Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Hej handfallna politiker, här är 25 konkreta åtgärder för att rädda Sverige

av | 12 jun, 2023 | Samhälle, Migrationspolitik

Lästid: 8 minuter

Sverige befinner sig i ett ”exceptionellt allvarligt läge” säger Justitieminister Gunnar Strömmer efter att ha besökt Farsta där en masskjutning ägde rum under helgen som gick och där barnsoldater sköt ihjäl varandra och oskyldiga drabbades. Ja, det allvarliga läget är ett resultat av Socialdemokraternas vanstyre i åtta år med en inkompetent Morgan Johansson som bredvid Löfven och sedan Arga Andersson vid rodret fullkomligt krossade Sverige, något som även hjälptes till av Reinfeldts öppna hjärtan-politik… Men fortfarande är det som om politikerna inte fattar att de måste börja agera och mainstreammedierna fortsätter jollra om att den här brutala kriminaliteten inte har med massinvandringen att göra. ”Vilka insatser som är effektiva vet vi inte riktigt – den snabba våldsutvecklingen i Sverige saknar i princip motstycke bland andra utvecklade välfärdsländer”, kan vi läsa i Expressen. Jo, tänk att jag som författare och opinionsbildare vet exakt vilka insatser är effektiva, jag vet att det som gjorts innan inte fungerar. Därför presenterar jag en uppdaterad lista på 25 punkter med vad som krävs för att åtminstone hjälpligt kunna rädda Sverige.

 
Jag gillar att vara konstruktiv istället för kritisk och negativ. Trots att jag inte är någon politiker har jag en rad tankar och förslag på hur vi ska få ordning på Sverige. Andra länder lyckas ju. Sverige kan med fördel inspireras av Danmark och vilka grepp de har tagit i kriminal- och migrationspolitiken. Hur svårt ska det vara? Håll i hatten, nu kör vi igen, jag presenterade de här åtgärderna redan 2021, tänk om politikerna hade lyssnat då! Men nu får ni en ny chans. Här är mina förslag på de allra viktigaste åtgärder som krävs för att få slut på den destruktiva samhällsutvecklingen i Sverige. Mycket handlar om en radikal förändring av den skeva migrationspolitiken, som sedan decennier skapat enorma problem i vårt land.

1. Stoppa utomeuropeisk invandring. Migrationspolitiken är det som skapat många problem i Sverige och nu behöver landet återhämtning på riktigt inte bara genom tomma ord som i själva verket inte innebär ett stopp utan att det fortsätter strösslas ut svenska medborgarskap och uppehållstillstånd till bidragsbedragare och asylfuskare, runt 100 000 nya invandrare per år och 2023 är inget undantag. Nya siffror från Migrationsverkets officiella statistik över antalet beviljade uppehållstillstånd visar en ökning hittills under 2023jämfört förra året. Detta även om ukrainska flyktingar räknas bort. Det framgår av statistiken att över 21 000 utlänningar beviljades uppehållstillstånd under första kvartalet. En ökning med över 2 000 personer, rapporterar Sverigedemokraternas Youtube-kanal Riks.

Sverige fortsätter ta in enorma mängder människor, de senaste decennierna främst från utomeuropeiska länder med diametralt motsatta värderingar mot de svenska. Samtidigt uppdagas att många av dessa individer inte är flyktingar utan bidragsmigranter. Inget fel i att söka sig till ett bättre liv, men det får då ske annorstädes än i Sverige, som inte har mer kapacitet att ta hand om ointegrerbara analfabeter. Eftersom Sveriges migrationspolitik varit lika kravlös som ryggradslös har många migranter fått uppfattning att Sverige ska lyda deras minsta vink och försörja dem på livstid. Inget kan vara mer fel och nu är det skyldigheter som ska vara i fokus. Till exempel bör utlänningar betala sin egen tolk om de trots uppehållstillstånd behöver en sådan. Krav på kunskaper i svenska ska vara villkorslöst, samt en anpassning till svenska samhälle.

2. Istället för massinvandring – masshemvandring. Hundratusentals individer som inte bidrar till Sverige utan som i stället aktivt raserar landet, såväl genom kriminalitet som genom att de skapar parallellsamhällen, behöver lämna landet. Till detta måste samhället aktivt bidra. Migrationsverket ska bli ett Hemvandringsverk som hjälper migranter att lämna Sverige.

3. Sverige behöver tydliggöra vem som bestämmer.Det måste bli stopp på shariaghetton där utländska imamer styr (ofta från utlandet!). Endast svensk lag gäller i Sverige. Och den ska lydas. Det behövs mycket hårdare straff för alla politiskt och religiöst präglade brott, däribland den förödande hedersbrottsligheten. Sverige ska sträva efter att helt utplåna dessa avarter av förtryck som framför allt drabbar flickor och kvinnor. Sverige kallar sig i dagsläget för en feministisk och humanistisk stormakt, men sviker samtidigt utsatta kvinnor – det måste styras upp.

4. Ny folkräkning.Sverige måste ta kontroll över vilka som befinner sig i landet. De som inte samarbetar mister alla rättigheter i Sverige. Att falska identiteter är ett stort problem råder det inga tvivel om. Med en ny folkräkning kan alla falska identiteter makuleras. De som inte kan identifiera sig ska inte heller få uppehålla sig i landet. Vi har fått löften om folkräkningen, men det som hittills mest har räknats är katter. När tänker Tidöregeringen dra igång kartläggningen av vilka som egentligen befinner sig i Sverige?

5. Stopp på medborgarlön till invandrare.Närmare 700.000 bidragsberoende invandrare lever gott på skattebetalarnas pengar. De här personerna kommer enligt statistiken aldrig bidra till det svenska samhället. Vilka är det? Vad gör de i Sverige? Detta måste kartläggas, snabbutredas och sedan åtgärdas. Troligen är de flesta bland dessa individer de som kommer skickas tillbaka till sina hemländer.

6. Riv upp svenskt medborgarskap för kriminella samt asylbedragare.De senaste decennierna har ett antal individer tillskansat sig svenskt medborgarskap på olika sätt. Migrationsverket har agerat ansvarslöst, vilket framkommit i rapporteringen på flera olika håll. Har man fått svenskt medborgarskap på felaktig grund ska medborgarskapet annulleras. Likaså för kriminella.

7. Utvisa samtliga kriminella invandrare.Vill deras länder inte ta emot dem? Utöva hårda ekonomiska påtryckningar. Inspireras gärna av Trump, som på bara ett par månader fick centralamerikanska länder att ta tillbaka sina kriminella medborgare tack vare ekonomiska sanktioner.

8. Utlänningar ska sitta i fängelser i utlandet. Svenska fängelser svämmas över av kriminella utlänningar som inte ens är svenska medborgare. De här behöver skyndsamt placeras i anstalter utomlands och aldrig mer släppas in i vårt land. Sverige bör genast sluta avtal med utländska fängelser och skicka utländska kriminella dit. De ska inte belasta svensk kriminalvård som kostar skattebetalare dyra pengar och som är rena lyxhotellen för de kriminella.

9. Slopa mängdrabatter då brott begås.Tvärtom ska mängdbrottslighet straffas hårdare. Ju fler brott som begås, desto hårdare straff. Slopa också ungdomsrabatter till unga kriminella. If you can do the crime, you can do the time.

10. Stryp slöseriet i biståndsorganet SIDA.Svenska pengar strömmar ut ur Sverige. Uganda till exempel avrättar nu bögar men hit strösslar man våra svenska pengar… Afghanistan är ett av världens mest korrupta länder, hit går också miljoner av svenska arbetares surt ihopjobbade slantar. Somalia är ett annat land dit Sverige blöder resurser. Pengar skickas också till terrorister i Hamas (trots att dessa summor minskats är det långtifrån noll). “Bistånd är pengar till de rika i fattiga länder, betalda av de fattiga i rika länder”. Kan inte sammanfattas bättre. SIDA som organ måste revideras. Fel personer skor sig på godhetssignalerande socialisters inkompetens och ren ondska mot det egna landets befolkning

11. Återinför tjänstemannaansvaret.Tjänstemän och myndighetschefer ska inte få komma undan när de begått grova fel. De ska ställas till svars och bli ansvariga för sina handlingar och straffen ska vara hårda om man brustit. Till exempel ska de inte kunna slösa bort folkets pengar hur som helst.

12. Lägg ner onödiga myndigheter.Det finns idag 249 olika myndigheter i Sverige, fulla av slöa byråkrater som fattar en rad meningslösa, kostsamma beslut. Dessa myndigheter behöver läggas ner och pengar läggas på sådant som gynnar Sveriges befolkning.

13. Stoppa omedelbart fortsatt islamisering av Sverige.Bygg inga fler moskéer (som ofta finansieras av odemokratiska länder). Stäng de moskéer där hatiska budskap sprids. Förbjud religiös extremistklädsel i skolan och inom offentlig sektor, stat och kommun. Vården ska vara icke-religiös. Ingen särbehandling för muslimer i det svenska samhället. Varför ska till exempel utländska fångar ges halalkost i fängelserna? Sluta dalta med religiösa extremister. I Sverige gäller svensk värdegrund – inte islam.

14. Rekonstruera polismyndigheten.Sparka meningslösa Thornberg och andra politiskt tillsatta chefer och ta in dem som främst koncentrerar sig på kärnuppgifterna. Som Peter Springare. Uppvärdera samtidigt polisyrkets status. Höj lönerna rejält. Locka tillbaka erfarna poliser genom att erbjuda mycket bättre villkor. Snabbutbilda nya poliser. Poliser måste få möjlighet att använda sina förstärkningsvapen utan krånglig byråkrati. De ska inte heller riskera åtal om de använder verkanseld och andra kraftfulla åtgärder mot kriminella. Låt ordningsvakter ha fler befogenheter. För att skapa trygghet måste Sverige visa att man menar allvar och då är synlig – och hård! – polis ett steg i rätt riktning.

15. Stoppa klanernas framväxt genom massutvisningar.40-50 kriminella klaner finns i dag i Sverige, enligt polisens egna uppgifter. Dessa klaner har infiltrerat samhället och skapar enorma problem. Hela klaner behöver utvisas ur landet och deras egendom konfiskeras. Som det är nu är delar av Sverige ockuperat av dessa kriminella utlänningar – Sverige måste återta sitt territorium och hårt markera att landet inte accepterar klanvälde och deras maffiametoder.

16. Stoppa alla bidrag till odemokratiska organisationer. Som det är nu pumpas det ut pengar till bland annat islamistiska studieförbund. Det är, för att använda Stefan Löfvens egna ord, “helt oacceptabelt”. Tyvärr fortsätter naiva rödgröna socialister strössla pengar över dem som vill montera ner vårt lands frihet. 13 miljoner ger rödgrönstyrda Stockholms stad till en terrorkopplad moské i Skärholmen, till exempel. Sådant måste stoppas.

17. Se över lagstiftningen som inte är anpassad till det nya Sverige.Rättssystemet är skapat i ett Sverige som var ett homogent land. I dagens mångkultur utnyttjas vek lagstiftning av de kriminella. Därför kan till exempel en tortyrvåldtäktsman få 840 000 i “skadestånd” av vår mer än lovligt naiva Justitiekansler Mari Heidenborg, som inte verkar förstå vilken skada som på detta sätt åsamkas samhället. Heidenborg bör för övrigt omedelbart få sparken.

 

18. Bort med alla politiska aktivister inom utbildningsväsendet. Vänsterliberala krafter hjärntvättar våra barn och unga. Kanske lättare sagt än gjort, men genom tydligare riktlinjer och en ny läroplan kan detta troligen åtgärdas. Skolan måste också bli en tryggare plats för barn och unga. Ge lärarna större befogenheter att stävja bråk och oro. En lärare ska inte behöva frukta repressalier från samhället när denne ser till att det blir tyst i klassen. Det är inte de stökiga eleverna som ska ange tonen. Här måste vuxenvärlden steppa in och ta kontrollen.

19. Endast svenska medborgare ska kunna rösta i Sverige.Detta ska gälla på alla nivåer. Som det är idag kan utlänningar rösta i kommunvalen.

20. Sverige behöver ett starkt försvar.Inte en politiserad genusmyndighet som skrämmer bort vanliga ungdomar och heterosexuella män.

21. Gynna företagandet, som är själv förutsättningen för att Sverige ska kunna vara ett välfärdssamhälle.Bygg ut kärnkraften. Slopa miljöfarliga vindkraftverk. Billig och ren energi är en förutsättning för att industrier ska vilja etablera sig i landet. I dag flyr företagen Sverige, något som på sikt hotar vår välfärd. Den utvecklingen behöver vändas.

22. Värna yttrandefriheten!Utan yttrandefrihet, ingen demokrati. Inom ramen för detta ska statliga public service minskas rejält och omgående sluta finansieras med medborgarnas skattepengar. Dess journalister har blivit politiska vänsteraktivister som hjärntvättar folket med socialistiska budskap. Extra farligt är det då de ljuger om sitt uppdrag, som de numera helt skamlöst sviker. Dessa aktivister samarbetar med den destruktiva makten och hindrar sanningen från att komma fram. Public service i sin nuvarande form måste avskaffas. Dessutom ska inga statliga medel ges till medierna då det gynnar osaklighet och beroendeställning – alla medier ska kunna bevisa sin överlevnadsförmåga på egen hand.

23. Swexit.EU i dess nuvarande form är ett monster som missbrukar sin makt. Gärna en handelsunion, men i dagsläget är globaliseringen en destruktiv kraft som skadar Sverige. Ett alternativ kan vara en nordisk union där Skandinavien samarbetar.

24. Total genomlysning av Sveriges utgifter och kostnader.“Vad fan får vi för pengarna” – slöseriet är lika flagrant som stötande när det kommer till landet med ett av världens högsta skattetryck. Men vart går pengarna? Till Prideparad i Malmö, till genuskonsulter och menscertifiering, till elsparkcyklar och islamister? Folk har rätt att få veta.

25. Sverige och svenska folkets intressen bör alltid komma i första hand.Vi ska ha fler folkomröstningar och ökad folklig makt att avsätta de politiker som genom destruktiva beslut förstör vårt land. Idag har Sverige de facto ingen demokrati, då till exempel de gröna nazisterna i det destruktiva extremistpartiet Miljöpartiet fortfarande tillåts ha något att säga till om i den viktiga energipolitiken (även framröstade i Stockholm, uppenbart av mindre vetande). Det är ett naturligtvis ett stort problem. Kanske måste hela det politiska systemet ses över – då det passerat bäst före datum med råge.

Ja, det finns givetvis mycket mer att göra, men vi kan väl börja så här. Jag är övertygad om att dessa punkter snabbt skulle hjälpa vårt samhälle på fötter om de genomfördes handfast och konsekvent.

*******

Katerina Magasin har haft en rad tekniska problem och blivit utsatt för såväl sabotage som andra typer av attacker. Jag hoppas sidan ska kunna fungera som vanligt igen.

Vill du stötta mitt författarskap får du gärna beställa min senaste satirbok, mejla på katjanouch@gmail.com och märk mejlet ”Sveriges lilla röda”, skicka din adress och vem boken ska dedikeras till så skickar jag betalningsuppgifter för att bekräfta din beställning!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Swish: 1236749063

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). Bankgiro: 5630-6376

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE8150000000052311121146, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer