”Ensamkommande satte eld på boendet då de fick nej på sina krav”

Att det är åtskilligt som inte fungerar särskilt väl på hvb-hem för så kallade ensamkommande barn- och ungdomar är inte längre någon större hemlighet, och jag har funderat på huruvida ämnet är journalistiskt uttömt. Men faktum är att många av dessa hem fortfarande har verksamhet och att där finns personal men även boende som far illa. Dessutom får jag varje vecka … Fortsätt läsa ”Ensamkommande satte eld på boendet då de fick nej på sina krav”