Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

FN:s nya migrationsramverk kommer detaljstyra invandring och integration i Sverige

av | 9 okt, 2018 | Migrationspolitik

Lästid: 5 minuter

Det är i alternativmedier man får läsa om FN:s nya migrationsramverk som Sverige enligt uppgift kommer att underteckna den 10 december 2018. Allmänheten informeras inte om vad ”Global compact for safe, orderly and regular migration” går ut på och de flesta i Sverige har ingen aning om att detta pågår bakom medborgarnas rygg. Ramverket har som huvudmål att luckra upp nationella barriärer mot migration och införa nya vägar in. Global Compact är 80 sidor knastertorr information som handlar om att man vill implementera ett regelverk som detaljstyr i stort sett varje steg migranter tar och vad mottagarlandet behöver åstadkomma för att uppfylla sina krav. Det är en katastrof därför att invandring och integration kommer att detaljstyras ner till färgen på folks skosnören.

Det var i förra veckan som det blev känt att FN:s nya migrationsramverk ska undertecknas av Sverige den 10:e december 2018. För att sammanfatta: Kanske kommer invandringen inte att öka markant, som en del spekulerar i. Däremot är syftet att migranter ska särbehandlas på ett positivt sätt: få hjälp med lån, sänkta avgifter för överföring av pengar till hemlandet, särskild tränad vårdpersonal och höjda straff för brott mot migranter. Samtidigt beläggs medier med munkavle – ingen negativ rapportering om invandringen kommer att tillåtas. För tidningen Samhällsnytt bekräftade Regeringskansliet i förra veckan att Sverige ska skriva under ramverket. ”Frågan om införlivande (i nationell lagstiftning – anm.) kommer att aktualiseras när ramverket är antaget”, kommenterade Justitiedepartementets kansliråd till Samhällsnytt.

Ramverket Global Compact syftar alltså till att göra arbetet med att flytta migranter från sina hemländer samt mellan länder inom FN-kollektivet smidigare. Det är vad man påstår i alla fall. Vad det egentligen handlar om är att man vill implementera ett regelverk som detaljstyr i stort sett varje steg migranten tar och vad mottagarlandet behöver åstadkomma för att uppfylla sina krav.

Här några exempel:

“Främja flerspråkiga, könsrelaterade och bevisbaserade informationskampanjer och organisera medvetenhetshändelser och orienteringsutbildning före avgång i ursprungsländer, i samarbete med lokala myndigheter, konsulära och diplomatiska beskickningar, den privata sektorn, akademin, invandrare och exilorganisationer och det civila samhället för att främja en säker, ordnad och regelbunden invandring samt att markera riskerna i samband med oregelbunden och osäker migration.”

“Främja effektiva färdigheter som matchar i den nationella ekonomin genom att involvera lokala myndigheter och andra relevanta intressenter, särskilt den privata sektorn och fackföreningarna, i analysen av den lokala arbetsmarknaden, identifiering av kompetenshål, definition av nödvändiga färdighetsprofiler och utvärdering av effekten av arbetskraftsmigrationspolitiken, för att säkerställa marknadsmässig arbetsmässig rörlighet för arbetstagare.”

“Vi förbinder oss att främja snabbare, säkrare och billigare överföringar genom vidareutveckling av befintliga befordringspolitiska och lagstiftande miljöer som möjliggör konkurrens, reglering och innovation på remittansmarknaden och genom att tillhandahålla könsrelaterade program och instrument som förbättrar den ekonomiska integrationen av invandrare och deras familjer. Vi förpliktar oss vidare att optimera omvandlingseffekten av överföringar på migrerande arbetstagares och deras familjs välfärd samt på en hållbar utveckling av länder, samtidigt som vi respekterar att överföringar utgör en viktig källa till privat kapital och kan inte likställas med andra internationella finansiella flöden, såsom utländska direktinvesteringar, officiellt utvecklingsbistånd eller andra offentliga finansieringskällor för utveckling.”

“Vi förbinder oss att anpassa möjligheter och vägar för regelbunden migration på ett sätt som underlättar arbetskraftens rörlighet och anständigt arbete som återspeglar demografiska och arbetsmarknadsrealiteter, optimerar utbildningsmöjligheter, upprätthåller rätten till familjeliv och svarar migranternas behov i en situation av sårbarhet, i syfte att expandera och diversifiera tillgängligheten av vägar för säker, ordnad och regelbunden migrering.”

Det är sida upp och sida ner, den ena galnare än den andra. Dokumentet kryllar av sådana här floskler. Det går inte att plocka ut ett enskilt föslag som syftar till någonting konstruktivt. Ingenting som tar tag i grundproblemet med migration och integration.

Om man kokar ner Global Compact innebär det att medlemsländerna i FN förbinder sig att följa de direktiv som regleras av dokumentet som får ses som ett ramverk för hur framtida migration och fri rörlighet av migranter skall ske. Det kommer att krävas oerhörda resurser från samhällets sida, både beträffande folk och pengar. Respektive medlemsland kommer att behöva en kraftigt förstärkt enhet för migration (och mottagande av flyktingar).

Global Compact ser på människor som legobitar. Legobitar ska fritt kunna flyttas till valfritt land och där kunna beredas arbete och boning. Man missar helt kravet på formella meriter och ser inga problem med att flytta legobitar från miljöer där man saknar tillgång till utbildning helt eller delvis. Eller så flyttar man legobitar från länder med religionstillhörighet som med största säkerhet krockar med religionen i det land legobiten är avsedd att hamna.

Det spelar ingen roll hur många nya ramverk man tar fram om man inte förstår det enkla i att människor är olika. Det har femtio års inflöde av invandrare visat i Sverige, England, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Danmark, Norge, Italien, Spanien… Om man tror att man löser någonting med detta bålverk har man inte förstått människors särart. Det finns inte två människor som är lika och redan där kapsejsar skutan.

Detaljerna som ligger till grund för Global Compact återfinns i dokumentet Migration for Employment Convention of 1949 som är en vidareutveckling av föregångaren från 1939. Att de flesta länder samfällt skriver på avtalet är nog tämligen givet. De som redan sagt sig ska avstå är Ungern, Australien och USA. Sverige har inte direkt gjort sig känt för att ha någon vidare integritet och värna det egna landet när det kommer till dessa frågor.

Kommer invandringen i Sverige att öka som en följd av att man skriver på dokumentet? Det lär framtiden utvisa. Det som däremot framstår som klart är att Sverige blir mindre självständigt och tvingas böja på nacken åt FN, som idag till största delen består av stater som inte är demokratiska. Den ”humanistiska stormakten” Sverige blir en liten lydstat i klorna på diktaturer. Hur det slutar vet i dagsläget ingen, men en sak är säker: Sveriges medborgare kommer knappast att gynnas.

 

Länkar:

https://www.un.org/development/desa/en/news/population/un-finalizes-first-ever-global-compact-for-migration.html

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312242

********

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122 

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). 

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Min senaste bok heter ”Budbärarinnan” och är den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund.

https://www.bokus.com/bok/9789198405163/budbararinnan/

 

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer