”Gränskontrollen i Sverige har kollapsat för att våra folkvalda politiker vill ha det så”

Jag blir kontaktad av en gränspolis med anledning av de senaste dagarnas avslöjanden om Sveriges usla gränskontroller. Han vill särskilt lyfta frågan om dem som trots utvisning återvänder till landet. Han berättar att detta förekommer i hela Sverige och att det är en skandal som måste lyftas och belysas, men att det politiska intresset för saken varit svalt även från högt uppsatta chefer inom polismyndigheten. När jag ringer upp honom fördjupas vårt samtal om den svenska poliskrisen som inte bara avspeglar sig på gränsbevakningen. Det är minst sagt skrämmande. ”Ingen pratar om att vi poliser åker med våra handeledvapen med en kula i loppet”, säger han. ”Ändå står vi oss slätt mot gängens automatvapen”. Han vill vara anonym av privata skäl, och förklarar att de poliser som pratar öppet bestraffas genom olika åtgärder, till exempel genom att de inte får de tjänster de söker, ”straff” som inte går att bevisa men som likväl är konkreta. Jag förstår givetvis, han är inte ensam om att få denna typ av konsekvenser i dagens Sverige. Åsiktskorridoren är ingalunda borta, utan här och där har den tvärtom stärkts och cementerats ytterligare, kontrollen av människors tankar och åsikter har hårdnat. – Gränskontrollerna är på många … Fortsätt läsa ”Gränskontrollen i Sverige har kollapsat för att våra folkvalda politiker vill ha det så”