Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Exit WHO – skriv på för att Sverige ska lämna globalisternas totalitära maktsfär

av | 26 jun, 2023 | Exit WHO

Lästid: 4 minuter

Alltför få är tyvärr medvetna om att en högst odemokratisk och icke-transparent process just nu pågår bakom våra ryggar. Det handlar om att Världshälsoorganisationen WHO planerar att göra genomgripande förändringar i sin författning vilket innebär att WHO:s regler bli lag istället för enbart råd. Redan nu i höst 2023 riskerar Sverige sin suveränitet gällande folkhälsa om vi tillåter detta – då WHO planerar att förändras till en överstatlig lagstiftande organisation med oantastlig beslutanderätt. Detta ska ske genom  genomgripande förändringar i WHO:s författning, de internationella hälsoförordningarna, IHR – International Health Regulation. Om medlemsländerna går med på de här förändringarna betyder det att WHO får juridiskt bindande makt över Sverige och Sveriges befolkning, samt över alla övriga medlemsländer i det fall WHO utlyser en hälsokris. I praktiken innebär det att WHO då har rätt att bestämma hur Sverige ska agera – till exempel kan vi bli tvingade till lockdowns och andra drakoniska åtgärder som vi hittills sluppit. Därför är det av yttersta vikt att vi protesterar. Det kan vi göra genom att skriva på petitionen Exit WHO.

Som vanligt är det knäpptyst i mainstreammedier om det som pågår. Men tack och lov har vi andra kanaler samt människor som är vakna och alerta och som inte bara stillatigande ser på när våra fri- och rättigheter beskärs! Bakom uppropet mot WHO står Nätverket Exit WHO som beskriver sig som ”engagerade medborgare från höger till vänster, från norr till söder”.

Här ingår det tvärpolitiska partiet MoD, Sjuksköterskeuppropet, Läkaruppropet, organisationen Nejtill vaccinpass, Stoppa Restriktionerna, med flera. Internationellt finns liknande upprop och initiativ som motsäger sig WHO:s ambition till kraftigt utökat mandat i bland annat Australien, Costa Rica, Danmark, Ecuador, Finland, Irland, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Libanon, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Sydafrika, Storbritannien, Tyskland och USA. På James Roguskis Substack finns länkar till samtliga.

Organisationen Exit WHO skriver på sin hemsida ett Öppet brev till Sveriges regering och riksdag, där man slår fast att Sverige behöver lämna WHO om förändringarna av organisationens författning inte stoppas.

”WHO är varken en oberoende eller demokratiskt folkvald organisation och finansieras idag till största delen av globala storföretag och lobbyorganisationer vilka har starka ekonomiska intressen och incitament att förorda en viss hälsopolitik. Det är därför oacceptabelt att WHO tillåts bli en överstatlig organisation som styr över Sveriges folkvalda regering och befolkning.”

Sveriges avslag till de föreslagna förändringarna och det globala pandemiavtalet brådskar, skriver Exit WHO.

”Uppdateringarna och revideringarna av WHO:s författning, IHR, påbörjades i januari 2022 och diskuterades av WHO:s beslutade organ World Health Assembly under det årliga ”stormötet” i maj 2022 och maj 2023.En av de många ändringarna i IHR som diskuterades under mötet var en paragraf (Artikel 59) som ger medlemsländerna en tidsfrist på sex alternativt 18 månader att avslå ändringsförslag i IHR. Längden på tidsfristen styrs, enligt samma föreslagna paragraf, av vilken typ av ändringsförslag som avses. Om avslag eller invändning till ändringsförslag inte ges inom given tidsfrist, blir förändringarna juridiskt bindande för de enskilda nationerna och dess befolkning.

Senast i november 2023 måste de länder som inte stödjer de första förändringarna av IHR som antogs den 27 maj 2022 på Världshälsoförsamlingens (WHA:s) årliga möte ge sitt tydliga avslag. Det räcker dock med enkel majoritet för att förslagen ska bli gällande för alla medlemsländer.

Den odemokratiska processen och den bristande transparensen och debatten om de föreslagna förändringarnas innebörd är helt oacceptabel. Vi bedömer därför att Sverige för att bevara sin suveränitet behöver lämna WHO såsom organisationen finansieras och styrs i dagsläget.”

Den 1 oktober 2023 är det tänkt att alla vi som vill stå upp för Sveriges suveränitet samlas i Stockholm för att manifestera mot globalisternas totalitära maktplaner. Genom att Världshälsoorganisationen nu arbetar för att få mandat att enväldigt bestämma över alla medlemsländers hälsopolitik vid kommande hälsokriser så behöver vi som inte accepterar detta säga stopp.

Som vanligt är det upp till oss medborgare att sätta ner foten om vi anser att det som makthavarna ägnar sig åt är fel eller skadligt. I detta fall handlar det om Sveriges frihet och vår rätt till medicinsk integritet. EU har redan lanserat digitala vaccinpass där det finns en risk att dessa kan komma att utökas med kreditsystem som påminner om Kinas, där människor bedöms utifrån hur lydiga de är som samhällsmedborgare. Här kan den medicinska och kroppsliga integriteten snabbt sättas ur spel, liksom vår rörelsefrihet ifall WHO blir ett lagstiftande organ så som planen är.

Vill du protestera mot att WHO ska få bestämma över Sveriges folkhälsa?

Då ska du skriva på Exit WHO:s petition här. Jag har skrivit på. Gör det du också.

 

*******

Katerina Magasin har haft en rad tekniska problem och blivit utsatt för såväl sabotage som andra typer av attacker. Jag hoppas sidan ska kunna fungera som vanligt igen.

Vill du stötta mitt författarskap får du gärna beställa min senaste satirbok, mejla på katjanouch@gmail.com och märk mejlet ”Sveriges lilla röda”, skicka din adress och vem boken ska dedikeras till så skickar jag betalningsuppgifter för att bekräfta din beställning!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Swish: 1236749063

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). Bankgiro: 5630-6376

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE8150000000052311121146, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer