Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

”Den svenska regimen låter människor dö genom att neka dem syrgas – jag kämpar för deras rätt till livet”

av | 13 maj, 2020 | Coronakrisen

Lästid: 9 minuter

Han kallar sig för Dr Whistleblower och vägrar acceptera att staten formligen tar livet av gamla och svaga i den pågående Coronapandemin. Han kräver att ansvariga politiker svarar på den specifika frågan om varför de inte ger alla sjuka möjlighet till syrgas, som är billigt och finns i överflöd. De senaste fem veckorna har den småländske läkaren Jon Tallinger blivit känd som en av de främsta kämparna för att rädda människoliv medan samhället kallblodigt låter dem dö i svåra plågor. Tallinger har vädjat på Youtube om att sjuka ska ges syrgas, klipp som blivit virala och spridits internationellt, till och med till USA. Tallinger har byggt en egen hemmastudio från vilken han sänder sina inslag och fler och fler har sett den karismatiske läkaren förtvivlat sända ut sina nödrop om svenska coronapatienter som nekas billig hjälp för att få hjälp att andas. Tallinger har även varit med och tagit fram en teknisk lösning på hur man skulle kunna förse sjuka med syrgas. Men mainstreammedierna vägrar att lyfta Tallinger annat än när de försöker tysta och smutskasta honom, som nu senast i en patetiskt usel intervju gjord av Expressens undermålige Gusten Holm (som, märkligt nog, belönats som grävande reporter av något som kallas ”Guldspaden” – lyssnar du på intervjun hör du en hjärntvättad statsägd nickedocka göra bort sig). Jag har intervjuat Jon Tallinger om vad det är som pågår i Sverige. Han har myntat termen ”senicide” – en modernare variant av ättestupa, alltså att man medveten avlivar eller vanvårdar till döds samhällets gamla. Det är exakt det som den svenska regimen nu gör, och gör det framgångsrikt. Sverige har Skandinaviens högsta dödstal i Covid-19 och tusentals gamla kvävs till döds. Människor som inte hade behövt dö en plågsam död.

Jon Tallinger är läkare och specialist i allmänmedicin och har stor erfarenhet av bland annat palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede. Men just nu har han tagit tjänstledigt från sin läkartjänst. ”För att det finns viktigare arbete, kampen för att människor ska få tillgång till syrgas”, säger han. Tallinger har börjat använda det laddade begreppet ”senicid” för att beskriva det som pågår. Ättestupa och folkmord är vad som egentligen åsyftas, att man tar livet av de gamla i något så kallsinnigt och cyniskt att det inte setts sedan nazismens utrensning av svaga och funktionsnedsatta. Och Tallinger gör också en parallell, han pratar om medier som skyddar makten, den ena regimen rensade ut samhällets skröpliga med hjälp av gas, den nuvarande regimen gör det genom att neka syrgas. ”Viktigast är att staten skyddas så den får operera ifred”. Onekligen två sidor av liknande mynt.

– Det är en bortförskaffning av de svaga i samhället som sker. Man utnyttjar det faktum att de rensas bort av viruset. Man hänvisar till en strategi som man kallar för flockimmunitet, men som inte existerar i den medicinska världen som annat än ett misslyckande när man inte har några metoder som fungerar för att segra över sjukdomen.

– Senicid är värre än mord och det är ett resultat av de strategier som regeringen och Folkhälsomyndigheten tillämpar. Och de förklaringar man ger och vad man gör, stämmer inte överens med verkligheten, med vetenskap, beprövad erfarenhete eller sunt förnuft. Det vi kan se och observera, det som sägs och de riktlinjer som lämnas ut på olika nivåer inklusive sjukvårdsmyndigheter leder att människor just nu kvävs till döds utan syrgas. Man arbetar samtidigt med olika former av informationskampanjer från regeringen som förmedlas vidare av statsägd massmedia och ger medborgarna informatiin som är vilseledande och falsk. Så, det vi ser just nu att de rekommendationer som finns leder till massdöd i Covid-19 infektion i svaga grupper.

Vad är det som pågår i Sverige egentligen?

– Det som händer är att man med öppna ögon låter människor dö i fruktansvärda plågor, och man förföljer och straffar den medicinska personal som vittnar och larmar. Jag har under denna perioden på flera veckor samlat bevismaterial på det som händer i Sverige i form av skriftliga dokument, videor, inspelningar, vittnesmål från sköterskor, läkare, vitnnesmål från anhöriga, från alla regioner i landet, där jag kan föra i bevis att de riktlinjerna vi just nu har är fel vetenskapligt sett, samt vad de leder till i den praktiska vårdsituationen.

Vi pratar lite om mediciner mot Covid-19, Tallinger har medvetet valt att enbart diskutera syrgas som metod att lindra och rädda liv.

– Jag ägnar mig enbart åt frågan om syrgas för att mitt budskap inte ska korrumperas. Det är en märklig kamp man måste föra eftersom staten propagerar mot syrgas. Man använder sig av alla slags tokiga argument för att avfärda syrgasen, och för att inte ge den. Det är horribelt.

Men varför vill man inte ge alla sjuka syrgas?

– Den specifika frågan måste politikerna, framför allt Lena Hallengren svara på. Men det gör inte politikerna, det gör inte Hallengren. Hon slingrar sig. På frågan varför folk dör kvävningsöden blir svaret att IVA (intensivvård) är en tuff behandling, och det kan jag skriva under på. Men hon svarar inte på varför man vägrar ge syrgas. När det gäller syrgasen duckar hon. Jag har inte fått någon förklaring från någon ansvarig om varför man snålar med syrgas, som är väldigt billig och finns i oändliga mängder. Man kan inte avfärda syrgasen utan att prova den!

Tallinger är djupt kritisk till hur public service rapporterar och menar att de flesta av mainstreammediernas journalister bara försöker skydda staten.

– På SVT till exempel finns informationsvideor om att de äldre dör av feber… Men ingen dör av feber! De säger att syrgas inte är bra vid palliativ behandling, något de baserar på en studie gjord av ansedda brittiska Lancet. Men den studien är gjord på patienter i livets absoluta slutskede när kroppen stänger ner… med andra ord något helt annat än patienter sjuka i Covid-19 som är en tillfällig virusinfektion. Då funkar syrgasen alltid bra.

– SVT ger även andra förvirrande besked till sin publik. Senast den 12 maj hade man en märklig artikel att det påstås råda syrgasbrist, men att det inte var fara, att syrgas finns. Jag har aldrig hävdat att det blir brist i Sverige. Jag säger däremot att de sjuka inte ges tillgång till syrgasen på vårdhemmen. De sjuka får inte komma till sjukhusen där syrgasen finns, och man får inte syrgasen till vårdboenden där patienterna finns. Och man får inte skicka människor från vårdboenden till sjukhus på grund av risken för smitta. Moment 22.

– Andra tokiga förklaringar om varför man inte ger syrgas skickas ut från Palliativt kunskapscentrum i Stocholm (landstingets kunskapsbank för palliativa frågor som bedriver forskning och utbildning, min anmärkning) De hävdar till exempel att syrgas ofta leder till att man blir sederad, att det ofta gör människan omtöcknad, det är också sant – MEN det gäller bara en patientgrupp med extremt framskriden KOL. Och då använder man detta argument för att ingen ska få syrgas. Man undanhåller alltså syrgas från alla för att det kan vara farligt för en liten grupp som har svår KOL. På detta sätt blandar man ihop saker medvetet för att förvirra människor. Men mig lurar de inte, jag är specialist i allmänmedicin och går inte att dribbla bort hur som helst.

Tallinger fortsätter:

– De säger också att syrgas är brandfarligt och att det finns explosionsrisk, vilket är nonsens för det verkar inte vara farligt på sjukhusen eller på flygplanen? Det är inte farligt när människor svetsar med syrgas eller bestiger Mount Everest och har syrgas med sig. Men det är tydligen jättefarligt när man vill ge det till svårt sjuka på vårdhem.

– En läkare hävdar att det är extremt svårt att ge syrgas, det är också påhitt. Som svar gjorde jag en video där jag lät min 5-åriga dotter ge sig själv syrgas, det är nästan en barnlek. Man behöver ingen avancerad utbildning för att ge syrgas. Men istället för att snabbutbilda hur man ger det till människor med andningssvårigheter utbildar man i hur man ger morfin, vilket leder till andningsstillestånd. Eftersom syrgas anses komplicerat och farligt, ger man istället dödliga doser gift istället för syre…

– Den som vittnar blir avskedad, som sjuksköterskan Latifa Löfvenberg som lät sig bland annat intervjuas av mig. (Latifa Löfvenberg fick sparken när hon gick ut i media och larmade om hur de äldre covid-19-patienterna nekades syrgas och kvävdes till döds inom omsorgen. ”Jag har sett så mycket hemskheter. Jag uppskattar att runt tio personer har dött senaste tiden, och de har inte blivit testade för covid-19. Patienterna har dött av andningsrelaterade besvär, de har kvävts till döds och vi har ingen syrgas att ge dem. Istället får de morfin för att dämpa den värsta smärtan och rädslan. De nekas även sjukvård, då man fått direktiv från regionen att inte skicka in patienter med covid-19 symptom till sjukhuset”, sa Latifa Löfvenberg till Nyhetsbyrån den 5 maj.)

Sjuksköterska fick sparken efter larm om att äldre nekas syrgas

 

Som läkare, vad har du för tankar?

– Jag tänker att handlingar är det som bör värderas högre än ord. Det är därför jag agerar, även om mitt jobb kanske står på spel. Jag har gått ut och tagit strid för de svaga grupperna som annars riskerar att kvävas. Jag har gjort det utan hänsyn till om jag nånsin kan arbeta igen som läkare i Sverige igen, kanske kommer jag på kant med etablissemanget för alltid, kanske blir jag och min familj tvungna att lämna landet…

Hur vill du att det ska bli från och med imorgon?

– Jag vill att det ska levereras syrgas till vårdhemmen! Och jag kan också hjälpa till med detta. Jag visste att man skulle kritisera mig för att sprida panik utan att ha lösning på problemen, men vad de inte visste var att jag blivit kontaktat av duktiga ingenjörer i Skåne som gör att man kan leverera syrgas till vårdboenden för låga konstnader. Så jag har varit med och skapat en lösning på hur det kan ske. Jag har skickat öppet brev till politiker och även Stefan Löfven och berättar om lösningen, men det här öppna brevet har bara publicerats av mindre medier som den stora majoriteten inte läser. SVT vägrar givetvis publicera nyheten. Jag har skickat allting till SVT men de agerar inte, de låter inte informationen komma ut. Reportern har läst mina meddelanden, jag ser det i Messenger, men han vägrar att svara.

Samtidigt fortsätter Covid-19 sjuka att kvävas till döds runt om i Sverige. 3343 döda per den 12 maj. Många av dem skulle troligen varit i livet i dag, om de fått adekvat – och billig! – vård.

Här ser du antalet smittade, sjuka och inlagda på IVA, statistik som ligger före Folkhälsomyndighetens rapportering:

https://c19.se

Här är Jon Tallingers öppna brev till Stefan Löfven:

#syrgasåtalla

Statsminister Stefan Löfven

Enkel teknik avlastar vården, ökar överlevnaden och minskar lidandet. Låt oss visa medmänsklighet och försöka ge syrgas till alla som behöver det. Det finns obegränsad tillgång på syrgas i Sverige, utmaningen ligger att få ut det till de behövande…Vi har tagit fram två intressanta koncept, baserade på tillgängligteknik, härigenom kan man mycket snabbt och till mycket rimliga kostnader utrusta äldreboende, hotell m.m. till kompletta syrgasbehandlingsstationer. Nämnda teknik kommer att rädda många liv och minska mänskligt lidande.Förstahandsbehandlingen vid dödsångest när våra medmänniskor kvävs till döds är i många fall morfin, detta minskar dödsångesten när syrehalten i blodet sjunker. Samtidigt skyndar det på döden så att lidandet blir kort. En nationell ”syrgasinsats” som den vi jobbar på kommer ge många människor tillgång till syrgas!! Syrgas är ofta en livsräddande behandling vid Covid-19. Syrgas inandning minskar också ångesten vid andningssvårigheter.

Tillsammans kan vi rädda massor med liv, minska lidande, avlasta sjukvården och hjälpa kommunerna. Låt oss omgående dra igång detta projektet och göra skillnad. Vi söker 6 miljoner för att ta fram och driftsätta de 6 första systemet.

Vänliga hälsningar från två medmänniskor som bryr sig, och vet att vi kan göra mer.

TallingerFrännhagen AB

Jon Tallinger Björn Frännhagen

Specialist i allmänmedicin Innovatör / Tekniskt ansvarig

073 809 29 74 0760 290 760

tallinger.frannhagen@gmail.com 

Kristinebergsgatan 11 / 575 39 EKSJÖ / org.nr 559109-8297 / (Familjen Tallinger AB under ombildande)

Här kan du själv lyssna på den patetiska intervjun som Expressen-”journalisten” Gusten Holm gjorde med Jon Tallinger:

https://www.youtube.com/watch?v=VHzS3gyiCb4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0doQ9lGt0HvBwHA_BOkM9b-XslDaFcw59S_tKceF9gqpJjN4Fd1ff8sdE

Uppföljningen:

*****

Vill du gå med i 1,1 miljonersklubben? Välkommen!

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl.

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd betalning bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Swish: 0733289122

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Under våren 2020 kommer jag ut med två nya böcker på mitt bokförlag Palm Publishing.

I mars kommer den första delen i min nya spänningsserie – ”Blodsådd” – bevaka den här!

https://www.bokus.com/bok/9789151921310/blodsadd/

 

I mars ger jag även ut debattboken ”Flykten från folkhemmet” – bevaka den här!

https://www.bokus.com/bok/9789151921327/flykten-fran-folkhemmet/

 

Senast utgivna bok är ”Anhörig Revisited” – om missbruk och medberoende, en reviderad utgåva av romanen Anhörig som kom ut första gången 2004. Köp den här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921303/anhorig/

Min bok “Bilden av Sverige” finns i pocket och kan köpas här:

https://www.bokus.com/bok/9789151921297/bilden-av-sverige-en-personlig-resa/

 

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer