Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

”Bernt Herlitz skulle gå fri om straffvärdet på att ljuga vid asylansökan var högre”

av | 10 maj, 2018 | Samhälle

Lästid: 4 minuter

Många har upprörts över hur det svenska samhället valt att behandla den gotländske tandhygienisten Bernt Herlitz, som nu riskerar 1 miljon i böter och två års fängelse. Bernt rapporterade ensamkommande som kunde antas ha ljugit om sin ålder, som han träffade på i sitt arbete efter en uppmaning från Migrationsverket. Nu har Bernt själv hamnat i klammeri med rättvisan då hans arbetsgivare anser att han har brutit mot patientsekretessen som regleras i Lagen om offentlighet och sekretess. Närmare bestämt i kapitel 25. Det mest intressanta i historien är dock att Bernt inte skulle ha begått något brott om straffvärdet på att ljuga vid asylansökan var högre. Detta betyder att riksdagen inte anser att det är ett allvarligt brott att ljuga då man söker asyl, vilket visar på ett gravt systemfel. Hittills har dock inget av partierna i riksdagen föreslagit några straffskärpningar för att brott mot utlänningslagen ska kunna rapporteras till Migrationsverket och polisen. 

I utlänningslagen kapitel 20, § 6 står följande om påföljd:
 
Till böter, eller när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst sex månader döms
1. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte gör anmälan som föreskrivs i en förordning som har utfärdats med stöd av denna lag,
2. den som i en anmälan eller ett ansökningsärende enligt denna lag eller enligt en förordning som har utfärdats med stöd av denna lag medvetet lämnar oriktig uppgift eller medvetet underlåter att tala om något förhållande av betydelse.
 
Lagen om offentlighet och sekretess kapitel 10, § 23 styr när sekretessen får brytas i dessa fall:
 
 Om inte annat följer av 19-22 §§ får en uppgift som angår misstanke om ett begånget brott och som är sekretessbelagd enligt 24 kap. 2 a eller 8 §, 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket eller 3-8 §§, 26 kap. 1-6 §§, 29 kap. 1 §, 31 kap. 1 § första stycket, 2 eller 12 §, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § eller 40 kap. 2 eller 5 § lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet endast om misstanken angår
1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,
2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, eller
3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168). Lag (2014:633).
 
Hade riksdagen tyckt att det var ett allvarligt brott att ljuga vid asylansökan, så hade man lagstiftat för detta, då strafflängd både styr vilka tvångsmedel som får användas av polis och åklagare och när sekretessen får brytas till. Miljöpartiet hade en mycket tongivande roll då den nuvarande utlänningslagen antogs av riksdagen togs fram 2005. De måste helt enkelt ha glömt den aspekten i sitt gedigna arbete med lagtexten.
 
I klarhet: hade straffvärdet varit minst ett år i fängelse att ljuga i en asylansökan så hade det varit helt i sin ordning för Bernt att bryta sekretessen. Bernts arbetsgivare må ha blivit ilsken av altruistiska skäl men de hade aldrig kunnat anföra att han brutit mot några formella lagar. Skälet till att Bernt anklagas för sekretessbrott är helt enkelt att det är för lågt straffvärde på brotten han rapporterat. Enligt tidigare uppgifter till den här bloggen så verkar Migrationsverket inte så intresserade av att anmäla asylsökande som kan misstänkas för lagbrott till polisen men det hade kanske haft ett utfall på personernas uppehållstillstånd.
 
Sedan kan man ju tycka att Bernt har handlat i god tro om Migrationsverket har uppmanat hans yrkesgrupp att rapportera misstankar. En myndighet har ju alltid koll på lagstiftningen…eller? Om inte annat så skulle ju kanske det allmänna rättsmedvetandet (som säkerligen även Bernt omfattas av) förvänta sig att en svensk tjänsteman anmäler misstanke om brott som kommit honom till del?
 
Under den senaste månaden har både regeringen och oppositionen talat i tungor om vilken ordning och reda det ska bli i asylmottagningen om de får bara får förtroendet igen i höst. Hittills har inget av partierna i riksdagen föreslagit några straffskärpningar för att brott mot utlänningslagen ska kunna rapporteras till Migrationsverket och polisen då brott är begånget.
Jag kan lugna den nu säkert ganska upprörde läsaren på den punkten: är dessa löften allvarligt menade så kommer vi ha ett besked om detta innan valet i höst.
 
 Amatörjuristen
 
 #detmåstefåettslut
Stötta gärna Bernt!

Direktlänk till insamling /Donations:

https://www.youcaring.com/berntherlitz-1080679

Swish: 0768 226122

Konto nr. 9022 4931573 Länsförsäkringar Bank

IBAN: SE27 6000 0000 0001 2249 2528

********

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122 

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). 

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer