Katerina Janouch

Jag utmanar er, etablissemangsjournalister – vågar ni ta en saklig debatt om er del i den…

Anders Lindberg och Aftonbladet sprider fake news om asylinvandringens kostnader

av | 14 jun, 2018 | Media

Lästid: 7 minuter

Få personer har väl missat den vid det här laget legendariska intervjun med forskaren Joakim Ruist i SVT. Såväl Ruists tystnad som den rapport han presenterade har sänt chockvågor genom statstelevisionen och mainstream-media, med Aftonbladet i spetsen. Framför allt Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg tycks ha gjort till sin uppgift att misstänkliggöra Ruist och den statistik som redovisas. Aftonbladet sprider härmed ogenerat fake news och vilseleder sina läsare. I nedanstående text förklarar jag närmare – och erbjuder Lindberg och Aftonbladet att komma med ett bemötande.

Joakim Ruist intervjuades i SVT:s Aktuellt om ESO-rapporten som redogör för kostnader för asylinvandringen. Det uppenbara missnöjet från SVT över Ruists forskningsresultat och ett försök att vinkla det hela till att minussiffrorna kunde förklaras med att låglönejobb föll tämligen platt. SVT menade att då många asylsökande som beviljats uppehållstillstånd arbetar i låglöneyrken och därför betalar mindre skatt måste ha detta ha påverkat siffrorna negativt. Än mer märkligt än den pinsamma tystnad som uppstod då frågan ställdes till Ruist var hur SVT gång efter annan kunde komma undan med att försöka sprida uppenbart felaktiga uppgifter. Seriös journalistik i sådana här lägen bedrivs genom att nyhetsförmedlaren ställer en opponent mot det som framförts och som kan ifrågasätta en oberoende rapport på vetenskapliga grunder. Inte genom att en dokumenterat partisk aktivist som inte gillar dess innehåll ska få sändningstid för att torgföra sina åsikter i syfte att ifrågasätta dess autencitet. SVT har som bekant krav om opartiskhet och objektivitet inskrivet i sina stadgar.

Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg kastade sig över den tappade bollen och började reda ut begreppen för att förklara bort kostnaden på 74 000 per år för varje beviljat uppehållstillstånd av asylsökande som SVT så klantigt fumlat med. Rubriken var ”Efter flyktingkrisen går Sverige lysande” .

Eftersom flyktingar ofta jobbar i sektorer med lägre lön räknas dessa människor som en förlustaffär. Att Sverige inte skulle kunna fungera en enda dag utan utrikes födda glöms bort men så är det. Få sjukhus skulle rädda liv, inga förskolor eller äldreboenden hålla öppet. Lokaltrafik och taxi skulle stanna. Inga bilar skulle rulla ut från Volvo Torslandaverken och maskinerna skulle tystna i den svenska industrin.”

En person som arbetar och betalar skatt kommer aldrig att utgöra en utgift för det offentliga om vederbörande inte har oturen att drabbas av långvarig sjukdom. Det spelar ingen roll om personen tjänar 13 000 i månaden då skatt ändå kommer dras från lönen och betalas in till statens kassakista punktligt varje månad. En anställning inom industrin som Lindberg hänvisar till är dessutom att betrakta som ett medelinkomstyrke med en ungefärlig snittlön på 30 000 kr/mån. Problemet som Lindeberg inte vill kännas vid är att ungefär hälften av de asylsökande inte ens har fullgången grundskola och efter 10 år i Sverige saknar fortfarande mer än 25 % av dem som beviljats asyl en anställning. Många kommer aldrig i arbete alls vilket naturligtvis drar ner statistiken.

Lindberg fortsätter därefter att driva resonemanget för att undergräva forskningsrapporten.

”Om flyktingar vore en sådan kostnad borde vi för länge sedan vara närmast ett U-land. Särskilt nu, när vi på några år tagit emot över 200 000 flyktingar borde ekonomin falla som en sten.”

Lindberg skarvar både på siffran av sökande och skälen för uppehållstillstånd. En försvinnande liten del har beviljats status som flyktingar då de inte har utsatts för någon form av förföljelse i sina hemläder. Migrationsverket har på egen hand beslutat att alla från Syrien ska beviljas uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande på grund av konflikten i landet. Asylsökande omnämns dock alltid som flyktingar i vänsterretoriken.

Enligt Migrationsverkets egen statistik var antalet som sökte asyl under 2015 fram till 1 juni i år 226 187 personer varav ungefär en tredjedel av dessa är kvinnor under nämnda period. Beräknat på ESO-rapportens resultat så kommer det behövas lika många heltidsarbetande med en årslön på ca 360 000 kr/år för att bära den kostanden. Ungefär vad en arbetare i fordonsindustrin betalar i inkomstskatt per år således.

Lindberg låter klokt nog bli att lyfta frågan varför så många asylsökande har tagit sig hela vägen till Sverige för att söka skydd. Asylsökande omfattas av de interna bestämmelserna i EU om inre fördelning av asylsökande som beviljats uppehållstillstånd och samma regelverk gäller i hela unionen. Samtliga stater har nämligen förbundit sig att ge uppehållstillstånd åt dem som klassas som flyktingar eller alternativt skyddsbehövande. Sverige har dock på eget bevåg beviljat ett flertal skäl till som ska ge grund för uppehållstillstånd än vad som tillämpas inom övriga EU. Sannolikt för att uppfylla självbilden som humanitär stormakt. Svensk lagstiftning i förening med svaga kontroller av de sökande och generöst välfärdssystem har uppmuntrat asylsökande att söka sig genom hela Europa till Tyskland och Sverige som har liknande välfärdssystem. Det faktum att endast 3 000 personer sökte asyl i förstalandet Grekland 2015 medan Sverige tog emot ca 163 000 människor samma år skvallrar om att skyddsskälen kanske inte varit den mest prioriterade anledningen till migrationen mot Europa. Lindberg nämner Norge som avskräckande exempel där obekväma fakta ”tippade” debatten (åt fel håll får man förmoda).

Lindberg avslutar i alla fall optimistiskt:

Sveriges ekonomi är en framgångssaga få andra länder ens kan drömma om. Det väcker en stillsam fråga: är det verkligheten som missuppfattat nationalekonomerna, eller är det kanske tvärtom?

Vänstern brukar allt som oftast blanda ihop tillväxt med ett lands BNP. En person kan uppbära lön för att gräva en grop varje dag och fylla igen den igen på kvällen. Detta skapar inte tillväxt men väl en rotation på pengarna i landet genom utbetald och spenderad lön. Asylinvandringen har helt riktigt bidragit till ett ökat BNP för Sverige i och med de extremt ökade kostnader denna fört med sig och all extra personal som krävts inom välfärdssektorn och rättsväsendet. Regeringen har försökt dölja siffrorna genom att beordra de statliga företagen att låna upp pengar och öka sina utdelningar till staten. Räknat per skattebetalande invånare i Sverige har ekonomin de facto fallit som en sten om vi ser till var statens utgifter hamnar och vad vi får för världens högsta skattetryck.

I debatten som blommade upp runt rapporten har Lindberg beklagat sig på Twitter över att att alla de som nu kritiskt vill granska ESO-rapporten kommer anklagas för ”brunsmetning” av meningsmotståndare. Dessa blir nämligen ”blir rasande över att bli granskade och kritiserade” och dessutom”sätter de tonen i hela samhällsdebatten”. Man kan ju undra vilka Lindberg talar om då han och hans gelikar aldrig missat en chans att hävda sitt informationsöverläge för att utestänga åsikter de ogillar.

Hur kan det då komma sig att Aftonbladet och Anders Lindberg inte redovisat dessa lätt åtkomliga siffror för sina läsare? Som en av de särskilt utsedda medier som ska motverka fake news under valrörelsen borde man väl rimligtvis vara noga med att korrekt återge fakta utan att försöka vinkla den åt något håll? Att ifrågasätta huruvida nationalekonomiska forskare har missuppfattat verkligheten ställer ju frågan om fakta på sin spets.

Den med gott minne kommer ihåg att Lindberg blev känd för sin roll som gruppchef för socialdemokraternas trolltrupper som var stationerade i partihögkvarteret på Sveavägen under valrörelsen 2006. Utan överdrift kan man säga att han nu har avancerat till generals grad inom samma vapenslag. För er som inte minns blev trollgruppen avslöjad och sedermera polisanmäld av Fredrik Reinfeldt då man bland annat anklagat honom för pedofili och hade skickat falska tips om att han använde svart städhjälp. Lindberg tvingades ta en ”time out” fram till valet men var därefter välkommen som anställd på Aftonbladet där han nu tronar som politisk chefredaktör och är dessutom ordentligt ingift i det socialdemokratiska partiet via en av deras riksdagsledamöter. Att han spridit direkta lögner om sina motståndare i samband med ett val anses uppenbarligen inte vara belastande inom socialdemokratin eller i arbetet med nyhetsrapportering hos Aftonbladet med tanke på hans senare karriär. Mot bakgrund av Lindbergs tidigare gärningar och presentation av ”fakta” i frågan om asylinvandringens kostnader borde den försiktige välja en annan källa än Aftonbladet för information inför valrörelsen. Den tveksamme kan alltid söka på siffrorna själv. Precis som Aftonbladet kunde ha gjort om de var intresserade av sanningen.

Ledaren som Anders Lindberg skrivit handlar inte om ”olika tolkningar” eller att Aftonbladet har haft tillgång till andra siffror än de forskare vars trovärdighet de nu försöker skjuta i sank. Det är medvetet fabricerade lögner och desinformation som har en lång tradition i tidningens och socialdemokratins historia i syfte att blanda bort korten för sin krympande skara av väljare. I samband med Almedalsveckan 2015 hänvisade Aftonbladet till en rapport av Sandro Scocco (japp, densamme som SVT använde för att kontra Joakim Ruist) där man åberopade statistik från arbetskraftsinvandring för att hävda att asylinvandringen var lönsam. Det tidigare upprepade mantrat att asylinvandringen ska rädda välfärden har visat sig vara dess precisa motsats och nu måste man rädda vad som räddas kan. I rättvisans namn ska sägas att Aftonbladet inte varit ensam med just detta exempel på vilseledning av allmänheten.

Ska man se det hela från den ljusa sidan så har Socialdemokraterna i vart fall inte blivit bättre på att dölja sina trollkrigare då de avslöjades på nytt i januari i år. Däremot blev det märkligt tyst om socialdemokraternas interna arbete som skulle utreda om två av partiet avlönade tjänstemän hade gjort detta på uppdrag av någon högre upp i hierarkin. Media måste ha glömt att granska detta vidare.

Medborgerlig samling kommer att verka för ett avskaffande av presstödet. Det finns ingen anledning för skattebetalarna att genom staten bekosta medier som bedriver aktivistiska kampanjer mot oberoende forskning eller far med direkta osanningar i syfte att vilseleda allmänheten. Seriös och granskande journalistik kommer att bära sitt uppehälle själv genom ett opartiskt granskande av samhället och makten. Inte genom att vara tätt sammanslingrad med den som i fallet med Aftonbladet.

Som bekant har den nuvarande regeringen arbetat för att inskränka möjligheten för privatpersoner att begära ut offentliga handlingar (se Regeringens proposition 2017/18:49) vilket skulle omöjliggöra granskningar av det allmänna för bloggar som denna. Medborgerlig samling och dess partiledare Ilan Sadé har drivit på hårt för att stoppa förslaget och nu verkar det som Alliansen slutligen gjort en kovändning i frågan. I tider av stora samhällspåfrestningar och ökad polarisering behövs ingen censur i försök att ytterligare försvåra möjligheterna att delta i debatten.

Anders Lindberg och Aftonbladet är givetvis välkomna att bemöta detta inlägg här hos mig i Katerina Magasin och påtala om det är något jag fått om bakfoten. Jag tror i alla fall på en fri och öppen debatt baserad på fakta inför valrörelsen och i min kandidatur till riksdagen. #kryssakaterina

********

Vill du gå med i Stå upp för Katerina Janouch? Välkommen.

Jag skriver om samtidens Sverige ur olika perspektiv. Vill du också bli intervjuad, komma i kontakt med mig eller tipsa om något, dela med dig av din historia/erfarenheter eller skriva själv? Mejla mig på info@katerinamagasin.se – dock arbetar jag ensam, så jag svarar i mån av tid! Läser alla mejl. Du som vill får otroligt gärna stötta mig, den fria debatten och oberoende journalistisk.

Swish: 0733289122 

Konto SE-Banken: 5206-0000114 (de första fyra siffrorna är clearingnummer). 

Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch

International payments: IBAN: SE5750000000052061604404, Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker. De nyaste hittar du här nedan. Största tacken på förhand! Thank you! Dekuji! Merci. Danke. Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen. Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. <3 Tillsammans kan vi förändra världen.

Min nya bok “Bilden av Sverige” kan du köpa här:

https://www.bokus.com/bok/9789198405170/bilden-av-sverige/

https://www.adlibris.com/se/bok/bilden-av-sverige-9789198405170

Donera med Swish

Stötta Katerina i sitt arbete!

Stötta Katerina!

Donationer och gåvor:

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd gåva bekräftat gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller.

Bitcoin: 3J2irHJYDyVLkAMe9yQ4j9JL2sxLNGwXee
Paypal: info@katerinamagasin.se
Konto SE-Banken: 5216 34 159 29 (de första fyra siffrorna är clearingnummer).
Bankgiro: 5630-6376
Patreon: https://www.patreon.com/katjanouch
International payments:
IBAN: SE8150000000052311121146,
Bic: ESSESESS

Blir glad för varje liten slant! Och oerhört tacksam om du köper mina böcker.

Största tacken på förhand!

Thank you! Dekuji! Merci. Danke.

Och tack alla ni som redan bidragit, ni anar inte hur glad jag är över det ni ger och det ni skriver, även om jag inte kan tacka var och en av er personligen.

Ni ger mig kraft och mod att fortsätta. 

Tillsammans kan vi förändra världen.

0 kommentarer