Alltför få är tyvärr medvetna om att en högst odemokratisk och icke-transparent process just nu pågår bakom våra ryggar. Det handlar om att Världshälsoorganisationen WHO planerar att göra genomgripande förändringar i sin författning vilket innebär att WHO:s regler bli...