Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

”Den akademiska friheten i Sverige gäller bara om du är vänster”

av | 9 apr, 2018 | Samhälle

Lästid: 3 minuter

Historien om KTH, ”Kuddrummet för Triggade Hens”, går vidare. Från att svenska universitet och högskolor varit platser för kritiskt tänkande och nyskapande har de blivit den nya vänsterns bastioner.  Sökande professorer och doktorander diskrimineras ofta på politisk basis, och nu drabbar samma censur även studenterna. Den akademiska friheten är livsviktig för att fostra kritiskt tänkande studenter. Men i Sverige är den akademiska friheten bara viktig i  röd – förlåt, rätt -– riktning. Den som tycker annorlunda bestraffas hårt. I dag fortsätter Paul Pascalau sin rapportering om värdegrundscensuren inom den akademiska världen.

Det finns en viss ära i att stå upp för det man tror på, som man måste respektera oavsett vad man tycker om någons trossatser. Motsatsvis finns det väldigt lite ära i att göra något man inte tror på för att det gynnar en personligen. Till det senare exemplet hör Annelie Fredriksson, studievägledare vid KTH och en – låt vara motvillig – bov i detta drama.

Jag har tidigare skrivit om studenten Felix, som löper risk för att stängas av från KTH för att ha återgett fakta om utrikes föddas överrepresentation. Fria Tider var de första att fiska upp detta, och än så länge verkar de vara de enda som tagit upp på incidenten. Nu har en ljudinspelning blivit tillgänglig, där Felix konfronterar Annelie. Det är ingen vacker visa.

Han har inte gjort något olämpligt, vilket även Annelie medger. Han har haft en saklig diskussion med två studenter. Dessa två studenter har sedan lämnat vidare hans faktablad till andra, som känt sig kränkta, och pressat universitetsledningen till att vidta disciplinära åtgärder mot honom. Annelie har skickat ärendet vidare till disciplinnämnden, inte för att hon anser att Felix gjort något fel, utan för att det skulle kunna vara dålig publicitet för universitetet och i förlängningen leda till repressalier mot henne själv om hon inte gjorde det.

En del skrämmande uttalanden framförs av universitetens tankepolis. Man får tydligen inte uttrycka politiska åsikter på KTH av värdegrundsrelaterade skäl, trots att universitetet påstår sig bygga på demokratisk och ideologisk mångfald. Att uttrycka åsikter som kränker andra, hur mycket dessa åsikter än må bygga på fakta, går emot allas lika värde.

Jag upprepar i all stillhet min fråga från den förra krönikan; hade KTH inlett ett disciplinärende mot en rödglödgad radikalfeminist som påstått att män är avskum, baserat på mäns överrisk i våldtäktsstatistiken? Det tror jag inte. Och det borde de inte ha gjort heller. Den akademiska friheten är livsviktig för att fostra kritiskt tänkande studenter. Men i Sverige är den akademiska friheten bara viktig i rött rätt riktning. Den som tycker olika ska få sitt straff.

Insamlingsstiftelsen Academic Rights Watch Sverige innehåller en stor mängd hårresande exempel från landets många lärosäten, där sökande professorer och doktorander ofta diskrimineras på politisk basis. Inget större universitet är förskonat, inte heller mitt eget. Samma censur synes nu även drabba studenterna. Från att ha varit platser för kritiskt tänkande och nyskapande har svenska högskolor gått till att bli den nya vänsterns bastioner – ett resultat av den långa marschen genom institutionerna. Till saken hör att också ARWS riktat allvarlig kritik mot KTH till följd av deras trakasserier gentemot Felix.

KTH har, som jag påpekade i den tidigare krönikan, gått i bräschen för en identitetspolitik som får Södertörns högskola att framstå som MIT i jämförelse. På sikt kan detta givetvis skada KTH:s förmåga att producera gedigna ingenjörer. Men kanske är det inte längre KTH:s huvudsyfte, när allt kommer omkring. Vi lever ju i spännande tider. Det är förvisso normkritiskt att ha söndercurlade ingenjörer som vet mer om afrofobi än aerodynamik. Huruvida det är eftersträvansvärt, ja om det tvistar de lärde. Såvida de lärde inte stängs av från sina universitet för tankebrott, vill säga…

PAUL PASCALAU

Paul Pascalau är juridikstuderande och krönikör. När han inte ägnar sig åt att traggla sig igenom tjocka faktaböcker publicerar han  regelbundet sina mycket uppskattade samtidsbetraktelser över extremistlandet Sverige, ”THE SWEDEN VÄRDEGRUND REPORT” på Facebook. Han har hittills lyckats bli avstängd en gång.

 

********

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122 

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). 

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer