Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Asylaktivisterna på Migrationsverket måste rensas ut – istället för etiska rådet borde man skapa ett råd för att hantera en skyndsam återvandring

av | 29 maj, 2023 | Myndighetsvänstern, Migrationspolitik

Lästid: 4 minuter

Att Mikael Ribbenvik, generaldirektör, får gå från sin post på Migrationsverket är glädjande men långt ifrån tillräckligt. Vet du om att det finns något som heter ”etiska rådet” på Migrationsverket där det sitter ett antal aktivister som troligen inte heller arbetar för Sveriges bästa. Fokus är på legala vägar att söka asyl i EU, ren globalistagenda. Inte otippat är det en präst i Svenska kyrkan, Cristina Grenholm som är ordförande. Svenska kyrkan vars islamvurm sticker i ögonen ska alltså diktera etiska riktlinjer i det svenska Migrationsverekt. Bland de andra aktivisterna märks idel vänsterliberala pk-kvinnor men även en Wallenbergfinansierade forskare. Jag föreslår att detta etiska och Sverigefientliga råd skippas och Migrationsverket istället inrättar råd för hur återvandring av missanpassade invandrare ska ske på bästa och snabbaste sätt. Drömmen vore om Wallenbergs kunde finansiera ett sådant initiativ?

 

Från Migrationsverkets hemsida:

Förordningen (2019:502) med instruktion för Migrationsverket tar upp etiska rådet som ett särskilt organ vid myndigheten. 16 § i förordningen anger följande:

Vid myndigheten finns ett etiskt råd.

Det etiska rådet ska på myndighetens begäran yttra sig i frågor som rör utformningen av myndighetens verksamhet och som kan kräva etiska överväganden. Rådet ska bestå av högst sju ledamöter. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter i det etiska rådet för en bestämd tid. Förordning (2019:1177). Det är generaldirektören som begär att etiska rådet ska yttra sig. Etiska rådet lämnar då ett skriftligt svar. Frågor och svar publiceras på Migrationsverkets webbplats.

Etiska rådets roll och uppdrag är att ”ge ledning och medarbetare stöd för att göra etiska bedömningar avseende praktiska frågor. Att hjälpa ledning och medarbetare att kommunicera aspekter av myndighetens verksamhet som har etiska dimensioner till regeringen och andra beslutsfattare. Att bidra till transparens inom offentlig förvaltning.”

Idel fikonspråk, javisst, men mellan dessa rader kan man även utläsa att det som rådet ska ge råd om inte riktigt gynnar svenska folket utan att det främst handlar om migranternas behov. Precis som när det handlar om ”grön omställning” bör ord som ”etik” och ”demokrati” i de här sammanhangen få varje vaken människa att dra öronen åt sig! För du tror väl inte att det är de svenska skattebetalares intressen som är i fokus här?

Ordförande i Migrationsverkets etiska råd är Cristina Grenholm, född 1959, som är präst i Svenska kyrkan (numera en islamistvurmande organisation), författare och professor i tros- och livsåskådningsvetenskap. Hon är kyrkosekreterare vid Svenska kyrkans nationella kansli i Uppsala med ansvar för teologiskt arbete på nationell nivå. Hon har tidigare haft tjänst vid Uppsala och Karlstads universitet. Cristina Grenholm är även styrelseledamot i Sveriges kristna råd och ledamot i Regeringens råd för kontakt med trossamfunden.

Eller tror du att till exempel att ”migrationsexperten” Alexandra Segenstedt, som sitter i detta etiska råd och är dessutom senior policyrådgivare på Röda Korset och arbetar med migrationsfrågor på både global, europeisk och nationell nivå är en individ som till exempel skulle propsa på en strängare kontroll av asylsökande? Segenstedt har varit utsedd av regeringen som expert i två statliga utredningar; ”Legala vägar att söka asyl i EU” och ”Uppehållstillstånd till följd av praktiska verkställighetshinder”. Legala vägar att söka asyl i EU… Smaka på det. Alexandra Segenstedts förordnande gäller från och med 16 december 2021 till och med den 5 juni 2024.

En annan person som sitter i det etiska rådet är Jonas Ivarsson, född 1976, professor i informatik. Ivarsson är för närvarande huvudansvarig för projektet ”Professional Trust and Autonomous Systems” med finansiering från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Han har även varit ledamot i Göteborgs universitetsstyrelse och ingått i universitetets samordningsgrupp för artificiell intelligens och digitalisering. Ivarssons förordnande gäller precis som de flesta andras i etiska rådet, från och med 16 december 2021 till och med den 5 juni 2024.

Ska vi behöva stå ut med aktivisterna i ytterligare ett år?

*******

Katerina Magasin har haft en rad tekniska problem och blivit utsatt för såväl sabotage som andra typer av attacker. Jag hoppas sidan ska kunna fungera som vanligt igen.

Vill du stötta mitt författarskap får du gärna beställa min senaste satirbok, mejla på katjanouch@gmail.com och märk mejlet ”Sveriges lilla röda”, skicka din adress och vem boken ska dedikeras till så skickar jag betalningsuppgifter för att bekräfta din beställning!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Swish: 1236749063

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee

Paypal: info@katerinamagasin.se

Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). Bankgiro: 5630-6376

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE8150000000052311121146, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer