Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Den rödgröna regeringen har sjösatt en egen påverkanskampanj inför valet – med Özz Nujen som dragplåster

av | 29 jul, 2018 | Val 2018

Lästid: 10 minuter

Det återstår idag 42 dagar kvar till riksdagsvalet och här och där kan vi läsa varningar om att det pågår så kallade påverkanskampanjer för att förmå folket att rösta på ett visst sätt. MSB gick redan 2017 ut och varnade för att det finns krafter som försöker styra våra åsikter. Jag vågar dock påstå att den kraftfullaste desinformations- och påverkanskampanjen utgår från den rödgröna regeringen. Den som dominerar scenen är den vänsterfinansierade påverkanskampanjen #röstamermänskligt, som under falskt flagg utger sig för att vara ”opolitisk” men som i själva verket stöttas och finansieras av socialdemokratiska organisationer. Till sin hjälp har man det odemokratiska censurnätverket #jagärhär, samt afghanaktivisterna i #vistårinteut. Dessa sprider tillsammans lögner om tillståndet i landet och försöker pressa väljare att lägga röster på de partier som vurmar för fortsatt stor flyktinginvandring till Sverige. Som affischnamn har man bland annat tagit komikern Özz Nujen, vars familj själv betalat svart till den terrordömde mördaren Akilov.

Kampanjen #mermänsklighet som drogs igång under årets Almedalsvecka spreds i sociala medier och drevs av aktivisterna i #vistårinte ut, mestadels kvinnor som utövat hårt tryck på de rödgröna samt allianspartierna att säga ja till den så kallade afghanamnestin, som innebär att 9000 afghanska män ska få stanna i Sverige och gå i gymnasiet med svenska ungdomar, trots att männen befunnit sig inte ha asylskäl för att stanna i Sverige, och trots att lagförslaget dömts ut av lagrådet. Trots att de afghanska männen inte kan styrka sin identitet kräver aktivisterna att de ska få fortsatt vistelse i Sverige, oaktat det faktum att gruppen belastas med individer som begår grova brott, som till exempel mordförsöket på polisen Ted Eriksson på Medborgarplatsen i augusti 2017.

Omärkligt har #mermänsklighet glidit över i #Röstamermänskligt – något som hävdas vara opolitiskt, men som givetvis är allt annat än det.

För vad betyder egentligen ”mänskligt”? Jag citerar ur Smålandsposten: ”De startade i Almedalen och under slutet av förra veckan tog rörelsen ”Vi står inte ut men slutar aldrig kämpa” plats i Eksjö med den partipolitiskt obundna kampanjen #röstamermänskligt. ”Vi vill sätta igång ett samtal och försöka få folk att se igenom den tuffa retorik företrädare för politiska partier använder och i stället börja samtala om människan”, säger Helena Mäki från valkampanjen. 

Rörelsen lobbar inte för något speciellt parti men vill få alla att tänka lite extra på hur man lägger sin röst och om det valda partiet värnar om demokrati och medmänsklighet.

Tanken med kampanjen är att lyfta allas lika värde och fokuserar bland annat på personer i behov av LSS, HBTQIA-rörelsen, fattigpensionärer och ensamkommande ungdomar. Ett problem som gruppen ser är att människor blir ihop-grupperade och att grupper ställs mot varandra. ”Någonting politiker gör nu för tiden är att ställa målgrupper mot varandra. Man ställer, till exempel, flyktingar mot pensionärer utan att fråga pensionärerna vad de tycker”, säger Helena Mäki.

Nätverket är nu ute på en turné som startade i Almedalen och där Eksjö var ett av de första stoppen på resan. Innan valet ska nätverket besöka 50 städer och förhoppningen är att de även kommer att ha valbyråer runt om i landet där det går att prata om hjärtefrågor och möta nya människor. Just nu är 100 valbyråer planerade, varav en av dem antagligen kommer att stå i Eksjö, men Helena Mäki hoppas att det kommer att bli betydligt fler. ”Målet är att få igång 500 valbyråer som vi kan fylla med mänskliga rättigheter och demokrati.”

 

De vill att folk ska rösta mer mänskligt

Helena Mäki talar om ”valbyråer” och att se ”människan”, samt att prata om ”hjärtefrågor”. Vilka dessa är ska läsaren få gissa sig till. Ingenstans finner jag dock ett ord om till exempel förtryckta kvinnor och flickor, om särlagsstiftning och könsstympning, om hedersvåld, om åsiktsförtryck och det faktum att det skett 480.000 sexualbrott i Sverige 2017. Helena Mäki talar om att ”inte ställa grupper mot varann” men det är exakt det partier som Socialdemokraterna gör, där man tar från de fattigaste och ger till ekonomiska migranter och asylbedragare. Försöker då Mäki få människor att inte rösta på Socialdemokraterna? Vore inte det otillbörlig valpåverkan?

Jag läser vidare på #röstamermänskligts egen hemsida:

Demokratin och de mänskliga rättigheterna är i fara. Det finns krafter som hotar dem både på ett nationellt och internationellt plan. Du, jag och alla vi behövs för att föra det politiska samtalet bort från den enkelspåriga retorik som går ut på att ställa grupper mot varandra och som sprider sig i den offentliga debatten. Det är dags att visa att det finns en stark opinion för ett medmänskligt, demokratiskt och hållbart Sverige. Därför har vi startat en valkampanj under hashtag #röstamermänskligt. Vi är människor som är partipolitiskt och religiöst obundna, från skilda verksamheter och bakgrunder, men med det gemensamt att vi vill ha ett medmänskligt samhälle. Nu går vi samman och visar att vi är många som är beredda att stå upp för att försvara demokratin och alla människors lika värde.”

Vad kan jag göra om jag deltar i valkampanjen #röstamermänskligt?

Du kan sprida kunskap, informera och samtala om mänskliga rättigheter och demokrati under hashtagen #röstamermänskligt.”

Ingenstans sägs det konkret vad detta går ut på. Ingenstans står att det är asylaktivisterna som vurmar för aghanska män som står bakom och att kampanjen är till för att värna utländska mäns rättigheter i Sverige, rättigheter som sker på den svenska befolkningens bekostnad. Till sin hjälp har man tagit komikern Özz Nujen, vars familj avlönat den blivande terroristen Akilov med svarta pengar, något Katerina Magasin avslöjat tidigare i år.

Jag tar mig rätten att analysera och ifrågasätta de tomma flosklerna i kampanjen. ”Ett medmänskligt, demokratiskt och hållbart Sverige”, vad betyder det? Innebär det att man hjälper flickor och kvinnor på plats i närområden i de länder där det pågår konflikter och krig? Att man står upp även för kristna flyktingar och försvarar deras fri- och rättigheter? Att man skär ner i svenska biståndsmiljoner som i dagsläget går till terrorregimer som Hamas, som med livstidslöner belönar avrättningar av barn ? Betyder medmänsklighet att man ser till att gamla människor ska kunna få leva sina liv i värdighet, att de ska få äta sig mätta och att de inte vräks från sina hem för att dessa hem måste förvandlas till boenden för ”nyanlända”? Hållbarhet, är det en skola som fungerar och där lärare ska kunna bedriva undervisning utan att hotas eller behandlas respektlöst? Hållbarhet, är det mer resurser till polis, en försvarsmakt och en beredskap som gör att Sverige självt kan ta itu med naturkatastrofer som bränderna som just nu härjar, utan att förlita sig på andra länders brandförsvar? Hållbarhet, är det politiker som ser till landets bästa och som fattar långsiktiga och genomtänkta beslut för att skapa en bra framtid för sitt folk? Demokrati, beyder det att vi ska kunna ha vilka åsikter vi vill utan att bli uppkallade till chefer och där få information om att vi mister jobbet på hrund av att våra åsikter inte är förenliga med företagets ”värdegrund”?

Jag skulle gärna vilja ha uttömmande svar på dessa frågor av representanterna för #Röstamermänskligt.

Texten på #Röstamermänskligt fortsätter: ”För att möjliggöra möten och samtal irl har vi skapat konceptet Valbyråer: Valbyråerna (som är helt vanliga byråer) kommer att bli samlingspunkter för människor som vill prata om mänskliga rättigheter, demokrati och värdegrundsfrågor. Valkampanjen är öppen för alla som är för mänskliga rättigheter, demokrati, ickevåld och står bakom svensk diskrimineringslagstiftning. Valkampanjen är partipolitiskt och religiöst obunden men du som är med i ett politiskt parti får självklart engagera dig i våra valbyråer och prata mermänsklighet. Du behöver inte vara expert utan utgå från dig själv, dina resurser och kompetenser och kampanjens värderingar. Var dig själv och prata om det du kan och tror på!”

Ickevåld, alltså. Som sagt, 480.000 sexualbrott begicks i Sverige 2017. Gängskjutningar ökar, likaså användandet av skarpladdade handgranater, som redan orsakat flera människors död, det senaste fallet i januari 2018 då en äldre man dödades av en granat i Vårby. Dagligen läser vi om mördade, misshandlade, rånade, hotade och trakasserade människor. Barn som blir bestulna. Kvinnor som knivhuggs. Gruppvåldtäkter, överfallsvåldtäkter, kränkningar av kvinnor på offentliga platser. Halsbandsryckningar. Gamla människor som bestjäls i sina hem. Kidnappningar och maffialiknande metoder. Hot med religiösa förtecken. Terrorplaner. Listan kan göras lång på hur dysfunktionellt och otryggt det svenska samhället blivit de senaste åren, och trenden ser inte ut att förändras – tvärtom förvärras situationen på många håll, vilket leder till destabilisering av samhället.

”Så här enkelt kommer du igång”, skriver man på #röstamermänskligt: ”Samla ihop folk i din närhet eller på din ort som vill vara med och arrangera valbyrå – ni tillsammans kan sedan bjuda in representanter för olika föreningar, organisationer och nätverk i er närmiljö. Skaffa en byrå som du/ni pimpar upp. Ansök om polistillstånd för att ställa upp valbyrån. Blankett hämtas från polisens hemsida och går att fylla i digitalt eller skriva ut, fylla i och skicka in. Handläggningstiden varierar så det är bra att vara ute i god tid. Var noga med att alla uppgifter är korrekta. Kostnad för tillståndet är mellan 250-700 kr för allmän plats. Avgiften måste vara betald innan ansökan behandlas. Samma blankett kan användas för tillstånd för valbyrå/plats och för affischering. Affischering regleras av de lokala föreskrifterna i varje kommun.”

Den vänsterfinansierade påverkanskampanjen tänker alltså styra människor att rösta för fortsatt kaos i Sverige. I en artikel i Aftonbladet förklaras hur påverkanskampaner fungerar: ”Man försöker att slå in kilar i väljarkåren och sprida desinformation”, säger Björn Palmertz, senioranalytiker på Försvarshögskolan.

Och vad är #röstaermänskligt annat än just en sådan?

På MSB:s hemsida finns frågor och svar om påverkan mot valet 2018. 

Jag har klippt ut ut en del av texten, som är intressant läsning:

”Vad är påverkan mot val? Svar: MSB, Riksdag och Regeringen anser att påverkanskampanjer är ett säkerhetshot, vars syfte är att påverka vår uppfattning, våra överväganden och våra beslut. (min fetmarkering) MSB definierar påverkanskampanj som en från främmande makt koordinerad verksamhet som innefattar vilseledande eller oriktig information eller annat för ändamålet särskilt anpassat agerande och som syftar till att påverka:

  • beslut av politiska eller andra svenska offentliga beslutsfattare, 
  • opinioner hos hela eller delar av den svenska befolkningen eller, 
  • beslut eller opinioner i ett annat land,

där Sveriges suveränitet, målen för vår säkerhet eller andra svenska intressen kan komma att påverkas menligt. Kopplat till valet 2018 skulle detta exempelvis kunna vara vilseledande information om hur man röstar, (min fetmarkering) försök att undergräva förtroendet för valadministrationen, ryktesspridning om, eller hot mot, tjänstemän som ansvarar för att genomföra valet.

Tror MSB att valet 2018 kommer att påverkas? Svar: MSB har gjort bedömningen att risken för påverkan av valet inte går att utesluta, vilket medför att ett förebyggande arbete behöver genomföras.”

Jag har tidigare skrivit en hel del om det regeringsunderstödda och statligt finansierade censur- och åsiktsnätverket #jagärhär som försöker få folk att tänka enligt deras så kallade ”värdegrund”:

#Jagärhär lanserar desinformationkampanj i sociala medier

Den 26 mars 2018 publicerade jag följande text, i allra högsta grad relevant i dag när det är 42 dagar kvar till valet…

 

Åsiktsnätverket #jagärhär säger sig vara opolitiskt – men arbetar aktivt för att motarbeta SD

Här finns svart på vitt att initiativtagarna bakom #röstamermänskligt är allt annat än opolitiska. Åsiktsnätverket som drivs av paret Dennert arbetar aktivt för att få medborgare att inte rösta på SD. (Jag antar att detta gäller även andra partier med systemkritisk hållning, till exempel MED, men hittills har krafterna inte uttalat koncentrerart sig i denna riktning.) Man får givetvis tycka precis vad man vill om SD och om andra partier, men ställningstagandet i skärmdumparna väcker onekligen en rad frågor, eftersom #jagärhär stöttas ekonomiskt av den sittande regeringen. Detta betyder att gruppens aktioner fungerar som ren anti-SD lobbyverksamhet och samtidigt som ett politiskt organ, samtidigt som man seglar under falskt flagg som en väktare av “den goda tonen” på nätet och ”opolitisk”.

Den 28 juli publicerades en ledare med rubriken ”Skydda vallokalerna mot extremisterna” i Expressen. Citat ur texten: ”Islamister vill hindra muslimer från att rösta. Nazister har vandaliserat vallokaler och hotat väljare. I höst måste vallokalerna skyddas bättre.”

Givetvis är extremister ett hot mot yttrandefriheten, oavsett ur vilket läger de kommer, och det är viktigt att skydda de demokratiska fri- och rättigheterna från sådan påverkan. Men det Expressen inte tar upp är en tredje, kansk mest lömska påverkansgruppe: Mesalliansen mellan åsiktsterroriserande nätkrigare som finns på högt uppsatta positioner ino politiken och medierna – den socialdemokratiska ministern Annika Strandhäll till exempel, är medlem i #jagärhär – och de afghanvurmande aktivisterna i #vistårinteut, som nu påpassligt maskerat sig i #mermänskligt-skrud ofta i form av en till synes oskyldig liten gumma eller ung själ med brinnande blick och näsring. Men låt dig inte missledas eller förvirras. Dessa individer kämpar inte för rättvisa och mer mänsklighet för Sverige, de kämpar i själva verket för att lagar inte ska följas och Sverige ska även i fortsättningen utsättas för fara likt den terror som drabbade landet i den nu dömde Akilovs skepnad, då fem människor däribland 11-åriga Ebba miste livet och många skadades. Dessa icke-demokrater kämpar fanatiskt för att skydda dömda sexbrottslingar och andra kriminella, de utnyttjar ord som ”medmänsklighet” för att sprida lögner om rena asylbedragare, de drar sig inte från att stoppa plan från att lyfta eftersom de tror att man dör så fort man sätter sin fot i Afghanistan. De har vigt sitt liv för att idka sådant de kallar ”civilkurage” men som i många fall handlar enbart om egennytta där man åsidosätter landet Sveriges intressen.

Som exempel kan nämnas att Emmaus Björka nu i juli gett 100.000 kronor till #vistårinteut. Från pressmeddealndet 2018-07-16Som en del i second hand-organisationens satsningar på asylrätt och flyktingars rättigheter inför valet i höst, ger Emmaus Björkå nu 100 000 kronor i stöd till folkrörelsen #vistårinteut. ”Vi ser #vistårinteut som en av de krafter i Sverige som på allvar kan påverka utgången av valet i en mänskligare riktning, och de behöver allt stöd de kan få”, säger Mikela Lundahl Hero, styrelseordförande på Emmaus Björkå. I mitten av maj gick Emmaus Björkå ut med att de under året kommer att ge över en miljon kronor till organisationer som arbetar med stöd till papperslösa och gömda flyktingar. Nu byggs siffran alltså på ytterligare, denna gång med fokus på ensamkommande barn och ungas rättigheter. Samtidigt lanserar #vistårinteut sin valkampanj och startar en landsomfattande turné.

Så ja, det finns absolut skäl att se upp för påverkanskampanjer inför valet. Aggressiviteten och skrupellöshet i dessa trappas nu upp och dess aktivister blir allt mer skamlösa. Lögner och falska uppgifter kommer att spridas under parollen ”medmänsklighet”. I själva verket är detta totalitarismens och förtyckets röst. Låt dig inte luras.

(Skärmdumpar från Facebook).

********

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122 

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). 

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Min kommande bok heter ”Budbärarinnan” och är den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund. Planerad utgivning är 25/6. Bevaka den gärna här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405163/budbararinnan/

 

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer