regelrätt åsiktsdiktatur och censur.

Du har väl inte missat första delen?

Hotet mot yttrandefriheten, del 1: Så riskerar det fria ordet att dö

 

Nästa del: Hotet mot yttrandefriheten, del 3: Vad är egentligen ”irrelevanta” nyheter?

*******

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Vill du vara med och stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk? Bidrag till mitt heltidsarbete tas tacksamt emot via swish på 0733289122 eller konto SE-Banken 5206-0000114 (första fyra siffrorna är clearingnummer). Har även skaffat crowdfundingtjänsten Patreon och finns här: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Senaste barnboken ”Så bråkar man och så blir man sams”, utgiven på Lava Förlag, finns att köpa här.

Senaste småbarnsboken, ”Ingrid och Ivar på badhuset”, utgiven på Bonnier Carlsen, finns att köpa här.

Senaste romanen, den 10:e delen i romanserien om Cecilia Lund – Vapendragerskan – finns att köpa här. Vapendragerskan är utgiven på mitt eget förlag Palm Publishing, som jag valde att starta när Piratförlaget – där jag tidigare gett ut mina vuxenböcker – vände mig ryggen då jag berättade sanningen om samhällsutvecklingen i Sverige.

Min kommande bok heter ”Bilden av Sverige” och släpps 28/2. Bevaka den gärna på Bokus.

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer