Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Dags för hårdare tag mot gängvåld: Avskaffa rättsskydd och straffrabatt för klankriminella

av | 22 aug, 2018 | Samhälle

Lästid: 6 minuter

Många politiker har framfört upprörda ord i samband med de frekventa bilbränderna som vi kunnat läsa om i medierna den senaste tiden. Kriminologer talar om ”sommarkriminalitet” och att det brukar brännas bilar inför skolstart. Allt är givetvis snömos och ännu ett bevis på att Sverige resignerar inför grovt samhällsomstörtande våld som ofta begås av väldigt unga personer. Ingen av de etablerade partierna har något recept på hur man ska komma tillrätta med detta. Det har däremot Medborgerlig Samling, det parti med vilket jag går till val som riksdagskandidat. Här kommer konkreta förslag på hur man bättre kan hantera bilbränder och annan brottslighet av den här sorten. Rösta rätt den 9 september, det vill säga på något av de partier som inte förstört Sverige.

Bilbränderna runt om i landet har satt Sverige på kartan i internationella medier. Expressen antyder i en artikel att flera av de unga förövarna är släktingar med varandra eller den kriminella klan som påstås ligga bakom den omfattande förstörelsen. Kriminalitet inom familjer och klanstrukturer är inget unikt eller nytt. Såväl svenskfödda brottslingar håller ofta ”affärerna” inom familjen precis som de som invandrat från klansamhällen, där lojaliteten mot statsmakten generellt är svagare än i Sverige. Ibland förenas denna inställning med accepterande syn på kriminalitet. Som exempel kan nämnas de stråtrövare på balkan, hajduk, som fått en status som frihetshjältar i den folkliga berättartraditionen. Givetvis formas människor från andra områden än Sverige av en annan historia och samhällsutveckling än den vi känner vilket även påverkar relationen till centralmakt och myndigheter. I ett samhälle där staten historiskt har begått regelbundna övergrepp mot sin egen befolkning kan de som sätter sig upp mot ordningsmakt få en mer accepterad roll än vad som är traditionellt i vårt samhälle. Denna faktor kan innebära att kriminalitet i klanstrukturer kan omfatta ett mycket stort antal människor som inte själva anser att deras handlingar är omoraliska då de sätter sina egna regler högre än de som gäller i rättssamhället. Att inbilla sig att människor som kommer från dessa förhållanden kommer adoptera svensson-värderingar samma dag de kommer hit är djupt naivt.

Att hålla kriminaliteten inom familjen har uppenbara fördelar rent operativt. Den sociala kontrollen och personkännedomen ger naturliga fördelar. Det förenklar att få rätt man på rätt plats och yngre förmågor får testas med lättare uppgifter innan de flyttas upp i hierarkin. Kriminaliteten är en fortsättning av den lagliga ekonomin men bedrivs med andra medel och fungerar förvånansvärt mycket som ett legitimt familjeföretag i sin utformning. Lojaliteten mot nyckelpersoner och verksamheten säkras på naturlig väg genom att man föds in i miljön och den enskildes fallenhet styr om man hamnar i ledningen eller bland verkställarna på golvet. Brotten blir av lika naturliga anledningar mycket svårutredda då få uppgifter lämnas av fri vilja i förhör och polisen blir till stor del beroende av den tekniska stödbevisning de kan samla in. Den bevisning som senare ska påvisa att den misstänkte är skyldig till den påstådda gärningen så att det inte kan föreligga något rimligt tvivel om hans skuld. Det ligger i rättstatens natur att ingen ska dömas lättvindigt. Det som framkommer i en förundersökning ska kunna användas av åklagare för att utesluta att ett brott har begåtts på något annat sätt än det han påstår inför domstolen.

En annan av rättstatens principer är att den enskilde ska vara skyddad mot godtyckliga övergrepp av staten. Ingen ska kunna gripas i sitt hem som därefter genomsöks utan att mycket goda skäl för detta föreligger. I en demokrati kan ordningen inte vara en annan. Minimistraffet för det misstänkta brottet samt den konkreta misstanken avgör vilka tvångsmedel polis och åklagare får använda.

Just när kriminella som står i nära relation till varandra är dock situationen något speciell. Enligt gällande lagstiftning i rättegångsbalken erbjuds denna grupp ett förstärkt skydd mot statens rättsvårdande myndigheter. För att polisen ska tillåtas ta del av korrenspondens mellan misstänkta som är nära släkt och därefter använda den som bevis i en förundersökning krävs att minst två års fängelse kommer utdömas vid en fällande dom. Detta kan ställas mot att straffet för grov skadegörelse, ett av de aktuella brott som nu diskuteras som rubricering för bildbräderna, är fängelse mellan 6 månader till fyra år. Det relativt låga ministraffet utesluter alltså möjligheten för polisen att genomföra tömningar av de misstänktas mobiltelefoner eller ta del av annan skriftlig korrenspondens som kan ha ägt rum angående brottet. Praxisen kallas lite slarvigt för beslagsförbud inom polisen men handlar alltså om att även slupmässigt påträffad bevisning är utesluten att användas i denna typ av brottsmål förutsatt att parterna inte frivilligt låter polisen ta del av innehållet i mobiltelefoner och liknande. Den vetgirige kan fördjupa sig ytterligare om detta i rättegångsbalken, kapitel 27, § 2.

I brott i nära relation sätter denna ordning också käppar i hjulet för polisen. För det första hindrar den polisen från att ta de inblandade parternas telefoner i beslag och säkra eventuella skriftliga hot och trakasserier i skriftlig form och skickats med ett anonymt kontantkort. För det andra gör den målsäganden väldigt sårbar. I normalfallet då misshandlade kvinnor anmäler ett brott dröjer det ett par dagar innan ordentliga förhör kan hållas med henne och eventuellt telefonkonversation kan säkras med hennes samtycke. Det ger en misstänkt möjligheter att utöva påtryckning mot den anmälande kvinnan. Resultatet blir då ofta att hon av rädsla inte längre vill medverka och inte berättar något av värde när förhöret hos polisen väl hålls.

Lagstiftaren har således kraftigt begränsat de brottsbekämpande myndigheternas möjlighet att utreda brott som begås av nära anhöriga i samförstånd eller mellan anhöriga. Väldigt få brott har nämligen minimistraff på två års fängelse. Givetvis är alla kriminella som hamnar framför polisens förhörsledare väl medvetna om alla kryphål i lagstiftningen och vet att de har avgjort bättre chanser att klara sig undan en fällande dom än om de hade begått samma brott med sina vänner. Gärningsmän som har meddelats kontaktförbud och överträder detta ska omedelbart frihetsberövas och/eller förses med spårbar fotboja. Straffet för övergrepp i rättssak ska skärpas och medföra obligatorisk häktning fram till rättegång. Brott som begås i nära relationer ska tas på allvar och inte stanna vid retorik.

I arbetet med sitt rättspolitiska program frågade sig yrkesverksamma representanter för Medborgerlig Samling om det är rimligt att staten även fortsättningsvis ska bjuda denna förmån till misstänkta gärningsmän. Ur ett liberalkonservativt perspektiv kan det invändas att familjen ska anses ha en särskild status i samhället och därmed ska erbjudas ett motsvarande skydd mot statliga ingrepp. Å andra sidan härrör lagen från en annan tid och från ett Sverige som inte längre finns. Det allmänna rättsmedvetna ser knappast brottslighet som begås inom formen av familjeföretag som en förmildrande omständighet. Oaktat om det rör sig om ekobrottslingar i Danderyd eller kriminella klaner i förorten så finns det ingen vettig anledning att bjuda kriminella på ett förstärkt rättsskydd i dessa konstellationer. Svaret kunde därför bara bli att denna föråldrade ordning ska bort ur svensk lagstiftning. Medborgerlig Samlings övergripande uppfattning är att brottslingar ska sitta i fängelse i så stor omfattning som möjligt för att skydda det övriga samhället. Rehabilitering ska sättas in när det är motiverat men i övriga fall måste staten förlika sig med tanken på att det handlar om att förvara människor och ibland i perioder i flera år.

På grund av detta vill MED även ta bort den generella praxis att kriminella som dömts till fängelse endast avtjänar 2/3 av straffet, oaktat hur de har betett sig under tiden för avtjänandet. För återfallsförbrytare ska tidig frigivning endast vara aktuellt om det har föregåtts av exemplariskt uppförande på anstalten och en tydlig vilja att ägna sig åt något annat än kriminalitet. Den så kallade straffrabatten ska också slopas för kriminella som döms för flera brott samtidigt och får kortare fängelsestraff. Seriebrottslighet ska aldrig löna sig och kännbara straff kan ha en avskräckande effekt på till exempel kriminella ligor som kommer till Sverige för att begå bostadsinbrott och endast riskerar någon månad i fängelse.

Så här i valtider lovar flertalet partier hårdare tag mot brottsligheten, precis som i valrörelser före denna. Väljaren måste även ha närvaro nog att fråga hur de ska komma tillrätta med en eskalerande kriminalitet. Utöver punktvisa straffskärpningar så lyser de stora reformerna med sin frånvaro och inget parti utöver MED har presenterat ett större systemtänkande kring detta. Inget annat parti än Medborgerlig Samling har heller lyft vare sig frågan om en skärpning om kontaktförbud, övergrepp i rättsak eller ett avskaffande av straffrättsliga förmåner för besläktade kriminella.

Den 9 september är det du som bestämmer vilket Sverige vi ska ha.

********

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122 

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). 

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Min senaste bok heter ”Budbärarinnan” och är den 11:e delen i romanserien om Cecilia Lund.

Köp den gärna här.

 

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer