Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Gymnasielagen: ”Rättssäkerheten är i fara när lagstiftaren sätter känslan före förnuftet”

av | 10 jul, 2018 | Migrationspolitik

Lästid: 4 minuter

Migrationsdomstolen i Malmö har nyligen i en dom med stöd av grundlagen åsidosatt en bestämmelse i den nya gymnasielagen. Detta får ytterst anses vara en konsekvens av en utveckling där politikerna inte längre verkar förstå vikten av respekt för expertmyndigheters kompetens samt betydelsen av en fullvärdig beredningsprocess. Vid allt beslutsfattande bör förnuft och kompetens överordnas personliga känslor, för att inte riskera rättsäkerheten. Detta gäller inte minst lagstiftningsarbete. Det skriver idag en tjänsteman som har arbetat som migrationsdomare i flera år, men som av privata skäl vill vara anonym.

Det är mycket ovanligt att en domstol tillämpar 11 kap. 14 § i regeringsformen och gör en så kallad lagprövning. Av bestämmelsen följer att en domstol får sätta en föreskrift åt sidan om den finner att föreskriften står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning. Av det sagda följer alltså att det är domstolen som har den rätten, inte Migrationsverket. Den bestämmelse som migrationsdomstolen beslutat att inte tillämpa är 16 f § tredje stycket i den så kallade gymnasielagen. Av detta stycke följer att uppehållstillstånd får beviljas även om utlänningens identitet är oklar och han eller hon inte kan göra sin uppgivna identitet sannolik.

Det är en väl etablerad princip i svensk utlänningsrätt att identiteten ska vara klarlagd vid andra tillståndsgrunder än skyddsskäl. Redan sänkningen till beviskravet ”sannolikt” mötte därför ett starkt ifrågasättande av såväl remissinstanser som Lagrådet under remissbehandlingen. Trots detta valde alltså riksdagen att rösta igenom ett förslag där beviskravet sänktes ytterligare. Detta gjordes också utan sedvanlig beredning. En ansvarsfull och omdömesgill lagstiftare borde ha lyssnat på experterna och utrett om det fanns möjligheter att göra ett sådant kritiskt undantag från utlänningsrätten.

Som migrationsdomstolen så riktigt påpekar i sin dom saknas det i beredningen en tillräcklig analys av hur det sänkta beviskravet förhåller sig till unionsrätten och Sveriges åtaganden inom Schengensamarbetet. En av anledningarna till kravet på en klarlagd identitet är, enligt vad Migrationsöverdomstolen i sin tidigare praxis uttalat, en förutsättning för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden inom Schengensamarbetet. Dessutom krävs en klarlagd identitet för bedömningen om det finns några skäl mot att bevilja en person uppehållstillstånd. Om man inte vet vem sökanden är kan man ju svårligen bedöma dennes vandel. Detta har alltså lagstiftaren nu ansett vara principer som Sverige inte behöver beakta för just en specifik grupp av asylsökande som bedömts sakna asylskäl. Det är att ta ut svängarna rejält med tanke på våra åtaganden inom Schengensamarbetet. Det är knappast inte heller förenligt med den ordning och reda som regeringen Löfven förespråkat ska råda nationellt.

Media har inte uppmärksammat att det är två juristdomare, varav en chefsrådman, som dömt i det aktuella målet. Detta är mycket ovanligt. Huvudregeln är att förvaltningsrätten (migrationsdomstolen) är lagför med en juristdomare och tre nämndemän. Rätten får dock utökas om det finns särskilda skäl med hänsyn till målets omfattning eller svårighetsgrad.

Det en mycket ovanlig och olycklig situation som lagstiftaren skapat. Inte minst för den grupp som man velat värna. Migrationsminister Fritzon har uttalat att ”vi får se om domen överklagas”. Hon tycks utgå från att det bara kommer att bli fråga om en enda dom. Om inte denna dom överklagas så kommer det sannolikt fler likadana från landets migrationsdomstolar. Varje domare gör dock en självständig bedömning och prejudikat finns egentligen först när Migrationsöverdomstolen prövar frågan. Migrationsöverdomstolen kommer dock att ha goda möjligheter att välja ut ett eller flera lämpliga mål att meddela prövningstillstånd i eftersom det för närvarande finns flera tusen liknande mål mål på våra migrationsdomstolar som ansökan om uppehållstillstånd för studier kan bli aktuellt i.

Förnuft och kompetens måste som sagt sättas före känslor. Om inte våra folkvalda har omdömet att lyssna på expertmyndigheterna hur ska det då gå med rättsäkerheten framöver? Migrationsdomstolens dom visar emellertid att landet har självständiga och oavhängiga domstolar. Det är något att vara tacksam för.

Skribenten, som vill vara anonym, har i flera år arbetat som migrationsdomare

********

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122 

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). 

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Min kommande bok heter ”Budbärarinnan” och är den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund.

Köp den gärna här.

 

 

 

 

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer