Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

”Att lagen om hets mot folkgrupp har skärpts och ändrats utan att allmänheten informerats är inget annat än maktmissbruk”

av | 22 mar, 2018 | Debatt

Lästid: 7 minuter

De senaste månaderna har ett flertal av landets medborgare blivit förhörda och även utsatts för husrannsakan enbart för vad de skrivit på nätet. Myndighets-Sverige har inte gjort skillnad på satir och verkligt förtal. Låt gå för att en hel del av skriverierna varit onödigt grova, men är detta fortfarande skäl till att den redan hårt ansträngda polisen ska ta sina knappa resurser till jakt på mestadels pensionärer som uttryckt oro och bestörtning över hur Sverige förändras till det sämre? Dagens debattör Emma Reins skriver om den polisiära jakten på oliktänkande och att det är dags att ta upp kampen mot censuren. ”Det är dags att dra på sig boxningshandskarna och slå tillbaka”.

”Det är nog nu – det är dags att sätta hårt mot hårt och #StoppaPKterrorn. Om JÄH, Näthatsgranskaren och staten tror att de kan tysta oss så tror de fel. Det smartaste du kan göra i detta läge är att läsa på vad man får och inte får säga/skriva, och därefter uttrycka ditt missnöje ännu mer och ännu tydligare.

Först: Vår yttrandefrihetslag plus ”tillägget” (som redan finns) att det inte är tillåtet att förtala, hota eller hetsa människor att ge sig på andra räcker alldeles utmärkt. Hets mot folkgrupp-lagen är inte till för att skydda minoriteter eller de mänskliga rättigheterna. Lagen kom till för att inskränka vår yttrandefrihet och inget annat. Målet (som man tagit rejäla steg emot på sistone) är ett samhälle där staten övervakar allt som sägs och straffar alla åsikter den ogillar. Målet är att få dig att bita dig i tungan och acceptera politisk korrekthet. Målet är att censurera, straffa, skrämma, passivisera och tysta dig – så att makthavarna kan göra vad de vill.

Här följer därför en sammanfattning av HMF-lagen.

I brottsbalkens 16 kap. 8 § står följande om hets mot folkgrupp:

Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp.

De rekvisit (villkor) som finns för brottet är:

1. Spridande av meddelande eller uttalande. Att föra sådana anteckningar eller dylikt själv är alltså inte tillräckligt.

2. Spridandet måste ske på en allmän plats. Det är tillåtet att uttrycka åsikter i den privata sfären.

3. Meddelandet/uttalandet måste spridas till fler än ett fåtal personer.

4. Hot, hets eller missaktning. Det vanligaste en domstol letar efter här är att meddelandet ska få människor att göra något eller försöka ändra deras åsikt till det negativa angående folkgruppen.

En grundläggande bestämmelse inom straffrätten är att alla rekvisiten i straffbestämmelsen måste vara uppfyllda och faller en, faller alla. Vidare krävs uppsåt till rekvisiten. Man kan inte dömas om man till exempel bär en tröja med en symbol man själv inte vet vad den innebär. Angående ”hets” och ”missaktning” – tidigare innebar hets just hets/att hetsa andra, och missaktning att man uttryckte sig starkt nedsättande. Numera räcker det med ilska, frustration, missnöje, slangord och satir. Utöver det innebar allmän plats tidigare ”ute bland folk”. Numera gäller det även stängda grupper på nätet. Man har alltså helt sonika skärpt och ändrat lagen rejält – och det utan att informera allmänheten om ändringen.

Detta – att skärpa och ändra – att förvränga och missbruka lagen, och att döma folk som inte ens vet att de uttryckt sig fel och brutit mot lagen (och som inte heller har uttryckt sig fel enligt originallagen) till dryga böter eller fängelse, kan inte betecknas som något annat än maktmissbruk. Och statligt maktmissbruk är inte tillåtet enligt artikel 8 i Europakonventionen. (Europakonventionen gäller som lag i Sverige). Även polisens agerande vid vissa av den senaste tidens HMF-fall kan ifrågasättas. De har rätt att kalla vem de vill till förhör och att utfärda vite/böter, samt hämta personen ifall han/hon inte infinner sig. Antalet förhör ska dock vara rimligt, försvarbart och stå i proportion till brottet.

Åklagaren, och inte polisen, fattar beslut om husrannsakan. Enligt lagen ska ”det man vinner med att göra en husrannsakan vara proportionellt i förhållande till det lidande/men/skada som husrannsakan orsakar”. Det finns ingen lag som reglerar exakt vad som är rimligt, men sex (6) förhör och husrannsakan för ”arga FB-kommentarer” skulle kunna betecknas som trakasserier eller till och med maktmissbruk. (Kvinnan i målet som åsyftas har friats. Hon hävdade hela tiden att hon inte skrivit kommentarerna och det gick inte att bevisa att hon hade gjort det. Vilket betyder att de sex förhören inte handlade om varför hon skrev det hon påstods ha skrivit. Istället måste man ha försökt pressa henne att erkänna. Det är skamligt att våra skattepengar går till något så otäckt och Stasi-likt).

Myndigheter och enskilda poliser och åklagare kan anmälas för maktmissbruk, trakasserier och tjänstefel. Myndigheter som begår fel anmäler man till JO. Poliser och åklagare kan man antingen polisanmäla eller JO-anmäla. JO:s uppgift är att övervaka att myndigheter och tjänstemän fullgör sina skyldigheter. Enligt den s.k. JO-instruktionen (1986:765) ska JO tillse att lagar och andra författningar tillämpas korrekt i den offentliga verksamheten.

En polisanmälan skickas iväg och behandlas av särskilda utredare på CU (polisens internutredning och enheten för polismål) som har till uppgift att utreda bl a poliser som blir misstänkta för olika typer av tjänstefel. Om man felaktigt anmälts av Näthatsgranskaren eller någon annan, så kan (bör) man göra en motanmälan om falsk eller vårdslös tillvitelse. Det är inte ett brott att hata, och om en person anmäler dig för att brott som inte finns så är det han och inte du som är brottslingen. Samtliga som felaktigt anmälts av Näthatsgranskaren (och det är många, uppåt 1000 personer – nästan 9 av 10 har inte brutit mot någon lag) bör göra en motanmälan. Det kan mycket väl leda till att han/de får lägga ner verksamheten och att de kanske även blir dömda till böter eller fängelse.

Vi bör även anmäla allt nedsättande som sägs om svenskar och som högst troligen skulle leda till fällande dom ifall det sas om ”minoriteter”.

För övrigt är det enklaste sättet att bli av med JÄH att antingen blocka dem eller unisont sluta diskutera med dem. Om alla möter deras ifrågasättanden med ”Jag har inget som helst intresse att diskutera något med dig. Respektera det”, och deras påståenden med ett kort och koncist #StoppaPKterrorn eller dylikt, så blir det omöjligt för dem att fortsätta sin verksamhet.

Nu till vad man får säga, och vad man gör bäst i att undvika. Inledningsvis: ju bättre du blir på att uttrycka dig på ett sätt som inte går att straffa, desto bättre. Åsiktspoliserna vill att du ska säga sånt som är otillåtet så att de kan tysta dig. De vill inte att du ska börja uttrycka dina åsikter på ett mer sofistikerat, sansat och fullt tillåtet sätt. Det är deras ”värsta mardröm”. Enligt yttrandefrihetslagen har man rätt att ha en åsikt och möta andras åsikter med fakta eller egen åsikt. Att diskutera olika gruppers beteende, ritualer, levnadssätt eller andra särdrag är därför OK. Liksom att kritisera religioner och -ismer, medan utövare av dessa bör/ska lämnas i fred.

Det finns inga förbjudna ord i det svenska språket. Grovt nedsättande ord kan dock (beroende på situationen och vad som sägs och till vem) klassas som förolämpning eller förtal eller hets mot folkgrupp. Hot är förbjudet. Hat är inte förbjudet men man får inte säga eller skriva något som hetsar folk till att ge sig på eller missakta andra. Man får inte heller hävda att en ras är överlägsen en annan. Lagen om hets mot folkgrupp är som sagt till för att skydda olika folkgrupper från förföljelse och trakasserier pga hudfärg, religiös övertygelse, nationellt eller etniskt ursprung eller sexuell läggning. Det påstås lite här och var att lagen är till för att skydda minoriteter och att majoriteten förväntas klara sig ifrån förföljelse och anses få tåla att bli ifrågasatt. Dock står det inte någonstans i lagen att den endast är till för minoriteter. Och det finns inga hinder för att anmäla någon som hetsar mot svenskar.

Man kan också fråga sig vad som gäller när minoriteter hunsar, utnyttjar, bestämmer över, trycker ner och tystar majoriteten. Oavsett om det gäller bidragsskojare, diverse åsiktspoliser eller feminister/andra med idéer som är helt uppåt väggarna – ska de få hållas bara för att de tillhör eller försvarar en viss folkgrupp som inte är i majoritet? Svaret är givetvis nej. Vem som utnyttjar, förtrycker och försöker tysta vem måste väga tyngre än vilken grupp som är i minoritet/majoritet.

Nåväl… ”Jag gillar inte… (valfri folkgrupp)” är OK. ”Jag hatar… (valfri folkgrupp)” är på gränsen. Bäst är dock att inte nämna någon folkgrupp vid namn. Fokusera istället på ett beteende du ogillar. Exempel: ”Jag ogillar att människor kommer till Sverige enbart för att utnyttja det generösa svenska bidragssystemet”. Eller ”Jag ogillar personer som har en usel kvinnosyn”. Lägg sedan till ”Jag vill inte att vi släpper in sådana människor i Sverige”. Och du har fullt lagligt uttryckt i princip samma sak som andra har blivit anmälda och åtalade för.

När det gäller religion (kritik av själva religionen, inte utövarna) så säger lagen att det ska vara högt i tak. Dessutom är alla typer av uttalanden som bygger på fakta givetvis tillåtna. Och det är fakta att islam förespråkar bland annat kvinnomisshandel och barnäktenskap. Vilket betyder att de är (eller åtminstone ska vara – man börjar undra efter senaste tidens åtal) tillåtet att både kritisera och ifrågasätta islam och alla dess lagar, regler och bestämmelser. Exempel: ”Jag ogillar kvinnomisshandel, barnäktenskap och hedersvåld. Jag ogillar en religion som förespråkar sådant”. Så, kortfattat: Kritisera personer, eller en viss religion som ägnar sig åt/står för oacceptabla företeelser. Backa upp det du säger med fakta och var inte rädd för att uttrycka vare sig din avsky eller åsikt på ett städat sätt. Är du tveksam så avstå från att skriva! (Och givetvis ska våra ansvarslösa politiker som orsakat, tillåter, uppmuntrar, försvarar och förnekar vansinnet ha den största kängan av alla).

Kunskap är makt. Mod och handling är ett måste. Att fortsätta acceptera missförhållanden och att låta oss tystas är uteslutet. Ska vi vinna kampen om yttrandefriheten så finns det bara ett alternativ – att steppa upp gamet, dra på oss boxningshandskarna och slå tillbaka mot censuren och alla dess förespråkare med full kraft.”

EMMA REINS

Emma Reins är debattör och fri skribent.

Läs mer: Christina frias i tingsrätten för hets mot folkgrupp:

Christina frias i tingsrätten för hets mot folkgrupp ”Rättvisan har segrat”

********

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122 

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). 

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer