Fula hus som ingen vill bo i är något de allra flesta av oss ser som utmärkande för det moderna Sverige. Arkitekternas förakt för folkviljan har samma ideologiska bas som all vänsteristisk kulturrevisionism: man vill att vi ska glömma och tappa kontakt med våra...