Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Facebook bekräftar: Använder ”oberoende faktagranskare” för att censurera inlägg

av | 2 nov, 2017 | Samhälle

Lästid: 9 minuter

Jag har försökt reda ut hur Facebook arbetar, inte minst eftersom denna betydelsefulla plattform används av över 60% av svenskarna, varav ett ökande antal känner sig felaktigt behandlade då deras konton stängs av och diskussionsinlägg raderas utan motivering. Eftersom det kommit till min kännedom att det finns nära band mellan svenska Facebook-teamet och nätaktivistgruppen #Jagärhär, har jag kontaktat Facebooks kommunikationschef Peter Münster för att få svar på mina frågor. En annan av Facebooks anställda, public policy manager Janne Elvelid, bedyrade att Münster skulle tala med mig, något som alltså inte visade sig stämma då mina frågor nu har besvarats anonymt av en PR-byrå.

Här nedan kan du ta del av först mitt mejl till Facebooks kommunikationschef Peter Münster, samt därefter PR-byråns svar.

Hej Peter, Katerina Janouch heter jag och jag är journalist. Jag fick info av din kollega Janne Elvelid att jag kunde mejla dig för att få svar på mina frågor rörande Facebooks hantering av konton och allmänna syn på yttrandefrihet. Mina frågor kommer längre ner, först vill jag ge en kortare bakgrund.

Den är som följer: Jag har vid två tillfällen sen senaste månaden blivit avstängd från Facebook, första gången i 24 timmar, andra gången i 48 timmar och nu senast i 7 dagar. Jag har i samband med avstängningarna fått information att jag brutit mot communityregler och att innehåll tagits bort. Första gången hade jag publicerat en PK-parlör som på ett humoristiskt sätt förklarade vissa uttryck. Denna post illustrerades med en gammal legendarisk löpsedel på Aftonbladet, med texten ”Greve sköt neger med jaktgevär på Östermalm”. Detta är en verklig löpsedel som publicerades 23 januari 1970 och således en del av svensk presshistoria. Men inlägget togs bort av Facebook och jag blockerades.

Andra inlägget som föranledde avstängning var en skärmdump på ett samtal mellan två personer som kommenterade ett inlägg jag gjorde om en pappa vars 13-åriga dotter blivit gängvåldtagen av 5 män. Skärmdumpen visade hur en person som lajkat mitt inlägg ifrågasattes av en bekant och ursäktade sig med att hon lajkat mitt inlägg ”av misstag”. Jag skrev syrligt om att stasi kontrollerar vad vi får gilla och ogilla. Efter detta blev jag åter blockerade, nu i 48 timmar.

Den tredje blockeringen som skedde nu i fredags föranleddes av att jag publicerade ett klipp ur Dagens Nyheter där man redogjorde för Aftonbladets internkultur. En reporter hade fällt en vidrig kommentar till en kollega, något jag uppmärksammade och ifrågasatte Aftonbladets värdegrund. För detta blev jag avstängd i 7 dagar. Min misstanke är dock att det inte alls var denna post som föranledde avstängningen, utan det faktum att jag dagen innan skrev en text om nätverket Jagärhär:s nya strategi att tillverka egna texter och sprida, som en motvikt mot vad de själva kallar ”fake news”.

Artikeln ifråga vågade jag inte publicera på Facebook, den kritiserade på ett sakligt vis gruppen Jagärhär. Och eftersom jag inte ville bli avstängd igen vågade jag helt enkelt inte publicera den. Jag hade redan där börjat med självcensur – något som är ytterst illa för mig som journalist. Det i sig, att jag som journalist massanmäls av en Facebookgrupp, är ganska otäckt och går tvärt emot det som Facebook anger i sina riktlinjer.
Att jag kraftigt ifrågasatt och fortsätter ifrågasätta Jagärhärs verksamhet torde inte vara någon hemlighet. I flera månader har medlemmar i gruppen diskuterat mig i sina öppna trådar och många har uttryckt sig starkt negativt om mig, mina åsikter och ställningstaganden och de kritiska artiklar jag publicerat på min webbtidning www.katerinamagasin.se. Det är i mina ögon oerhört oroväckande att nätverket, som till en början sade sig vilja arbeta för ett bättre samtalsklimat utan hat och hot på Facebook, spårat ur fullständigt och nu blivit rena åsiktskontrollanter där man anser sig vara moraliskt överlägsen och sitta inne på de enda rätta åsikterna. Den 75.000 man starka gruppen har därför satt i system att massanmäla konton de upplever som problematiska (till exempel mitt och Joakim Lamottes), men ägnar sig även åt att kontakta människors uppdragsgivare, arbetsgivare, familjer samt vänner för att ”påtala” vad personer skriver eller lajkar på Facebook och online. Det senaste är att Joakim Lamotte förlorat ett uppdrag efter att en medlem i Jagärhär kontaktat uppdragsgivaren och påstått att Lamotte är rasist, en bild som endast är baserat på lösa känslomässiga argument. Jag har fått ett stort antal privata meddelanden från personer som blivit drabbade av Jagärhärs censurambitioner och rena hot. Minst en person är polisanmäld för trakasserier.

Det som är oroväckande är Jagärhär:s kontakter med regeringen samt en rad tongivande organisationer med stor politisk makt i Sverige och med stora medieplattformar. Att nu även själva Facebook ser ut att samarbeta med Jagärhär gör att frågor om yttrandefrihet måste upp. Facebook säger sig vilja ha ”diversity” i de åsikter som framförs, men hur är detta förenligt när till exempel röster som kritiserar den förda politiken i Sverige tystas, hånas och mobbas och dessa konton stängs av? I nätverket Jagärhär ingår politiker, medarbetare inom public service som SVT, personer inom olika organisationer samt en stor mängd lärare. Enligt mig bidrar Jagärhär till allvarlig polarisering och de försöker till varje pris tysta meningsmotståndare, visselblåsare och sanningssägare som försöker lyfta det faktum att situationen i Sverige är allvarlig och att samhället inte klarar av många av de problem det möter. Jagärhär försöker kväva den fria debatten och skrämma bort meningsmotståndare från Facebook. Jagärhärs grundare Mina Dennert har nu gått ut offentligt och säger sig vilja motverka ”fake news” – samtidigt som medlemmar uppmanas tillverka egen desinformation som ska spridas. Sverige går mot valrörelse inför valet 2018. Har Jagärhär mandat att avgöra vilka nyheter som är ”fake” – och vilka som ska få finnas på Facebook? Och vem ska i så fall kontrollera Jagärhär och den information deras medlemmar sprider?

Jag anser att ett eventuellt samarbete mellan Facebook och Jagärhär är ytterst allvarligt och strider mot yttrande- och åsiktsfrihet i Sverige. Arbete mot hat och hets är viktigt och bra och jag tar givetvis avstånd från allt sådant, men det är oroväckande när man etiketterar alla åsikter och sakliga samtal som ”hat”. Det är utmärkt att Facebook engagerar sig mot extremism och terror, men i det kan ju inte ingå att man vill tysta journalister, debattörer, opinionsbildare och författare?
Därför vill jag ha svar på följande frågor:

 1. På vilket sätt har jag som användare brutit mot Facebooks regler?
 2. Jag har fått en ursäkt för den senaste blockeringen, och förklaringen att Facebook begick ”ett misstag” när jag stängdes av. Hur kan ett sådant misstag ske? Hur kom det sig att jag blev avstängd överhuvudtaget? Vem fattar dessa beslut? Finns det någon jury eller kommitté som diskuterar varje enskilt fall, eller sker avstängningar godtyckligt av enskilda anställda på Facebook? Hur kan jag vara trygg i att dessa kontrollanter inte har ett samarbete med tex Jagärhär eller är präglade av en viss politisk åsikt?
 3. Är inte alla typer av åsikter välkomna på Facebook? Kan Facebook därmed gå ut med vad för slags åsikter som inte är önskvärda på plattformen, så att dessa konton kan avsluta sitt medlemskap på Facebook? Är man ovälkommen när man kritiserar den förda politiken i Sverige? Finns någon särskild skala vänster-höger som är mer samt mindre ok? Detta är oerhört viktig information som Facebook måste gå ut med. I så fall tar ju Facebook tydlig politisk ställning, och detta måste medlemmar informeras om. Man bör ej endast agera godtyckligt.
 4. Hur omfattande är Facebooks samarbete med nätaktivistgruppen Jagärhär? Flera anställda och deras anhöriga är medlemmar i Jagärhär. En medlem i gruppen har öppet bett Facebook om ekonomiskt stöd. Har Facebook ekonomiskt engagemang i Jagärhär?
 5. I dag har Facebooks användare ytterst små möjligheter att komma i kontakt med Facebook Sverige när uppenbara övertramp, integritetskränkningar och intrång i yttrandefriheten sker. Som ett stot företag och Sveriges största sociala nätverk är detta en oerhört viktig plattform för många. Facebook har en betydande ekonomisk förtjänst genom annonser och reklam, vilket borde innebära ett mer professionellt förhållningssätt gentemot kunderna, alltså användarna av plattformen. Kommer Facebok inrätta en mer officiell kundtjänst, reklamationsnämnd eller andra instanser för att användare ska känna trygghet i bemötandet och även kunna få relevanta förklaringar när till exempel konton stängs ner? Om inte, önskas en motivering och en förklaring till detta.

Med vänlig hälsning Katerina Janouch

Det tog Facebook nästan tre dagar att med hjälp av en PR-byrå få ur sig följande svar, som bekräftar plattformens åsiktskontroll via ”oberoende faktagranskare”. Lägg märke till att Peter Münster som är pressansvarig, ej besvarade mitt mejl utan bollade mina frågor till PR-byrån. Några konkreta svar fick jag inte, vilket bekräftar mina misstankar om att alla politiska åsikter inte är välkomna på Facebook samt att Facebook i Sverige samarbetar med censurnätverket Jagärhär.

Här nedan kan du själv läsa Facebooks svar på mitt mejl:

Hej Katerina,

Tack för ditt mail. Se kommentar från Facebook nedan.

”Först vill vi flagga att massrapportering aldrig påverkar Facebooks beslut. Facebook är en neutral plattform för användare i hela världen och vill vara en plats för olika åsikter och innehåll, samtidigt som vi värnar mycket om att hålla en respektfull ton på plattformen. Vi har våra Community standards med tydliga regler och riktlinjer kring vilket typ av innehåll som är tillåtet/inte tillåtet på plattformen. Vi tar bort hatbrott som rapporteras till oss. Se våra Community standards här.

Facebooks globala team jobbar dygnet runt med att granska innehåll på plattformen och se till att Facebooks Community standards efterlevs. För att kunna göra sitt jobb uppmuntras användare att rapportera innehåll som bryter mot Facebooks Community standards här. Där framgår det tydligt vad som är kränkande innehåll, hur man rapporterar innehåll och vad som händer efter att man har rapporterat innehåll som man tycker bryter mot reglerna. Användare kan rapportera sidor, profiler eller enskilda inlägg. När innehåll rapporteras till oss tar vi alltid bort innehåll som bryter mot Facebooks regler medan innehåll som inte gör det lämnas kvar. Som det nämns ovan, endast massrapportering av innehåll leder inte till att vi tar bort det.

Teamet granskar miljontals rapporter på mer än 40 olika språk varje vecka och även om man har som mål att alltid göra rätt bedömning kring innehåll, händer det att det ibland blir fel. När detta händer gör vi vårt yttersta att så snabbt som möjligt åtgärda misstaget och be om ursäkt för det.

Som en del av vårt arbete för att bekämpa desinformation, testar Facebook just nu olika samarbeten med oberoende faktagranskare i en rad olika länder. Idag har vi dock inga oberoende faktagranskare på plats i Sverige.

Facebook kommenterar heller aldrig individuella rapporteringsfall.

Facebook erbjuder webbaserade tjänster. Om användare önskar ha mer information kring Facebook rekommenderar vi att man besöker Facebooks hjälpcenter som är fullt sökbar och erbjuder svar på de flesta frågorna.”

Vänligen,

Spotlight PR för Facebook i Sverige

 

Jag har mejlat tillbaka med följande:

Hej, ni besvarar inte mina frågor. Ert svar är enbart luddigt. Vad betraktas som ”hat”? Är saklig kritik mot viss politik att betraktas som ”hat”? Varför signerar inte den person som formulerat svaret med sitt namn?

Mvh Katerina Janouch

Återstår att se om jag får något mer mejl från Spotlight PR för Facebook i Sverige.

Uppdatering:

Det kom ett svar. Jag publicerar det här nedan:

Hej Katerina,

Se hur Facebook klassar hatbrott, på originalspråk för att undvika missförstånd.

Hate Speech:

 Facebook removes hate speech, which includes content that directly attacks people based on their:

 • Race,
 • Ethnicity,
 • National origin,
 • Religious affiliation,
 • Sexual orientation,
 • Sex, gender, or gender identity, or
 • Serious disabilities or diseases.

Organizations and people dedicated to promoting hatred against these protected groups are not allowed a presence on Facebook.

People can use Facebook to challenge ideas, institutions, and practices. Such discussion can promote debate and greater understanding. Sometimes people share content containing someone else’s hate speech for the purpose of raising awareness or educating others about that hate speech. When this is the case, we expect people to clearly indicate their purpose, which helps us better understand why they shared that content.

We allow humor, satire, or social commentary related to these topics, and we believe that when people use their authentic identity, they are more responsible when they share this kind of commentary. For that reason, we ask that Page owners associate their name and Facebook Profile with any content that is particularly cruel or insensitive, even if that content does not violate our policies. As always, we urge people to be conscious of their audience when sharing this type of content.

While we work hard to remove hate speech, we also give you tools to avoid distasteful or offensive content. Learn more about the tools we offer to control what you see. You can also use Facebook to speak up and educate the community around you. Counter-speech in the form of accurate information and alternative viewpoints can help create a safer and more respectful environment.”

Denna information finns även under Community standards, här.

Vänligen,

Spotlight PR för Facebook i Sverige

 

 

*******

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Vill du vara med och stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk? Bidrag till mitt heltidsarbete tas tacksamt emot via swish på 0733289122 eller konto 5206-0000114 (första fyra siffrorna är clearingnummer). Har även skaffat crowdfundingtjänsten Patreon och finns här: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Senaste barnboken ”Så bråkar man och så blir man sams”, utgiven på Lava Förlag, finns att köpa här.

Senaste småbarnsboken, ”Ingrid och Ivar på badhuset”, utgiven på Bonnier Carlsen, finns att köpa här.

Senaste romanen, den 10:e delen i romanserien om Cecilia Lund – Vapendragerskan – finns att köpa här. Vapendragerskan är utgiven på mitt eget förlag Palm Publishing, som jag valde att starta när Piratförlaget – där jag tidigare gett ut mina vuxenböcker – vände mig ryggen då jag berättade sanningen om samhällsutvecklingen i Sverige.

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer