Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Ayaan Hirsi Ali: Väst måste inse att islam är en aggressiv doktrin

av | 9 aug, 2023 | Islamisering, Migrationskrisen i Europa

Lästid: 10 minuter

I maj 2017 fick jag en unik möjlighet att intervjua den somaliskfödda författaren och islamkritikern Ayaan Hirsi Ali, som ibland kallas ”islams mest vältaliga avfälling”. Inte bara för att hon öppet kritiserar islam och kvinnoförtrycket i dess namn, utan också för att hon vågat hoppa av från islam och därmed utsatt sig för dödshot, förföljelse samt att regissören hon arbetat med, Theo van Gogh, mördades efter att de satt upp föreställningen ”Underkastelsen”. Eftersom frågan är mer aktuellt än någonsin på grund av den galopperande islamiseringen av Sverige återpublicerar jag min telefonintervju med Ali, då hennes ord borde tas på allvar från inte minst våra destruktiva makthavare. Här varnar hon för politisk naivitet, för vad islam och dess indoktrineringsverktyg ”dawa” är och vad islamiseringen kan innebära för Europa, framför allt dess kvinnor, om den inte hejdas. Så länge jag kan minnas har jag fascinerats av Alis mod och hennes lugna sätt att framföra vad islam verkligen är och varför den inte är kompatibel vare sig med kvinnors rättigheter eller västvärldens demokrati. Vårt samtal handlar om feministrörelsens död, samtida islam och Europas framtid.

Ayaan Hirsi Ali bor sedan många år i USA och fortsätter att engagera sig i frågor som rör islam och kvinnor och flickors rättigheter. Bland annat har hon startat AHA-foundation som är en stiftelse för att försvara västvärldens värderingar ur kvinnors perspektiv.  På det sättet kan hon absolut kallas feminist, men en äkta sådan, en som faktiskt ser de verkliga hoten mot kvinnor, som sharia och islam utgör. Därmed är hon den sortens kvinnokämpe som verkligen står upp för kvinnor, till skillnad mot de posörer som kallar sig feminister idag, de där aningslösa och rent ut sagt enfaldiga skaror som faktiskt inte gör något för att stödja och kräva kvinnors rättigheter i de muslimska länder där kvinnoförtrycket predikas i Koranen och kvinnor och flickor är andraklassens medborgare utifrån islam.

Jag ville samtala med Ayaan Hirsi Ali och höra hennes åsikt om vårt europeiska samhälle av i dag. Vad kommer att hända med västvärlden och vilken typ av framtid står Europa inför? Intervjun ägde rum på kvällen den 18 maj 2017 och jag fick en halvtimmes samtal med Ali där hon befann sig på hemlig plats i Washington DC, då dödshoten mot henne fån den islamiska världen kvarstår och hon därför lever undangömd med sin familj.Ali talade lugnt och sakligt och tiden flög iväg. Jag önskar vi hade fått prata längre men även detta korta samtal klargjorde mycket.

Vi inledde med frågan om nutidens vänsterfeminister, som fokuserar på sitt hat mot vita män och helt missar det förlegade patriarkat som styrs av islam.

Ali hade inte mycket till övers för nutidens kvinnorörelser som mest drivs av woke, cancelkultur och ovidkommande frågeställningar.

– Vi behöver en ny slags feminism, sa hon. Den gamla är död. Den nya feministiska rörelsen måste ta itu med de nya utmaningarna för kvinnor som vi har nu. De verkliga utmaningarna. I Europa och västvärlden kommer de från radikal islam och från vänstern. Enligt vänstern är allt som inte passar in i deras mångkulturella värld per automatik dåligt. Men saken är den att det är just mångkulturen som är dålig för kvinnor.

– Kvinnors rättigheter äventyras mest av patriarkala hedersnormer och strukturer som är grunden i islam, där maken, fadern, brodern, släktingarna bestämmer över hennes liv. Ju mer dessa styr, desto svårare är det för kvinnor att frigöra sig.

– Mångkulturens principer är gruppfokuserade, och när man kombinerar det med sharialagar som islamisk lag handlar om, skapar denna kombination en verklighet som berövar kvinnor deras värdighet, deras rättigheter och avhumaniserar dem.

– Idag är våra etablissemang inte villiga att prata om problemen med att unga muslimska män i grupp trakasserar kvinnor här i väst sexuellt, eftersom vi inte är villiga att prata om denna grupps beteende. Det är en skyddad grupp! Detta i sin tur beror på att mångkulturen delar in människor: i offer och förtryckare. I västvärlden betraktas den vita mannen som förtryckare och alla invandrargrupper är offer. Därför tillåter mångkulturen oss inte att erkänna vad som händer med dessa unga män och vad de gör mot kvinnor. De här männen kommer från klansamhällen där kvinnor ses som boskap. Om en kvinna inte är hemma och inte har täckt sig från topp till tå är det ok att trakassera henne sexuellt, det är ok att våldta henne. Om du pratar med imamer och frågar honom om dessa unga mäns beteende, då fördömer han inte dem utan han fördömer kvinnan, han säger att hon inte måste vara ute i alla fall, hon ska inte klä sig så mannen blir provocerad…hon får skylla sig själv…

Ali fortsätter:

– Du kan här se hela principen om mångkultur i kombination med sharia och klankultur. Det berövar kvinnor alla deras rättigheter. Så det är därför det är väldigt tydligt att om du vill ha en ny feministrörelse så måste den vara en ny, som erkänner dessa problem. Den gamla feminismen är död. För det som tidigare bara gällde muslimska kvinnor – tvingade till äktenskap, offer för kvinnlig könsstympning, barnbrudar, offer för hedersvåld, hedersmord och så vidare – spiller nu över på västvärldens kvinnor.Vi pratar om att kvinnor blir sexuella trakasserade som de är offentligt, den frihet som nu är under attack. Sedan glider vi över till en diskussion om islam.

Kan islam reformeras?

Ali har skrivit en bok om den islamistiska metoden att sprida radikalisering, Dawa, kallad ”Dawas utmaning – politisk islam som ideologi och rörelse och hur man kan motverka den”. Det är en bok om en omfattande ideologisk kampanj som bedrivs av islamister som ett komplement till jihad. I en intervju i Wall Street Journal som gjordes i samband med att boken släpptes 2017 säger Ali, att islamiseringen är det största hotet västvärlden står inför och ”kan mycket väl leda till slutet för Europeiska unionen som vi känner den.” USA är långt ifrån immunt, och boken var ett uttryckligt försök att övertala dåvarande regeringen med Trump som president att anta ”en omfattande anti-dawa-strategi innan det är för sent.”

Tillägg: Idag kan vi se hur det kan gå när muslimer tar över i västvärlden. I den amerikanska staden Hamtramck i Michigan är det numera förbjudet att flagga med Prideflaggan på offentliga byggnader. Det är muslimska fullmäktigeledamöter som drivit igenom förbudet. Det som utmärker den lilla staden, med drygt 28 000 invånare, är att den numera har ett hundraprocentig muslimsk politiskt styre. Av fullmäktiges sex ledamöter är samtliga muslimska män.

Islam anpassar sig inte till väst. Islam kräver tvärtom att väst ska anpassa sig till islam.

https://www.expressen.se/ledare/sofie-lowenmark/har-kommer-hotet-mot-prideflaggan-fran-islam/

Finns det ”olika” typer av islam?

– Nej, det finns bara ett islam, den oreformerade sorten, säger Ali. Men det finns tre typer av muslimer. Jag kallar dem Medina, Mecka och reformatorer. Medinamuslimerna följer det islamiska arvet, Muhammed, Koranen, traditionerna, allt, och de tillämpar arvet från Medina. Det var där Muhammed startade jihadkrigen, som startade sharia och allt det där. Sedan har du meckamuslimerna, de är många tror jag, de är inte politiska, de bryr sig egentligen inte så mycket om religionen, och de är generellt toleranta. Den tredje gruppen är människorna som nu reser sig, de vill inte ha sharia, de vill ha tolerans, frihet, jämställdhet mellan män och kvinnor men de har inte den doktrinära uppbackningen att göra det. Vissa av dem hoppar av från islam, andra debatterar och föreläser. Så till denna dag är islam inte delad. Det finns bara ett islam. I Europa är problemet att den radikaliserade jihadisten återvänder och hotar det öppna samhället med terrorbrott.

Är det möjligt att avprogrammera en jihadist? Hur ska vi hantera dem?

Ali tänker efter en sekund.

– Ja, min åsikt är, se, europeiska länder har överlevt nazism och radikal kommunism, hur hanterade länder detta? Människor behövde utbildas i varför dessa ideologier var dåliga. Om du vill bli av med problemet med radikal islam måste du utbilda unga människor i varför politisk islam är dålig, varför sharia är dålig. Varför detta för med sig ojämlikhet, förtryck, våld och död. Det är vad du behöver göra. Det finns en väg runt detta.

Kan den västerländska civilisationen lära sig något av islam?

Ali låter tveksam.

– – Från islam? Den mest brådskande lärdomen som den västerländska civilisationen behöver lära sig om detta är att islam är en erövrande doktrin. Det är en doktrin om dominans och de vinner mark genom dess radikala agenter, rörelser som Muslimska brödraskapet och genom länder som Saudiarabien och Qatar. De har alla en agenda och vill dominera, de vill ha ett världsomspännande kalifat. Det är vad väst behöver veta.

Så hur ska väst hantera detta?

– Vet du när du är i ett undantagstillstånd, till exempel när du har att göra med en dödlig sjukdom som ebola? Vi behöver en sådan känsla av att det är akut, för att bekämpa dawa. Det är det största hotet eftersom det riktar sig mot människans sinne. De unga, de utsatta indoktrineras och hjärntvättas. Det är vad dawa gör. Dawa är sinnets virus. Och om du inte går efter dawa, utan bara efter jihad, vilket är terror, bekämpar du symptomet, inte orsaken.Enligt Ali är västvärldens besatthet av jihad och dess risker. Men hon menar att man inte kan besegra detta om man inte angriper ideologins kärna, dess rötter. Gör man inte det kommer nya grupper som fortsätter att föra fram dessa ideologier.

– Det är därför jag måste gå tillbaka till min jämförelse med farliga sjukdomar. Om du har ett utbrott av till exempel tuberkulos i ditt land, vad händer? Det är en nödsituation, alla samlas, de glömmer sina politiska skillnader, de säger ”hur ska vi hantera den här epidemin”, eller hur? Och det är vad man måste göra nu med islam.Finns det någon chans till assimilering? Eller är en krock mellan sharia och konstitutionell lag oundviklig på lång sikt i Europa?

– Sammandrabbningen är redan på väg. Det kan bli så att Europa tas över av islam, eller blir så destabiliserat så att inbördeskrig bryter ut och Europa blir precis som Mellanöstern och Afrika. Sammandrabbningen är redan på väg.

(Enligt mig, idag 2023, är denna sammandrabbning mellan islam och väst redan här sedan en tid. Se bara på koranbränningarna och den diplomatiska kris och krigsförklaring från mullorna som följt, vilket lett till att Sverige genom utrikesminister Billström bugar för 57 kalifat som kräver att Sverige förändrar sin ordningslag och yttrandefrihet för att anpassa sig till islam. Jag önskar jag kunde fått Alis synpunkter på saker, men tror mig redan veta vad hon skulle säga. Kryp aldrig för islam…)

Vad är ditt råd om vad man ska göra?

– Det som verkligen måste hända är att assimileringsprogram implementeras så snabbt som möjligt för att undvika allvarliga problem. Tänk på det. Europa har hanterat så många frågor. Människor var tvungna att anpassa sig till en industriell revolution, de överlevde två världskrig och efterdyningarna av det. När euron infördes var jag där, det var en omvälvande förändring. Om du frågar mig om det är möjligt för ditt folk att ta sig an ett stort projekt för att integrera muslimer, ja, det är möjligt. Men finns den politiska viljan? Det undrar jag.

– En viktig faktor är att kontrollera invandringen till Europa. Just nu har Europa ingen kontrollerad invandring. Det andra är att integrationen i Europa inte fungerar. För det tredje: Europa har inte prioriterat att stoppa det enorma inflödet av invandrare från Afrika och Mellanöstern.

Hon fortsätter:

– Jag tror inte att invandrare kommer till Europa med agendan att ta över. Men de muslimska ledarna säger till dem att de borde göra det. Jag ska ge dig ett exempel, folk lämnar Turkiet och åker till Tyskland för att söka efter ett bättre liv där, de har ingen agenda för att islamisera Tyskland, men Turkiets ledare säger till muslimerna i Tyskland att föda så många barn de kan, att det är så man erövrar Europa. De muslimska ledarna spenderar mycket pengar i Tyskland på att bygga moskéer, och det är saker som Tyskland inte stoppar. Det heter att det sker i den nationella säkerhetens namn, men det är för att gå muslimerna till mötes. Det sker i Holland och i Sverige också… De radikala islamisterna vill erövra och dominera, och det europeiska etablissemanget gör det för lätt för dem. Detta är faktiskt en nödsituation. Det är därför jag jämför med ebola.Och kvinnorna står mitt i det.

– Tidigare var det bara muslimska kvinnor, undangömda bakom skynken i sina getton, som led av islams förtryck. Men i takt med att islamiseringen pågår har problemen spritt sig till resten av samhället. Invandringsflödet stannar inte av, blir inte mindre, och integrationsprojekten är dysfunktionella. Nu drabbas också västvärldens kvinnor.

Vår intervjutid tog slut här. Ali hade bråttom, till nästa intervju, hon har alltid många som vill prata med henne eftersom ämnet islamisering, kvinnors rättigheter och politik är centralt i vår samtid.Uppdraget tar aldrig slut, samtalen fortsätter.

***********

Mina tankar efter att ha läst och översatt intervjun från engelska idag:

Alis uttalanden från 2017 är isande aktuella idag 2023 och vi ser konsekvenserna av att politikerna inte lyssnat på dem som varnat. Jag önskar politikerna kunde börja lyssna nu. Hon står fast, upprepar samma varningar. Vi ser nu hur det går, hur islam flyttar fram sina positioner, hur illa det går med den sköra grund vår västvärld står på, hur enkelt det är att börja skära i grundläggande rättigheter och yttrandefrihet för att försöka vara de lättkränkta till lags.

Framför allt borde alla västvärldens kvinnor ta till sig orden om hur islam drabbar även dem, inte bara deras muslimska olyckssystrar. Se bara på kampen mot mullorna i Iran. Här kan du bli dödad om du bär din slöja så att håret syns. Vill du, svenska kvinna, ha ett sådant samhälle? Om inte, borde din feministiska kamp handla om att stoppa sharians intåg.

Den gamla feminismen är död sedan länge. Den är ett svek mot kvinnors rättigheter. Det är faktiskt den som öppnat dörren för förtryck och kan innebära slutet för kvinnors frihet på alla fronter. Därmed även slutet för HBTQ-personers och religiösa minoriteters frihet. Slutet för det samhälle vi vant oss vid och aningslöst tagit för givet. Vägen dit kommer kantas av konflikter, inbördeskrig, social oro, ett stort lidande. Våra politiker borde dra åt handbromsen, innan det är för sent.

Här är några läsvärda länkar och böcker:

https://www.politico.eu/article/ayaan-hirsi-ali-tackle-islam-or-face-civil-war/

Ayaan Hirsi Ali på svenska:

Boken Villebråd (2021) avslöjar en europeisk kris. Om inte utvecklingen stoppas riskerar framstegen för jämställdhet och kvinnors rättigheter att gå bakåt – längre än vad #metoo-rörelsen har fört dem framåt.

Villebråd

 

Lyssna gärna på denna podd med Ayaan Hirsi Ali:

https://fritanke.se/podcast/ayaan-hirsi-ali-om-vagen-till-europa-och-europas-framtid/

Mycket bra intervju, 17 år gammal, Ayaan Hirsi Ali intervjuas av Lars Adaktusson i SVT – tror du denna intervju hade varit möjlig idag?

(FOTOT SOM ILLUSTRERAR MIN ARTIKEL är en skärmdump från denna intervju.)

*********

Katerina Magasin har haft en rad tekniska problem och blivit utsatt för såväl sabotage som andra typer av attacker. Jag hoppas sidan ska kunna fungera som vanligt igen.

Jag har den glada nyheten att meddela att min nyaste satirbok nu finns att beställa, signerad av mig enligt dina önskemål! Vill du stötta mitt författarskap och mitt arbete får du därför gärna beställa ”Kortslutning i lögnfabriken” – att ni köper mina böcker betyder mycket otroligt mycket för mig!

Mejla din beställning till: katjanouch@gmail.com och märk mejlet ”Lögnfabriken”, skicka din adress och vem boken ska dedikeras till så skickar jag betalningsuppgifter för att bekräfta din beställning!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Swish: 1236749063

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). Bankgiro: 5630-6376

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE8150000000052311121146, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer